Palvelut | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-17 ja pe klo 9-16

Tutustu kaikkiin Terapiatalo Nosteen palveluihin

Akuutti tuki alk. 25€

Terapiatalo Nosteella on tarjolla akuutin keskusteluavun palveluja, jolloin voit päästä juttelemaan asiantuntijoidemme kanssa viimeistään seuraavan arkipäivän aikana. Lue lisää akuutin keskusteluavun palveluistamme.

Hypnoterapia alk. 180e

Hypnoterapia on terapeuttinen menetelmä, jonka keskiössä on hypnoosin hyödyntäminen erilaisten lääketieteellisten ja psykologisten ongelmien hoidossa.

Yksilöpsykoterapia alk. 90€

Yksilöpsykoterapia on tavoitteellista terveydenhuollon toimintaa, jonka tavoitteena on hoitaa psyykkisiä haasteita psykologisin menetelmin. Hankalia asioita käsitellään keskustelemalla ja tarvittaessa voidaan käyttää erilaisia harjoitteita, joiden avulla voidaan tunnistaa ja muuttaa erilaisia oireita tuottavia toimintatapoja.

Pari- ja perheterapia alk. 105€

Pari- ja perheterapiassa voidaan käsitellä parisuhteeseen liittyviä haasteita, esimerkiksi omiin toiveisiin, haluihin ja tunteiden ilmaisuun liittyviä asioita. Perheterapiassa voidaan käsitellä esimerkiksi perheen kriisejä, parisuhdetta, vanhemmuutta tai lapsen kehitykseen tai kasvuun liittyviä teemoja.

Psykologi-palvelut alk. 90€

Psykologi on ihmisen kasvun, kehityksen, käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän laajin asiantuntija, jonka tärkein resurssi on vahva osaamiskompetenssi ja kriittinen asiantuntijuus. Psykologi tekee tarvittaessa erilaisia psykologisia tutkimuksia ja kirjoittaa niihin liittyviä lausuntoja.

Seksuaaliterapia alk. 70€

Seksuaaliterapiassa keskustellaan seksuaalisuudesta, seksistä sekä parisuhteeseen liittyvistä haasteista. Voit tulla terapiaan yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Seksuaaliterapia soveltuu kaiken ikäisille ihmisille sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Psykiatri-palvelut alk. 160€

Psykiatri on psykiatrian erikoislääkäri, joka on erikoistunut mielenterveyshäiriöiden tutkimuksiin ja hoitoon. Psykiatri voi antaa diagnoosin, suunnitella sekä arvioida lääkehoidon ja psykoterapian tarpeellisuutta.

Lastenpsykiatria alk. 160€

Lastenpsykiatrin hoitoon hakeudutaan yleensä silloin, kun neuvolan, terveyskeskuksen, pikkulapsiperheiden psykologin, koulupsykologin tai perheneuvolan apu ei riitä. Lapsen psyykkinen oireilu voi näkyä erilaisina käyttäytymisen häiriöinä. Nosteessa lastenpsykiatrille ajan voi varata ilman lähetettä.

Ravitsemusterapia alk. 98€

Ravitsemusterapeutti tukee asiakasta ruokaan ja syömiseen liittyvissä ongelmissa sekä niihin liittyvissä elämäntapamuutoksissa. Ravitsemusterapia on tärkeä osa erilaisten sairauksien, kuten keliakian, diabeteksen, ruoka-allergioiden, sydän- ja verisuonitautien tai esimerkiksi suolistosairauksien ja ärtyneen suolen oireyhtymän hoidossa.

Kuvataideterapia alk. 85€

Kuvataideterapia on psykoterapian muoto, jossa vuorovaikutus tapahtuu asiakkaan sekä terapeutin välillä sanallisen ja kuvallisen ilmaisun kautta. Luodun kuvan pohjalta on helppo keskustella, tutkiskella ja jäsentää omia ajatuksia sekä tunteita, asiakas voi esimerkiksi maalata kuvan jostain hänelle merkittävästä kokemuksesta ja aloittaa keskustelu tämän kuvan pohjalta.

Musiikkiterapia alk. 105€

Musiikkiterapia on kuntoutus- sekä hoitomuoto, jossa hyödynnetään musiikin eri elementtejä.

Psykofyysinen fysioterapia alk. 65€

Psykofyysisessä lähestymistavassa keskeistä on ymmärrys kehon ja mielen erottamattomasta liitosta ja jatkuvasta vuorovaikutuksessa olemisesta.

Ryhmäpsykoterapia alk. 90€

Ryhmäpsykoterapiassa voidaan käsitellä samoja psyykkisiä oireita ja haasteita kuin yksilöpsykoterapiassa. Ryhmäpsykoterapian tavoitteena on ryhmän jäsenten psyykkisen pahoinvoinnin lieventäminen ja toimintakyvyn lisääminen.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia alk. 120€

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia on lyhytkestoinen perheterapian muoto, jossa käsitellään varhaista vanhemmuutta ja vauvan sekä tämän äidin, isän tai molempien kiintymyssuhdetta. Terapiaa tarjotaan alle 3-vuotiaiden perheille sekä raskaana oleville.

Työnohjaus alk. 100€

Työnohjauksessa työntekijä käy työnohjaukseen erikoistuneen asiantuntijan kanssa läpi työhön liittyviä haasteita ja ajatuksia. Työnohjauksen tavoitteena on oman työn arviointi, kehittäminen sekä tutkiminen. Työnohjaus sopii kaikille niille, jotka haluavat kehittyä ja oppia työssään.

Vanhempainohjaus alk. 90€

Vanhempainohjauksessa saa keskusteluapua ja tukea vanhemmuuteen. Tavoitteena on auttaa vanhempia ymmärtämään oman lapsen käyttäytymistä ja vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Vanhempainohjaus sopii kaikille niille, jotka haluavat tukea vanhemmuuteen.
icons-therapists

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Mahdollisuus Kela-korvattuun psykoterapiaan

Kelan kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista. Lue lisää oletko oikeutettu saamaan Kelan korvaamaa terapiaa ja miten terapiaan pääsy onnistuu.

Mahdollisuus Kela-korvattuun psykoterapiaan

Kelan kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista. Lue lisää oletko oikeutettu saamaan Kelan korvaamaa terapiaa ja miten terapiaan pääsy onnistuu.