Psykologipalvelut | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-18 ja pe klo 9-16

Psykologipalvelut

Psykologi on ihmisen kasvun, kehityksen, käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän laajin asiantuntija, jonka tärkein resurssi on vahva osaamiskompetenssi ja kriittinen asiantuntijuus. Psykologi on suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon ja saanut Valviralta oikeuden toimia laillistettuna psykologina. Psykologi suunnittelee, toteuttaa ja ohjaa mielenterveysongelmien hoitoa sekä tarjoaa keskusteluapua, neuvontaa, tukea ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa.

Vastaanotolla voidaan keskittyä menneisyyden tapahtumiin ja siihen miten nämä kokemukset ovat vaikuttaneet nykyhetkeen tai voidaan keskittyä pelkästään nykyhetkeen. Psykologi tekee tarvittaessa erilaisia psykologisia tutkimuksia ja kirjoittaa niihin liittyviä lausuntoja. Psykologi voi myös jatkokouluttautua psykoterapeutiksi. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan lähes kaikesta iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Vastaanotolle ei tarvitse erillistä lähetettä.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/11/Mikael-Heino-e1589204195977.jpg

Mikael Heino

Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen)

Psykologina tehtäväni on auttaa sinua solmimaan parempi suhde elämäsi tärkeimmän ihmisen eli sinun itsesi kanssa, jotta voisit elää siten kuin sinun on tarkoituskin.

Mikael Heino

Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen)

Palvelukielet: suomi

Varaathan ensikäynnin lähivastaanottona.

Olen psykologi ja psykoanalyyttinen psykoterapeuttiopiskelija. Terapeuttina pyrin olemaan avoin, aito ja välitön sekä sanomaan sen, mikä pitääkin tulla sanotuksi olematta kuitenkaan tuomitseva. Pidän arvossa välillemme kehittyvää luottamuksellista työskentelysuhdetta sekä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä olemme tekemässä. Tärkeimpänä asiana pidän sitä, että tulet kuulluksi.

Vastaanotollani lähdemme liikkeelle siitä, mitä sinulla on mielessäsi. Annan sinulle tilaa mutta en kuitenkaan jätä sinua ajatustesi kanssa yksin. Teen paljon töitä tavoittaakseni sinun kokemuksesi. Tehtäväni ei ole neuvoa tai arvostella.

Turvallinen terapiasuhde mahdollistaa vaikeiden asioiden tulemisen käsiteltäväksi. Mielen ristiriitaisuuksia sekä kipukohtia pystytään sen puitteissa tarkastelemaan rauhallisesti, yhdessä rakennetun ymmärryksen voimin. Siten lukkiutunut tilanne avautuu ja saadaan kosketus siihen, mikä itsessä on kaikkein ominta.

Työskentelyn myötä itsetuntemuksesi paranee eivätkä menneet asiat ja tiedostamattomat tekijät enää määritä nykyhetkeä. Sisäinen vapautesi kasvaa, kun vaikeisiin tunteisiin ei tarvitse reagoida pakonomaisesti vanhaa kaavaa toistaen vaan päätökset voidaan tehdä itsestä lähtöisin. Tällöin ihmissuhteet tasapainottuvat, keskittyminen työhön/opintoihin helpottuu ja mielekkyys palaa elämään.

Työskentelen aikuisten kanssa, jotka kärsivät esimerkiksi ihmissuhdevaikeuksista, erilaisista riippuvuuksista, työuupumuksesta, motivaatio-ongelmista tai ahdistuneisuudesta, masennuksesta taikka muista mielenterveyden häiriöistä. Tutustu paremmin minuun: mikaelheino.fi.

Koulutus: Psykologian maisteri, kauppatieteiden maisteri, psykoanalyyttinen psykoterapeuttiopiskelija
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Itsetuntemus, itsetunto, tunteiden säätely, ihmissuhteet, motivaatio, elämän merkityksellisyys
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/08/Santeri-Kallionpaa-kuva-ahti-e1597748055204.jpg

Santeri Kallionpää

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen), psykologi

Yhteistyössä jäsentyvät uudet näkökulmat ja muutostarpeet ihmiselämän haasteissa. Ajankohtaisesti vain lyhyet työskentelyjaksot uusille asiakkaille (1-5 tapaamista).

Ei uusia KELA-asiakkaita

Santeri Kallionpää

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen), psykologi

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: ajankohtaisesti pystyn tarjoamaan vain yksittäisiä aikoja uusille asiakkaille.

Terapiassa pidän keskeisenä peruspilarina asiakkaan ongelmien ymmärtämistä hänen omasta näkökulmastaan. Jaettu ymmärrys vielä ratkaisemattomasta ongelmasta on se työskentelyn kohde, josta käsin uusia oivalluksia tai ratkaisuja voi rakentua. Annan asiakkaille mielelläni työskentelytilaa, mutta tarpeen mukaan tuen myös työskentelyn fokusoimista asiakkaan työskentelyn tavoitteiden kannalta olennaisiin teemoihin.

Menneisyyttä emme voi muuttaa, sen vuoksi nykyhetkeen ja tulevaisuuteen on syytä keskittyä. Elämänhistoriamme tunteminen voi kuitenkin antaa meille viisautta tulevaisuudenkin ratkaisuihin, minkä vuoksi elämämme keskeisten henkilöiden ja tapahtumien osuus siinä minkälaisia ihmisiä nyt olemme on hyvä tiedostaa. Pyrin työskentelemään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden vaatimalla tavalla, ja sopimaan yhteistyössä niin työskentelytavoista kuin työskentelyn tavoitteistakin.

Työskentelyn uskon etenevän parhaiten osa-alueilla, jotka ovat asiakkailla mielessä. Siksi olen aina kiinnostunut asiakkaan ajankohtaisista ajatuksista ja elämäntapahtumista. Usein nämä liittyvät tavalla tai toisella myös työskentelyn tavoitteiden kannalta keskeisiin teemoihin, joiden kanssa työskentelyyn pyrin aktiivisesti jokaisella tapaamisella. Oireiden, haitallisten ajattelu- ja toimintamallien syvempi ja moniulotteisempi ymmärrys on työskentelyn alkuvaiheessa keskiössä. Kun ymmärrys näistä ilmiöistä on laajentunut, tärkeää on tiedostaa selkeämmin niiden ilmeneminen ja niihin johtavat polut. Tämänkaltaisen ymmärryksen myötä avautuu ymmärrys muutoksen mahdollisuuksiin, uusin ratkaisujen kokeilemiseen ja toimivien käytäntöjen vahvistamiseen. Tapaamisilla tapahtuvan mielensisältöjen, muistojen, kokemusten ja ajatusten yhteisen tarkastelun ja uudelleen muotoilun lisäksi voin antaa myös välitehtäviä tapaamisten väliin.

Olen työskennellyt kymmenen vuotta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa niin osastolla kuin poliklinikalla. Minulla on kokemusta mieliala-, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöistä, psykoosisairauksista ja bipolaarispektrin ongelmista. Olen tehnyt myös mieserityistä väkivaltatyötä järjestöpuolella. Työskentelen mielelläni moninaisten kohdeongelmien kanssa. Omimmillani koen olevani masennus- ahdistus- ja ihmissuhdeongelmien kanssa työskennellessä ja itseymmärryksen vahvistamisen parissa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologian maisteri, psykoterapeutti
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psyykkistä oireilua ylläpitävien mekanismien ymmärtäminen ja psyykkinen eheytyminen. Itsetuntemuksen lisääminen. Merkityksellisyyden kokemus.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/08/Sonja-Kumlander-e1566823846802.jpg

Sonja Kumlander

Turku, Etävastaanotto

Psykologi

Olen psykofyysisesti suuntautunut psykologi ja itsemyötätuntotutkija. Hahmotan ihmisen kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä.

Sonja Kumlander

Turku | Etävastaanotto

Psykologi

Palvelukielet: suomi

Olen psykofyysisesti suuntautunut psykologi ja itsemyötätuntotutkija. Hahmotan ihmisen kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä. Terapeuttisessa työskentelyotteessani korostuu kehon ja mielen välisen yhteyden lempeä, armollinen ja uteliaan hyväksyvä huomioiminen.

Keho-mieli -yhteyden vaalimisen lisäksi työskentelyssäni keskeisiä piirteitä ovat tietoinen läsnäolo, myötätuntosuuntautuneisuus, kohtaaminen, ei-tietävä ote ja aito kiinnostus toisen ihmisen ainutlaatuista sisäistä maailmaa kohtaan. Kuuntelijana olen aktiivinen ja tilaa sekä tukea antava. Toivon, että vastaanotolleni saapuva ihminen voi kokea tulevansa hyväksytyksi, kuulluksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on.

Pidän erityisesti ennaltaehkäisevästä ja itseymmärryksen sekä itsesäätely- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen suuntautuvasta työskentelystä. Vastaanottotyössä koen tärkeäksi kiinnittää huomiota sekä sanalliseen että sanattomaan vuorovaikutukseen. Kehollisten menetelmien sekä myötätuntonäkökulman soveltaminen asiakastyössä ovat vahvuuksiani, joita ovat tukeneet täydennyskoulutuksena käymäni, vuoden kestävä Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus, myötätuntotutkimuksesta ammentamani ymmärrys, oma aktiivinen kiinnostukseni keho-mieli -yhteyttä kohtaan sekä harrastuneisuus tietoisen liikkeen ja luovan tanssin parissa.

Lisäksi Mentalisaatioon perustuvan hoidon peruskoulutus (MBT, Mentalization-Based Treatment: Basic Training) sekä hengitykseen liittyvät lyhyemmät koulutukset (mm. Hengitys työvälineenä) ovat syventäneet ymmärrystäni kehon ja mielen kuuntelemisen tärkeydestä. Pidän vahvuutenani myös syömishäiriöstä kärsivien ihmisten parissa tekemääni vapaaehtoistyötä, joka on auttanut minua ymmärtämään syömiskäyttäytymisessä ja suhteessa omaan kehoon ilmenevää oireilua. Minulla on myös työterveyshuollon erityispätevyys, joten otan mielelläni vastaan työterveyden kautta ohjautuvia yksilöasiakkaita.

