Ryhmäpsykoterapia | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-18 ja pe klo 9-16!

Ryhmäpsykoterapia

ryhmäpsykoterapia

Mitä on ryhmäpsykoterapia ja kenelle se sopii?

Ryhmäpsykoterapiaa voidaan suositella kaikille niille, joille suositellaan psykoterapiaa. Psykoterapiaryhmä on tarkoitettu aikuisille, jotka etsivät apua ja ymmärrystä esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen, paniikkiin, itsetunto-ongelmiin tai jaksamisen ja vuorovaikutuksen haasteisiin ja joiden kohdalla täyttyvät Kelan kuntoutuspsykoterapian hakemisen yleiset ehdot. Psykiatri voi myös suositella ryhmäpsykoterapiaa hoitomuotona, ja näin ollen ryhmäpsykoterapialle voi hakea myös KELA-korvattavuutta. Tarkempaa tietoa ehdoista löytyy sivustolta kela.fi/kuntoutuspsykoterapia.

Luottamuksellisuus on ryhmän työskentelyn perusta. Osallistujan on oltava halukas puhumaan omista kipukohdistaan, mutta myös valmis kuuntelemaan muiden ryhmäläisten kerrontaa. Ryhmäpsykoterapiassa yksilön psyykkinen eheytyminen tapahtuu ryhmässä. Toisten kokemukset auttavat avaamaan lukittuja ovia omaan tiedostamattomaan ja omiin kipukohtiin. Ryhmässä voi kasvattaa omaa resilienssiä, tutkia mielen kysymyksiä ja lisätä omaa hyvinvointiaan.

 

Miksi ryhmäpsykoterapiaan?

 • Ryhmä on oma pieni maailmansa, jossa asiakas voi oppia omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa ja samalla mahdollistuu mallioppiminen muilta ryhmäläisiltä.
 • Ryhmässä saa vertaisuuden kokemusta: et ole yksin vaikeuksien kanssa – muut aavistavat mistä kerrot. Yhdessä jaetut elämäntarinat lisäävät ryhmän kiinteyttä.
 • Ryhmä on kustannustehokas, tehokkaampi vaikuttavuudessa sekä ajankäytössä ja ekologinen vaihtoehto yksilöterapialle. Ryhmän kustannukset ovat noin kolmasosa verrattuna yksilöterapiaan.
 • Ryhmässä on yhteistä jakamista, hyväksyntää, empatiaa ja rakentavaa kritiikkiä. Kaikki nämä tukevat työ – ja toimintakykyä.
 • Ryhmässä on mahdollisuus tutustua hyvin erilaisiin ihmisiin. Erilaisuus antaa uusia näkökulma ja moniäänisyys rikastuttavat; tätä mahdollisuutta ei yksilöterapiassa ole.
 • Ryhmäpsykoterapeutti on osa ryhmää. Hänen erityistehtävä on ohjata ryhmän vuorovaikutusta, jotta ryhmä on turvallinen ja luottamuksellinen koko ajan.

 

Mitä ryhmäpsykoterapia ryhmään osallistuminen edellyttää?

 • Alkuhaastatteluun osallistuminen, jossa yhdessä tutkitaan asiakkaan elämäntilannetta ja haasteita. Samalla arvioidaan onko alkava ryhmä sopiva hoitomuoto asiakkaalle.
 • Haastattelussa käydään läpi ryhmään liittyvistä käytännöistä, mm. ryhmäterapian toiminta, luottamuksellisuus, maksut, poissaolo.
 • Asiakkaan tulee pystyä sitoutumaan kerran viikossa kokoontuvaan ryhmään. Ryhmäkerta kestää 90 min. Ryhmä on täydentyvä ryhmä ja siihen sitoudutaan minimissä yhden vuoden. Yleensä ryhmässä ollaan 2-3 vuotta.
 • Asiakas on myös valmis puhumaan omista kipukohdistaan, mutta myös valmis kuuntelemaan muiden ryhmäläisten kerrontaa.

