(09) 3158 9154

tai s-postitse: info (ät) terapiatalonoste.fi

Nostetaan Sinut kynnyksesi yli.

Terapiatalo Noste tarjoaa matalan kynnyksen terapiapalveluita.

Ajanvaraus 09 - 315 89 154

tai

Noste_kertakäynti

Kertakäynti

Kertakäynti on helppo tapa saada heti aika terapeutille ilman lähetettä tai jonotusta. Yksikin kerta ohjaa Sinua eteenpäin. Tutustu kertakäyntiaikoihimme psykoterapeuteille, psykologeille, psykiatreille tai muille ammattilaisille.

Noste_terapia

Nosteen kartoitukset

Haluatko kokeilla terapiaa? Nosteen kartoitukset ovat tutustumiskäyntejä, joiden avulla saat täsmäapua tiettyihin osa-alueisiin elämässäsi.

Noste_klinikat

Kuntoutus-
psykoterapia

Tarvitsetko psykiatrin diagnoosin tai lausunnon vai etsitkö sopivaa psykoterapeuttia? Tutustu Nosteen Kelapolkuun.

Tutustu terapeutteihimme

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/04/Stephan-Salenius-e1555397221912.jpg

Stephan Salenius

Lääketieteen tohtori, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Olen psykiatri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Laaja kokemus aikuispsykiatriasta (mm. mielialahäiriöt ja kriisien hoito) sekä nuoriso- ja neuropsykiatriasta.

Stephan Salenius

Lääketieteen tohtori, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti (Kela). Minulla on laaja kokemus aikuispsykiatriasta, esim. mielialahäiriöiden, psykoosien ja kriisien hoidosta, sekä neuro-, päihde- ja oikeuspsykiatriasta. Olen työskennellyt myös nuoriso- ja lastenpsykiatrian parissa. Olen toiminut pitkään HUSssa ylilääkärinä ja lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueylilääkärinä. Olen Helsingin yliopiston dosentti ja olen työskennellyt vuosia lääketeollisuuden asiantuntijalääkärinä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen toiminut mm. Suomen Touretteyhdistyksen ja Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen puheenjohtajana ja tällä hetkellä toimin mm. Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapiatoimikunnan puheenjohtajana. Olen pitkään pitänyt yksityisvastaanottoa pääkaupunkiseudulla ja olen Terapiatalo Nosteen johtava lääkäri. Puhun sujuvasti ruotsia, suomea ja englantia.

stephan.salenius (ät) terapiatalonoste.fi

Koulutus: Lääketieteen tohtori, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Erikoistuminen: Psykiatrian erikoislääkäri

Palvelukielet: Suomi, ruotsi, englanti

Kela-oikeudet: Kyllä, yksilöpsykoterapia

Kiinnostuksen kohteet: Psykoterapia, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, nuorisopsykiatria, neuropsykiatria

Toimipisteet: Helsinki, Helsinki - Töölö

Palvelut: - Diagnoosi tai lausunto, - Psykiatrit, KELA-KUNTOUTUS, KERTAKÄYNNIT

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/04/Raija-Tiainen-resized-e1555397415500.jpg

Raija Tiainen

Sosiaalipsykologi (YTM), psykoterapeutti (ET)

Voimme yhdessä pohtia pieniä ja isoja asioita sekä etsiä mahdollisuuksia, vastauksia ja ratkaisuja, elämän käännekohdissa ja kriiseissä nuoruudesta vanhuuteen.

Raija Tiainen

Sosiaalipsykologi (YTM), psykoterapeutti (ET)

Terapia voi olla lyhyt tai pitkäkestoinen. Pohdittavat asiat voivat olla pieniä tai isoja. Ne voivat tulla eteen yllättäen, tai kertyä elämän varrella. Työssäni olen saanut eniten kokemusta masennuksesta yhtenä elämän käännekohtana. Masennus ja työelämän kysymykset ovat yksi vahvuuteni, erityisesti toipumisen jälkeinen työhön tai opintoihin palaaminen. Näihin teemoihin kytkeytyy moni muu tärkeä asia, kuten työuupumus, työkyvyn aleneminen tai sen menettäminen. Epäonnistumisen ja muiden elämää rajoittavien kokemusten korjaaminen, itsetunnon ja vahvuuksien vahvistamisen kautta. Suru, menetykset, pelot, ahdistus, odottamattomat elämän suunnan muutokset ovat kaikki asioita, joista on tärkeä saada puhua. Yhdessä on helpompi hakea voimavaroja, kiinnekohtia, toiveikkuutta ja näkökulmia kuin yksin.

Jokainen meistä tarvitsee apua ja tukea jossain elämän kohdassa. Apu pitäisi siis olla saatavilla helposti ja nopeasti, kaikille. Palvelutarpeita olen oppinut ymmärtämään kuuntelemalla keskustelukumppaneitani, asiakkaita ja kysymällä heiltä. Opiskeluista selviytymisen, työhön pääsemisen, työssä jatkamisen ja työkyvyn menettämisen ratkaisut saattavat löytyä muutaman tapaamisen aikana. Masennuksesta toipumiseen liittyvää työhön paluun kynnystä voidaan madaltaa, hakemalla yhdessä kullekin tarpeelliset ratkaisut. Voimme yhdessä pohtia pieniä ja isoja asioita sekä etsiä mahdollisuuksia, vastauksia ja ratkaisuja, elämän käännekohdissa ja kriiseissä nuoruudesta vanhuuteen. Vaikka opittavaa on koko eliniäksi, koen että olen saanut hyvän pohjan psykoterapiatyölle koulutuksesta, elämänkokemuksesta ja kohtaamieni ihmisten kautta.

raija.tiainen (ät) terapiatalonoste.fi

Koulutus: Sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi (YTM), psykoterapeutti (ET), ratkaisukeskeinen, NLP Master Practitioner

Palvelukielet: Suomi

Kela-oikeudet: Kyllä, yksilöpsykoterapia

Kiinnostuksen kohteet: Hyvä ja arvostava vuorovaikutus ihmisten kesken. Mielenterveydelle turvallinen elinympäristö, opiskeluolosuhteet, ja työelämä. Ihmisten auttaminen. Se, että jokainen apua hakeva saa sitä nopeasti, riittävästi ja tarpeittensa mukaisena.

Toimipisteet: Helsinki, Helsinki - Töölö

Palvelut: - Ahdistus, - Elämänkriisit, - Ihmissuhteet, - Masennus, - Psykoterapeutit, - Työuupumus, - Unettomuus, - Yksilöterapia, KARTOITUKSET, KERTAKÄYNNIT

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/04/Terapiatalo-Noste-Tommi-Sipari-web-e1555398795236.jpg

Tommi Sipari

Psykologi (PsM)

Vankka työkokemus kuntoutuksen, urheilupsykologian ja työelämän konsultoinnin parista. Työotteessani korostuvat yhteistyö, tavoitteellisuus ja itsetuntemuksen lisääminen.

Tommi Sipari

Psykologi (PsM)

Suurimman osan psykologin työurastani olen tehnyt työikäisten aikuisten kuntoutuksen parissa. Työkokemus yhdessä lisäkoulutuksen kanssa on syventänyt näkemystäni erilaisten psykologisten ilmiöiden taustoista. Lisäksi minulla on kokemusta myös urheilupsykologian, konsultoinnin sekä opetus- ja tutkimustyön parista. Työotteessani keskeisenä osa-alueena on toimivan yhteistyön rakentaminen asiakkaan kanssa, mikä on tutkitusti keskeisimpiä tekijöitä onnistuneessa terapiaprosessissa. Toinen tärkeä osa-alue työskentelyssä on asiakaskohtaisten tavoitteiden laatiminen, jotka jäsentävät työskentelyä ja joiden pohjalta valitaan sopivat työmenetelmät. Kolmas keskeinen tekijä on pyrkimys asiakkaan itsetuntemuksen lisäämiseen. Asiakas voi tunnistaa ajattelu- ja toimintamallejaan ja löytää niille vaihtoehtoisia malleja. Tämä edistää asiakkaan psyykkistä toimintakykyä hänen arjessaan ja auttaa ylläpitämään henkistä hyvinvointia. Työskentelymenetelmät valitaan aina asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Nämä voivat olla esim. psykofyysisiä, kehon ja mielen vuorovaikutukseen perustuvia menetelmiä.