Tavoitteenani on, että työskentely kanssani auttaa asiakasta kehittämään myötätuntoista ja ymmärtävää suhdetta niin itseen kuin toisiin ihmisiin, ja tukee asiakkaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Koulutus: Psykologian maisteri (PsM), oikeustieteen maisteri (OTM), psykologian tohtorikoulutettava
Erikoistuminen: Psykofyysinen (mielen ja kehon yhteyteen fokusoiva) lähestymistapa, kehoterapeuttinen työskentely, itsemyötätunto- sekä mentalisaationäkökulman soveltaminen (Mentalization-based treatment, MBT) terapeuttisessa työssä ja syömiskäyttäytymisessä ilmenevä oireilu
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Mielen ja kehon vuorovaikutus, kehotietoisuus, käyttäytymisen taustalla vaikuttavien mielentilojen tarkastelu (mentalisoiminen/mielentäminen), hyväksyvä ja tietoinen läsnäolo, dialoginen vuorovaikutus, työhyvinvointi sekä (itse)myötätunto hyvinvoinnin tukena
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Syömishäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/04/free-icon-female-profile-1-e1588232757509.png

Henna Lehtismäki-Hyvönen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), Psykologi

Minulle asiakastyössä tärkeintä on yksilölähtöisyys ja lämmin, empaattinen työote.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Henna Lehtismäki-Hyvönen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), Psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti

Ihmisen mieli, sen toiminnan monimuotoisuus ja mystisyys on kiehtonut minua jo nuoresta asti. Vaikka olemmekin tietyllä tapaa samanlaisia, olemme kuitenkin niin erilaisia. Kun elämässä sattuu ja tapahtuu, reagoimme kukin tavallamme. Miten? Miksi? Urallani olen aina pyrkinyt pitämään tietoni ja osaamiseni ajan tasalla; olen innovatiivinen ja motivoitunut oppimaan uutta. Minulle tärkeintä asiakastyössä on yksilölähtöisyys ja lämmin, empaattinen työote. Vahvuuksiani onkin luoda toimiva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde vähän kaikenlaisten ihmisten kanssa, ikään, sukupuoleen tai persoonallisuuteen katsomatta. Olen kuunteleva ja tutkiskeleva, mutta myös aktiivinen osallistuja sillä matkalla, jota asiakkaan kanssa yhdessä käydään läpi.

Istuntojen keskiössä on aina keskustelu. Jokainen asiakas on kuitenkin yksilö, joten istuntojen sisällöillä ei ole mitään tiettyä kaavaa. Mitä työskentely tulee jatkossa pitämään sisällään, määräytyy sen mukaan, millaisia tavoitteita työskentelylle asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja millainen työskentely palvelee asiakkaan tarpeita parhaiten. Se mikä auttaa jotakuta, ei ehkä silti toimi toiselle. Pääasia on se, että asiakas tietää ettei hänen tarvitse "osata" mitään tullessaan vastaanotolleni, vaan hän saa aina tulla juuri sellaisena kuin on.

Olen tehnyt useampia vuosia töitä neurologian puolella, ja sen jälkeen noin viisi vuotta yleissairaalapsykiatrialla, ennen kuin siirryin ammatinharjoittajaksi ja pääasialliseen psykoterapiatyöhön. Urani aikana olen työskennellyt paljon erinäisten persoonallisuuden ja itsetunnon ongelmista kärsivien henkilöiden, pakko-oireiden ja somaattisesti oireilevien henkilöiden parissa. Olen pitänyt koulutusta mm. konversiohäiriöistä. Erityinen osaamiseni on syömishäiriöissä, etenkin anoreksiassa, jonka hoitoon olen luonut uutta otetta. Kirjani "Anoreksia - Pako mielen vankilasta" julkaistiin 2016. Neuropuolen taustani on antanut lisäymmärrystä joihinkin psyykkisiin sairauksiin, ja yhdessä psykoterapeuttikoulutuksen kanssa antaa hyvät valmiudet työskennellä moninaisten tapausten parissa. Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, psykologi, integratiivinen psykoterapeutti (YET)
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Somaattisia oireita omaavat psyykkiset sairaudet (kuten syömishäiriöt), persoonallisuuden ja itsetunnon problematiikka.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/11/Laura-Maatta-kopio-e1637138407427.jpg

Laura Määttä

Oulu, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), psykologi

Vapaita aikoja vain läsnätapaamisille Ouluun. Otan asiakkaita vastaan lyhytterapiaan ja psykologin keskustelukäynneille.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Laura Määttä

Oulu | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen koulutukseltani psykologi, integratiivinen yksilöpsykoterapeutti & theraplay - terapeutti. Tarjoan lyhyt - ja pitkäkestoista keskusteluapua.

Psykologina olen työskennellyt monipuolisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden parissa. Nosteella otan vastaan aikuisasiakkaita keskustelukäynneille. Voit varata minulle käynnin ja mietitään tilannettasi ensin yhdessä. Tutustumiskäynti ottaa yleensä aikaa, joten suosittelen varaamaan tätä varten noin tunnin mittaisen ensitapaamisen. Tämän jälkeen on mahdollista varata esimerkiksi 1-5 käyntiaikaa tilanteesi kartoittamista varten.

Integratiivisena yksilöpsykoterapeuttina tarjoan sekä lyhempi- että pidempiaikaista aikuisille tarkoitettua yksilöpsykoterapiaa. Lähestymistapani on empaattinen ja keskusteleva. Voit varata minulle tutustumiskäynnin (60 min). Merkitsevimmät asiat psykoterapiassa ovat mielestäni itseymmärryksen ja toimintakyvyn lisääntyminen keskustelujen, kasvuun tukevan psykoterapiasuhteen sekä haastavien asioiden ja tilanteiden kohtaamisen avulla. Käytän työskentelyssäni välillä erilaisia harjoituksia. Näitä voimme kokeilla käynneillä sovitusti.

Olen koulutukseltani myös Theraplay-terapeutti. Theraplay on lapsille tarkoitettu leikkisä, lyhyt vuorovaikutusterapia, joka pyrkii vahvistamaan hoitajan ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta. Hyödynnän tietoutta tästä koulutuksestani työssäni aikuisten kanssa siten, että perustan työskentelyäni positiiviseen kohtaamiseen, joka on Theraplayssa erittäin tärkeää. Kysy sen hetkistä mahdollisuutta Theraplay-terapiaan olemalla minuun suoraan yhteydessä sähköpostilla: [email protected]

Nosteella otan vastaan vain aikuisasiakkaita. Poikkeuksena theraplay - yhteydenotot.

Minulla on uusia asiakaspaikkoja vapaana syksystä 2022 alkaen pääasiallisesti läsnävastaanottona Oulussa. Saan säännöllistä työnohjausta.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Integratiivinen yksilöpsykoterapeutti, Psykologian maisteri (PsM), Theraplay-terapeutti, kasvatustieteen maisteri (KM)
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Mielialaoireet, psyykkinen jaksaminen, kuormittavat elämäntilannetekijät, voimavarojen, itseymmärryksen ja itsetunnon vahvistaminen, parisuhde ja vanhemmuus, elämän kriisit.
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/08/Laura-Nevala-e1597910256915.jpg

Laura Nevala

Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (kognitiivis-integratiivinen)

Olen psykologi ja kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti. Tarjoan asiakaslähtöistä apua psyykkisiin ongelmiin ja elämänkriiseihin.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Laura Nevala

Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (kognitiivis-integratiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Terapeuttina minulle on tärkeää luoda arvostava ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa on turvallista lähteä yhdessä tutkimaan elämää ja ongelmia. Olen terapeuttina myötätuntoinen ja tilaa antava, mutta tarvittaessa myös hyvinkin aktiivinen. Työskentelyä lähdetään rakentamaan sinun ongelmistasi ja tavoitteistasi käsin, hoitosuunnitelma on aina yksilöllinen.

Terapiasuuntaukseni on kognitiivis-integratiivinen, eli pystyn liittämään terapiaan monenlaisia menetelmiä tarpeen mukaan. Työni pohjaa muun muassa kognitiivisen psykoterapian, skeematerapian, myötätuntosuuntautuneisuuden sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian malleihin ja menetelmiin. Minulla on taustalla yli 10 vuoden kokemus psykiatrian erikoissairaanhoidossa työskentelystä, missä viimeisimmät vuodet paneuduin erityisesti psykoosioireiden ja -ilmiöiden psykoterapeuttiseen hoitoon.

Käynneillä voimme keskittyä enemmän nykyhetkeen esimerkiksi tutkimalla ajatustesi vaikutusta tunteisiisi ja toimintaasi. Voimme myös tutkia laajemmin elämänhistoriaasi ja sen vaikutusta sinuun, reagointityyleihisi ja ihmissuhteisiisi nykypäivänä. Asioiden tutkimisen, uusien oivallusten syntymisen ja taitojen oppimisen tukena voimme käyttää erilaisia fläpille tehtäviä piirroksia ja esimerkiksi läsnäolon ja myötätunnon lisäämistä tukevia harjoituksia. Käytän työssäni myös kokemuksellisia menetelmiä, joissa voidaan tavoittaa tunteiden ja kehon tasolla jotakin sellaista, mihin pelkkä keskustelu ei riitä. Terapiatuntien välille on mahdollista yhdessä sopien muodostaa jokin tapaamisen teemaan sopiva oppimistehtävä.

Olen valmistunut psykologiksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 ja olen työskennellyt tämän jälkeen psykiatrian erikoissairaanhoidossa sekä poliklinikoilla että sairaalassa. Valmistumiseni jälkeen olen käynyt myös kliinisen mielenterveyspsykologian jatkokoulutuksen. Työssäni olen kohdannut erilaisista mielialapulmista, psykoosioireista ja persoonallisuushäiriöistä kärsiviä ihmisiä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, Psykoterapeutti
Suuntaus: Kognitiivis-integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykoosioireiden psykoterapeuttinen hoito, skeematerapia
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Psykoosit
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/11/Sinikka-RIskila-e1606291034177.jpg

Sinikka Riskilä

Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi

Tarjoan tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin ja pitkäaikaisten ongelmien käsittelyyn.

Sinikka Riskilä

Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakastilanne: Vapautuvia aikoja voi kysellä sähköpostitse, jos nettiajanvarauksesta ei löydy vapaita aikoja.

Työskentelyni lähtökohtana on luottamuksellinen yhteistyösuhde. Asiakkaan kanssa yhdessä määritellään tavoitteet tapaamisille ja suunnitellaan työskentelyn kohteet. Pyrin ymmärtämään asiakkaan kokemusmaailmaa ja mikä on vaikuttanut ajankohtaisen hankalan tilanteen syntymiseen. Olen työskentelyotteeltani aktiivinen rauhallisesta olemuksestani huolimatta. Hyödynnän työskentelyssäni useita eri terapiamuotoja.

Aikaisemmat kokemuksemme vaikuttavat paljon siihen, miten ajattelemme, tunnemme ja tulkitsemme ympäristöämme tänä päivänä. Oman tilanteen ymmärtämiseksi on usein tärkeä pysähtyä miettimään hetkeksi menneisyyttä. Tätä kautta voi ymmärtää paremmin tämän päivän vaikeuksia. Työskentely painottuu usein ajattelumalleihin, uskomuksiin itsestä ja muista, ihmissuhdevaikeuksiin, tunteiden kokemisen haasteisiin tai vaikeuksiin jaksamisessa.
Työskentelen kognitiivisella työotteella hyödyntäen käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä. Uskon työskentelyssä kokemuksellisuuteen ja uusien tapojen harjoittelemiseen, mikä käytännössä tarkoittaa mahdollisuutta tehdä käynneillä ja käyntien väleillä harjoituksia keskustelun lisäksi. Olen erikoistunut skeematerapeuttiseen työskentelyyn sekä kouluttautunut Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan ja Dialektiseen käyttäytymisterapiaan.

Koulutus: Psykologi, Skeematerapia, Hyväksymis- ja omistautumisterapia, Dialektinen käyttäytymisterapia
Erikoistuminen: Skeematerapia
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Tunteiden kanssa työskentely, merkityksellisen ja tasapainoisen elämän rakentaminen
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Addiktiot
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/09/Tiina-Ronkainen-1-e1600258109558.jpg

Tiina Ronkainen

Lahti, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Tällä hetkellä tarjolla vain psykologin kertakäyntiaikoja. Tiedustelut psykoterapeuttiopiskelijan koulutusterapia-asiakkuuksista sähköpostitse.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Tiina Ronkainen

Lahti | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakastilanne: Tällä hetkellä tarjolla vain psykologin kertakäyntiaikoja. Tiedustelut psykoterapeuttiopiskelijan koulutusterapia-asiakkuuksista sähköpostitse.

