Tampere Hämeenkatu | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-17 ja pe klo 9-16

Tampere Hämeenkatu

Toimipaikan tiedot

Osoite: Hämeenkatu 18, 5. ja 3. kerros, 33210 Tampere

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Tampereen Hämeenkadun toimipiste sijaitsee osoitteessa Hämeenkatu 18, 5. ja 3. kerroksesssa.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Jos Sinulla on ihan mitä tahansa kysyttävää, voit ottaa yhteyttä meihin myös puhelimitse asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Tampereen toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

Tampereen toimitila
https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Satu-Muikku-e1613651615632.jpg

Satu Muikku

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia), työnohjaaja

Minulle terapeuttina on tärkeää kohtaaminen niin, että syntyy jatkamisen mahdollisuus. Työskentelyotteeni on voimavarakeskeinen, dialoginen, reflektiivinen.

Satu Muikku

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia), työnohjaaja

Palvelukielet: suomi

Minulle terapeuttina on tärkeää kohtaaminen niin, että syntyy jatkamisen mahdollisuus. Usein se tarkoittaa riittävän avointa, läpinäkyvää ja turvallista vuorovaikutusta. Kokemukseni mukaan monimutkaiset ongelmat/tilanteet eivät aina vaadi monimutkaisia ratkaisuja.

Yleensä alussa yhdessä tutkitaan mistä kaikesta voisi olla kyse, kun on hakeuduttu terapiaan. Sinun/teidän muutostarpeet ja -toiveet määrittävät pitkälti sitä, mitä terapiaprosessissa tapahtuu. Määritämme ja kokeilemme yhdessä millaisilla tavoilla ja keinoilla työskentelemme muutoksen aikaansaamiseksi. Työskentely voi olla terapeuttista, muutokseen ja hyvinvointiin tähtäävää keskustelua tai sen lisäksi esim. harjoitellaan erilaisia vuorovaikutuksen tapoja, ratkaistaan ristiriitoja, tutkitaan riippuvuutta, harjoitellaan säätelytaitoja, tutkitaan sukupuun kautta itselle tavalla tai toisella merkityksellisiä suhteita. Lasten läsnä ollessa korostuu toiminnallisuus, luovuus ja leikkisyys.

Olen työskennellyt lasten, nuorten, nuorten aikuisten, perheiden ja pariskuntien kanssa n. 30 vuotta. Kokemusta on kertynyt mm. eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa: traumoista, kriiseistä, riippuvuuksista, neuroepätyypillisyyden/somaattisten sairauksien/vammaisuuden mukanaan tuomista haasteista ja vahvuuksista, ahdistuksesta, masennuksesta, työuupumuksesta, monenlaisista suhteista, vuorovaikutuksen haasteista, tunnesäätelystä. Kiinnostun siinä hetkessä, kun ihminen/ihmiset tulevat huoneeseeni juuri hänen/heidän tilanteestaan ja siitä, kuinka voin olla avuksi.

Koulutus: Psykoterapeutti (perheterapia, pariterapia), Työnohjaaja (STOry), Psykiatrinen sairaanhoitaja
Erikoistuminen: Reflektiivinen työote
Suuntaus: Voimavarakeskeinen, dialoginen
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia, vanhempainohjaus
Kiinnostuksen kohteet: Kiinnostun yleensä siitä, mitä yksittäinen ihminen, pariskunta tai perhe tuo mukanaan. Suhteet, vuorovaikutus ja niihin vaikuttavat tekijät menneisyydestä ja/tai nykyisyydestä mm. kriisit, traumat, perhe, suku. Ihmisten moniulotteisuus, monikanavaisuus ja toimijuus. Tunteiden säätely- ja läsnäolotaidot.
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Pirjo-Niittynen-e1613481922930.jpg

Pirjo Niittynen

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia, kouluttajapsykoterapeutti)

Pyrin yhdessä tutkivan ja hyväksyvän ilmapiirin luomiseen. Silti tarvittaessa haastan pienin askelin epämukavuusalueelle kohti muutosta.

Pirjo Niittynen

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia, kouluttajapsykoterapeutti)

Palvelukielet: suomi

Minulla on yli 30 vuoden työkokemus ihmissuhdetyöstä lastensuojelussa, psykiatrisessa sairaanhoidossa, lastenpsykiatrialla, perheneuvolassa ja tutkimuksen kentällä. Työskentelen psykoterapeuttina parien ja perheiden vuorovaikutuksen ja yksilöiden sisäisen maailman kysymysten kanssa. Teen yhteistyötä joustavasti eri-ikäisten ihmisten – lasten, nuorten ja aikuisten - kanssa. Otan vastaan itsemaksavia ja maksusitoumuksella tulevia yksilöitä, pareja ja perheitä. Kela-oikeudet minulla on pari- ja perhepsykoterapiaan.

Työskentelyprosessi voi olla tarpeen mukaan lyhyt tai pitkä. Vastaanotolle tulon syynä voi olla akuutti kriisi, pitkäaikaisemmat vaikeudet tai muuten vain tarve pohtia elämäntilannetta, ihmissuhteita ja elämän suuntaa. Asiakkaitteni vaikeudet ovat liittyneet kriiseihin ja traumaattisiin elämäntilanteisiin, ylisukupolvisiin kysymyksiin, haasteisiin vuorovaikutuksessa, kasvatuksessa, vanhemmuudessa - myös erityisen tuen lapset ja nuoret - vammaisuuteen, pulmiin parisuhteessa, eroprosessiin, masentuneisuuteen, uupumukseen, ahdistuneisuuteen, tunnesäätelyn vaikeuksiin. Olen työskennellyt myös erityisen vaativissa elämäntilanteissa elävien asiakkaiden ja perheiden kanssa.

Suuntaukseltani olen voimavarasuuntautunut ja dialoginen, mutta integroin työskentelyssäni joustavasti erilaisia oppimiani ajattelutapoja ja viitekehyksiä. Pyrin terapeuttina yhdessä tutkivaan, läpinäkyvään, hyväksyvään ja tilaa antavan ilmapiirin luomiseen. Silti olen työskentelyssäni myös aktiivinen, ja tarvittaessa haastan turvallisesti pienin askelin epämukavuusalueelle kohti muutosta.

Lisäkoulutusta olen hankkinut mm. psykoterapeuttien kouluttamisesta, työnohjauksesta, psykofyysisestä psykoterapiasta, traumojen hoidosta, varhaisesta vuorovaikutuksesta, mindfulnessista, soveltavasta draamasta ja toiminnallisista menetelmistä, dialektisesta käyttäytymisterapiasta, läheisverkostojen kanssa työskentelystä sekä ryhmänohjauksesta huostaanotettujen lasten vanhemmille.

Koulutus: YTM, psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (VET), sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijä, työnohjaaja, ryhmäohjaaja
Suuntaus: Voimavarasuuntautunut, dialoginen, narratiivinen, psykofyysinen
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia, vanhempainohjaus
Kiinnostuksen kohteet: Kriisit, traumaattiset elämäntilanteet, haasteet vuorovaikutussuhteissa, ahdistuneisuus, uupumus, tunnesäätelyn vaikeudet, pari- ja perhesuhteet, erityisen tuen lapset ja nuoret sekä vanhemmuus, vammaisuus, lastensuojeluun liittyvät kysymykset.
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Anna-Walinen-e1613033864866.jpg

Anna Walinen

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Tarjoan asiakkailleni ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa sekä lyhyttä ja pitkää kognitiivista yksilöterapiaa koulutuspsykoterapiana.

Anna Walinen

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Olen ratkaisukeskeisenä lyhyt- ja kuvataideterapeuttina sekä kognitiivisena psykoterapeuttikoulutettavana aktiivinen. Se tarkoittaa sitä, että keskustelu on vastavuoroista ja toisen kokemuksia kunnioittavaa. Asioita tarkastellaan ja tutkitaan erilaisista näkökulmista käsin yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas tuo terapiaan oman subjektiivisen kokemuksensa ja minulla on terapeuttina erilaisia menetelmiä ja teoreettista osaamista käsitellä noita kokemuksia. Pienikin muutos parempaan suuntaan voi vaikuttaa moniin asioihin positiivisella tavalla. Työskentelyotteessani keskeisiä piirteitä ovat rauhallisuus, myötätuntoisuus, huumori, lämmin ja arvostava vuorovaikutus sekä tutkiva yhteistyö.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sekä kuvataideterapia soveltuvat sellaiselle henkilölle, joka haluaa pysähtyä tarkastelemaan omia kipupisteitään, muutostoiveitaan, tiedostaa omat voimavaransa tai haluaa päästä eteenpäin elämän solmukohdissa. Ratkaisukeskeinen näkökulma keskittyy nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Kuvataideterapia ei edellytä minkäänlaista taiteellista osaamista, eikä omia taidetarvikkeita; kuvan tekeminen on väline sanoittaa asioita, tuoda keskusteluun kipeitä aiheita, tavoittaa omia - jo olemassa olevia voimavaroja, voimaantua ja vapautua mielen kahleista. Kognitiivinen lyhyt- tai pitkä koulutuspsykoterapia soveltuvat kenelle tahansa, joka haluaa käsitellä omia ongelmiaan tai lievittää mielialaoireiluaan aktiivisesti keskustelevassa ja luottamuksellisessa terapiasuhteessa. Kognitiivisessa terapiassa keskeisiä menetelmiä ovat käsitteellistäminen, elämänhistorian ja omien haitallisten uskomusten tarkastelu, tutkiva yhteistyö, erilaiset rentoutus- ja mielikuvaharjoitukset sekä kotitehtävät. Kognitiivinen näkökulma keskittyy tarvittaessa myös menneeseen - nykyhetken ja tulevaisuuden lisäksi. Sekä ratkaisukeskeisessä, että kognitiivisessa terapiassa asiakas asettaa itse omat tavoitteensa ja terapeutti auttaa asiakasta pääsemään kohti tavoitteitaan.

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 21 vuotta sitten, suuntautumisena psykiatrinen hoitotyö. Olen valmistumiseni jälkeen työskennellyt hyvin monipuolisesti sairaanhoitajan tehtävissä; sotainvalidien parissa, psykiatrisissa sairaaloissa, ensiavussa, lastensuojelun päivystävässä kriisiyksikössä, nuorisopsykiatrisella poliklinikalla, Ensi- ja turvakodilla sekä taideterapeuttina yksityisenä ammatinharjoittajana. Olen pilotoinut kiusaamisväkivaltaa kokeneiden nuorten hoidollisen ryhmän, jota olen ohjannut kuluneen neljän vuoden ajan, ollut mukana tekemässä nuorille siihen omaa työkirjaa ja esitellyt tämän ryhmämuotoisen toiminnan tuloksellisuutta SuomiAreenassa kesällä 2019.

Työskentelen yli 16-vuotiaiden nuorten sekä aikuisten kanssa. Kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti ahdistus-, paniikki-, masennus-, stressi-, ja pakko-oireet, väkivalta-, kaltoikohtelu- ja koulukiusaamiskokemukset, seksuaalinen hyväksikäyttö sekä transsukupuolisuuteen liittyvät kysymykset. Lisäksi työskentelen mielelläni uupumisen ja elämänsuunnan pohtimiseen liittyvien kysymysten parissa.

Koulutus: Sairaanhoitaja AMK (mielenterveyden hoitotyö), psykologian perusopinnot, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, psykoterapeuttikoulutettava (Aikuisten kognitiivinen psykoterapia)
Suuntaus: Kognitiivinen, ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 8/2023
Kiinnostuksen kohteet: Ammatillisesti kiinnostavaa on tehdä töitä integratiivisesti eli kuunnella asiakkaan tarpeita ja vastata niihin yhdistämällä erilaisia menetelmiä, kuten kognitiivista psykoterapiaa ja ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa. Ammatillisesti kiinnostavia asioita ovat erityisesti koettu kiusaamisväkivalta, itsetuhoisuus, transsukupuolisuus sekä seksuaalinen hyväksikäyttö.
Palvelut: Muut ammattilaiset, Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Psykoosit
LGBTQ
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Katajala-e1652442406119.jpg

Aulis Katajala

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Psykoterapia-arvioinnit ja niihin liittyvät B-lausunnot. Psyykkisen tilan arvioinnit ja psykiatriset hoidot. Lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteuttaminen.