tommi.sipari (ät) terapiatalonoste.fi

Koulutus: PsM, laillistettu psykologi, psykoterapeuttikoulutuksessa (kognitiivis-integratiivinen lähestymistapa)

Erikoistuminen: Psykofyysinen psykoterapia, urheilu- ja liikuntapsykologia, persoonallisuuden arviointi, kuntoutus

Palvelukielet: Suomi, englanti

Kela-oikeudet: Ei

Kiinnostuksen kohteet: Kognitiivisten, lyhytterapeuttisten menetelmien kehittäminen, kehon ja mielen vuorovaikutuksen tutkiminen, psykologinen arviointi sekä motivaatio

Toimipisteet: Helsinki, Helsinki - Töölö

Palvelut: - Ahdistus, - Elämänkriisit, - Ihmissuhteet, - Masennus, - Psykologit, - Työuupumus, - Unettomuus, KARTOITUKSET, KERTAKÄYNNIT

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/04/Anette-Palssa-resized-e1555396839502.jpg

Anette Palssa

Ravitsemusterapeutti

Teen psykofyysistä ravitsemusterapiaa – perehtyen tunnesyömiseen, syömishäiriöiden, vajaaravitsemuksen, uupumuksen ja vatsavaivojen kokonaisvaltaiseen ravitsemushoitoon.

Anette Palssa

Ravitsemusterapeutti

Olen valmistunut terveystieteiden maisteriksi ja laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi 2001. Minua kiinnostaa erityisesti (syömis)käyttäytyminen ja syömisen psykologia. Olen kouluttanut itseäni erityisesti käyttäytymistieteiden ja psykologian puolelta, toki unohtamatta kovaa faktaa ravitsemus-, liikunta- ja lääketieteestä. Työotteeni on terapeuttinen, mutten leiki psykoterapeuttia, vaan pyrin löytämään yhteisen sävelen asiakkaiden kanssa ja löytää juuri heidän arkeen sopivat ratkaisut. Viime vuosina kiinnostukseni on mennyt enemmän psykofyysiseen suuntaan. Psykofyysisen psykoterapian perusteet ja joogaopettaja-koulutukset ovat tuoneet uusia työkaluja sekä ymmärrystä kehon ja mielen yhteydestä.

Ravitsemusterapeuttina yritän saada asiakkaasta esille vahvuuden tehdä muutosta, herättelen ajattelemaan ja oivaltamaan. Olen vuorovaikuksessa aktiviinen, tuen muutoksessa ja karikoissa sekä tarvittaessa houkuttelen sisäistä motivaatiota esille, mutta loppujen lopuksi yritän tehdä itseni tarpeettomaksi. Ohjaan myötätunnolla, rehellisillä kysymyksillä ja joskus varsin syvällisillä keskusteluilla. Kun aika on oikea, minulta saa myös tarkkoja, konkreettisia ohjeita ja neuvoja.

anette.palssa (ät) terapiatalonoste.fi

Koulutus: Laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, kognitiivinen lyhytterapia

Palvelukielet: Suomi

Kela-oikeudet: Ei

Kiinnostuksen kohteet: Tunnesyöminen, syömishäiriöt ja suolisto-ongelmat

Toimipisteet: Helsinki, Helsinki - Töölö

Palvelut: - Muut ammattilaiset, KERTAKÄYNNIT

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/05/Tiina-Arpiainen-resized-e1558686086387.jpg

Tiina Arpiainen

Psykoterapeutti

Olen työskennellyt mielenterveystyön parissa koko aikuisikäni. Olen hyvin tavallinen, elämässä asioita kokenut maalaisjärkinen ja työtavaltani aktiivinen terapeutti.