Ryhmäpsykoterapian hinta

 • Alkuhaastattelun hinta vaihtelee vetäjä- ja toimipaikkakohtaisesti (50-90€/45min KELA-tuettuna tai ilman)
 • Ryhmäkerranhinta on noin 90€/kerta, eli kaksoiskäynnin (2 x 45min) hinta on 90€. Omavastuuksi jää n. 5,90-20 €/90 min kerta. (Lisätietoa www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia)
 • Itsemaksavilta, jotka eivät halua tai voi käyttää KELAn tukea, omavastuu sv-korvauksen jälkeen on 66 euroa 2 x 45min kokoontumisesta. Ellei osallistuja halua käyttää Kelan sv-korvausta, jää käyntikerran kustannukseksi 90 euroa.
 • Ryhmäpsykoterapian maksu laskutetaan seuraavassa kuukaudessa sähköpostitse. Maksu veloitetaan myös mahdollisilta poissaolokerroilta. Kela ei maksa korvausta toteutumatta jääneistä käynneistä.
 • Huom. hinnat saattavat vaihdella vetäjä- ja toimipaikkakohtaisesti.

Hae mukaan psykoterapiaryhmään!

Helsingin ryhmäpsykoterapia:

Ryhmäpsykoterapiat Helsingissä

Uuvuttaa-psykoterapiaryhmä keskiviikkoiltaisin klo 17:30 – 19:00
Uupumukseen vaikuttaa sekä työhön ja työyhteisöön liittyvät asiat että omaan persoonaan ja elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Ryhmässä voit tutkia työn ja oman elämän merkityksiä itsellesi, tunnistaa asioita, joihin voit itse vaikuttaa ja siten helpottaa uupumusta. Ryhmän avulla opit tunnistamaa ilmiöitä, jotka työpaikalla ovat viemässä voimavarojasi. Itseymmärryksen ja -tuntemuksen avulla asioihin tulee hallittavuutta, joka ei ahdista vaan vie eteenpäin. Ryhmäpsykoterapia on Kelan tukeen oikeutettua. Kelan tuki on 42,05 €/45 minuuttia. Ryhmäkerran omavastuu on 95 € / 90 min. – 84,10 € = 10,90 €. Ennen ryhmän aloittamista on yksilöllisiä tutustumiskäyntejä 1–3 kpl 60 € / 45 min. Näihin ei saa Kelan tukea.

Sosiaaliset haasteet -ryhmä torstai-iltaisin klo 17:30 -19:00
Koetko sosiaaliset tilanteet vaikeiksi? Ahdistaako, pelottaako, onko vaikea olla oma itsesi tai jäätkö helposti ulkopuoliseksi? Ryhmässä on helppo harjoitella sosiaalisissa tilanteissa toimimista, oppia ymmärtämään omia esteitä, tunnistaa, mikä ahdistaa ja oppia, että ahdistuksesta huolimatta voi toimia ja tulla hyväksytyksi toisten ihmisten seurassa. Ryhmäpsykoterapia on Kelan tukeen oikeutettua. Kelan tuki on 42,05 €/45 minuuttia. Ryhmäkerran omavastuu on 95 € / 90 min. – 84,10 € = 10,90 €. Ennen ryhmän aloittamista on yksilöllisiä tutustumiskäyntejä 1–3 kpl 60 € / 45 min. Näihin ei saa Kelan tukea.

Molemmat ryhmät ovat täydentyviä jatkuvakestoisia ryhmiä, joihin toivotaan 1 vuoden sitoutumista aloitusvaiheessa. Ryhmät käynnistyvät, kun ryhmässä on 4 ryhmäläistä. Toive on, että tämä tapahtuu syksyllä 2022.

Lisätietoa Helsingin ryhmäpsykoterapioista saat Kaisa Eskeliseltä: [email protected]