Turku Yliopistonkatu | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Turku Yliopistonkatu

Toimipaikan tiedot

Osoite: Yliopistonkatu 26 B, 20100 Turku

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia ja psykologin palvelut.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Turun toimipiste sijaitsee Yliopistonkatu 26 B ja 4. kerroksessa.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Toimitilassa on aula, josta terapeutti tulee hakemaan. Voit ottaa yhteyttä meihin myös puhelimitse asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Turun Yliopistonkadun toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/11/Sirkku-Mikkola-1-e1605269192241.jpg

Sirkku Mikkola

Turku, Etävastaanotto

Psykofyysinen fysioterapeutti, hoitotyön asiantuntija

Olen kokenut, kuunteleva, ymmärtäväinen terapeutti ja toimin tasapainoa palauttavana tukena tilanteissa, joissa keho ja mieli oireilevat samanaikaisesti.

Sirkku Mikkola

Turku | Etävastaanotto

Psykofyysinen fysioterapeutti, hoitotyön asiantuntija

Palvelukielet: suomi

Ihminen on laaja-alainen kokonaisuus, jonka mieli ja keho kulkevat käsi kädessä. Psykofyysisellä työskentelyllä voidaan vahvistaa suhdetta omaan kehoon, oppia uusia itsesäätelytaitoja, edistää ihmissuhteiden toimivuutta sekä parantaa kokonaisvaltaista toimintakykyä, elämänlaatua ja näkemystä itsestä.

Asiakkaani ovat iältään nuoria, nuoria aikuisia tai työikäisiä. Sukupuoleltaan he edustavat kaikenlaisia identiteettejä. Oirekuvassa on usein opiskelussa tai työssä uupumista, jännittyneisyyttä, kuormittavia ihmissuhteita, stressi- ja paniikkioireilua, mielialan laskua, vaikeuksia nukkumisessa, kipuja, korostuneita ulkonäköpaineita sekä toistuvaa syömiseen tai liikkumiseen liittyvää murehtimista. Asiakkaan läheiset saattavat niin ikään kokea arjen hyvin kuormittavana. Terapian menetelmällisiä 'työkaluja' ovat psykoedukaatio, ajattelutoimintojen reflektointi ja hyvinvointia tukevien arkielämän taitojen harjaannuttaminen. Psykofyysisistä menetelmistä toimiviksi ovat osoittautuneet liike- ja aistiharjoitukset yhdessä musiikin kanssa, keskittyminen hengityksen rauhoittamiseen, kehontuntemus- ja hallintaharjoitukset ja kirjoittamisen tai piirtämisen hyödyntäminen.

Osaan auttaa sinua, jos
- tunnistat oireilevasi stressiin, uupumukseen, masennukseen, ahdistukseen, panikointiin liittyen tai tunnet olevasi ongelmissa arjessa selviytymisen kanssa.
- sinulla on toistuvasti ruokaan, syömiseen, liikkumiseen tai ulkonäköön liittyviä ahdistavia ajatuksia tai sairastat syömishäiriötä.

Jotta edellä kuvatuilta ongelmilta vältyttäisiin, olen koonnut raskaus- ja vauvaperheiden vanhemmille kolmen tapaamisen ennaltaehkäisevän tukipaketin edistämään tasapainoista ja turvallista odotus- ja vauva-aikaa. Tavoitteena on evästää vanhempia toimimaan tavoilla, jotka vauva-arjessa tukevat lasta omaksumaan myönteisen ja hyväksyvän näkemyksen itsestä.
- Mitä tapahtuu jo odotusaikana?
- Miten lapsen suhde omaan kehoon ja itseen kehittyy ensimmäisten elinvuosien aikana?
- Mitä voin itse konkreettisesti tehdä?

Kolme tapaamista 3 x 90 €

Koulutus: TtM (hoitotyön asiantuntija), psykofyysinen fysioterapeutti
Erikoistuminen: Olen perehtynyt syvällisesti syömishäiriöihin ja niiden hoitoon. Työskentelyssä lähdetään liikkeelle nykytilanteesta ja hoidon tarpeen arvioinnista, josta edetään hoidon suunnitteluun ja sen toteuttamiseen. Työssäni yhdistän asiakkaan omaan asiantuntijuuteen pitkää kokemusta sekä kaikkea sitä tietoa ja ymmärrystä, jota niin fysioterapian, hoitotieteen, ravitsemustieteen, psykiatrian kuin psykologian suuntauksia tutkimalla on saatu.
Suuntaus: Psykofyysinen terapia
Kela-oikeudet: Kela-korvaus (8€ / käynti) lääkärin lähetteellä (psykofyysinen fysioterapia)
Kiinnostuksen kohteet: Psykofyysistä työskentelyä ohjaa näkemys ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, jolloin keho ja mieli ovat erottamattomat. Työskentelyn keskiössä on pyrkimys lisätä asiakkaan tietoa ja ymmärrystä kehon ja mielen yhteistoiminnasta.
Palvelut: Psykofyysinen fysioterapia
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Niskasaari-Marja-e1614174317483.jpg

Marja Niskasaari

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia)

Perhe- ja pariterapeuttina haluan löytää hyvän yhteisen vuorovaikutuksen asiakkaitteni kanssa ja antaa tilaa vaikeillekin tunteille nousta yhteiseen keskusteluun.

Marja Niskasaari

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen kuunteleva ja tilaa antava, mikä on keskeistä varsinkin terapiasuhteen alussa luottamuksen virittämiseksi. Vahvuuteni on rauhallisuus ja myötäeläminen. Haluan luoda terapiaistunnossa sellaisen ilmapiirin, että on turvallista puhua vaikeistakin asioista ja tunteista. Terapiaprosessi on mielestäni yhteinen tutkimusmatka. Perhe- ja pariterapiassa korostuu kaikkien osapuolien tasapuolinen huomioiminen.

Keskustelun lisäksi ja sen tukena käytän istunnossa usein fläppitaulua piirtämällä tai kirjaamalla siihen olennaisia asioita, joita keskustelussa nousee esiin. Minulla on myös erilaisia kortteja ja muita välineitä, joilla voi kuvata esim. tunteita, mielikuvia tai prosesseja. Lisäksi kognitiivisen terapian opiskelu on tuonut mukanaan mindfullnes-harjoitteet ja kotitehtävät. Erityisesti olen huomannut, että kotitehtävät ovat tärkeitä silloin, kun tapaamiset ovat harvakseltaan kuten usein on pariterapiassa.