Tiina Arpiainen

Psykoterapeutti

Terapiaprosessi voi olla pitkäkestoinen, jolloin kyse on yleensä Kelan tukemasta psykoterapiasta, tai se voi myös olla sovitusti lyhytterapiajakso, jossa käyntejä sovitaan tietty lukumäärä/aika. Pitkä terapiakoulutukseni on ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus, jossa keskitytään pitkälti nykyhetkeen ja tulevaan, mutta menneisyyttä käytetään hyödyksi olemassa olevien voimavarojen etsimisessä.

Käytän työssäni myös kognitiivisen terapian menetelmiä, ja masennuksen lyhytpsykoterapeuttisista hoitomuodoista eniten onkin tutkittu kognitiivista lyhytpsykoterapiaa. Kognitiivista lyhytpsykoterapiaa voidaan soveltaa lievissä ja keskivaikeissa masennuksissa, samoin kuin ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa.

Terapian ohella tai yksittäisinä käynteinä voin toteuttaa tietoisuustaitoihin, arvotyöskentelyyn ja hyväksynnän
harjoitteluun perustuvia kognitiivisen terapian (MBCT) menetelmiä. Niiden tuloksellisuudesta on näyttöä mm. uusiutuvan masennuksen, pelkojen, ahdistuneisuuden hoidon, stressin ja uupumuksen, kroonisen kivun, murehtimissairauksien, unettomuuden, tunne-elämän epävakaisuuden ja riippuvuussairauksien hoidossa.

Omana työskentelykohteenaan tai muun terapian ohella hoitosuunnitelmaan liitettynä voidaan käyttää myös EMDR-menetelmää, joka nopeuttaa monien sekä aikaisempiin järkyttäviin kokemuksiin, että nykyiseen elämäntilanteeseen liittyvien häiriöiden hoitoa. Kyseessä on menetelmä, jolla voidaan nopeasti poisherkistää traumaattisia muistoja ja vähentää merkittävästi potilaan oireita, esim. emotionaalista stressiä, tunkeutuvia ajatuksia, "flashbackeja" ja painajaisia. Tällä hetkellä EMDR:stä on enemmän kontrolloituja tutkimuksia kuin mistään muusta traumahoidossa käytettävästä menetelmästä. Käytän työssäni edellä mainittuja menetelmiä hoitosuunnitelman, tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

tiina.arpiainen (ät) terapiatalonoste.fi

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoitaja YAMK, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti, EMDR-terapeutti, Mindfulness (MBCT) -ohjaaja

Palvelukielet: suomi, englanti

Kela-oikeudet: Kyllä, ratkaisukeskeinen psykoterapia

Kiinnostuksen kohteet: Kiinnostuksen kohteeni ovat inhimillisyys, ihmisten erilaisuus ja elämäntarinat. Pyrin työssäni tukemaan asiakkaita rakentamaan tarinoihinsa itsensä näköisiä, toiveikkaita kappaleita.

Toimipisteet: Helsinki, Helsinki - Töölö, Verkkoajat

Palvelut: - Ahdistus, - Elämänkriisit, - Ihmissuhteet, - Masennus, - Psykoterapeutit, - Työuupumus, - Unettomuus, - Yksilöterapia, KARTOITUKSET, KELA-KUNTOUTUS, KERTAKÄYNNIT

Videoneuvonta

Kokeile maksutonta videoasiakaspalveluamme. Asiantuntijamme auttaa sinua löytämään itsellesi sopivan vastaanottoajan sekä terapeutin oman tarpeesi mukaan. Ei vaadi rekisteröintiä eikä ohjelmien asennusta.

Blogi

UUSIN POSTAUS: Miten terapia auttaa?
Millaista keskustelu ammattilaisen kanssa on, ja kuinka puhuminen yleensä voi auttaa?

Testit

Kun haluat arvioida itse oman tai läheisesi tilanteen, voit käyttää maksutta näitä asiantuntijoiden suosimia testejä itsearvioinnin apuna.

Terveyskirjasto

Olemme koonneet tämän terveyskirjaston tiedonhaun helpottamiseksi yleisimmistä oireista ja ongelmista hoitoon hakeutumisen kannalta.