Aulis Katajala

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi

Psykoterapia-arvioinnit ja niihin liittyvät B-lausunnot. Psyykkisen tilan arvioinnit ja psykiatriset hoidot. Lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteuttaminen. Työkykyarvioinnit ja lausunnot. Vain psykiatriaikoja.

Työskentelen aikuisten potilaiden kanssa. Työskentelytapani on potilasta kuunteleva; hänen kokemuksiaan ja mielipiteitään huomioiva ja arvostava. Arviointivaiheessa on olennaista potilaan haastattelu ja hänen oma kuvauksensa elämänhistoriasta ja nykytilanteesta. Lisäksi käytän apuna joitakin tutkimus- ja kyselykaavakkeita.

Hoito voi jatkua psykoterapiassa, jota varten teen B-lausunnon. Jatkohoito voi tarvittaessa sisältää myös lääkehoitoja ja/tai harvatahtisempia seurantakäyntejä psykiatrin vastaanotolla. Joskus on tarpeen tehdä lähete jatkotutkimuksiin tai potilaalle paremmin sopivaan hoitoon. Kaikki hoitoon liittyvät asiat suunnitellaan yhteistyössä potilaan kanssa, hänen näkemystään kunnioittaen. Tärkeää on, ettei potilas jää jatkossakaan yksin ongelmiensa kanssa.

Psykiatrina olen tehnyt laajalti töitä sekä avohoidossa että sairaaloissa. Psykiatrin yksityisvastaanottoa ja psykoterapeutin työtä olen tehnyt viimeisen 25 vuoden aikana. Minulla on päihdelääketieteen erityispätevyys. Teen työtä myös päihdeongelmien kanssa, jossa koulutukseni ja työkokemukseni on kohdistunut erityisesti työ- ja opiskeluelämän päihdeongelmiin.

Huomioithan ystävällisesti, että en uusi muiden lääkäreiden kirjoittamia rauhoittavien lääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden reseptejä, enkä määrää ensikäynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
45 minuutin käynti 185 €
Lausunnot 80-160 € lausunnon laajuudesta riippuen

Koulutus: Psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääkäri, psykoterapeutti
Suuntaus: Psykodynaaminen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykiatrinen hoito, lääkehoidot, psykiatrin lausunnot, päihdelääketiede
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/02/Hanna-Kataja-e1644583810231.jpg

Hanna Kataja

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Työskentelyni on aktiivista ja osallistavaa. Työskentelyllä voimme etsiä ratkaisuja ongelmiin ja löytää arkeen voimavaroja!

Hanna Kataja

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Työskentelyni on aktiivista ja osallistavaa. Koen mielekkäänä pohtia yhdessä asioita ja tehdä oivalluksia muutoksen löytämiseksi. Työskentelyllä voimme etsiä ratkaisuja ongelmiin ja löytää arkeen voimavaroja.

Terapeuttina olen kiinnostunut kognitiivisen käyttäytymisterapian tavasta työstää asioita. Työskentely on tavoitteellista ja yhdessä suunniteltua. Työskentely voi olla lyhytkestoista tai pidempään kestävää. Jokainen ihminen on yksilö ja tilanteet erilaisia. Voimme yhdessä avoimesti tutkia, miten etenemme.

Työskentelen eri ikäisten kanssa.

Koulutus: YTM sosiaalityöntekijä
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2023
Kiinnostuksen kohteet: Nuorten kanssa työskentely, vanhemmuuden tukeminen
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Unihäiriöt
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/05/Rauni-Aaltonen-e1652419334329.jpg

Rauni Aaltonen

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykodynaaminen)

Lastenpsykoterapia on opiskeluaikanani työnohjattua ja hoidosta vastaavana lääkärinä toimii lastenpsykiatri.

Rauni Aaltonen

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykodynaaminen)

Palvelukielet: suomi

Lastenpsykoterapeutiksi opiskelevana olen kiinnostunut ymmärtämään lapsen ja hänen ympäristönsä näkökulmaa. Tavoittamaan lapsen tarpeita ja viestejä ja vastaamalla niihin tarkoituksenmukaisesti. Lapsen kasvu on monimuotoinen vastavuorovaikutustapahtuma, jossa lapsi ja häntä hoitava aikuinen vaikuttavat toisiinsa. Lastenpsykoterapiassa pidän tärkeänä, että tapaan lapsen huoltajaa/huoltajia, lähiaikuista säännöllisesti. Iästä riippumatta minulle on tärkeää, että psykoterapian vuorovaikutussuhteessa syntyy kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Lasten, nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista minulla on pitkä kokemus ja myös erityisopettajan koulutus.

Psykoterapeuttiopiskelijana pyrin olemaan läsnä, virittäytymään lapsen, nuoren ja aikuisen kokemuksiin saamalla niitä ajatusten ja tietoisuuden piiriin, jotta kokemuksia voidaan edelleen käsitellä.

Lastenpsykoterapiassa leikki on keskeinen menetelmä. Leikin kehittymistä sisäisen ja ulkoisen maailman viestinnäksi tuetaan lastenpsykoterapiassa. Leikin lisäksi pelataan, piirretään, luetaan ja askarrellaan lapsen kehitystason mukaisesti. Yli 10-vuotiaiden lasten ja aikuisten kanssa tutkitaan kokemuksia, niiden merkityksiä ja ymmärrystä omasta mielenmaailmasta.

Koulutus: Kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja, sosiaalityöntekijä, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Erikoistuminen: Lasten psykoterapia
Suuntaus: Psykodynaaminen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen kesällä 2025
Kiinnostuksen kohteet: Psykoterapeuttiopiskelijana kiinnostuksen kohteena on lasten psykoterapia ml. vanhempien/huoltajien säännölliset ohjaus- ja neuvontakäynnit.
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/09/Eveliina-Salonen.jpg

Eveliina Salonen

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Terapeuttina olen empaattinen, kuunteleva ja toista arvostava. Uskon, että jokaisen yksilön tarinan takana on unelmia, voimavaroja, taitoja sekä selviytymiskeinoja.