Olen työskennellyt yli kolmekymmentä vuotta päihde- ja muista riippuvuuksista kärsivien ihmisen kanssa. Olen tehnyt töitä sekä aikuisten että nuorten kanssa. Työ on ollut pääasiassa yksilökohtaista, supportiivista muutostyötä, jonka tavoitteena on ollut auttaa asiakasta muutoksen tekemisessä ja uuden käsityksen rakentamisessa itsestään. Systeeminen ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa alkoi kiinnostaa minua 1980-luvulla. Ensimmäinen perheterapeuttinen koulutusjakso osuu 1990-luvun puoliväliin. Olen kokenut, että yksilön vaikeudet ovat aina myös perheen vaikeuksia. Myös muutos yhden perheen jäsenen toiminassa ja ajattelussa vaikuttaa koko perheeseen. Pariteapian osuus työssäni on korostunut viime vuosina. Asiakastyön ohella olen tehnyt vuosia myös työnohjaus- ja koulutustehtäviä. Erityisesti perheitten ja pariskuntien tilanteet kiinnostavat ja haastavat minua. Työuupumus ja työyhteisön kriisit ja henkilösuhteitten vaikeudet työpaikalla kiinnostavat myös.

Koulutus: Sosiaalityöntekijä, VET perhepsykoterapeutti, paripsykoterapeutti, tunnekeskeinen pariterapia (syvntävä koulutus), uusperheneuvoja, perhearviointi -menetelmäkoulutus, kognitiivisen psykoterapian perustaidot, ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus
Suuntaus: Systeeminen ja voimavarakeskeinen perheterapia, dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, kognitiivinen lähestymistapa
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Olen kiinnostunut ihmisten tarinoista ja erityisesti siitä, miten vaikeat ja haastavat tarinat voivat muuttua voimavaratarinoiksi.
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/09/Jari-Lindroos.jpg

Jari Lindroos

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Asiakkaan kunnioittaminen tarkoittaa minulle sitä, että tavatessamme hän tulee kuulluksi ja autetuksi kaikella sillä ammattitaidolla, mitä minulla on.

Jari Lindroos

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina kuunteleva, tarkkakorvainen. Pitkä työkokemus psykiatrian parissa on virittänyt minut löytämään usein hyvän taajuuden nopeasti asiakkaan murheiden tutkimiseen ja miten siitä tilanteesta mennäänkin sitten eteenpäin. Olen sanavalmis, huumorintajuinen ja kannustava. Vahvuuteni on ainakin löytää asiakkaan mielestä toivottomissakin tilanteissa jotakin, joka voisi viedä kohti valoa. Joillekin ihmisille se tavoite voi olla: kohtuullinen elämä.

Ratkaisukeskeinen haastattelu ja keskustelu. Yhdessä tilanteen tutkiminen, tavoitteiden asettaminen, keinojen etsiminen, edistyksen huomaaminen. Yksilöllisesti asiakkaan tarpeet huomioiden suunnittelemme ja toteutamme kaikki ne keinot, joita oivallamme käyttää. Työskenneltyäni yli 30 vuotta psykiatrisen sairaalahoidon erikoisyksiköissä uskon omaavani työkaluja ja kokemusta kohdata asiakas juuri sellaisena kun hän on. Minun kanssani on helppo ottaa asiat puheeksi.

Olen työskennellyt yhtäjaksoisesti yli 30 vuotta eri psykiatrisilla vastaanotto-osastoilla sairaanhoitajana. Toimin tällä hetkellä pää/vastuukouluttajana Tyks-psykiatrian kaikkiin yksiköihin haastavan /aggressiivisen asiakkaan kohtaamistilanteissa. Koulutus sisältää sekä fyysisen, että psyykkisen kohtaamisen taidot. Olen käynyt myös kouluttamassa aiheeseen liittyen esim. terveydenhuolto-oppilaitoksissa oppilaita yli 10 vuoden ajan. Olen työskennellyt 15 vuotta vanhuspsykiatrian vastaanotto-osastolla, tällä hetkellä Tyks-psykiatrian aikuisten suljetulla akuuttivastaanotto-osastolla. Omahoitaja/terapiapotilaita minulla on ollut varmastikin satoja. Traumanpurkukoulutettu: Trapu-ohjaajana kuulun hälytysvalmiuteen, jossa vaikeaan ammatilliseen tilanteeseen joutuneet Tyks:läiset tulevat kohdatuksi ammatillisesti, strukturoidusti ja hyvin.

Koulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, lyhytterapia, psykiatrian sairaanhoitaja
Erikoistuminen: Lyhytterapia
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia (aikuiset ja nuoret 16-25 v.) sekä vanhempien ohjauskäynnit
Kiinnostuksen kohteet: Psykoosisairauksien aiheuttamat ongelmat, elämänkokemukseni tarjoaminen avuksi.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Psykoosit
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/10/Terhi-Ketonen.jpg

Terhi Ketonen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen, hypnoterapia)

Olen terapeuttina läsnäoleva, helposti lähestyttävä ja empaattinen. Minulle tärkeää on luoda asiakkaan kanssa luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde.

Terhi Ketonen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen, hypnoterapia)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina läsnäoleva, helposti lähestyttävä, empaattinen sekä kannustava ja positiivinen. Kykenen tarjoamaan asiakaslähtöistä ja laadukasta palvelua, koska minulla on aito halua auttaa ihmisiä, sekä haluan antaa heille aikaa ja olla läsnä. Minulle henkilökohtaisesti tärkeää on luoda luottamuksellinen ja turvallinen hoitosuhde, koska koen, että ainoastaan yhteistyön avulla on mahdollisuus saada toivottua muutosta aikaiseksi.

Käynneillä käymme asiakkaan kanssa yhdessä keskustellen läpi hänen elämänhistoriaa sekä mietimme historian merkitystä tämän päivän haasteiden kanssa. Teemme yhdessä asiakkaan kanssa kognitiiviseen psykoterapiaan kuuluvia kirjallisia harjoituksia. Joidenkin asiakkaiden kanssa on myös mahdollista tehdä hypnoterapiaa.

Olen työskennellyt erikoissairaanhoidon psykiatrian eri toimipisteissä. Olen ollut työssä lastenpsykiatrian akuutti osastolla ja lastenpsykiatrian poliklinikalla sekä aikuisten puolella olen työskennellyt päihdepsykiatrian poliklinikalla, akuutti psykiatrian työryhmässä ja mielialahäiriö työryhmässä. Työn ohessa olen käynyt mm. seuraavat koulutukset; Narratiivinen trauma menetelmä koulutus (NET), ahdistuksen altistus koulutus, voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus.