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja valmistun kognitiiviseksi psykoterapeutiksi v. 2022. Olen työskennellyt vuosia psykiatrian erikoissairaanhoidossa keräten kokemusta erilaisten mielenterveyden häiriöiden hoitamisesta sekä avohoidossa että osastoilla. Terapeuttina olen lämmin ja lempeä, mutta tarvittaessa napakka ja muutokseen kannustava. Ajattelen, että jokainen on oman itsensä ja elämänsä paras asiantuntija, ja siksi haluan kuulla sinua juuri sellaisena kuin olet. Vaikka vastaanotolla käsittelemme usein vaikeita asioita, terapiatilaani mahtuu myös huumoria.

Työskentelyssäni ensisijaista on turvallisen ja tasavertaisen yhteistyösuhteen rakentaminen. Työskentelyni perustuu kognitiivisen psykoterapian teorioihin ja menetelmiin, ja sovellan niitä työssäni joustavasti tilanteen mukaan. Myötätuntokeskeisyys on työskentelyssäni vahvasti läsnä. Työotteeni on ensisijaisesti keskusteleva, mutta käytän työssäni myös kokemuksellisia menetelmiä, kuten mielikuva-, rooli- ja altistusharjoituksia sekä tietoisen läsnäolon tekniikoita. Usein annan asiakkaalle myös välitehtäviä istuntojen välillä toteutettavaksi. Työskentelyn tavoitteista ja käytettävistä menetelmistä sovitaan aina yhdessä työskentelyn alkaessa. Voit hakeutua vastaanotolleni erilaisista syistä. Kyseessä voivat olla esimerkiksi mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvät haasteet, kuormittava elämäntilanne, vaikeudet ihmissuhteissa, pyrkimys muuttaa jotain omassa toiminnassasi tai halu lisätä itseymmärrystäsi. Erityisiä kiinnostukseni ja osaamiseni kohteita ovat masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt, tunnesäätelyn vaikeudet sekä syömishäiriöt ja muut syömiseen liittyvät haasteet.

Minulle voit varata ajan joko psykologin tai psykoterapeuttiopiskelijan vastaanotolle. Psykologin käynnit voivat olla lähes mitä vain oman tarpeesi mukaan, esimerkiksi tuki-, kriisi- tai neuvontakäyntejä. Käyntejä voi olla yksi tai useampi, ja ne voivat toteutua säännöllisesti tai epäsäännöllisesti – tämäkin sovitaan oman tarpeesi mukaan. Psykoterapeuttiopiskelijana tarjoan sekä lyhyt- että pitkäkestoista koulutusterapiaa osana psykoterapiaopintojani. Koulutusterapiajaksot ovat fokusoituja, tavoitteellisia prosesseja, joissa sitoudutaan koulutusterapian periaatteisiin (näistä voit kysyä minulta etukäteen sähköpostilla tai voimme keskustella niistä ensimmäisellä tapaamisella). Koulutusterapiassa tapaamiset ovat yleensä kerran viikossa.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2022
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistus- ja masennushäiriöt, syömiseen liittyvät ongelmat, tunteiden säätely
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/09/Laura-Sta-e1602134843792.jpg

Laura Sta

Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja kouluttaudun tällä hetkellä aikuisten integratiiviseksi psykoterapeutiksi. Tarjoan sekä lyhyt- että pitkäkestoista keskusteluapua.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Laura Sta

Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakastilanne: Otan vastaan koulutusterapia-asiakkaita. Opiskelun aikana ei voi saada Kela-korvausta. Työskentelyotteessani keskeistä on asiakasta arvostava ja välittävä läsnäolo, empaattinen ja tasa-arvoinen kohtaaminen sekä osallistuva jäsentäminen yhdessä asiakkaan kanssa. Luottamuksellinen terapiasuhde on minulle ensiarvoisen tärkeä, kuten myös sen vaaliminen. Näin ollen pyrin työskentelemään tutkivalla ja keskustelevalla työotteella yhdessä kanssasi sinun itsesi ja meidän yhdessä määrittelemiemme tavoitteiden ja yhdessä neuvoteltujen menetelmien mukaisesti. Työskentelyotteessani korostuvat tunteiden kanssa työskentely, aktiivisuus ja samalla tilan antaminen, mutta suunnittelen mielelläni sinulle sopivaa toimintatapaa kanssasi.

Työskentelyn lähtökohtana toimivat aina sinun yksilöllinen tilanteesi, toiveesi ja tavoitteesi. Voimme aluksi yhdessä tutkia, määritellä ja jäsentää keskeisiä asioita ja tavoitteita, tunnustella yhteistyön sopivuutta rauhassa ja sopia ensimmäisten käyntien aikana alustavasti, kuinka pitkään jatkamme yhdessä työskentelyä ja minkälaisilla fokuksilla. Viitekehykseltäni olen integratiivinen eli yhdistelen tieteelliseen näyttöön pohjaavia ajattelu- ja työskentelytapoja useasta eri viitekehyksestä sinun tarpeidesi mukaan niin, että tärkeimpänä säilyy aina kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tavoite. Pyrkimyksenä on sinun tilanteesi helpottuminen, itseymmärryksesi kasvaminen, itseesi hyväksyvämmän suhtautumisen kehittyminen, voimavarojesi korostuminen sekä mahdollisten haitallisten ajattelu- ja toimintamallien väheneminen. Käytännössä tämä tapahtuu pääsääntöisesti turvallisessa ja tunteita sallivassa ilmapiirissä keskustellen, mutta tarvittaessa voimme myös hyödyntää harjoituksia, esim. korjaavaa tunnetyöskentelyä, mindfulnessharjoittelua, kehon vireystilan säätelyn harjoittelua tai sopia yhdessä tavoitteiden kannalta eteenpäin vievän tuntuisista käyntien välissä olevista välitehtävistä ilman kuitenkaan painetta suorittaa hoitoa. Mahdollisista harjoituksista keskustelemme ja neuvottelemme etukäteen ja pitkin yhteistä matkaa kyselen sinulta avoimesti palautetta. Tilanteen vaatiessa tai halutessasi voimme toteuttaa osan tapaamisista myös suojatulla etäyhteydellä.

Olen toiminut useamman vuoden psykologina julkisella sektorilla aikuisten psykiatria- ja päihdepalveluissa sekä avo- että sairaalapuolella niin kunnallisella puolella kuin aiemmin HUS:lla. Minulla on kokemusta myös psykiatrisessa päivystyksessä ja päiväosastolla työskentelystä. Olen työskennellyt mm. akuuttien kriisien, psykoosien, persoonallisuus- ja mielialahäiriöiden parissa. Viime vuodet ovat painottuneet mielialaproblematiikkaan ja olenkin saanut Helsingin kaupungin kautta koulutusta dialektisesta käyttäytymisterapiasta (DKT) sekä Luote Oy:n järjestämästä skeematerapiasta, mutta nyt käymäni koulutuksen myötä tulen hyödyntämään viitekehyksiä ja menetelmiä varsin laajalti enkä painota työskentelyssäni diagnoosi- vaan yksilölähtöisyyttä. Koulutukseni puolesta työskentelen tällä hetkellä yli 18v. kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologian maisteri
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2023
Kiinnostuksen kohteet: Yksilön huomioiminen integratiivisella otteella, tunnekeskeisesti ja kehollisia menetelmiä tarvittaessa hyödyntäen.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/02/Joona_Suominen-e1582812826567.jpg

Joona Suominen

Jyväskylä, Turku, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (integratiivinen)

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja toimin yksilöpsykoterapeuttina. Tällä hetkellä tarjoan ainoastaan psykologikäyntejä yksittäisille konsultaatioille.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Joona Suominen

Jyväskylä | Turku | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi

Jokaisen ihmisen kokemat vaikeudet ja tavoitteet ovat erilaisia. Siksi terapeuttina lähtökohtani on aina muokata omaa toimintaani vastaamaan asiakkaani tarpeita. Työotteeni on ensisijaisesti keskusteleva ja pidän tärkeänä sitä, että käynneilläni on riittävästi tilaa ajatuksille ja itsetutkinnalle mutta tuen myös aktiivisesti muutoksessa. Minulle tärkeitä arvoja ovat aitous ja spontaanius. Kohtaan asiakkaani kanssa rohkeasti vaikeatkin asiat mutta käynneilläni on kuitenkin tilaa myös huumorille.

Käyntieni lähtökohtana on muodostaa jaettu käsitys asiakkaan tavoitteista ja sopia niiden saavuttamiseen käyttämistämme menetelmistä. Terapeuttisen ajatteluni kivijalkana toimii näkemys siitä, että psyykkiset vaikeudet ovat ratkaisuyrityksiä, jotka olemme omaksuneet aiemmista ihmissuhteista, mutta joiden ylläpitäminen nykyhetkessä tuottaa meille vaikeuksia. Keskeisenä sisältönä käynneilläni on keskustelu asiakkaan tärkeäksi kokemista aiheista, jonka tavoitteena on lisätä itseymmärrystä toistuviin toimintamalleihin ja mahdollistaa myös uudenlainen toiminta nykyhetkessä.

Hoidon suunnittelun ja etenemisen seuraamiseksi käynneilläni voidaan käyttää kompassina erilaisia psykologisia testimenetelmiä. Terapeuttisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytän tukena lisäksi kokemuksellisia tekniikoita mm. tunnefokusoidusta terapiasta ja käyttäytymisterapiasta. Työtapani edustaa niin sanottua assimilatiivista integraatiota.

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja minulla on usean vuoden työkokemus erikoissairaanhoidosta niin osasto- kuin avohoidosta. Integratiiviseksi psykoterapeutiksi olen valmistunut Jyväskylän yliopistosta. Parhaillaan kouluttaudun myös aikuisten psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi Turun yliopistossa. Terapeuttisen työn ohella erityisosaamisaluettani ovat psykologiset tutkimukset ja niiden käyttö terapeuttisena työkaluna (Therapeutic assessment). Olen lisäksi Suomen Rorschach -yhdistyksen hallituksen jäsen.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, psykoterapeutti
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat, estyneisyys
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/04/Kirsi-Honkalampi-e1619167712476.jpg

Kirsi Honkalampi

Joensuu, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen, kouluttajapsykoterapeutti)

Haluan auttaa ihmisiä ja yhteisöjä löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa. Hyödynnän työssäni pääasiassa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Kirsi Honkalampi

Joensuu | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen, kouluttajapsykoterapeutti)

Palvelukielet: suomi, englanti

Haluan auttaa ihmisiä ja yhteisöjä löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa. Hyödynnän työssäni pääasiassa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, mutta työskentelen myös integratiivisesti useita eri lähestymistapoja hyödyntäen. Sairauden, terveyden ja normaalisuuden suhteellisuus ovat aina kiinnostaneet minua. Pyrin toimimaan aina asiakkaan tavoitteiden suuntaisesti, rauhallisesti, asiakasta arvostavasti ja häntä kuunnellen sekä yhdessä sovittuja tavoitteita huomioiden.