Eveliina Salonen

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Tarjoan terapiaa Tampereella ja etäyhteydellä minne päin Suomea vain! Opiskelen parhaillaan psykoterapeutiksi, valmistuminen 5/2024.

Terapeuttina olen empaattinen, kuunteleva ja toista arvostava. Uskon, että jokaisen yksilön tarinan takana on unelmia, voimavaroja, taitoja sekä selviytymiskeinoja, joita voimme terapiassa yhdessä etsiä ja löytää. Asiakkaan kanssa työskenteleminen on aina tavoitteellista ja etenemistä onkin hyvä tarkastella prosessin aikana. Minulla on tapana kysyä asiakkaalta "Olemmeko puhuneet tänään oikeista ja sinulle merkityksellisistä asioista?". Ajattelen, että asiakas luo työskentelylle raamit ja yhdessä mietimmekin, kuinka nuo raamit voitaisiin täyttää.

Tarjoan ratkaisukeskeistä terapiaa yksilöille, pareille ja perheille. Ratkaisukeskeisessä terapiassa pyritään eroon negatiivisten ajatusten kierteestä ja suunnataan huomio tulevaisuuteen, mahdollisuuksiin ja voimavaroihin. Terapiassa kuljetaan pienin askelin kohti toivotunlaista tulevaisuutta. Työskentely on tavoitteellista ja muutostoiveet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. Työskentelen mielelläni aikuisten ja yli 16 vuotiaiden nuorten kanssa.

Koulutus: Sairaanhoitaja AMK, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutettava
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 5/2024
Kiinnostuksen kohteet: Masennus- ja ahdistuspotilaat
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Työn ohjaus ja urakysymykset
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2023/01/Kati-Filppula-e1674223496905.jpg

Kati Filppula

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kriisi- ja traumaterapia)

Olen traumapsykoterapeuttiopiskelija ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Minulla on 25 vuoden työkokemus erilaisten ihmisten kanssa työskentelemisestä.

Kati Filppula

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kriisi- ja traumaterapia)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina rauhallinen ja tilaa antava. Pyrin luomaan turvallisen ja luottamuksellisen terapiasuhteen. Pidän työni tärkeimpinä asioina kohtaamista, kuuntelua ja kunnioitusta. Olen kiinnostunut sinusta ja arvostan ajatuksiasi omasta tilanteestasi. Olen myös aktiivinen terapeutti. Pitkän ja monipuolisen työtaustan kautta työskentelen kanssasi sinun parastasi etsien. Olen erikoistunut kehomieliyhteyteen ja lähden tarkastelemaan tilannetta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Olen helposti lähestyttävä terapeutti, jonka luokse voit tulla juuri sellaisena kuin olet.

Koulutus: traumapsykoterapeutti (opiskelija), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, kasvatustieteiden maisteri, työnohjaaja
Erikoistuminen: Kriisit ja traumat. Kiintymyssuhdetraumat ja -haasteet. Vaikeat ihmissuhdetilanteet.
Suuntaus: Traumapsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Ahdistus
Psykoosit
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Motivaatio-ongelmat
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Katriina-Lehtela-e1613133103495.jpg

Katriina Lehtelä

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen, perheterapia), psykologi

Minulla on pitkä kokemus aikuisten mielenterveystyöstä. Terapiassa pyrimme tasavertaisessa yhteistyösuhteessa löytämään voimavarojasi ja keinoja vahvistaa hyvinvointiasi.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Katriina Lehtelä

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen, perheterapia), psykologi

Palvelukielet: suomi

Jokainen asiakaskokemus on minulle arvokas. Koulutukseni ja pitkä työkokemukseni ovat antaneet minulle menetelmätuntemusta ja valmiuksia kohdata erilaisia ihmisiä. Asiakkaiden kohtaaminen on myös jatkuvasti lisännyt ymmärrystäni ihmiselämän moninaisista ilmiöistä. Työotteeni on tutkiva ja aktiivinen, mutta asiakasta kuunteleva ja asiakkaan ehdoilla etenevä.

Terapiaistuntojen aikana tutkitaan pääasiassa keskustellen, kognitiivisen psykoterapian menetelmiä käyttäen, asiakkaan ajattelua, tunteita ja toimintaa. Näitä voidaan kuvantaa myös paperille piirtäen. Keskustelun lisäksi työskentelyssä voidaan käyttää kehollisia (esim. hengitys) ja toiminnallisia menetelmiä. Asiakkaan kanssa voidaan myös sopia välitehtävien tekemisestä istuntojen välillä.

Olen työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta kunnallisissa aikuispsykiatrian hoitoyksiköissä ennen päätoimiseksi psykoterapeutiksi ryhtymistä. Otan vastaan 18 vuotta täyttäneitä aikuisia.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykoterapeutti (kognitiivinen yksilöpsykoterapia, perheterapia), psykologi
Suuntaus: Kognitiivinen, perheterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Työskentelen nuorten, aikuisten, pariskuntien ja perheiden kanssa. Asiakkaitteni vaikeudet ovat liittyneet ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen, kriiseihin, elämäntilanteen haasteisiin, traumoihin ja ihmissuhteisiin.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Syömishäiriöt
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Siskomaija-Pirila-e1613399611861.jpg

Siskomaija Pirilä

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Etsitkö ymmärtävää ja kuuntelevaa psykoterapeuttia, jolle korvat ovat tärkeämpi työkalu kuin suu. Otathan yhteyttä, niin alamme yhdessä etsiä suuntaa elämääsi.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Siskomaija Pirilä

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina tilaa antava ja arvostava. Työskentelytapani on tutkiva ja pohtiva. Psykoterapeutin tärkein työkalu ovat korvat ja kuunteleminen, toiseksi tärkein työkalu ovat sanat ja vuorovaikutus. Sinä olet tärkein henkilö ja autan sinua matkalla itseesi. Vahvuuteni ovat pitkä elämän- ja työkokemus sekä monipuolinen psykoterapiakoulutus usealta alalta. Arvostan vuorovaikutusta ja halua kehittää itseään. Kukaan meistä ei ole ihmisenä valmis vaan opimme koko ajan toisiltamme ja kehitymme vuorovaikutuksen kautta. Se, mikä on rikkoontunut suhteessa, myös paranee suhteessa.

Istunnolla saatan käyttää fläppitaulua, johon asiakkaani piirtää tai kirjoittaa minulle asioita, joita yhdessä tarkastelemme. Harvemmin päinvastoin. Aikajanaa saatamme piirtää myös korteilla tai piirroksilla. Silmänliiketerapiaa tarvitaan, kun on aika tarkastella muistoja ja pois herkistää tarpeetonta kuormaa. Keho pitää kirjaa ja aivot tarvitsevat tilaa, jotta voi hyvin.

EMDR I- kliinikkokoulutus v. 2019 Traumaterapiakeskuksessa. Ammatinharjoittaja toiminimiyrittäjänä vuodesta 2012 ja psykoterapeuttiyrittäjä osakeyhtiössä v. 2021 lähtien. Perheterapian ET-tutkinto v. 2006, perheterapian VET-kouluttajakoulutus 2013 ja yksilöpsykoterapeuttipätevyys 2018 Oulun yliopistosta. Asiakaskuntani on nuoret, aikuiset, ikäihmiset, perheet, yhden henkilön taloudet.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, ammatillinen opettaja
Erikoistuminen: EMDR I-kliinikko
Suuntaus: ratkaisukeskeinen, toissijainen suuntaus: kouluttajapsykoterapeutti perheterapeuttinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, perheterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret, aikuiset, perheet)
Kiinnostuksen kohteet: Trauma, dissosiaatio, vuorovaikutusongelmat, ahdistus, masennus, paniikkihäiriö
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/05/Jaana-Rajaveraja-e1621920684924.jpg

Jaana Rajaveräjä

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), seksuaalineuvoja

Turvallisuus on minulle terapeuttina tärkein työtäni ohjaava arvo. Ajattelen, että turvassa olon kokemus on terapeuttisen työskentelyn edellytys.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Jaana Rajaveräjä

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), seksuaalineuvoja

Palvelukielet: suomi, ruotsi

Olen psykofyysiseen psykoterapiaan erikoistunut ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja työnohjaaja. Turvallisuus on minulle terapeuttina tärkein työtäni ohjaava arvo. Ajattelen, että turvassa olon kokemus on terapeuttisen työskentelyn edellytys. Turvallisuus kokemuksena on syvää kokemusta nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta. Se edellyttää terapeutilta myös selkeää ymmärrystä rajoista ja toisen rajojen kunnioittamista. Turvallista tilaa pyrin luomaan kysymällä ja kuuntelemalla, parhaani mukaan ymmärtämällä.

Oma elämäntarinamme on tallentunut meihin paitsi sanallisina muistoina, mielikuvina, tarinoina niin myös sanattomasti kehoomme. Kehon "muistijäljet" saattavat sanattomasti ylläpitää esimerkiksi rajoittavia uskomuksia itsestä tai uuvuttavaa valmiustilaa, vaikka vaaratilanne olisikin ollut jo pitkään ohi. Kehon "muistijälkien" työstäminen on yhtä tärkeää kuin ajatusten, muistojen ja tunteiden. Psykofyysisen ja sensomotorisen psykoterapian menetelmät soveltuvat kehollisten kokemusten tutkimiseen.

Erityisen kiinnostuksen kohteina minulla on rajoihin ja itsesäätelyyn sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden liittyvät kysymykset. Rajat ja itsesäätely ovat kehopsykoterapiassa keskeisiä teemoja, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on tuttua mm työskenneltyäni SETA ry:ssä sosiaalisihteerinä ja Protukipisteellä terveydenhoitajana.

Minulla on vastaanotto tällä hetkellä täynnä.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Terveystieteiden maisteri (TtM), Psykofyysinen psykoterapeutti, Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Psykofyysisen psykoterapian kouluttajakoulutus, Sensomotorinen psykoterapia traumojen hoidossa (1-taso), Kliinisen hypnoterapian erikoistumiskoulutus,Työnohjaaja, Seksuaalineuvoja
Erikoistuminen: Kehopsykoterapia, Sensomotorinen psykoterapia (1-taso), Kliininen hypnoterapia
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen, psykofyysinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Kehollisuus, Rajat, Itsesäätely, Häpeä, Työssäjaksaminen auttamisammateissa
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/08/Kirsi-Lassila-e1630488541763.jpg

Kirsi Lassila

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Koulutuspsykoterapiaa tämän hetken solmujen avaamiseen tai menneisyyden elämänkokemusten turvalliseen kohtaamiseen.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Kirsi Lassila

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi

Käynneistäni veloitetaan 15.12. alkaen 65 euroa.

Terapiatyössäni korostuu tunnetyöskentely. Minulle on tärkeää tarjota asiakkaalle turvallinen tila kohdata tunteita ja niitä puolia itsestä, jotka ovat ehkä olleet piilossa tai torjuttuja. Keskeisiä tekijöitä terapiatyössäni ovat myötätunto, toivon ylläpitäminen, erilaisten tunteiden työstäminen ja uuden oivaltaminen. Integratiivinen, eri psykoterapiasuuntauksia yhdistävä lähestymistapa psykodynaamisella ja ratkaisukeskeisellä työotteella kuvastaa terapeuttisia vahvuuksiani. Tärkeintä on asiakasta kunnioittava ja hänen tarpeistaan lähtevä kokonaisuus. Sosiaalipsykologina huomioin myös ihmissuhteet osana terapiaprosessia. Ymmärrän niiden dynamiikkaa ja osuutta erilaisten oireiden ja ahdistuksen takana.

Annan asiakkaalle tilaa ja kuuntelen tarkasti. Se, mitä asiakas tuottaa puheellaan ja kehollaan, on merkityksellistä. Tarvittaessa esitän haastaviakin kysymyksiä ja tarkennuksia. Yhteisen työskentelyn tärkein tavoite on saada terapian kautta itseymmärrystä ja uusia näkökulmia tilanteeseen, jotta elämää haittaava oirehdinta vähenee. Uusi ja asiakkaalle aiempaa helpompi tapa kohdata ja jäsentää mieltä painava tilanne, kokemus tai oma minuus voi olla koko loppuelämää koskevan muutoksen alkusysäys.

Terapia on koulutupsykoterapiaa eli opiskeluaikana tehtävää terapiaa. Valmistun integratiiviseksi psykoterapeutiksi vuonna 2024. Taustalla minulla on osaamista niin kehityksellisten kuin tässä päivässä esiintyvien kriisien ja traumojen kohtaamiseen. Olen toiminut kriisityöntekijänä. Lisäksi olen työskennellyt työllisyydenhoidon kentällä. Työelämään tai koulutuksiin liittyvät haasteet, kuten uupumus, työttömyysuhka, alanvaihto, terveydelliset haasteet ja monet muut tilanteet ovat käytännöntasolla minulle tuttuja ja ymmärrettäviä. Työskentelen aikuisten ja yli 18-vuotiaiden kanssa. Osaamistani ovat etenkin tunnetyöskentely turvallisessa ilmapiirissä, traumaattiset kokemukset, ahdistuneisuus, ihmissuhteet ja työelämään liittyvät paineet.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa, sosiaalipsykologi (YTM), lähihoitaja
Erikoistuminen: Kehityksellinen trauma, elämänkriisi, ahdistushäiriöt, tunnetyöskentely, työelämän paineet, identiteettikriisi, kiintymyssuhteet eli varhaisten ihmissuhteiden vaikutus tässä päivässä
Suuntaus: Integratiivinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Traumat, ahdistus, kehityskriisi, työelämän haasteet, tunnesäätely
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/10/Paivi-Ahtiala-1.jpg

Päivi Ahtiala

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa kognitiivisessa viitekehyksessä. Terapiassa käsittelemme sinulle tärkeitä asioita, yhteistyössä, toiveikkaassa ja turvallisessa ilmapiirissä

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Päivi Ahtiala

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen aktiivinen ja myötätuntoinen. Pyrin luomaan turvallisen, luottamuksellisen ja tasavertaisen keskustelusuhteen. Mikään ongelma ei ole liian vähäpätöinen tai hävettävä vaan kaikkia elämän asioita ja tilanteita voidaan yhteisesti tutkia. Jos tämä joskus on vaikeaa, pyrin tukemaan asiakastani ilmaisemaan tarpeitaan terapiassa. Sanon asioita suoraan, mutta kauniisti, ja toivon, että myös itse saan palautetta, jos jokin menee pieleen. Pyrin myös siirtämään koulutuksessa oppimaani eteenpäin asiakkaalleni.

Kognitiivinen psykoterapia perustuu tavoitteellisuuteen, asioiden ja ilmiöiden yhteiseen tutkimiseen sekä tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen. Terapialle sovitaan selkeät, konkreettiset tavoitteet, jotka ovat kohtuullisia ja saavutettavia, mutta ensin etsitään yhteinen käsitys siitä, mistä kaikesta solmuisessa tilanteessa voi olla kyse. Tätä sanotaan käsitteellistämiseksi. Terapiassa voidaan tarkastella elämänhistoriaa, tutkia haitallisia uskomuksia, eri ilmiöiden yhteyksiä ja löytää uusia näkökulmia. Tunteet ovat tärkeitä merkkejä siitä, miten ihminen voi. Tunteita voidaan oppia löytämään, säätelemään ja sulattelemaan. Ihmissuhteet ja erilaiset vuorovaikutustilanteet ovat terapiassa myös usein esillä, jolloin voidaan opetella uusia vuorovaikutustaitoja. Terapiassa käytetään erilaisia menetelmiä, harjoituksia ja kotitehtäviä, aina sen mukaan, mikä tuntuu sopivalta ja hyödylliseltä.

Olen pohjakoulutukseltani sosiaalityöntekijä ja työskennellyt noin 25 vuoden työurani ajan lastensuojelulaitoksissa, päivystävässä sosiaalityössä sekä pisimpään huumeita käyttävien ihmisten ja seksityöntekijöiden parissa. Riippuvuusongelmat ja niistä selviäminen ovat tulleet tutuiksi, samoin kuin erilaiset seksuaalisuuden toteuttamisen tavat. Sydäntäni lähellä ovat nuoret naiset ja sitä myötä ahdistuneisuus, masennus ja kehonkuvaongelmat.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Sosiaalityöntekijä
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 5/2023
Kiinnostuksen kohteet: Nuorten naisten ongelmat (ahdistuneisuus, masennus, kehokuva), kannabiksen käyttö, muut huumeet
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/06/Nina-Leikas.jpg

Nina Leikas

Tampere, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen)

Olen pitkän kliinisen työnkokemuksen omaava psykologi. Olen kognitiivis-analyyttisen psykoterapian koulutuksessa, valmistun psykoterapeutiksi v. 2024.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Nina Leikas

Tampere | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen)

Palvelukielet: suomi

Olen rauhallinen, kuunteleva ja myötätuntoinen. Pyrin avoimella ja aktiivisella vuorovaikutustavalla sekä tutkivalla otteella tukemaan Sinua uudenlaisen jäsennyksen löytämisessä. Kohtaan ihmisen kokonaisvaltaisesti, istunnolla pyrin kohdentamaan huomiota mielen sisäisten ilmiöiden lisäksi kehollisiin kokemuksiisi. Olen työskennellyt psykologina aikuispsykiatrisessa työssä pitkään, siksi erilaisten psyykkisten oireiden ja ongelmien kanssa työskentely on minulle tuttua ja voin tarvittaessa antaa tietoa mm. oireiden hallintaan liittyen.

Istunnoillani keskustellaan ja työstetään tilannettasi aktiivisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Keskustelun avulla pyrin tukemaan Sinua itseymmärryksen lisäämisessä ja löytämään vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja. Elämäntilanteesi ja menneisyyden tarkastelu auttaa tunnistamaan sisäistyneitä asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja.

Minulla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä ahdistus, masennus ja psykoosioireiden tutkimuksessa ja hoidossa. Olen suorittanut kaksivuotisen kivun psykologian asiantuntijakoulutuksen sekä kouluttautunut laajasti psykologisten tutkimusmenetelmien käyttöön. Olen kiinnostunut luontolähtöisistä menetelmistä terapeuttisen työskentelyn tukena. Työskentelen aikuisten kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykologi
Erikoistuminen: Kivun psykologia
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Luontolähtöiset interventiot.
Palvelut: Psykologit, Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/09/Eeva-Maijala.jpg

Eeva Maijala

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa läsnäolevalla, kannustavalla ja myötätuntoisella otteella. Tavoitteenani on lämmin, aito ja arvostava kohtaaminen.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Eeva Maijala

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa läsnäolevalla, kannustavalla ja myötätuntoisella otteella niin nuorille kuin aikuisillekin. Tavoitteenani on lämmin, aito ja arvostava kohtaaminen. Taustaltani olen pitkän kokemuksen omaava erityisopettaja, ja lisäksi minulla on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -täydennyskoulutus sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan koulutukset. Lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen sekä hyvinvointiin liittyvät asiat ovat niin vahvuusalueitani kuin myös lähellä sydäntäni. Puoleeni voi kääntyä kuitenkin kaikenlaisten elämää kuormittavien asioiden merkeissä. Mietitään yhdessä arkea helpottavia ja hyvinvointia tukevia ratkaisuja.

Opiskelen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi ja asiakastyössä käytän koulutukseeni kuuluvia menetelmiä sekä harjoituksia. KKT on tavoitteellista toimintaa. Olen aktiivinen terapiaprosessin aikana, mahdollistaen kuitenkin tilaa asiakkaan omalle työskentelylle ja oivalluksille. Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitamme asioita, joiden vuoksi vastaanotolle on hakeuduttu ja mietimme tavoitteet sekä terapian keston. Minulla on yliopiston kautta säännöllinen työnohjaus, joka tukee työskentelyäni. Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni!

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: KM, erityisopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttikoulutettava (KKT)
Suuntaus: kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 3/2026
Kiinnostuksen kohteet: Kokonaisvaltainen hyvinvointi, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja sen tukeminen, vanhemmuuden tukeminen, elämänmuutokset ja -kriisit, surutyö, opiskelu- ja työhaasteet
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/04/free-icon-female-profile-1-e1588232757509.png

Marjo Hamari

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Ammatillisesti olen kiinnostunut ihmisen ajatuksista, tunteista ja käyttäytymisestä sekä niiden välisten yhteyksien tutkimisesta ja ymmärtämisestä. Tervetuloa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Marjo Hamari

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Työotteeni on kuunteleva, tutkiva ja aktiivinen. Huumoria, joustavuutta ja mutkattomuutta unohtamatta. Ensimmäinen tavoite yhteistyölle on turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen terapeutin ja asiakkaan välille. Sen jälkeen alkaa oleellisen tutkiminen, jonka kautta mahdollistuu itseymmärryksen lisääntyminen ja hyvinvoinnin koheneminen. Työskentely istunnolla tapahtuu keskustellen ja työskentelyä ohjaa yhdessä asetetut tavoitteet, joita määräajoin tarkastellaan.

Istunnolla työskennellään keskustellen. Kumpikin osallistuu aktiivisesti keskusteluun. Voit tuoda mukanasi esimerkiksi valokuvia, omia piirrustuksiasi, kirjoitelmiasi tai istuntojen väliaikoina tekemiäsi muistiinpanoja. Myös istunnolla voit tehdä omia muistiinpanoja. Muistiinpanojen tekemisen jotkut asiakkaat kokevat mielellistä prosessia tukevaksi. Mutta riittää myös, että tulet sellaisena kuin olet.

Työskentelen aikuisten kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykoterapeutti (yksilöpsykoterapia), työnohjaaja, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Ammatillisesti minua on aina kiinnostanut ihmisen tunteet, ajatukset ja käyttäytyminen sekä niiden välisten yhteyksien tutkiminen ja ymmärtäminen.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Itsetunto ja itsevarmuus
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/02/Kristiina-Hannila_Terapiatalo-Noste-e1582792399906.jpg

Kristiina Hannila

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), seksuaaliterapeutti

Olen seksuaaliterapeutti, minulla on koulutus ja erityisosaaminen lähisuhde- ja seksuaaliväkivallan kokemusten käsittelyyn sekä asiakkaan sensitiiviseen kohtaamiseen.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Kristiina Hannila

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), seksuaaliterapeutti

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Olen myötätuntoinen ja sensitiivinen. Psykoedukatiivinen ja asiakasta tukeva työote on toimintamallini keskiössä. Lähtökohtani terapiatyössä on auttaa asiakasta ymmärtämään reagointitapojaan ja tunnistamaan oireitaan, sekä terapeuttisessa vuorovaikutuksessa lievittää inhimillistä kärsimystä. Asiakkaan omien voimavarojen tutkiminen ja löytäminen ovat yksi tärkeimpiä terapiatyöni tavoitteita.

Asiakkaan tarpeista lähtien istunnoilla voidaan tehdä tehtäviä, harjoituksia tai käyttää keskustelua. Tarvittaessa ja halutessaan asiakas saa kotitehtäviä. Mikäli asiakkaan tilanne ja tarpeet muuttuvat on mahdollista muuttaa tai soveltaa eri terapiasuuntausten viitekehyksiä ja näkökulmia. Psykoedukaatio ja interventiot, sekä ohjaus ja neuvonta ovat mahdollisia, keskeistä on hahmottaa yhdessä asiakkaan kanssa haasteelliset tilanteet ja kokonaisuudet joissa asiakas pulmineen on. Syy- ja seuraussuhteiden pohdinta ja vuorovaikutuksen yhteinen tarkastelu sekä arviointi asiakkaan tilanteeseen liittyen on tärkeää.