Koulutus: Sairaanhoitaja
Suuntaus: Kognitiivinen, hypnoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2023
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistuneisuus, persoonallisuushäiriöt, trauma.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/10/Marjut-Riihiluoma.jpg

Marjut Riihiluoma

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-integratiivinen), kognitiivinen lyhytterapeutti

Olen kognitiivinen lyhytterapeutti ja opiskelen psykoterapeutiksi (kognitiivis-integratiivinen, 12/23). Olen lempeä, läsnäoleva kuuntelija ja kiinnostunut keskustelija.

Marjut Riihiluoma

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-integratiivinen), kognitiivinen lyhytterapeutti

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina lempeä, ystävällinen ja kunnioittava. Olen läsnäoleva kuuntelija ja kiinnostunut keskustelija. Haluan olla puolellasi ja kulkea rinnallasi sopivan pituisen matkan. Pidän vuorovaikutusta, kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tulemista erityisen tärkeänä. Otan jokaisen asiakkaan tarinan ja tarpeet yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti huomioon.

Terapiassa työskentelen kognitiivis-integratiivisesta viitekehyksestä. Havainnoin kanssasi ajatusten vaikutusta tunteisiin, reaktioihin ja toimintaan. Tutkimme yhdessä vaihtoehtoisia ajatusmalleja, uusia näkökulmia ja toimintatapoja, jotka auttavat sinua voimaan paremmin. Integratiivisuus antaa laajan keinovalikoiman työskennellä kanssasi yksilöllisestä ja kokonaisvaltaisesta lähtökohdasta.

Olen vuorovaikutuksen ammattilainen. Olen tehnyt terapiatyötä puheterapeuttina jo liki 30 vuotta, kohdaten ja kuunnellen hyvin erilaisia ihmisiä erilaisine haasteineen. Jokaisen tarve ja oikeus on tulla kohdatuksi, huomatuksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on. Viimeiset 10 vuotta olen työskennellyt aivoverenkiertohäirön tai muun neurologisen sairauden kohdanneiden ihmisten kanssa.

Työskentelen aikuisten (18-65v ja yli 65v) kanssa. Kiinnostuksenani on mm. ahdistuneisuus, masennus, pakko-oireet, itsetunto-ongelmat, uupumus ja stressi sekä neurologisten sairauksien tuomat psyykkiset haasteet.

Koulutus: Psykoterapeuttiopiskelija (valmistuminen 2023), kognitiivinen lyhytterapeutti, Puheterapeutti (FM)
Suuntaus: kognitiivis-integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2023
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistus, masennus, pakko-oireet, neurologiset sairaudet, vuorovaikutus
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/05/Stephan-Salenius-uusi-1-e1605183055290.jpg

Stephan Salenius

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Olen psykiatri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Laaja kokemus aikuispsykiatriasta (mm. mielialahäiriöt ja kriisien hoito) sekä nuoriso- ja neuropsykiatriasta.

Stephan Salenius

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Vain psykiatriaikoja tarjolla.

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Minulla on laaja kokemus aikuispsykiatriasta, esim. mielialahäiriöiden, psykoosien ja kriisien hoidosta, sekä neuro-, päihde- ja oikeuspsykiatriasta. Olen työskennellyt myös nuoriso- ja lastenpsykiatrian parissa. Olen toiminut pitkään HUSssa ylilääkärinä ja lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueylilääkärinä. Olen Helsingin yliopiston dosentti ja olen työskennellyt vuosia lääketeollisuuden asiantuntijalääkärinä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen toiminut mm. Suomen Touretteyhdistyksen ja Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen puheenjohtajana ja tällä hetkellä toimin mm. Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapiatoimikunnan puheenjohtajana. Olen pitkään pitänyt yksityisvastaanottoa pääkaupunkiseudulla ja olen Terapiatalo Nosteen johtava lääkäri. Puhun sujuvasti ruotsia, suomea ja englantia.

Huomioithan ystävällisesti, että emme uusi rauhoittavia lääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä, emmekä määrää ensi käynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
60 minuutin käynti 249 €
Soittoaika 35 €

Vain psykiatriaikoja tarjolla

Koulutus: Lääketieteen tohtori, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
Erikoistuminen: Psykiatrian erikoislääkäri
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykoterapia, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, nuorisopsykiatria, neuropsykiatria
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/08/Sonja-Kumlander-e1566823846802.jpg

Sonja Kumlander

Turku, Etävastaanotto

Psykologi

Olen psykofyysisesti suuntautunut psykologi ja itsemyötätuntotutkija. Hahmotan ihmisen kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä.

Sonja Kumlander

Turku | Etävastaanotto

Psykologi

Palvelukielet: suomi

Olen psykofyysisesti suuntautunut psykologi ja itsemyötätuntotutkija. Hahmotan ihmisen kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä. Terapeuttisessa työskentelyotteessani korostuu kehon ja mielen välisen yhteyden lempeä, armollinen ja uteliaan hyväksyvä huomioiminen.

Keho-mieli -yhteyden vaalimisen lisäksi työskentelyssäni keskeisiä piirteitä ovat tietoinen läsnäolo, myötätuntosuuntautuneisuus, kohtaaminen, ei-tietävä ote ja aito kiinnostus toisen ihmisen ainutlaatuista sisäistä maailmaa kohtaan. Kuuntelijana olen aktiivinen ja tilaa sekä tukea antava. Toivon, että vastaanotolleni saapuva ihminen voi kokea tulevansa hyväksytyksi, kuulluksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on.

Pidän erityisesti ennaltaehkäisevästä ja itseymmärryksen sekä itsesäätely- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen suuntautuvasta työskentelystä. Vastaanottotyössä koen tärkeäksi kiinnittää huomiota sekä sanalliseen että sanattomaan vuorovaikutukseen. Kehollisten menetelmien sekä myötätuntonäkökulman soveltaminen asiakastyössä ovat vahvuuksiani, joita ovat tukeneet täydennyskoulutuksena käymäni, vuoden kestävä Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus, myötätuntotutkimuksesta ammentamani ymmärrys, oma aktiivinen kiinnostukseni keho-mieli -yhteyttä kohtaan sekä harrastuneisuus tietoisen liikkeen ja luovan tanssin parissa.

Lisäksi Mentalisaatioon perustuvan hoidon peruskoulutus (MBT, Mentalization-Based Treatment: Basic Training) sekä hengitykseen liittyvät lyhyemmät koulutukset (mm. Hengitys työvälineenä) ovat syventäneet ymmärrystäni kehon ja mielen kuuntelemisen tärkeydestä. Pidän vahvuutenani myös syömishäiriöstä kärsivien ihmisten parissa tekemääni vapaaehtoistyötä, joka on auttanut minua ymmärtämään syömiskäyttäytymisessä ja suhteessa omaan kehoon ilmenevää oireilua. Minulla on myös työterveyshuollon erityispätevyys, joten otan mielelläni vastaan työterveyden kautta ohjautuvia yksilöasiakkaita.

Tavoitteenani on, että työskentely kanssani auttaa asiakasta kehittämään myötätuntoista ja ymmärtävää suhdetta niin itseen kuin toisiin ihmisiin, ja tukee asiakkaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Koulutus: Psykologian maisteri (PsM), oikeustieteen maisteri (OTM), psykologian tohtorikoulutettava
Erikoistuminen: Psykofyysinen (mielen ja kehon yhteyteen fokusoiva) lähestymistapa, kehoterapeuttinen työskentely, itsemyötätunto- sekä mentalisaationäkökulman soveltaminen (Mentalization-based treatment, MBT) terapeuttisessa työssä ja syömiskäyttäytymisessä ilmenevä oireilu
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Mielen ja kehon vuorovaikutus, kehotietoisuus, käyttäytymisen taustalla vaikuttavien mielentilojen tarkastelu (mentalisoiminen/mielentäminen), hyväksyvä ja tietoinen läsnäolo, dialoginen vuorovaikutus, työhyvinvointi sekä (itse)myötätunto hyvinvoinnin tukena
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Syömishäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/09/Sini-Caven-1-e1602838651211.jpg

Sini Caven

Turku, Etävastaanotto

Psykologi, Psykoterapeutti (integratiivinen), Työnohjaaja, Coach

Työnohjaus, lyhyet psykoterapeuttiset konsultaatiot ja coachaus ovat palvelujani, joissa hyödynnän integratiivisen ja psykofyysisen psykoterapeutin kokemustani.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Sini Caven

Turku | Etävastaanotto

Psykologi, Psykoterapeutti (integratiivinen), Työnohjaaja, Coach

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Asiakastilanne: aikoja varattavissa työnohjaukseen ja psykologin käynneille.

Jokainen asiakkaani on arvokas juuri sellaisenaan kuin on. Yhteistyössä, tilaa antaen sekä ajatuksille, tunteille että kokemuksille työskentelemme tutkivalla otteella. Tällöin löytyy uudenlaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia, elämän ja työn arkeen samoin kuin tukea haastaviin tilanteisiin. Työnohjauksessa, lyhytterapiassa ja coachauksessa asiakkaan tarve ja nykytilanne ohjaa valittua työskentelytapaa.

Työnohjauksessa, lyhytterapiassa ja coachauksessa asiakkaan tarve ja nykytilanne ohjaa valittua työskentelytapaa. Yleensä aluksi määrittelemme istunnon tavoitteen asiakkaan tarpeen pohjalta, syvennymme asiaan, tutkimme sitä eri näkökulmista, annamme tilaa ajatuksille, tunteille ja kokemuksille. Istunnon loppuvaiheessa arvioimme miten tästä jatkaa eteenpäin ja mitä uutta istunnon työskentely on antanut mukaan. Työskentelymenetelminä ovat keskustelu ja esim. psykofyysisen psykoterapian, mindfulnessin tai ratkaisukeskeisen terapian hyödyntäminen.

Työnohjaajakoulutus: Supervision Training for Psychotherapist v 2011-2013 (60ECTS), Turun kesäyliopisto & Downing International institute of Body-Oriented Psychotherapy
Mindfulness-koulutus: Turun kesäyliopisto 2013-2014
Psykofyysinen psykoterapia: Body-oriented Psychotherapy Training By Downing International Institute Body-Oriented Psychotherapy /Turun kesäyliopisto 2008-2010
Johdon ja tiimien coach: ICF-coach program, 2019, Koulutus- ja kehittämiskeskus Siria Oy.

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa elämän tai työn haastavissa tilanteissa, joissa tarvitaan työnohjausta, lyhytpsykoterapeuttista konsultaatiota tai coachausta.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: PsL, Psykoterapeutti (integratiivinen), Psykofyysisen psykoterapian erikoispsykoterapeutti, Työnohjaaja, Johdon ja tiimien Coach (ICF), Mindfulnessohjaaja
Erikoistuminen: Psykofyysinen psykoterapia
Suuntaus: Integratiivinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Työelämän haastavat tilanteet (työnohjaus ja Coachaus), Työssä jaksamisen tukeminen, Voimavarat työssä, Elämän kriisit ja niissä selviytyminen, Rauhoittumisen keinot, Palautuminen, Unen laadun kohentaminen
Palvelut: Muut ammattilaiset, Psykologit
Erikoisosaamisalue
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/11/Hanna-Manninen-e1606812043264.jpg

Hanna Manninen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykoanalyyttinen, varhainen vuorovaikutus), Lastenpsykiatrian erikoislääkäri

Olen psykoanalyytikko ja psykodynaamisen viitekehyksen kouluttajapsykoterapeutti. Hoidan lapsia, nuoria ja aikuisia.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Hanna Manninen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykoanalyyttinen, varhainen vuorovaikutus), Lastenpsykiatrian erikoislääkäri

Palvelukielet: suomi, englanti

Pidän itseäni empaattisena, kuuntelemaan kykenevänä sekä rauhallisena terapeuttina, erikoislääkärinä ja ihmisenä. Luotan saamiini erinomaisiin koulutuksiin psykoterapiatyössä sekä muutenkin potilaiden ja ihmisten kohtaamisessa sekä pitkään työkokemukseeni. Olen kliinisesti eli potilaiden hoidossa erittäin kokenut, mikä tarkoittaa yli 3 vuosikymmentä lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa työryhmien johtajana ja sen lisäksi 15 vuotta psykoanalyytikon tai -terapeutin työssä omalla vastaanotollani. Tämä kaikki tekee myös nöyräksi omien taitojen rajallisuuden sekä ihmisten vaikeiden elämänkohtaloiden äärellä. Miellän psykoterapiatyön ammatillisesti hallittuna auttamisyrityksenä silloin, kun ihminen on omien kehitysristiriitojensa, oireidensa, elämäntilanteensa vanki ja haluaa itse tutkia mieltään ja löytää oivalluksia sisäisten ristiriitojensa ratkaisuun tai selvitä vaikeasta elämänvaiheesta. En pelkää ottaa esille vaikeita teemoja ja tiedän kykeneväni avoimeen ja rehelliseen kommunikaatioon.

