Kunnille | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Palvelut kunnille, kouluille ja sairaanhoitopiireille

Työntekijöiden mielen hyvinvointiin panostaminen organisaatiossa näkyy kasvaneena tuottavuutena, motivaationa ja lojaaliutena. Hyvinvointibudjetti ei ole kustannus vaan tuottava sijoitus.

Nosteen palvelut kouluille ja kunnille

Noste kuntien palveluseteli-palveluntuottajana

Terapiatalo Noste toimii kuntien kumppanina psykoterapia- ja terapiapalveluiden Palvelusetelituottajana valtakunnallisesti. Olemme tällä hetkellä palvelusetelituottajana useiden kuntien sekä sairaanhoitopiirien alueella ja pystymme palvelemaan asiakkaita psykoterapia, psykologi ja lyhytterapiapalveluiden alueilla. Palveluseteli on joustava tapa järjestää julkisen sektorin palveluita ja on yleensä osa kunnan järjestämää palvelutuotannon kokonaisuutta. Palveluseteliä käyttämällä kunta laajentaa palveluntarjontaa ja asukkaansa valintamahdollisuuksia. Kunta päättää, mitä palveluja palvelusetelillä järjestetään ja kuinka laajasti.

Referenssejä:

Noste kuntien ja sairaanhoitopiirien ostopalvelukumppanina

Noste on kuntien ja sairaanhoitopiirien luotettu ostopalvelukumppani nuorten- ja aikuisten terapiapalveluissa. Nosteen valtakunnallinen palveluverkosto toimii joustavana tukena kuntien ja sairaanhoitopiirien mielenterveystyössä. Tuotamme psykoterapia, psykologi ja psykiatripalveluita ostopalveluina kuntien ja sairaanhoitopiirien organisaation tueksi. Palvelumme toimivat joustavana apuna kuntien oman palvelutuotannon laadun ja saatavuuden varmistamiseksi ja pystymme räätälöimään kulloinkin tarvittavissa olevan palvelukokonaisuuden yhdistämällä laajaa ammattilaisverkostoamme ja digitaalisia palvelukanavia. Tuotamme palveluita korkealla ammattitaidolla ja räätälöimme hoidon seurannan ja vaikuttavuuden mittauksen vastaamaan asiakkaan vaatimuksia.

Referenssejä:

Noste Perheneuvolapalveluiden ostopalvelutuottajana

Nosteen perheneuvolapalvelut tukevat kuntien omaa palvelutuotantoa laadukkaan palvelun ja riittävän palvelusaatavuuden varmistamiseksi. Avustamme laajan terapeuttiverkostomme kautta yhteistyössä kuntien kanssa 0–17-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä lastenvanhempia ja perheitä. Nosteen ohjaus ja terapiapalvelut toimivat kuntien oman palvelutuotannon rinnalla varmistamassa riittävän hoidon saatavuuden alueellasi. Pystymme tukemaan perheneuvoloiden ammattilaisia lapsen tai nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, pulmallisissa perhetilanteissa sekä lasta tai perhettä kohdanneissa kriiseissä.

Referenssejä:

Nosteen mielenterveystyön räätälöity palveluntuotanto

Tarjoamme julkisen sektorin mielenterveystyön tueksi räätälöityjä palvelukokonaisuuksia, jossa yhdistyy kattavalla tavalla asiakaslähtöinen digitaalinen palvelukohtaaminen ja valtakunnallinen palveluntuottajaverkostomme. Mikäli tarvitsette digitaalista hoitoalustaa, asiakasapplikaatiota hoidon tuottamiseen tai kustannustehokkaita matalan kynnyksen terapiapalveluita asiakkaiden, koululaisten, tai työntekijöiden tueksi Noste voi auttaa.

Palveluntuotanto voidaan tuottaa kokonaisvaltaisena ratkaisuna, jopa alle 4 euroa/kk/asiakas.

Referenssejä:

Nuorten Tukipalvelu: palvelut oppilaille ja opiskelijoille

Nosteen lasten ja nuorten tukipalvelut ovat oppilaille ja opiskelijoille suunnattu palvelukokonaisuus, jossa tuki ja terapiapalvelut tuotetaan oppilaan ja opiseklijan palvelutarve ja joustavin palvelukanava huomioiden. Nuorten tukipalvelussa yhdistyy nopea reagointi matalan kynnyksen chat-kanavassa nouseviin hoitotarpeisiin ja nopea hoitopolku digitaalisen alustamme mahdollistamana. Lasten ja nuorten tukipalvelu kokonaisuus vastaa nykypäivän kommunikaatiotarpeisiin, joiden kautta saamme ohjattua kaikki tarvittavan hoidon piiriin ilman viiveitä.
Nuorten tukipalvelut Palvelutasomme:

  • Yleinen tuki – Mielenterveyden ammattilaisen Chat palvelut 24/7. Nosteen yleinen tuki on reaaliaikainen chat-palvelu matalan kynnyksen hoidon tuottamiseksi. Chat palvelu on aina saatavilla ja sen kautta löytyy apu ja hoitoonohjaus myös muihin tarvittaviin palveluihin. Yleinen tuki madaltaa kynnystä avun piiriin.
  • Tehostettu tuki – Mielenterveyden ammattilaisen Chat palvelut 24/7 ja OmaTerapeutti-taskussasi palvelu. Palvelukokonaisuus keskittyy henkilökohtaisen OmaTerapeutti-taskussasi palvelun henkilökohtaiseen kohtaamiseen lapsen tai nuoren kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Nosteen OmaTerapeutti-taskussasi mahdollistaa henkilökohtaisen digitaalisen kohtaamisen lapsen tai nuoren ja oman terapeutin välillä ja madaltaa riskiä syrjäytymiseen tai masennukseen ja auttaa oppimisessa ja opiskeluissa menestymisessä.
  • Erityinen tuki – Mielenterveyden ammattilaisen Chat palvelut 24/7, OmaTerapeutti-taskussasi palvelu ja Lyhytterapiapalvelut. Korkein palvelukokonaisuus keskittyy matalankynnyksen kohtaamisen lisäksi lyhytterapeuttisen terapiatuen tarjoamiseen lapselle tai nuorelle 1-5 kertaa hoitopolun aikana. Lyhytterapeuttinen hoito keskittyy nuoren elämän- tai oppimishaasteen ratkaisemiseen ja ohjaa tämän jälkeen tarvittaessa nuoren jatkohoidon piiriin.
  • Kohderyhmiä: nuoruuden haasteet, oppimisvaikeudet, kaverisuhteet, etäopiskelun haasteet, syrjäytyvät nuoret, ylisuorittajat, koulukiusaamistuki, perhehaasteet, aikuistumisen haasteet, jne.

Referenssejä: yli 250 tuotettua hoitopolkua Nosteen palvelukanavissa

Onko kunnallenne tarve mielenterveyspalveluiden ostopalveluille, ota yhteyttä: