Psykofyysinen fysioterapia | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-17 ja pe klo 9-16

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka kehitys Suomessa alkoi voimakkaimmin 1980-luvulla. Psykofyysinen lähestymistapa pohjaa suomalaiseen perinteiseen fysioterapiaan, johon on lisäksi sulautunut vaikutteita ruotsalaisesta ja norjalaisesta fysioterapiasta. Keskeistä tausta-ajattelussa on ymmärrys kehon ja mielen erottamattomasta liitosta ja jatkuvasta vuorovaikutuksessa olemisesta. Ihminen nähdään jakamattomana psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toinen toisiinsa. Ihmisen kokemat ongelmat voivat olla monenlaisia, niitä voidaan lähestyä useista eri näkökulmista, mutta pyrkimyksenä on aina kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysinen fysioterapia opastaa oman kehollisuuden tunnistamiseen, kokemiseen, hyväksymiseen ja hallintaan. Terapiassa tarkastellaan myös harjoitteiden aikana nousseiden tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitystä ihmiselle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/11/Sirkku-Mikkola-1-e1605269192241.jpg

Sirkku Mikkola

Turku, Etävastaanotto

Psykofyysinen fysioterapeutti, hoitotyön asiantuntija

Olen kokenut, kuunteleva, ymmärtäväinen terapeutti ja toimin tasapainoa palauttavana tukena tilanteissa, joissa keho ja mieli oireilevat samanaikaisesti.

Sirkku Mikkola

Turku | Etävastaanotto

Psykofyysinen fysioterapeutti, hoitotyön asiantuntija

Palvelukielet: suomi

Ihminen on laaja-alainen kokonaisuus, jonka mieli ja keho kulkevat käsi kädessä. Psykofyysisellä työskentelyllä voidaan vahvistaa suhdetta omaan kehoon, oppia uusia itsesäätelytaitoja, edistää ihmissuhteiden toimivuutta sekä parantaa kokonaisvaltaista toimintakykyä, elämänlaatua ja näkemystä itsestä.

Asiakkaani ovat iältään nuoria, nuoria aikuisia tai työikäisiä. Sukupuoleltaan he edustavat kaikenlaisia identiteettejä. Oirekuvassa on usein opiskelussa tai työssä uupumista, jännittyneisyyttä, kuormittavia ihmissuhteita, stressi- ja paniikkioireilua, mielialan laskua, vaikeuksia nukkumisessa, kipuja, korostuneita ulkonäköpaineita sekä toistuvaa syömiseen tai liikkumiseen liittyvää murehtimista. Asiakkaan läheiset saattavat niin ikään kokea arjen hyvin kuormittavana. Terapian menetelmällisiä 'työkaluja' ovat psykoedukaatio, ajattelutoimintojen reflektointi ja hyvinvointia tukevien arkielämän taitojen harjaannuttaminen. Psykofyysisistä menetelmistä toimiviksi ovat osoittautuneet liike- ja aistiharjoitukset yhdessä musiikin kanssa, keskittyminen hengityksen rauhoittamiseen, kehontuntemus- ja hallintaharjoitukset ja kirjoittamisen tai piirtämisen hyödyntäminen.

Osaan auttaa sinua, jos
- tunnistat oireilevasi stressiin, uupumukseen, masennukseen, ahdistukseen, panikointiin liittyen tai tunnet olevasi ongelmissa arjessa selviytymisen kanssa.
- sinulla on toistuvasti ruokaan, syömiseen, liikkumiseen tai ulkonäköön liittyviä ahdistavia ajatuksia tai sairastat syömishäiriötä.

Jotta edellä kuvatuilta ongelmilta vältyttäisiin, olen koonnut raskaus- ja vauvaperheiden vanhemmille kolmen tapaamisen ennaltaehkäisevän tukipaketin edistämään tasapainoista ja turvallista odotus- ja vauva-aikaa. Tavoitteena on evästää vanhempia toimimaan tavoilla, jotka vauva-arjessa tukevat lasta omaksumaan myönteisen ja hyväksyvän näkemyksen itsestä.
- Mitä tapahtuu jo odotusaikana?
- Miten lapsen suhde omaan kehoon ja itseen kehittyy ensimmäisten elinvuosien aikana?
- Mitä voin itse konkreettisesti tehdä?

Kolme tapaamista 3 x 90 €

Koulutus: TtM (hoitotyön asiantuntija), psykofyysinen fysioterapeutti
Erikoistuminen: Olen perehtynyt syvällisesti syömishäiriöihin ja niiden hoitoon. Työskentelyssä lähdetään liikkeelle nykytilanteesta ja hoidon tarpeen arvioinnista, josta edetään hoidon suunnitteluun ja sen toteuttamiseen. Työssäni yhdistän asiakkaan omaan asiantuntijuuteen pitkää kokemusta sekä kaikkea sitä tietoa ja ymmärrystä, jota niin fysioterapian, hoitotieteen, ravitsemustieteen, psykiatrian kuin psykologian suuntauksia tutkimalla on saatu.
Suuntaus: Psykofyysinen terapia
Kela-oikeudet: Kela-korvaus (8€ / käynti) lääkärin lähetteellä (psykofyysinen fysioterapia)
Kiinnostuksen kohteet: Psykofyysistä työskentelyä ohjaa näkemys ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, jolloin keho ja mieli ovat erottamattomat. Työskentelyn keskiössä on pyrkimys lisätä asiakkaan tietoa ja ymmärrystä kehon ja mielen yhteistoiminnasta.
Palvelut: Psykofyysinen fysioterapia
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Maarit-Makkonen.png

Maarit Makkonen

Lappeenranta, Etävastaanotto

Psykofyysinen fysioterapeutti

Jo ennen kuin meillä on kyky puhua, on meillä keho. Lähestymme terapiassa asioita kehollisuuden kautta eri tavoin. Palvelen myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Maarit Makkonen

Lappeenranta | Etävastaanotto

Psykofyysinen fysioterapeutti

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Olen vireystilaa tarkasti havainnoiva ja kuunteleva. Tämän lisäksi olen rohkaiseva, sillä kehollisessa työskentelyssä myös epämukavat tuntemukset ovat sallittuja. Epämukavaakin kehotilaa on joskus tarpeellista havainnoida: miltä ja missä tämä tuntuu. Osaan kuunnella puhetta, mutta osaan myös kuulla kehoa, mikä on psykofyysisessä fysioterapiassa oleellista. Terapeuttina ajattelen aina laajasti koko elämäsi kirjoa, jossa kaikki osaset vaikuttavat kaikkeen.

Olen tiedonhaluisella tavalla utelias terapian kannalta oleellisen uuden tiedon omaksumisesta ja kouluttaudun jatkuvasti valitsemallani tavalla syvemmälle. Luotan terapeuttina ihmiskehon viisauteen ja ainutlaatuiseen kykyyn hoitaa kehollisia (sekä mielen) hankalia vaivoja. Voimme edesauttaa tätä kehon kykyä sopivilla harjoitteilla. Pyrin valitsemaan terapian keinot juuri siihen hetkeen sopivaksi.

Psykofyysisessa fysioterapiassa opettelemme tunnistamaan ylivireyden (stressi, ahdistus, jännittyneisyys, kipu) tuntemuksia kehossasi tai alivireyden (väsymys, uupumus, masennus) kehollisia merkkejä. Kun opit tunnistamaan omaa kehollista olotilaasi, avautuu mahdollisuus oppia keinoja vireystilan ja olotilan säätelyyn sekä palautumiseen.

Työskentelen aikuisten kanssa ja kiinnostuksen kohteenani ovat kaikki aikuisen arjessa olevat haasteet ja niiden helpottaminen.

Koulutus: Psykofyysinen fysioterapeutti, fysioterapeutti, joogaohjaaja, joogapilatesohjaaja
Suuntaus: Psykofyysinen fysioterapia
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Kehoterapia, kehollinen työskentely, kehollinen traumatyöskentely.
Palvelut: Psykofyysinen fysioterapia
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Haluaisitko lisätietoa palveluista tai löytää tietyn palvelun terapeutin? Voit tarkastella ammattilaistemme vapaita aikoja täältä tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Voit jättää myös sähköpostisi tai puhelinnumeron, niin olemme Sinuun yhteydessä!

Kyllä kiitos!