Tapani työskennellä perustuu terapeutin ja potilaan välille rakentuvaan luottamukselliseen ja turvalliseen suhteeseen. Ymmärrys työskentelyä varten rakentuu keskustelusta. Tärkeintä on se, että potilas saa kertoa omassa mielessään olevista tunteista ja ajatuksista tai myös ruumiillisista tuntemuksistaan mahdollisimman vapaasti ja omalla tavallaan. Terapeutin tehtävä on auttaa kertomisessa kysymyksin, selventämällä, pukemalla sanoiksi. Työskentelyyn ei kuulu harjoituksia, tehtäviä tai toiminnallisuutta. Pidemmässä psykoterapiahoidossa potilaalla on hyvä olla erikseen oma hoitava lääkäri, joka vastaa esim. mahdollisista sairauslomista tai lääkehoidosta.

Ammatillinen osaamiseni kohdistuu erityisesti kaikenikäisten psyykkisen kehityksen esteistä ristiriidoista aiheutuviin oireisiin ja ongelmiin sekä niihin liittyviin vuorovaikutushäiriöihin lähimmissä ihmissuhteissa. 15 vuoden työskentely sekä erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiakoulutus antavat erityisen valmiuden raskauden aikaisten ja varhaisen vuorovaikutuksen sekä varhaiskehityksen ongelmien hoitoon. Olen kiinnostunut ottamaan vastaan kaikenikäisiä ihmisiä, jotka haluavat apua hankalalta tuntuvaan elämäntilanteeseen tai psyykkisiin oireisiin tai ongelmiin.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Lastenpsykiatrian erikoislääkäri
Suuntaus: Psykoanalyyttinen, toissijainen suuntaus systeeminen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, perheterapia, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (lapset, nuoret, aikuiset, perheet)
Kiinnostuksen kohteet: Psykoanalyyttinen psykoterapia, psykoanalyysi aikuisilla, nuorilla ja lapsilla, lasten kehitysongelmat ja varhaisen vuorovaikutuksen aikaiset pikkulapsiperheiden ongelmatilanteet
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/07/Annika_Lindstrom-e1582725900722.jpg

Annika Lindström

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Valviran ja Kelan hyväksymä erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti positiivisella, aktiivisella ja tasa-arvoisella työotteella.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Annika Lindström

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen lastensuojelun, kriisityön ja päihdetyön ammattilainen. 20-vuotisesta työurastani puolet olen työskennellyt huostaanotettujen lasten parissa ja osaankin erityisellä herkkyydellä kohdata lapsia ja nuoria.

Toimin Turun kriisiryhmissä debriefing-istuntojen vetäjänä kahdeksatta vuotta. Kuolemantapauksen, eron tai muun elämänmuutoksen kohtaaminen helpottuu keskustelussa ammattilaisen kanssa ja nopea avunsaanti on tärkeää.

A-klinikalla ja Nuorisoasemalla vuosia päihdeterapeuttina työskenneltyäni erilaisten riippuvuuksien hoito on osa ammattiosaamistani.

Ihminen on aina enemmän kuin ongelmansa ja hänet tuleekin nähdä kokonaisuutena. Psykoterapeutti ja asiakas ovat liittolaisia, jotka yhdessä ratkovat elämän solmukohtia. Psykoterapeuttina olen valoisa, toiveikas ja lämmin; myös luovuus ja huumori voivat olla läsnä terapiassa.

Ihmisten yhtäläinen ihmisarvo on minulle erittäin tärkeää. Riippumatta taustasta, etnisyydestä, seksuaalisesta suuntauksesta tai elämän tämänhetkisistä ongelmista olemme kaikki ihmisinä samanarvoisia. Voit keskustella kanssani luottamuksella myös kaikkein arimmista asioista.

Ongelmasi ratkaisu on jo sinussa, etsitään se yhdessä!

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä
Erikoistuminen: Ratkaisukeskeinen psykoterapia (ET)
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen psykoterapia (ET)
Kela-oikeudet: Yksilöterapia 16-67 sekä 16-25 -vuotiaiden terapioihin liittyen vanhempien ohjauskäynnit tarvittaessa
Kiinnostuksen kohteet: Lapset, nuoret, aikuiset, riippuvuudet, kriisityö, elämänmuutokset, monikulttuurisuus, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Ahdistus
Masennus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/12/Marianne_Pajunen-e1578992400343.jpg

Marianne Pajunen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja

Minulle tärkeää on turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen asiakkaan kanssa. Yhteisen tutkimisen kautta voimme rakentaa ja luoda uusia ratkaisuja.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Marianne Pajunen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja

Palvelukielet: suomi

Minulle tärkeää terapeuttisessa työskenteyssä on turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen yhdessä asiakkaan kanssa. Yhteisen tutkimisen kautta on mahdollista rakentaa ja luoda uusia ratkaisuja.

Työskentelyotteeni on asiakkaalle tilaa antava, mutta tarvittaessa aktiivinen. Lähestymistapani on salliva, positiivinen ja asiakasta arvostava. Kyselen paljon ja sitä kautta haastan asiakasta pohtimaan eri näkökulmista. Terapeuttina vahvuuksiani ovat maanläheisyys, lämpö ja huumori. Asiakkaan vahvuuksien näkeminen ja niiden esiin nostaminen on minulle tärkeää.