Käynnillä lähdetään liikkeelle asiakkaan muutostoiveista ja ajatuksista sen suhteen, mikä häntä voisi auttaa. Työskentelemme yhdessä asiakkaan tavoitteiden suuntaisesti, niillä menetelmillä, jotka asiakkaan mukaan voivat auttaa häntä parhaiten. Pyrimme hyödyntämään myös hänen ja tarvittaessa hänen lähipiirinsä voimavaroja ongelman ratkaisemisessa. Yhteistyössä on paras voimavara.

Työskentelen sekä yksilöiden, että ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Olen psykologian dosentti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (VET) ja työnohjaaja. Teen myös KELA:n kuntoutuspsykoterapiaa. Nettiterapia mahdollisuus.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologian dosentti, kouluttajapsykoterapeutti (vaativa erityistaso), työnohjaaja
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/free-icon-female-profile-e1614001834754.png

Katielina Kärkkäinen

Kajaani, Oulu, Etävastaanotto

Psykologi, Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Pidän tärkeänä rauhallisen, turvallisen ja kiireettömän ilmapiirin luomista. Olen myötäelävä ja rauhallinen sekä sitoutunut työskentelemään juuri Sinun hyväksesi.

Katielina Kärkkäinen

Kajaani | Oulu | Etävastaanotto

Psykologi, Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen psykologi ja traumapsykoterapeuttiopiskelija. Lisäksi olen kouluttautunut EMDR-terapeutiksi ja syventänyt osaamistani useilla lyhyemmillä koulutuksilla mm. ahdistuksen ja mielialahäiriöiden hoitoon, tietoiseen läsnäoloon ja psyykkiseen traumatisoitumiseen liittyen. Pidän hyvin tärkeänä rauhallisen, turvallisen ja kiireettömän ilmapiirin luomista terapiakäynneillä. Vahvuuksiini kuuluvat myötäelävä työskentelyote, lämminhenkisyys ja rauhallisuus. Olen sitoutunut työskentelemään juuri Sinun hyväksesi sekä lyhyt- että pitkäkestoisissa terapiasuhteissa.

Tutkimme yhdessä tarpeitasi ja toiveitasi ja päätämme työskentelyn kestosta ja käytettävistä menetelmistä yksilöllisten tarpeittesi mukaan. Tarjoan sekä kertaluonteisia konsultaatioita että lyhyt- ja pitkäkestoista psykologin keskusteluapua. Lisäksi tarjoan traumapsykoterapeuttiopiskelijahintaan sekä lyhyt- että pitkäkestoista koulutuspsykoterapiaa. Olen kiinnostunut kuulemaan sekä elämäsi menneistä vaiheista että nykyhetkestä. Työskentelylle on ominaista avoimuus ja läpinäkyvyys sekä turvallisuus ja asiakkaan arvostaminen. Voimme yhteisen sopimuksen mukaisesti liittää työskentelyyn keskustelun lisäksi mm. EMDR-menetelmän avulla työskentelyä sekä erilaisia harjoitteita kehon tuntemusten kuunteluun, rauhoittumiseen, hengitykseen ja tietoiseen läsnäoloon liittyen. Kuuntelen aina asiakkaan palautetta työskentelyn etenemisestä ja sitä on turvallista antaa. Tärkeintä on, että pysähdymme yhdessä tarkastelemaan juuri Sinun elämäntilannettasi!

Toimin päivätyössä psykologina aikuispsykiatrian poliklinikalla. Työskentelen täysi-ikäisten asiakkaitten parissa. Kiinnostuksen kohteinani ovat erityisesti psyykkinen traumatisoituminen, uupumus, mielialan laskun kokemukset ja ahdistuneisuuden tunteet.

Koulutus: Psykologian maisterin tutkinto, traumapsykoterapeuttikoulutuksessa, EMDR-terapeutti
Suuntaus: Traumapsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2022
Kiinnostuksen kohteet: Erityiskiinnostuksen kohteina mielialahäiriöiden, ahdistushäiriöiden ja persoonallisuushäiriöiden hoito sekä psykologiset tutkimukset myös terapeuttisena interventiona, erityisesti Rorschach-tutkimusmenetelmän käyttö. Traumapsykoterapeuttikoulutuksen pohjalta kiinnostuksena traumatisoituneet potilaat, traumaperäisen stressihäiriön, kompleksisen traumaperäisen stressihäiriön ja dissosiaatiohäiriöiden hoito.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Psykoosit
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/12/Anna-Liisa-Vitie-e1608124340226.jpg

Anna-Liisa Vitie

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykologi

Erityisosaamisalueet coaching, työnohjaus, työyhteisökriisit, jaksaminen. Yksilön tuki elämänkriiseissä ja menetyksissä. Parisuhde, uusperheet, eron käsittely.

Anna-Liisa Vitie

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen taustaltani työ-ja organisaatiopsykologi sekä liikkeenjohdon konsultti. Työelämässä olen viimeiset 20 vuotta työskennellyt työyhteisöjen tukena muutoksissa ja valmentanut esimiehiä ongelmatilanteissa. Henkisen työsuojelun haasteet ja päihdeongelmat työelämässä ovat tuttuja, samoin työpaikkakiusaaminen, ahdistelu ym. Psykologina työotteeni on ratkaisukeskeinen ja tulevaisuuteen suuntautuva - tuen asiakasta löytämään vahvuutensa ja pääsemään elämässään eteenpäin. Arvostan asiakkaan omien voimavarojen ja oivallusten esille saamista ja autan näkemään mahdolliset sokeat pisteet ja väärät valinnat. Jotta kohtaaminen olisi asiakkaalle hyödyllistä ja voimaa antavaa vastaan mahdollisimman suoraan asiakkaan kysymyksiin ja pohdintoihin sekä avaan luovasti uusia näkökulmia tilanteen ratkaisemiseen. Työskentelyni on usein lyhytkestoista, vain muutamia käyntikertoja, joten turvallinen ilmapiiri ja vuorovaikutuksen avoimuus luottamuksen hengessä ovat olennaisia heti alusta.

Asiakaskohtaamisessa annan asiakkaan avautua tämän hetkisestä ongelmastaan mahdollisimman avoimesti. Rohkaisen vaikeidenkin yksityiskohtien kertomiseen ja teen tarkentavia kysymyksiä. Usein kysyn miten asiat hänen mielestään olisivat, jos ne olisivat kuten hän toivoo. Näin pääsemme "maalaamaan uutta ikkunaa seinään, josta ei ole aiemmin nähnyt läpi" eli rakentamaan polkua kohti tilanteen ratkaisua pala palalta. Usein asiakas haluaa kuvata tunteitaan ja pahaa oloaan, jota tilanne on hänessä aiheuttanut; oireitaan ja vuorovaikutusongelmiaan. Kuuntelen ja tuen, mutta emme jää niihin vellomaan vaan tavoite on katsoa eteenpäin.

Työyhteisöjen ongelmatilanteet, henkilöjohtamisen haasteet ja muutosten läpivienti organisaatiossa. Työssä jaksaminen, erilaisuuden näkeminen rikkautena, seniorit potentiaalina, työyhteisökriisit ja niiden jälkihoito.

Työskentelen aikuisasiakkaiden kanssa. Kiinnostuksiani ovat etenkin elämänkriisit, työuupumus, uusperheiden haasteet sekä erot ja parisuhteiden ongelmat.

Koulutus: FM, psykologi, uusperheneuvoja
Erikoistuminen: Työ-ja organisaatiopsykologia
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Uusperheet, työnohjaus, esimiestyön coaching, työyhteisöongelmat, muutostuki, elämänkriisit, menetykset, omaishoitajuus, debriefing
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/08/eliisa-valkonen-e1599219491587.jpg

Eliisa Valkonen

Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (Kognitiivis-integratiivinen)

Olen psykologi ja kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti. Oli asiasi mikä tahansa, uskon että voimme yhdessä löytää vastauksia ja välineet itsetuntemukseen.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Eliisa Valkonen

Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (Kognitiivis-integratiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Sinun ehdoillasi ja tarpeillasi toimiva, myötätuntoinen ja tilaa antava työote. Psykologina olen rauhallinen ja intuitiivinen sekä kunnioitan samalla rajojasi ja eheyttäsi. Käytän joustavasti harjoitteita ja annan materiaalia myös vastaanottojen ulkopuolella käytettäväksi. Itseymmärryksen ja -hyväksynnän kautta vahvuuksia korostava ja haasteita kartoittava lähestyminen.

Keskusteluapu, arviointi ja ohjaus. Tilanteen kartoitus ja asiakkaan kanssa tavoitteiden asettaminen ensikäynneillä. Terapeuttinen lyhyt keskusteluapu tai psykoterapeuttina tarjoamat psykoterapiajaksot. Erityisfokuksena muutostyöskentely tai voimavarojen lisääminen ja itsetuntemuksen kasvattaminen. Tarvittaessa tarjoan myös lausuntoja ja tutkimuksia viranomaistahoille.

6 vuoden työkokemus psykologina ja ammatilliset lisäkoulutukset (Sertifikoitu ratkaisukeskeinen lyhytterapia). Yksilökäynnit aikuisille ja nuorille. Myös kognitiiviset arviointi-ja tutkimuskäynnit ja psykologi lausunnot.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykologian maisteri, Sertifikoitu ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus, Kognitiivis-integratiivinen psykoterapiakoulutus
Suuntaus: Kognitiivis-integratiivinen, Ratkaisukeskeinen lyhytterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä
Kiinnostuksen kohteet: Minäkuva, identiteetti ja mielialahäiriöit sekä traumat ja niiden hoito
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
LGBTQ
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Psykoosit
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/03/Sanna-Pakanen-e1617273548242.jpg

Sanna Pakanen

Oulu, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (integratiivinen)

Voin auttaa sinua löytämään hyväksyvää suhdetta itseesi ja toimivaa tapaa olla suhteessa muihin. Paikkoja vapaana lyhytterapiaan sekä terapeuttisille keskustelukäynneille

Sanna Pakanen

Oulu | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Paikkoja vapaana lyhytterapiaan sekä terapeuttisille keskustelukäynneille.

Olen ammatiltani psykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Pidän tärkeimpänä arvona terapiatyössä turvallisen yhteistyösuhteen luomista yhdessä asiakkaan kanssa, jonka varaan hoito rakentuu. Pidän huolta, että asiakkaalla on terapiasuhteessa tilaa olla juuri sellainen kuin hän on. Haluan kohdata ihmisen oireiden takana lämmöllä ja empatialla. Kutsun asiakasta tasavertaiseen terapiasuhteeseen pyrkimällä itse olemaan aito ihminen ja ottamaan huomioon oman osuuteni vuorovaikutuksessa. Työskentelytapani on tutkiva ja käytän psykofyysistä lähestymistapaa, joka ottaa huomioon mielen ja kehon yhteyden toisiinsa.

Varaamalla ensikäynnin voimme tunnustella, olenko sinun tarpeisiisi sopiva henkilö. Hoidon alussa luodaan yhteinen käsitys siitä, mihin asiakkaana haet apua ja suunnitellaan hoidon tarpeisiin sopivia työskentelytapoja sekä sopivaa hoidon kestoa. Voimme tutkia esimerkiksi menneisyyden ja nykyhetken ihmissuhteitasi sekä sitä, miten vuorovaikutus syntyy terapiasuhteessa. Tällä tavoin voit saada parempaa ymmärrystä tavassasi olla ihmissuhteissa sekä aidomman kosketuksen omiin tunteisiisi ja tarpeisiisi. Voimme tutkia vaikeaa kokemusta esimerkiksi havainnoimalla ajatuksia, tunteita sekä kehollista kokemisen tapaa. Toimivia tunteiden säätelykeinoja voidaan etsiä esimerkiksi hengityksen sekä mielikuvaharjoitusten kautta.

Olen työskennellyt psykologina terveyskeskuksessa ja kouluissa kahdeksan vuoden ajan. Asiakasryhmäni on koostunut lapsista, nuorista ja heidän perheistään. Erityisen lähellä sydäntäni ovat olleet hoitosuhteet nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Olen kohdannut perustason työssä laajan kirjon ihmiseksi kasvamiseen liittyviä kipukohtia. Olen käynyt vuoden mittaisen psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutuksen, josta olen saanut menetelmällistä osaamista erityisesti ahdistuksen ja stressin hoitoon liittyen.

Työskentelen mielelläni nuorista (16-v->) aikuisiin olevien ihmisten kanssa.

Koulutus: Psykologian maisteri, psykofyysisen psykoterapian perusopinnot, integratiivinen psykoterapeutti
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Olen kiinnostunut hoitamaan sosiaaliseen ahdistukseen, masennukseen sekä oman identiteetin kehitykseen kuuluvia haasteita. Stressiin sekä työ - ja opiskeluelämässä jaksamiseen liittyvien vaikeuksien hoito ovat myös kiinnostuksen kohteitani.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/09/Sini-Caven-1-e1602838651211.jpg

Sini Caven

Turku, Etävastaanotto

Psykologi, Psykoterapeutti (integratiivinen), Työnohjaaja, Coach

Työnohjaus, lyhyet psykoterapeuttiset konsultaatiot ja coachaus ovat palvelujani, joissa hyödynnän integratiivisen ja psykofyysisen psykoterapeutin kokemustani.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Sini Caven

Turku | Etävastaanotto

Psykologi, Psykoterapeutti (integratiivinen), Työnohjaaja, Coach

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Asiakastilanne: aikoja varattavissa työnohjaukseen ja psykologin käynneille.

Jokainen asiakkaani on arvokas juuri sellaisenaan kuin on. Yhteistyössä, tilaa antaen sekä ajatuksille, tunteille että kokemuksille työskentelemme tutkivalla otteella. Tällöin löytyy uudenlaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia, elämän ja työn arkeen samoin kuin tukea haastaviin tilanteisiin. Työnohjauksessa, lyhytterapiassa ja coachauksessa asiakkaan tarve ja nykytilanne ohjaa valittua työskentelytapaa.

Työnohjauksessa, lyhytterapiassa ja coachauksessa asiakkaan tarve ja nykytilanne ohjaa valittua työskentelytapaa. Yleensä aluksi määrittelemme istunnon tavoitteen asiakkaan tarpeen pohjalta, syvennymme asiaan, tutkimme sitä eri näkökulmista, annamme tilaa ajatuksille, tunteille ja kokemuksille. Istunnon loppuvaiheessa arvioimme miten tästä jatkaa eteenpäin ja mitä uutta istunnon työskentely on antanut mukaan. Työskentelymenetelminä ovat keskustelu ja esim. psykofyysisen psykoterapian, mindfulnessin tai ratkaisukeskeisen terapian hyödyntäminen.

Työnohjaajakoulutus: Supervision Training for Psychotherapist v 2011-2013 (60ECTS), Turun kesäyliopisto & Downing International institute of Body-Oriented Psychotherapy
Mindfulness-koulutus: Turun kesäyliopisto 2013-2014
Psykofyysinen psykoterapia: Body-oriented Psychotherapy Training By Downing International Institute Body-Oriented Psychotherapy /Turun kesäyliopisto 2008-2010
Johdon ja tiimien coach: ICF-coach program, 2019, Koulutus- ja kehittämiskeskus Siria Oy.

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa elämän tai työn haastavissa tilanteissa, joissa tarvitaan työnohjausta, lyhytpsykoterapeuttista konsultaatiota tai coachausta.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: PsL, Psykoterapeutti (integratiivinen), Psykofyysisen psykoterapian erikoispsykoterapeutti, Työnohjaaja, Johdon ja tiimien Coach (ICF), Mindfulnessohjaaja
Erikoistuminen: Psykofyysinen psykoterapia
Suuntaus: Integratiivinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Työelämän haastavat tilanteet (työnohjaus ja Coachaus), Työssä jaksamisen tukeminen, Voimavarat työssä, Elämän kriisit ja niissä selviytyminen, Rauhoittumisen keinot, Palautuminen, Unen laadun kohentaminen
Palvelut: Muut ammattilaiset, Psykologit
Erikoisosaamisalue
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/04/Eeva-Merikanto-e1651057314292.jpg

Eeva Merikanto

Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Tarjoan tukea haastaviin elämäntilanteisiin ja psyykkisiin vaikeuksiin.

Eeva Merikanto

Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina helposti lähestyttävä ja empaattinen, ja minulle on tärkeää välitön ja aito kohtaaminen asiakkaan kanssa. Arvojani ovat asiakkaan yksilöllisyyden kunnioitus ja turvallisen tilan luominen asiakkaalle oman kokemuksen käsittelyyn. Olen joustava erilaisten työtapojen suhteen, ja pyrin aina kuuntelemaan asiakkaan toiveita tapaamisille.

Työskentelen integratiivisella otteella hyödyntäen pääosin kognitiivisia menetelmiä. Lähdemme yhdessä kartoittamaan tilannettasi: mistä oikeastaan on kyse ja millaisia toiveita ja tavoitteita itse haluaisit saavuttaa vointisi ja elämäsi suhteen. Käynnit perustuvat keskusteluun, jonka lisäksi voimme käyttää erilaisia menetelmiä, joilla syvennymme tunteisiin, ajatuksiin, kokemuksiin, uskomuksiin ja käyttäytymismalleihin ja niiden välisiin yhteyksiin. Voimme tapaamisilla myös harjoitella yhdessä erilaisia taitoja, kuten tunteiden tunnistamista ja säätelyä, tietoista läsnäoloa, rentoutumista, vireystilan säätelyä ja itsemyötätuntoa. Käynteihin voidaan yhdistää myös kotona tehtäviä harjoituksia. Työskentely painottuu nykyhetkeen, kuitenkin niin, että menneisyyden vaikutus nykyhetkeen tulee riittävästi ymmärretyksi. Minulle on merkityksellistä, että muutosta tapahtuu myös käytännön tasolla ja pystyt entistä paremmin elämään itsesi näköistä, mielekästä elämää.

Olen koulutukseltani psykologi ja opiskelen kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Minulla on vuosien kokemus psykiatrian erikoissairaanhoidossa työskentelystä, niin ahdistus-, mieliala kuin psykoosioireista kärsivien asiakkaiden kanssa.

Vastaanottoni sijaitsee Helsingin keskustassa, aivan Forumin kauppakeskuksen vieressä. Tarvittaessa voimme pitää tapaamisen myös suojatulla etäyhteydellä. Työskentelen aikuisten asiakkaiden kanssa.

Koulutus: Psykologi
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2024
Kiinnostuksen kohteet: Asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen, merkityksellisen ja tasapainoisen elämän rakentaminen.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Yksinäisyys
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/01/male-placeholder-1-e1579088601470.gif

Mika Hintsanen

Kuopio, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen), psykologi

Olen psykologi ja psykoterapeuttiopiskelija psykoanalyyttisessä koulutusohjelmassa. Tarjoan psykologivastaanottoa sekä pitkäkestoisempaa psykoterapeuttista hoitoa.

Mika Hintsanen

Kuopio | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen), psykologi

Palvelukielet: suomi

Olen peruskoulutukseltani psykologi. Teen vastaanottotyötä aikuisten parissa. Työskentely voi tapahtua yksittäisillä psykologikäynneillä tai olla pitkäkestoista terapiaa. Vastaanotollani asioita käsitellään vuorovaikutuksessa keskustellen. Asiakkaalla ja terapeutilla on tässä tasaveroinen rooli, mutta omat tehtävänsä. Asiakas pyrkii tuomaan kokemustaan esille esimerkiksi häntä vaivaavistaan asiosta ja terapeutti kuuntelee, kyselee, eläytyy, kommentoi ja toisinaan auttaa asiakasta suuntaamaan huomiota myös niihin tärkeisiin seikkoihin, jotka ovat jäämässä taustalle, vähemmälle huomiolle. Jokainen terapiasuhde on ainutlaatuinen ja myös siinä tapahtuva kohtaaminen sekä vuorovaikutus.

Tapaamisissa pyritään keskustellen käsittelemään ja tutkimaan henkilökohtaisia, psyykkisiä oireita tai psykologisia ongelmia. Hoitotilanteissa tunnistetaan, koetaan ja tiedostetaan tunteita ja ajatuksia. Keskustelun kohteeksi voivat tulla menneet tapahtumat ja ihmissuhteet, nykyinen elämäntilanne, ajatukset omasta itsestä, psyykkiset oireet tai mm. kokemukset, joita terapiatilanne herättää. Tavoitteena on ymmärtää omaa käyttäytymistä, oireita ja lisätä sisäisiä, psyykkisiä voimavaroja.

Koulutus: Psykologi
Suuntaus: Psykoanalyyttinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Perhesuhdekriisit
Traumat ja elämänkriisit

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/03/Iina-Lyytinen-e1646289779158.jpg

Iina Lyytinen

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), psykologi

Terapeuttina olen lämmin, helposti lähestyttävä ja kiinnostunut. Olen vastaanotolla kanssasi aitona ihmisenä ja tasavertaisena keskustelukumppanina.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Iina Lyytinen

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), psykologi

Palvelukielet: suomi

Voit tulla vastaanotolleni monenlaisten huolenaiheiden kanssa joko yksittäiselle tapaamiselle, lyhytterapeuttiselle jaksolle tai pidempään terapiatyöskentelyyn. Koen, että tärkein tehtäväni on rakentaa turvallinen ja luottamuksellinen terapiasuhde, jossa asiakas saa tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Terapeuttina suhtaudun kohtaamiseen mielenkiinnolla, arvostaen ja myötätuntoisesti. Kuuntelen ja annan sinulle tilaa, kuitenkin osallistuen työskentelyyn kanssasi aktiivisesti. Minulle on ominaista olla elämänmyönteinen ja eloisa, mutta arvostan suuresti myös rauhallista yhdessä pohtimista.

Integratiivinen lähestymistapa tarkoittaa psykoterapiassa joustavaa erilaisten näkökulmien ja työskentelytapojen huomioimista. Vastaanotolla tarkastelemme yhdessä tilannettasi ja millainen työskentely tuntuisi sinun kohdallasi sopivalta. Keskustelun lisäksi voimme hyödyntää erilaisia harjoituksia ja välitehtäviä, mikäli niin toivot. Terapeuttisina lähestymistapoina käytän työssäni skeematerapiaa, tunnekeskeistä terapiaa sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Olen kiinnostunut myös traumatisoitumisen hoidosta ja kehollisuudesta osana terapeuttista työskentelyä. Voimme terapiassa jäsennellä yhdessä mietteitäsi, kuulostella tunteita ja tarpeita, tarkastella suhtautumis- ja toimintatapojasi sekä tutkia minkälaisia muutoksia toivoisit voidaksesi paremmin. Saatamme vastaanotolla esimerkiksi harjoitella vaikeiden tunteiden kanssa selviytymistä, vireystilan säätelemistä, jämäkkyyden lisäämistä, tietoista läsnäoloa, rentoutumista tai itsemyötätuntoisempaa suhtautumista. Hyödynnän työssäni myös kokemuksellisia menetelmiä (mm. mielikuva- ja tuolityöskentelyä, kirjoittamista, kuvia ja musiikkia), joiden kautta on mahdollista tavoittaa tunnetasolla uudenlaisia havaintoja ja korjaavia kokemuksia.

Tällä hetkellä työskentelen aikuisten asiakkaiden kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykologi
Suuntaus: Integratiivinen psykoterapia, toissijainen suuntaus skeematerapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2023
Kiinnostuksen kohteet: Asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen, terapiasuhde, tunnetyöskentely
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/01/Tero-Makkonen-e1643723007623.jpg

Tero Makkonen

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Työelämän haastavuuteen liittyvät kysymykset ovat tulleet minulle kovin tutuiksi työnohjaajan tehtävissä. Nuoret, aikuiset ja ikäihmiset ovat tervetulleita.

Tero Makkonen

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen psykologi ja psykoterapeuttikoulutettava (ratkaisukeskeinen). Psykologina minulla on lähes 30 vuoden työkokemus lasten, perheiden ja aikuisten parista. Myös työelämän haasteet kuten jaksaminen, työn kuormittavuus ja stressi ovat työn puolesta tulleet hyvinkin tutuiksi. Työnohjaajana olen toiminut pitkään ja valmentanut eri ammattihenkilöitä kohti parempaa työn ja elämän hallintaan.
Terapeuttina olen kuunteleva ja aktiivinen. Haluan, että tulet kuulluksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi huolinesi, jolloin voin sinua parhaiten auttaa. Joskus tapaamisilla on vain tärkeää, että saat turvallisen tilan purkaaksesi omaa mieltäsi, etkä kaipaakaan heti ratkaisuja. Oleellista terapiassa on se, että pystymme luomaan luottamuksellisen hyvän yhteistyösuhteen.

Käynneillä lähdemme liikkeelle sinun muutostoiveistasi ja ajatuksistasi sen suhteen, mikä sinua voisi parhaiten auttaa. Tavoitteena on, että jo pienilläkin muutoksilla saisimme jo kohennettua sinun hyvinvointiasiasi. Tapaamisilla käytän niin ratkaisukeskeisiä menetelmiä kuin muista terapiasuuntauksista ja valmentavista menetelmistä sopivia harjoitteita. Näistä sovimme aina yhdessä terapian aikana.
Terapiatyössä minun kiinnostavat kaikki elämänkulkuun liittyvät haastavat tilanteet, jotka ovat niin ihmisenä kasvun kysymyksiä kuin elämän kriisivaiheita. Tunnet sitten olosi masentuneeksi, ahdistuneeksi tai koet, että elämän ilo on kateissa, voin auttaa sinua. Voihan olla, että olet työssäsi hyvin kuormittunut ja podet syyllisyyden tunteita tai itsetunnon heikkous vaivaa sinua, silloinkin kannattaa myös ottaa yhteyttä. Varaa rohkeasti aika vastaanottoajalleni. Silloin voimme yhdessä tarkastella, kuinka voisin sinua auttaa.

Koulutus: Psykologian maisteri, työnohjaaja, coach
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Elämän kriisit, itsetuntemus, työssä jaksaminen
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/01/Julia-Rimmington-e1641289145498.jpg

Julia Rimmington

Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi, seksuaalineuvontakoulutettava

Tarjoan tukea kuormittavien elämäntilanteiden tai pitkäaikaisten haasteiden käsittelyyn. Työskennellään yhdessä kohti parempaa itseymmärrystä ja psyykkistä hyvinvointia.

Julia Rimmington

Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi, seksuaalineuvontakoulutettava

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen psykologi ja kouluttaudun seksuaalineuvojaksi. Olen työskennellyt psykiatrian erikoissairaanhoidossa avohoidossa ja psykiatrian osastolla, josta olen saanut kokemusta erilaisten mielenterveyden häiriöiden tutkimisesta ja hoitamisesta. Erityisesti ahdistus- ja masennusoireilun hoitaminen ja akuuttien elämänkriisien käsittely on minulle tuttua ja mieleistä.

Luottamuksellisen ja tasavertaisen yhteistyösuhteen luominen on työskentelyssäni ensisijaista. Työskentelyssä lähdemme liikkeelle asiakkaan haasteiden kartoittamisesta. Pyrkimyksenä on luoda yhdessä ymmärrys haasteiden taustalla olevista altistavista ja ylläpitävistä tekijöistä. Tapaamisilla etenemme aina haluamassasi tahdissa, saat itse määrittää rajat siihen mitä asioita olet halukas tai valmis kanssani käsittelemään. Sovimme aina yhdessä työskentelyn tavoitteista ja käytetyistä menetelmistä.

Työskentelyotteeltani olen kannustava, validoiva ja aktiivinen. Kannustan asiakasta itsemyötätuntoisuuteen. Työskentely on keskustelevaa, mutta voimme asiakkaan toiveiden mukaisesti hyödyntää myös erilaisia kokemuksellisia menetelmiä tai harjoitella uusia taitoja. Usein annan asiakkaalle myös välitehtäviä tapaamisten välissä, sillä haettu muutos tapahtuu yleensä juuri asiakkaan arjessa. Työskentelyssä hyödynnän integratiivisesti erilaisia menetelmiä muun muassa kognitiivisen käyttäytymisterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian viitekehyksistä. Hyödynnän työskentelyssä myös kehollisia menetelmiä.

Voit hakeutua vastaanotolleni, mikäli kaipaat tukea kuormittavaan elämäntilanteeseen tai pitkäaikaisen haasteen käsittelyyn. Kyseessä voivat olla esimerkiksi mielenterveyteen tai hyvinvointiin liittyvät haasteet, tarve käsitellä ajankohtaista elämäntilannetta tai aikaisempia kokemuksia tai halu kehittää itseä ja lisätä itseymmärrystä. Tapaamisia voi olla yksi tai useampi ja voimme sopia säännöllisistä käynneistä tai tavata epäsäännöllisesti tarpeesi mukaisesti. Jos sinua vielä mietityttää millaista apua tarvitset tai mitä vaihtoehtoja on tarjolla, voimme myös yhdessä pohtia miten tilanteesi kanssa kannattaa edetä.

Psykologin vastaanoton lisäksi tarjoan seksuaalineuvontaa opiskelijahinnalla osana seksuaalineuvonnan opintojani. Seksuaalineuvonnassa käsitellään muun muassa seksuaalisuuteen, seksiin, sukupuoleen tai ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Voit saapua tapaamiselle yksin, kumppanin/kumppanien tai perheenjäsenen kanssa. Tyypillisesti seksuaalineuvonta kestää 1-5 tapaamista. Pari- tai ryhmävastaanotolle suosittelen varaamaan 90 minuutin ajan ja ilmoittamaan osallistujien lukumäärän lisätiedot kentässä. Seksuaalineuvonnan hinta on opintoihini liittyvän harjoittelun ajan 60e/45min ja 120e/90min.

Koulutus: Psykologian maisteri, tohtorikoulutettava, seksuaalineuvontakoulutuksessa
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistus- ja masennushäiriöt, pitkäaikaisten haasteiden jäsentäminen ja käsittely, elämänkriisit ja niissä selviytyminen, mielen ja kehon vuorovaikutus, tunnekeskeiset ja keholliset menetelmät, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät teemat
Palvelut: Psykologit, Seksuaaliterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Minna-Kivivirta-e1639133801155.jpg

Minna Kivivirta

Espoo, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen)

Olen psykologi ja kognitiivis-analyyttisen psykoterapian opiskelija. Tarjoan keskusteluapua psyykkisiin ongelmiin ja erilaisiin haastaviin elämäntilanteisiin.

Minna Kivivirta

Espoo | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen)

Palvelukielet: suomi

Psykologina ja terapeuttina haluan olla helposti lähestyttävä, turvallinen ja asiakasta arvostava. Toivon, että koet vastaanotollani tulevasi kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin olet. Työotteeni on aktiivinen, mutta asiakkaan omalle pohdinnalle tilaa antava. Vaikka vastaanotolla käsittelemme usein vaikeita asioita, käynneilläni on kuitenkin tilaa huumorille.

Työskentelyn alkuvaiheessa pyrimme luomaan kanssasi yhteistä ymmärrystä siitä, mikä kaikki oireiluusi tai haastavaan elämäntilanteeseesi vaikuttaa ja millaista muutosta kaipaat. Työskentelyn alussa sovimme myös työskentelyn kestosta ja tavoitteista. Psykoterapeuttisen keskustelun lisäksi käytän joustavasti erilaisia menetelmiä tarpeidesi ja toiveidesi mukaan, esimerkiksi läsnäolo- ja hengitysharjoituksia, mielikuvaharjoituksia ja halutessasi myös erilaisia välitehtäviä.

Koulutusterapiaa tarjoan nuorille (>16 vuotta) ja aikuisille. Psykologin keskustelutukea tarjoan aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille.

Koulutus: Psykologi, psykoterapiaopinnot (kognitiivis-analyyttinen suuntaus, valmistuminen 2024)
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistusoireilu, itsekritiikki, sosiaalinen jännittäminen ja itsetuntemuksen ja -ymmärryksen lisääminen.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Riikka-Leinonen.jpg

Riikka Leinonen

Kuopio, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), psykologi

Tarjoan koulutusterapiaa psykoterapiakoulutukseeni liittyen. Lisäksi tarjoan psykologin vastaanottoja, jossa työskentelytahdista sovitaan yhdessä.

Riikka Leinonen

Kuopio | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti

Tarjoan Kuopiossa ja etäyhteydellä psykoterapeuttista keskusteluapua psykologin pohjakoulutuksella. Tarjoan sekä pitkäkestoista (esim. vähintään vuosi) koulutusvaiheen terapiaa että lyhytterapiajaksoja (10-20 käyntiä). Lisäksi tarjolla on myös yksittäisiä ohjaus - ja neuvontakäyntejä tai lyhyitä 3-5 käynnin jaksoja, jotka voivat jo myös olla auttavia ja suuntaa kirkastavia. Psykologi on Valviran valvoma terveydenhuollon ammattilainen, joka noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita.

Voit tulla vastaanotolleni mikäli kärsit ahdistuneisuudesta, masentuneisuudesta, ihmissuhdepulmista, sinut on kohdannut jokin elämänkriisi tai tilanteesi on muutoin alkanut mietityttämään sinua. Voit tulla vastaanotolle myös itsetuntemustasi kasvattaaksesi tai menneisyyden kokemuksia käsitelläksesi. Olet erittäin tervetullut vastaanotolleni myös, mikäli haluat tukea esim. pitkäkestoiseen kipuun tai fyysiseen sairauteen sopeutumiseen. Voit tulla vastaanotolle myös esim. työkykyyn tai uupumukseen liittyen.

Työskentelen integratiivisella otteella. Integratiivinen psykoterapia yhdistelee eri terapiasuuntausten teoreettista tietoa ja painottaa erityisesti terapiasuhteen merkitystä. Tämän vuoksi vastaanotolla pyritään tarkastelemaan myös sitä, mitä vuorovaikutuksessa välillämme tapahtuu ja parhaimmillaan terapiasuhde toimii korjaavana kokemuksena aiempiin ihmissuhteisiin verrattuna. Terapeuttina pyrin olemaan lämmin ja asiakkaan mukaan joustava. Tarvittaessa olen aktiivinen mutta ennen kaikkea asiakkaalle oman tilan antava.

Jos olet kiinnostunut pitempikestoisesta yhteistyöstä, laitathan minulle ensin sähköpostia osoitteeseen [email protected] ja kerro hiukan tilanteestasi ja toiveistasi. Mikäli olet kiinnostunut lyhytterapiasta tai yksittäisistä ohjaus - ja neuvontakäynnistä voit varata ajan suoraan netistä sopivalle ajalle. Jos sopivaa aikaa ei löydy, voit myös silloin olla yhteyksissä sähköpostilla minuun ja katsotaan yhdessä sopiva aikaa.

Tarjoan myös koulutusvaiheen EMDR-vastaanottoa yksittäisten vaikeiden tapahtumien työstämiseen. Prosessiin kuuluu aina huolellinen tutustuminen ja arviointi sen suhteen, onko menetelmä sinulle sopiva ja onko yhteistyömme riittävän turvallinen EMDR:n käyttöön. Käyntejä on aina useampia ja usein on hyvä sitoutua pitempäänkin terapeuttiseen yhteistyöhön. Ota ensin sähköpostilla yhteyttä [email protected] ja kerro tilanteestasi sekä toiveistasi alustavasti, jos olet kiinnostunut mahdollisuudesta EMDR-prosessiin.

Työkokemukseni on pitkälti julkisista aikuisten mielenterveyspalveluista. Lisäksi olen työskennellyt työterveyshuollossa ja lyhyesti myös kuntoutuksen ja oppilashuollon puolella. Olen myös koulutettu mindfulness-ohjaaja ja työskentelyssä voimme ottaa käyttöön tietoisuustaitoja tai muuta kehon ja mielen yhteyden havainnointia.

Otan vastaan vain täysi-ikäisiä asiakkaita.

Koulutus: Psykologi, mindfulness-ohjaaja, EMDR taso 1
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Olen kiinnostunut erityisesti ahdistuneisuus - ja mielialapulmista, työkyvyn ylläpitämiseen liittyvistä teemoista, (työ)uupuneiden auttamisesta, fyysisiin sairauksiin sopeutumisen teemoista ja esimerkiksi kipuoireisiin sopeutumisesta.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/09/Sari-Sundell-e1634106558222.jpg

Sari Sundell

Espoo, Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen) Työnohjaaja

Olen psykologi, joka katselee elämää yleensä sen valoisalta puolelta. Pyrin lämminhenkisyyteen ja iloon asiakaskohtaamisissani. Kognitiivisessa psykoterapiakoulutuksessa.

Sari Sundell

Espoo | Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen) Työnohjaaja

Palvelukielet: suomi

Katselen elämää yleensä sen valoisalta puolelta ja yritän tuoda lämminhenkisyyttä, iloa ja valoa myös asiakaskohtaamisiini. Olen laillistettu psykologi ja coach, joka on tällä hetkellä kognitiivisessa psykoterapiakoulutuksessa. Keskusteluapu, tukeminen ja ohjaus elämän eri tilanteissa, parisuhdeasiat ja urapohdinnat kiinnostavat minua erityisesti tällä hetkellä. Uskon asiakkaan omiin voimavaroihin ja käytän tarvittaessa mielikuvatekniikoita (esim. NLP), coachingia tai tunnekeskeistä terapiaa niiden lisäämiseksi. Eritysosaamistani on myös paniikkihäiriöihin liittyvät asiat.

Istunnoillani käytän kognitiivisen psykoterapian ja ratkaisukeskeistä viitekehystä. Psykologina olen myötätuntoinen, läsnäoleva ja kuuleva. Ratkaisun avaimet löytyvät yleensä asiakkaalta itseltänsä. Toimin asiakkaalle ikään kuin peilinä.

Olen laillistettu psykologi ja kasvatustieteilijä. Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Koulutus: Laillistettu psykologi, KM
Suuntaus: Kognitiivinen, toissijainen suuntaus ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Voimavaraistaminen, innostaminen ja coaching
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Masennus
Syömishäiriöt
LGBTQ
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/free-icon-female-profile-e1614001834754.png

Heli Nätti

Oulu, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen), psykologi, seksuaalineuvoja

Terapeuttina olen avoin, myötätuntoinen ja aito. Luottamuksellinen ja turvallinen terapiasuhde on hyvän terapian ja yhteistyön perusta.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Heli Nätti

Oulu | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen), psykologi, seksuaalineuvoja

Palvelukielet: suomi

Olen koulutukseltani psykologi sekä integratiivis-kognitiivinen psykoterapeutti. Olen myös seksuaalineuvoja. Olen työskennellyt ennen psykoterapeuttina toimimista viimeiset 19-vuotta työterveyspsykologina. Pidän tärkeänä tasavertaista ja kunnioittavaa yhteistyösuhdetta ja sitä, että asiakas kokee tulevansa kohdatuksi omana itsenään. Terapeuttina olen avoin, myötätuntoinen ja aito. Luottamuksellinen ja turvallinen terapiasuhde on hyvän terapian ja yhteistyön perusta.

Integratiivisessa suhtautumistavassa on oleellista, että pyrin löytämään joustavasti sinun kanssasi sellaisia työskentelytapoja, jotka vastaavat ykislöllisiä tarpeitasi ja tavoitteitasi. Pyrin sovittamaan toimintani ja roolini siten, että se tukee sinua mahdollisimman hyvin ja auttaa psykoterapian edistymistä. Terapiassa tutkitaan sinun kokemuksiasi ja vaikeuksiasi eri näkökulmista ja pyritään löytämään juuri sinulle sopivia erilaisia työtapoja ottaen huomioon persoonallisuutesi ja kokemasi tarpeet. Terapiassa on tärkeää tehdä havaintoja sinun kokemuksistasi ja tutkia niitä yhdessä. Työssäni käytän vaihtelevasti erilaisia tehtäviä tai harjoitteita ja annan mukaan erilaisia "take away"-materiaaleja, jotka tukevat terapian edistymistä.

Myötätuntosuuntautuneisuus sekä hyväksymis-ja omistautumisterapeuttinen näkökulma ovat työskentelyssä korostuneina. Tavoitteena on näiden avulla lisätä psykologista joustavuutta. Myötätunto on hyväsymisen muoto; myötätunto on sen henkilön hyväksymistä, jolle kaikki tapahtuu. Itsemyötätunnon taito auttaa käsittelemään elämän vaikeuksia ja helpottamaan joustavaa suhtautumista negatiivisiin tapahtumiin. Myötätunnon lisäämisen avulla on mahdollista tasapainottaa tunnesäätelyjärjestelmää ja edistää tunnetaitoja. Psykoterapiassa myös itse hoitosuhde on merkittävä asia terapian ja muutoksen kannalta. Parhaimmillaan siinä ja sen kautta tapahtuu myönteisiä ja merkityksellisiä asioita. Terapiassa on tärkeää auttaa sinua tavoittelemaan mielekästä, arvojen mukaista ja toimivaa elämää sekä vahvistaa ajatusta siitä, että ihminen voi kasvaa ja rakentua henkisesti koko elämän.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Lastentarhanopettaja (LTO), Kasvatustieteiden maisteri, psykologian maisteri (Työterveyshuollon erikoistumiskoulutus), psykoterapeutti (Kognitiivis-integatiivinen), seksuaalineuvoja
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Erityiskiinostuksen kohteina ovat työuupumuksen ja unettomuuden hoitaminen.
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Perhesuhdekriisit
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Minna-Ylonen-e1639398117981.jpg

Minna Ylönen

Espoo, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (Kognitiivis-integratiivinen)

Tavoitteenani on olla aidosti ja välittävästi läsnä ja työskennellä aktiivisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Minna Ylönen

Espoo | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (Kognitiivis-integratiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakastilanne: Otan tällä hetkellä asiakkaita vain yksittäisille käynneille tai 5-10 kerran lyhytterapiaan.

Terapeuttina olen läsnäoleva ja aktiivinen. Pyrin rauhallisella, hyväksyvällä ja myötätuntoisella otteella luomaan sellaisen asiakassuhteen, jossa on luottamuksellista ja turvallista olla. Kannustan asiakkaitani uteliaaseen itsetutkiskeluun ja rohkaisen heitä etsimään muutoksen avaimia tai uudenlaista näkökulmaa ja suhdetta omiin haasteisiin ja ongelmiin.

Tavoitteenani on luoda sellainen yhteistyösuhde, jossa on turvallinen tekemisen meininki ja utelias, tutkiva ote. Tutkimme elämää nyt, visioimme tulevaa, mutta tarkastelemme myös elämänhistoriaa ja erilaisten kokemusten merkityksiä menneisyydessä. Keskusteluhoidon ohella käytän erilaisia kokemuksellisia menetelmiä ja harjoituksia ja toivon asiakkaaltani myös omaa aktiivisuutta hoitokäyntien ulkopuolella esim. kotitehtävien tai -harjoitusten muodossa.

Ammatillinen taustani on kirjava. Työurani alkupuolella työskentelin päihdeongelmista kärsivien ihmisten ja heidän läheisten parissa. Viimeiset 10 vuotta olen pääsääntöisesti hoitanut erilaisista mielenterveysongelmista ja nuoruusiän haasteista kärsiviä nuoria sekä tukenut nuoria urheilijoita.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi
Suuntaus: Kognitiivis-integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Nuorten elämään liittyvät haasteet ja ongelmat
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Ilona-Halme-e1639748794780.jpg

Ilona Halme

Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen)

Olen kliininen psykologi ja opiskelen tällä hetkellä kognitiivis-analyyttiseksi psykoterapeutiksi (valmistuminen 12/2022).

Ei uusia KELA-asiakkaita

Ilona Halme

Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen)

Palvelukielet: suomi

Tarjoan ajankohtaisesti ainoastaan eri mittaisia psykologinkeskustelutukijaksoja.

Olen terapeuttina lämmin, läsnä oleva ja asiakasta arvostava. Työskentelyssäni korostuu joustavuus sekä asiakaslähtöinen ja aktiivinen ote. Pyrin luomaan vastaanotollani turvallisen, luottamuksellisen ja asiakkaan ilmaisua kunnioittavan ympäristön. Työskentelyotteeni on tutkiva ja pyrin tavoittamaan asiakkaan kokemuksia ja niihin liittyviä merkityksiä tarkasti uudenlaisen ymmärryksen saavuttamiseksi.

Istunnoillani lähdemme liikkeelle siitä, mikä sai asiakkaan hakeutumaan vastaanotolleni. Terapeuttisessa työskentelyssä korostan integratiivista ja asiakaslähtöistä otetta, jossa työskentelyn suunta määrittyy aina asiakkaan yksilöllisistä tarpeista käsin. Alussa pyrin jäsentämään yhdessä asiakkaan kanssa hänen keskeisiä ongelmia ja niiden taustalla olevia tekijöitä ja mielensisäisiä asetelmia sekä hahmottelemaan toivottua suuntaa. Luottamuksellinen ja turvallinen terapiasuhde luo perustan työskentelylle ja muutokselle, minkä vuoksi pyrin huomioimaan terapiasuhteen laatua ja ilmiöitä jatkuvasti työskentelyn eri vaiheissa.

Olen työskennellyt psykologina kaikenikäisten aikuisten parissa terveydenhuollon eri sektoreilla aina psykiatrian erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Opiskelen tällä hetkellä kognitiivis-analyyttiseksi psykoterapeutiksi. Lisäksi olen suorittanut täydentäviä lisäkoulutuksia seuraavista viitekehyksistä:
– Kognitiivinen työote
– Skeematerapeuttinen työte
– Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2022
Kiinnostuksen kohteet: Mielialahäiriöt kuten ahdistus- ja masennusoireilu, ihmissuhteisiin liittyvät haasteet, minäkuvan ja identiteetin kysymykset, uupumusoireilu (työ/opiskelu)
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/10/Pauliina-Nieminen-e1634725506148.jpg

Pauliina Nieminen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), psykologi

Olen erikoispsykologi ja valmistun aikuisten integratiiviseksi psykoterapeutiksi 12/2023. Tarjoan yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja vanhemmuuden tukea perheille.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Pauliina Nieminen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), psykologi

Palvelukielet: suomi

Jään äitiyslomalle 19.11.2021. Tällä hetkellä voit tiedustella paikkoja ensi keväälle.

Työskentelytavassani painottuu asiakkaan kohtaaminen ja meidän välinen yhteistyö. Tämä tarkoittaa sitä, että työskentelyprosessin aikana on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Pidän tärkeänä myös sitä, että asiakkaan on turvallista tulla paikan päälle juuri sellaisena kuin hän on. Tämän vuoksi olen terapeuttina kiinnostunut ja aktiivinen kuuntelemaan, mutta myös utelias ja aktiivinen kysymään.

Aikuisasiakkaiden kanssa käynnit ovat keskustelukäyntejä, jossa yhdessä asiakkaan kanssa on sovittu keskusteluiden tavoite. Saatan välillä käyttää piirtämistä tai kuvakortteja keskustelun tukena, mikäli ne menetelminä sopivat meidän keskustelun tueksi. Mikäli tukea toivotaan perheen kanssa työskentelyyn, käyntien menetelmät räätälöidään perheen tuen tavoitetta edistäviksi. Perheiden kanssa tehtävässä työskentelyssä toiminnallisemmat menetelmät, kuten piirtäminen ja yhteiset tehtävät korostuvat. Näissä työskentelyprosesseissa vanhempien kanssa sovitaan aina yhdessä yhteinen tavoite ja neuvotellaan yhdessä sopivista työmenetelmistä.

Olen tottunut työskentelemään kokonaisvaltaisesti asiakkaitteni kanssa erilaisten lievien ja vaikeiden psyykkisten pulmien parissa. Usein kyseessä saattaa olla, että jokin elämän osa-alue saattaa toimimattomana heijastella myös muihin elämän osa-alueisiin, jolloin on hyvä pysähtyä tarkastelemaan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Minulla on pitkä kokemus erityisesti vanhemmuuden, sijaisvanhemmuuden ja vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen äärellä työskentelystä. Olen juuri valmistumassa oleva Theraplay-terapeutti ja kouluttaudun myös Hoivaa ja Leiki- vuorovaikutusintervention työnohjaajaksi tällä hetkellä. Työskentelen aikuisten ja lapsiperheiden kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Lasten ja nuorten erikoispsykologi
Erikoistuminen: Lasten ja nuorten erikoispsykologi
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2023
Kiinnostuksen kohteet: Psyykkinen hyvinvointi, vanhemmuus
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Tanja-Aaltonen-e1662442072405.jpg

Tanja Aaltonen

Turku, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Aito, välittävä ja lämmin psykologi ja psykoterapeuttiopiskelija. Tarjoan sekä psykologin palveluita, että koulutuspsykoterapiaa.

Tanja Aaltonen

Turku | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Psykologina ja terapeuttina työskentelen aidosti omalla persoonallani asettumatta asiakkaan yläpuolelle. Näytän tunteeni, ihmettelen ja kyselen ääneen, käsittelen vaikeitakin asioita huumorin avulla. Aitouteeni kuuluu myös esittää vaikeita kysymyksiä, haastaa vanhoja toimintatapoja. Minulle tärkeää on kunnioittaa asiakkaan kokemusta ja tunteita ja luoda turvallinen yhteys niiden käsittelylle.

Työskentelyn alussa luomme yhteisen käsityksen työskentelymme tavoitteista ja sovimme työskentelymme suuntaa-antavan keston. Kartoitamme yhdessä, mitkä nykyolosuhteet ja reagointi- ja tulkintatavat saattavat ylläpitää oireiluasi ja millä keinoin niitä olisi mahdollista muuttaa. Keskitymme paljon nykyhetkeen, mutta käsittelemme yhdessä myös menneisyytesi kipupisteitä ja sitä, miten ne vaikuttavat nykyhetkeen. Pysähdymme paljon myös tunteidesi äärelle, koska niillä on meille tärkeää kerrottavaa.

Keskustelun lisäksi käytämme erilaisia kuvallisia-, kehollisia- tai toiminnallisia menetelmiä sekä yhdessä sovittavia välitehtäviä.

Koulutus: Psykologian maisteri
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2025
Kiinnostuksen kohteet: Masennus- ja ahdistusoireet, neuropsykiatriset piirteet.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/09/Sanna-Kaisa-Peltola.jpg

Sanna-Kaisa Peltola

Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Olen koulutukseltani psykologi ja opiskelen tällä hetkellä integratiiviseksi psykoterapeutiksi. Olen terapeuttina lämmin, myötäelävä, kiinnostunut ja aktiivinen.

Sanna-Kaisa Peltola

Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina myötätuntoinen, lämmin ja arvostava. Keskustelukumppanina olen läsnäoleva, aktiivinen ja kiinnostunut. Kiinnitän paljon huomiota yhteistyösuhteen toimivuuteen, ja haluan luoda tasavertaisen ja turvalliselta tuntuvan suhteen asiakkaaseen. Erityisen tärkeätä minulle on, että tunnet olevasti tervetullut vastaanotolle omana itsenäsi ja että voit pysähtyä kanssani tutkimaan itseäsi ja omaa elämääsi.

Työskentelytapani on integratiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että yhdistelen eri terapiasuuntausten näkökulmia ja menetelmiä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Käytän työssäni mm. tunnefokusoituneen terapian, skeematerapian ja psykodynaamisen terapian lähestymistapoja. Terapiassa pyrimme löytämään tilanteeseesi uutta ymmärrystä ja erilaisia näkökulmia, selviytymiskeinoja sekä tunnistamaan voimavarojasi. Kipeitä tai hämmentävältä tuntuvia tunteita ja tilanteita voimme lähestyä nykyhetken tarkastelun lisäksi myös menneisyyttä tutkimalla. Pääosin työskentely tapahtuu keskustelemalla. Voimme myös tarvittaessa tehdä erilaisia kokemuksellisia harjoituksia, esimerkiksi mielikuvaharjoituksia tai tuolityöskentelyä, jolloin yleensä keskiössä ovat tavalla tai toisella vaikeat tunnekokemukset. Voimme myös niin halutessasi pohtia erilaisia toimintamalleja tai vaihtoehtoja hankalilta tuntuvissa tilanteissa.

Minulla on pitkä kokemus psykologin työstä psykiatrian poliklinikalla ja psykiatrisessa sairaalassa. Omaan laaja-alaisesti kokemusta mieliala- ja ahdistusoireiden, tunnesäätelyn ongelmien sekä traumojen hoidosta. Olen perehtynyt skeematerapiaan osallistumalla skeematerapian lisäkoulutukseen. Valmistun integratiiviseksi psykoterapeutiksi vuonna 2023. Voit tulla vastaanotolleni selvittelemään ajankohtaista elämäntilannettasi, tai jos toivot apua pidempään jatkuneisiin, pulmallisiin tunnekokemuksiin tai mielialaongelmiin. Työskentelyn fokuksessa voivat olla myös esim. itsetuntovaikeudet, ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset, työssä jaksaminen, vanhemmuus tai itsetuntemuksen lisääminen. Voit varata aluksi ajan kartoituskäynnille, jolla voimme miettiä tilannettasi ja toiveitasi. Työskentelen tällä hetkellä aikuisten kanssa.

Koulutus: Psykologi
Suuntaus: integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2023
Kiinnostuksen kohteet: Tunnekeskeinen työskentely, terapiasuhde, vanhemmuuden kysymykset, työssä jaksaminen.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Psykoosit
Lapsettomuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/04/free-icon-female-profile-1-e1588232757509.png

Sointu Merikukka

Salo, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Olen koulutukseltani psykologi ja opiskelen tällä hetkellä traumapsykoterapeutiksi. Terapeuttina olen läsnäoleva, kuunteleva, kiinnostunut ja helposti lähestyttävä.

Sointu Merikukka

Salo | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Olen koulutukseltani psykologi (PsM) ja työskennellyt kaiken ikäisten (vauvasta senioreihin) ja eri kehitystasolla olevien asiakkaiden kanssa. Erilaiset asiakkaita kohdanneet traumaattiset tapahtumat ovat kulkeneet melko vahvasti useiden asiakkaideni mukana, ja tästä on lähtenyt oma vahva kiinnostumiseni traumapsykoterapiaan. Olen terapeuttina positiivinen, asiakkaiden elämästä kiinnostunut, kuunteleva, empaattinen ja rauhallinen.

Vastaanotolla pyritään löytämään asiakkaan kanssa yhdessä asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja. Keskustelemalla käsitellään arjen toimintaan vaikuttavia hankalia asioita. Käydään läpi traumaan liittyviä erilaisia fyysisiä sekä psyykkisiä oireita. Traumapsykoterapia voi olla lyhyempi tai pidempikestoista, mutta terapiassa pyritään etenemään vaiheittain vakauttamisesta trauman käsittelyyn ja jäsentämiseen osaksi omaa elämänkertaa. Terapiassa voidaan käyttää erilaisia kehon tuntemuksiin liittyviä harjoituksia ja myös kirjoittamista tai piirtämistä voidaan hyödyntää.

Psykologina työskentelen kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa, traumapsykoterapiaan asiakkaiksi otan vastaan nuoria sekä aikuisia.

Koulutus: Psykologian maisteri, PsM
Suuntaus: traumapsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 6/2025
Kiinnostuksen kohteet: Traumatisoituneet asiakkaat, PTSD, kompleksiset traumat
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Haluaisitko lisätietoa palveluista tai löytää tietyn palvelun terapeutin? Voit tarkastella ammattilaistemme vapaita aikoja täältä tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Voit jättää myös sähköpostisi tai puhelinnumeron, niin olemme Sinuun yhteydessä!

Kyllä kiitos!