Keskusteluterapiaa, jossa käytän tarvittaessa erilaisia kehollisia ja menetelmällisiä (kuvat, valokuvat, mielikuva ja kirjoitus) harjoitteita. Tunnetyöskentely sekä tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen ovat jatkuvasti läsnä työskennellessäni. Käytän mielelläni myös fläppitaulua apuna jäsentämään ja kokoamaan käsittelyssä olevaa asiaa, yhdessä, itse tai asiakkaan tekemänä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), Sosionomi (Amk), Lähihoitaja
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia ja vanhempien ohjauskäynnit
Kiinnostuksen kohteet: Psykofyysinen näkökulma, tunnetyöskentely
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/02/Joona_Suominen-e1582812826567.jpg

Joona Suominen

Jyväskylä, Turku, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (integratiivinen)

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja toimin yksilöpsykoterapeuttina. Tällä hetkellä tarjoan ainoastaan psykologikäyntejä yksittäisille konsultaatioille.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Joona Suominen

Jyväskylä | Turku | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi

Jokaisen ihmisen kokemat vaikeudet ja tavoitteet ovat erilaisia. Siksi terapeuttina lähtökohtani on aina muokata omaa toimintaani vastaamaan asiakkaani tarpeita. Työotteeni on ensisijaisesti keskusteleva ja pidän tärkeänä sitä, että käynneilläni on riittävästi tilaa ajatuksille ja itsetutkinnalle mutta tuen myös aktiivisesti muutoksessa. Minulle tärkeitä arvoja ovat aitous ja spontaanius. Kohtaan asiakkaani kanssa rohkeasti vaikeatkin asiat mutta käynneilläni on kuitenkin tilaa myös huumorille.

Käyntieni lähtökohtana on muodostaa jaettu käsitys asiakkaan tavoitteista ja sopia niiden saavuttamiseen käyttämistämme menetelmistä. Terapeuttisen ajatteluni kivijalkana toimii näkemys siitä, että psyykkiset vaikeudet ovat ratkaisuyrityksiä, jotka olemme omaksuneet aiemmista ihmissuhteista, mutta joiden ylläpitäminen nykyhetkessä tuottaa meille vaikeuksia. Keskeisenä sisältönä käynneilläni on keskustelu asiakkaan tärkeäksi kokemista aiheista, jonka tavoitteena on lisätä itseymmärrystä toistuviin toimintamalleihin ja mahdollistaa myös uudenlainen toiminta nykyhetkessä.

Hoidon suunnittelun ja etenemisen seuraamiseksi käynneilläni voidaan käyttää kompassina erilaisia psykologisia testimenetelmiä. Terapeuttisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytän tukena lisäksi kokemuksellisia tekniikoita mm. tunnefokusoidusta terapiasta ja käyttäytymisterapiasta. Työtapani edustaa niin sanottua assimilatiivista integraatiota.

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja minulla on usean vuoden työkokemus erikoissairaanhoidosta niin osasto- kuin avohoidosta. Integratiiviseksi psykoterapeutiksi olen valmistunut Jyväskylän yliopistosta. Parhaillaan kouluttaudun myös aikuisten psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi Turun yliopistossa. Terapeuttisen työn ohella erityisosaamisaluettani ovat psykologiset tutkimukset ja niiden käyttö terapeuttisena työkaluna (Therapeutic assessment). Olen lisäksi Suomen Rorschach -yhdistyksen hallituksen jäsen.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, psykoterapeutti
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat, estyneisyys
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/04/free-icon-female-profile-1-e1588232757509.png

Henna Lehtismäki-Hyvönen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), Psykologi

Minulle asiakastyössä tärkeintä on yksilölähtöisyys ja lämmin, empaattinen työote.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Henna Lehtismäki-Hyvönen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), Psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti

Ihmisen mieli, sen toiminnan monimuotoisuus ja mystisyys on kiehtonut minua jo nuoresta asti. Vaikka olemmekin tietyllä tapaa samanlaisia, olemme kuitenkin niin erilaisia. Kun elämässä sattuu ja tapahtuu, reagoimme kukin tavallamme. Miten? Miksi? Urallani olen aina pyrkinyt pitämään tietoni ja osaamiseni ajan tasalla; olen innovatiivinen ja motivoitunut oppimaan uutta. Minulle tärkeintä asiakastyössä on yksilölähtöisyys ja lämmin, empaattinen työote. Vahvuuksiani onkin luoda toimiva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde vähän kaikenlaisten ihmisten kanssa, ikään, sukupuoleen tai persoonallisuuteen katsomatta. Olen kuunteleva ja tutkiskeleva, mutta myös aktiivinen osallistuja sillä matkalla, jota asiakkaan kanssa yhdessä käydään läpi.

Istuntojen keskiössä on aina keskustelu. Jokainen asiakas on kuitenkin yksilö, joten istuntojen sisällöillä ei ole mitään tiettyä kaavaa. Mitä työskentely tulee jatkossa pitämään sisällään, määräytyy sen mukaan, millaisia tavoitteita työskentelylle asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja millainen työskentely palvelee asiakkaan tarpeita parhaiten. Se mikä auttaa jotakuta, ei ehkä silti toimi toiselle. Pääasia on se, että asiakas tietää ettei hänen tarvitse "osata" mitään tullessaan vastaanotolleni, vaan hän saa aina tulla juuri sellaisena kuin on.

Olen tehnyt useampia vuosia töitä neurologian puolella, ja sen jälkeen noin viisi vuotta yleissairaalapsykiatrialla, ennen kuin siirryin ammatinharjoittajaksi ja pääasialliseen psykoterapiatyöhön. Urani aikana olen työskennellyt paljon erinäisten persoonallisuuden ja itsetunnon ongelmista kärsivien henkilöiden, pakko-oireiden ja somaattisesti oireilevien henkilöiden parissa. Olen pitänyt koulutusta mm. konversiohäiriöistä. Erityinen osaamiseni on syömishäiriöissä, etenkin anoreksiassa, jonka hoitoon olen luonut uutta otetta. Kirjani "Anoreksia - Pako mielen vankilasta" julkaistiin 2016. Neuropuolen taustani on antanut lisäymmärrystä joihinkin psyykkisiin sairauksiin, ja yhdessä psykoterapeuttikoulutuksen kanssa antaa hyvät valmiudet työskennellä moninaisten tapausten parissa. Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, psykologi, integratiivinen psykoterapeutti (YET)
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Somaattisia oireita omaavat psyykkiset sairaudet (kuten syömishäiriöt), persoonallisuuden ja itsetunnon problematiikka.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/08/Maija-Pietila-e1597139443993.jpg

Maija Pietilä

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen rauhallinen, läsnäoleva ja empaattinen psykoterapeutti. Työskentelyssäni on tärkeää toiveikkuus ja asiakkaan voimaantuminen.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Maija Pietilä

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Vastaanotan itsemaksavia yksilöasiakkaita lyhytterapiaan ja pariterapiaan.

Työskentelen ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina ja pohjakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä. Olen yli kymmenen vuotta työskennellyt sosiaalialalla ja tehnyt ihmissuhdetyötä. Terapian lähtökohtana on asiakkaan oma elämäntilanne ja siitä nousevat kysymykset. Terapiassa tutkitaan yhdessä asiakkaan mielenmaisemia. Terapeuttina haluan toimia sinun muutosoppaanasi ja voimme yhdessä tutkia sekä hahmottaa toiveitasi. Niinkään ei ole tärkeää korostaa ongelmia vaan löytää yhdessä tapoja sinulle merkitykselliseen, hyvään elämään.

Terapeuttina olen rauhallinen, läsnäoleva, empaattinen sekä asiakasta arvostava. Työskentelyssäni tärkeää on toiveikkuus ja asiakkaan voimaantuminen. Haluan sinun kanssasi yhdessä löytää sinulle uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia kuuntelemalla, kyselemällä ja yhdessä pohtien. Minulle on tärkeää, että pystyn yhdessä sinun kanssasi löytämään vahvuuteesi ja voimavarasi, jotka auttavat muutostyössä.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, sosiaalityöntekijä
Erikoistuminen: Ahdistuneisuus, masennus, motivaatio-ongelmat, itsetunto ja itsevarmuus, työ- ja opiskeluelämän haasteet, itsemyötätunto
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistuneisuus, masennus, motivaatio-ongelmat, itsetunto ja itsevarmuus, työ- ja opiskeluelämän haasteet, parisuhdekriisi
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/11/Jori-Laine-e1606830153954.jpg

Jori Laine

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti jolla yli 25 vuoden kokemus työskentelystä lasten ja nuorten ja heidän verkostojen kanssa. Inhimillinen ja maanläheinen kanssakulkija.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Jori Laine

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

HUOM! Olen muuttanut Yliopistonkadun toimipisteeseen.
Asiakastilanne: saatavilla kertakäyntiaikoja.

Asiakaslähtöinen inhimillinen tilaa antava työote kulkemaan ihmisten rinnalla heidän haastellisissakin elämänvaiheessa. Osaan olla suorasanainen työskentelyssäni kuitenkin kunnioittaen ihmisen omaa mielipidettä. En tarjoa valmiita ratkaisuja vaan pyrin haastamaan ihmisen itse työstämään asioita kohti ratkaisuja. Osaan olla empaattinen huomioiden ihmisen herkkyyden tilanteessa.

Minulla on keskusteleva työote ihmisen ikätason mukaisesti. Aikajanatyöskentelyä sekä erilaisten läheiskarttojen työstämistä. Nuoremmilla asiakkailla tunnekortti työskentelyä. Tarpeen mukaan työskentely voi olla osallistavaa esim. omien fobioiden käsittelyn ja kohtaamisen suhteen. Reflektoiva työskentely asiakkaan mukaan. Osassa työskentelyssä mukana ns kotitehtävät esimerkiksi päiväkirjan muodossa.

Minulla on pitkä kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä päiväkodissa että erityistason lastensuojelulaitoksissa. Kunnalla olen työskennellyt perheneuvonnassa terapeuttina lasten, perheiden ja aikuisten kanssa. Olen lisäksi kouluttautunut ADHD liiton ADHD vanhempien kouluttajaksi (ruotsinkielinen). koulutus). Otan vastaan kaikenikäisiä asiakkaita. Erityisesti olen kiinnostunut nuorten kanssa työskentelyyn.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Et ratkaisukeskeinen Psykoterapeutti, sosionomi, urheiluvalmentaja, musiikkiterapian opintoja, ADHD lasten vanhempien koulutus
Erikoistuminen: Lapset, nuoret, parit, perheet
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Erityislapset ja nuoret sekä heidän läheisverkostonsa. Parisuhdehaasteet. Miehisyyden haasteet. Lapsiperheen haasteet.
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Persoonallisuushäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/08/Nina-Tuomainen-e1630301548961.jpg

Nina Tuomainen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), psykologi

Psykoterapeuttina olen empaattinen, kuunteleva ja asiakasta kunnioittava. Tällä hetkellä aikoja vapaana lyhytterapiaan.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Nina Tuomainen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), psykologi

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen myötäelävä rinnalla kulkija, jonka kanssa voit yhdessä turvallisessa tilassa löytää ratkaisuja elämän ongelmakohtiin, syventää itsetuntemusta ja vahvistaa omia voimavaroja. Olen asiakasta arvostava, kuunteleva ja empaattinen. Terapiassa pidän tärkeänä aitoa kohtaamista sekä kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemista. Tällä hetkellä tarjolla aikoja vuoden kestäviin lyhytterapioihin.

Terapiatyöskentelyssä pidän tärkeänä tasavertaista ja toimivaa yhteistyösuhdetta, jossa yhdessä työskennellään kohti asetettuja tavoitteita. Terapiassa käytettävät menetelmät rakentuvat yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaisesti. Keskustelun rinnalla voidaan hyödyntää erilaisia tehtäviä ja harjoitteita (mm. kehollinen työskentely, mindfullness, tunnekeskeinen työskentelyote).

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, Psykoterapeutti (Integratiivinen)
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psyykkinen eheytyminen, elämän solmukohtien avaaminen, itsetuntemuksen lisääminen ja ominen voimavarojen löytäminen. Rinnalla kulkeminen.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/08/Mari-Kapulainen-e1630303593831.jpg

Mari Kapulainen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen, psykofyysinen)

Työskentelyäni ohjaa näkemys kehon ja mielen erottamattomasta yhteydestä. Minulla on pitkä kokemus psykofyysisestä työstä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Mari Kapulainen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen, psykofyysinen)

Palvelukielet: suomi

Olen helposti lähestyttävä ja asiakasta kunnioittava, lähtökohtana on tasavertainen kohtaaminen, jossa asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Haluan auttaa sinua tunnistamaan ja vahvistamaan voimavarojasi ja sitä kautta löytämään uutta toivoa, jaksamista ja innostusta elämääsi. Työtapani on aktiivinen ja hyödynnän joustavasti eri terapiamenetelmien, kuten ratkaisukeskeisen, kognitiivisen ja psykofyysisen terapian keinoja. Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten psykofyysisten menetelmien käytöstä fysioterapiatyössä sekä yksilöiden, että ryhmien kanssa.

Toimin asiakaslähtöisesti, joten tapaamisten sisällöt voivat vaihdella paljonkin asiakkaan tilanteesta ja toiveista riippuen. Istunnolla keskustellaan ja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan voidaan käyttää myös erilaisia toiminnallisia harjoitteita, kuten hengityksen tiedostamista, kehontuntemus- ja rentoutumisharjoituksia, piirtämistä tai tunnekortteja. Kokemukselliset työtavat sopivat niillekin, jotka eivät motivoidu pelkästä puhumisesta.

Fysioterapeuttina olen työskennellyt erilaisten kipupotilaiden kanssa kohta kaksikymmentä vuotta. Fysioterapeutin koulutus antaa vahvan pohjan kivun fysiologian ja psykologian ymmärtämiseen. Psykofyysisen hengitysterapian ja BBAT:n koulutukset ovat antaneet konkreettisia keinoja ohjata asiakasta kipuun, ahdistukseen ja traumoihin liittyvän kehollisen ylivireystilan rauhoittamiseen, kehontuntemuksen lisäämiseen ja vahvistamiseen. Olen toiminut usean vuoden ajan monenlaisten erityisryhmien joogaopettajana. Toimin myös pääkouluttajana tiimissä, joka kouluttaa jooganopettajia työskentelemään erityistä tukea tarvitsevien ryhmäläisten kanssa.

Työskentelen yli 16-vuotiaiden nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Fysioterapeutti AMK (psykofyysisesti suuntautunut), kognitiivinen lyhytterapeutti, psykofyysisen psykoterapian perusopinnot, joogaopettaja, yoga for special needs teacher, BBAT1, psykofyysinen hengitysterapeutti
Suuntaus: ratkaisukeskeinen, kognitiivinen, psykofyysinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena. Vireystilan säätely, vakauttava työskentely, ahdistuneisuus, itsetunnon haasteet, työ- ja opiskeluelämän haasteet, työuupumus.
Palvelut: Muut ammattilaiset, Psykofyysinen fysioterapia, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Addiktiot
Masennus
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/03/Ritva-Sillanpaa.jpg

Ritva Sillanpää

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen)

Terapiatyössä pyrin tukemaan asiakkaan muutosprosessia turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kohderyhmänä on kaikenikäiset aikuiset.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Ritva Sillanpää

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi

Olen yksilö- ja perhepsykoterapeutti. Teen tällä hetkellä vain yksilöterapioita. Terapiasuuntaukseni on integroiva. Peruskoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja. Minulla on taustalla pitkä ja monipuolinen työhistoria psykiatrisesta erikoisairaanhoidon poliklinikkatyöstä. Olen tehnyt niin yksilö-, perhe- ja ryhmämuotoista psykiatrista hoitotyötä. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin niin, että voit olla oma itsesi. Terapia perustuu yhteistyösuhteeseen. Asiakkaan kohtaamisessa on molemminpuolinen vuorovaikutus ja sen toimiminen on tärkeää. Pyrin tukemaan asiakastani ilmaisemaan tarpeitaan terapiassa.

Työskentelytapani vaihtelevat asiakkaan tarpeen mukaan. Pääasiallinen työskentelytapa on keskustelu. Myötätuntoisuus, empaattisuus ja sallivuus on tärkeää. Työskentelyn tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Terapeuttina olen melko aktiivinen ja osallistuva. Näenkin tärkeäksi, että menetelmät valitaan yksilökohtaisesti. Etenkin pitkissä terapioissa näyttäytyy perheen ja vuorovaikutussuhteiden merkitys lapsuudesta nykypäivään.

Työskentelen kaiken ikäisten aikuisten kanssa. Kiinnostuksen kohteeni on mielialahäiriöt ja ahdistuneisuushäiriöt.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Sairaanhoitaja, Eritystason yksilö- ja perhepsykoterapeutti, IPT-lyhytpsykoterapeutti, CBASP-pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli, Aikuisten unikouluryhmän ohjaaja, Depressiokouluohjaaja, Kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireenhallintaryhmän ohjaaja, Työnohjaaja, Ryhmäanalyysin peruskoulutus
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Mielialahäiriöt ja ahdistuneisuus
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/free-icon-female-profile-e1614001834754.png

Merja Pelto-Klemelä

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Minulla on yli 20 vuoden kokemus mielenterveystyöstä. Jokainen kohtaaminen on arvokas. Tavoitteena elämänhallinnan, mielekkyyden ja tasapainon saavuttaminen.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Merja Pelto-Klemelä

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen kuunteleva, tilaa-antava, rauhallinen ja keskusteleva. Minulle on tärkeää, että ihminen kokee tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi sellaisena kuin on. Jokainen kohtaaminen on arvokas. Rohkaisen tutkimaan omia ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä sekä etsimään uusia toimintatapoja ja näkökulmia luottamuksellisessa ja tutkivassa yhteistyösuhteessa. Terapeuttina pyrin luomaan lämpimän ja turvallisen ilmapiirin. Huumori on myös sallittua.
Vahvuutenani on yli 20 vuoden kokemus aikuisten mielenterveystyöstä monenlaisten ,haasteiden ja asioiden parissa.

Asiakkaan kertomus ja kokemukset ovat terapian keskiössä. Ne määrittelevät terapian menetelmät ja sisällön ja erilaiset työtavat sovitaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti yhteistyössä.
Työskentelen kognitiivisen terapian menetelmin. Niiden avulla voimme tutkia mm. ajattelutapoja sekä niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintaan. Käytän myös työssäni mm. skeematerapia- mielikuva ja mindfull-harjoitteita sekä tunteiden kanssa työskentely on keskeistä. Terapiassa saatetaan myös keskustelujen lisäksi harjoitella konkreettisia taitoja tai sopia kotitehtävistä, tai tutkia ns. elämän historiaa ja kiintymyssuhteita siitä miten nämä ovat vaikuttaneet minäkuvaan, toimintatapoihin ja vuorovaikutusmalleihin. Myönteinen palaute terapiassa on tärkeää.

Olen kognitiivinen psykoterapeutti , seksuaalineuvoja sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Ammatilliseen osaamiseeni on vuosien mittaan kertynyt muutama pidempi koulutus ja useita lyhyempiä koulutuksia mielenterveyden eri osa-alueilta. Koulutukset ovat kiinnostaneet koko urani aikana. Otan vastaan aikuisia, yli 18-vuotiaita yksilöterapia asiakkaita. Olen kiinnostunut erilaisista elämänkriiseistä, ihmissuhdeasioista, seksuaalisuudesta.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti, seksuaalineuvoja, psykiatrinen sairaanhoitaja
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Kiintymyssuhteet, tunnetyöskentely, mielen ja kehon vuorovaikutus, elämänkriisit
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.