Asiakkaan kanssa pyrin olemaan selkeä ja auttaa sanoittamaan asioita, löytämään syy ja seuraussuhteita sekä pohtia tarvittaessa muutoksen mahdollisuuksia. Asiakkaan tunteista ja reaktioista keskustellaan tai niitä voidaan käsitellä psykofyysistä psykoterapiaa eli mm. liikettä hyödyntäen. Piirtäminen ja kirjoittaminen ovat niin ikään mahdollisia mikäli ilmaisu esim. sanallisesti on haasteellista tai ongelma.

Olen käynyt varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhdeteoreettisia koulutuksia sekä työskennellyt n. 10 vuotta asian parissa tukien pikkulasten vanhemmuutta. Synnytyksen jälkeinen masennus ja vanhemmuuden haasteet ovat tuttuja ammatillisia teemoja. Seksuaalineuvonta sekä nuorille että aikuisille ovat olleet työtäni samoin väkivallan kokemusten käsittely, erityismainintana huoltajien tukeminen lapsen ja nuoren kriisissä. Olen käynyt traumakoulutuksen, jossa traumanäkökulma auttamistyössä. Minulla on koulutus psykoterapiaperusteet päihdehoidossa sekä psykofyysisen psykoterapian perusteet. Vapaaehtoinen sovittelukoulutus mm. on antanut osaamista vaikeisiin riita- ja rikostilanteisiin.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Seksuaaliterapeutti, psykoterapeutti
Suuntaus: Integratiivinen suuntaus
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Persoonallisuushäiriöt, seksuaalisuuden oireilu
Palvelut: Seksuaaliterapeutit ja -neuvojat, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/09/Minna-Jokela-1-e1620200304216.jpg

Minna Jokela

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Olen sosionomi ja traumapsykoterapeuttikoulutuksessa. Terapiassa tutkimme yhdessä nykyhetkeä ja nykyhetkeen vaikuttavia tapahtumia. Vahvuuteni on kriisi- ja traumatyö.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Minna Jokela

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen aidosti läsnä ja tuon terapiaan uusia näkökulmia. Työskentelemme yhdessä tutkien asiakkaan asettamien tavoitteiden pohjalta. Varaan riittävästi aikaa hyvän ja turvallisen asiakassuhteen luomiseen. Pidän merkityksellisenä riittävän pitkää terapiaprosessia, jossa on tilaa niin nykyhetkelle kuin myös menneelle. Kunnioitan asiakkaan valintoja ja tuen asiakasta tavoitteiden saavuttamiseksi, antaen kuitenkin asiakkaalle riittävästi työskentelytilaa.

Terapian alkuvaiheessa pohdimme tavoitteita, asiakkaan elämän eri vaiheita ja merkityksellisiä tapahtumia. Työskentely tapahtuu tavoitteiden mukaisesti, huomioiden nykyhetken ja nykyhetkeen vaikuttavat asiat. Voimme pohtia myös EMDR- menetelmän käyttöä sekä perheiden kanssa Theraplay-terapian osa-alueiden mahdollista sopivuutta terapiassa.

Olen työskennellyt perheiden parissa lähes 30v. Olen työurallani työskennellyt niin vanhempien kuin vauvojen ja isompien lasten kanssa. Minulla on vahva osaaminen varhaisen vuorovaikutuksen- ja kiintymyssuhteiden merkityksestä varhaislapsuudessa, aikuisuudessa ja vanhemmuudessa. Minulla on Theraplay-terapeutin pätevyys. Asiakastyöni on painottunut kriisi- ja traumatyöhön. Ylisukupolvinen kaltoinkohtelu, niin fyysinen kuin psyykkinen on ollut asiakastyössäni hyvin keskeinen. Traumapsykoterapeutin koulutus painottuu vakaviin kiintymyssuhdehäiriöihin, koulutuksen fokus vahvistaa entisestään ammatillista osaamistani ja tarjoaa enemmän näkökulmia kompleksisten traumojen hoitoon. Otan vastaan yksilöasiakkaita ja perheitä. Työskentelen mielelläni myös odottavien vauvaperheiden kanssa. Kiinnostuksenani on erityisesti kriisi- ja trauma työskentely.

Puhelinnumeroni: 045 78354196

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Sosionomi (AMK), Theraplay-terapeutti,Traumapsykoterapeutti-opiskelija
Erikoistuminen: Vuorovaikutus- ja kiintymyssuhde hoito, Theraplay
Suuntaus: Trauma, vakavat kiintymyssuhdehäiriöt
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 4/2023
Kiinnostuksen kohteet: Trauma- ja kriisityöskentely, vakavat kiintymyssuhdehäiriöt, varhaislapsuuden traumakokemukset, työnohjauksellinen tuki trauman hoitoon
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/09/Marina-Timmerpakka-2-e1666604989274.jpg

Marina Timmerpakka

Jyväskylä, Seinäjoki, Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Minulle on keskeistä yhdessä asiakkaan kanssa etsiä toimivia ja mielekkäitä polkuja pulmien ratkaisemiseen.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Marina Timmerpakka

Jyväskylä | Seinäjoki | Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, venäjä

Terapeuttina olen empaattinen, hyvin kannustava, tukeva ja luova sekä tilaa antava. Työskentelyotteessani minulle on keskeistä rauhallisuus, myötätuntoisuus ja asiakasta arvostava ote. Osaan kuunnella ja huomata asiakkaan taidot, kyvyt ja lahjakkuudet sekä keskustella niistä. Vahvuuteni ovat rehellisyys, hyvä arviointikyky, ystävällisyys ja sinnikkyys.

Käytän ratkaisukeskeisen terapian menetelmiä työssäni, jotka ovat hyvin voimaannuttavia, kannustavia ja motivoitavia. Ratkaisukeskeiset menetelmät vahvistavat ihmisten kykyä vaikuttaa omiin asioihinsa ja auttavat oppimaan uusia ongelmanratkaisutaitoja. Ratkaisukeskeisen psykoterapian yksi tärkeistä ominaisuuksista ovat tulevaisuuteen suuntautuneisuus, asiakkaan aktiivinen rooli terapiaprosessissa ja tavoitteen määrittelemisessä, konkreettisten toimivien ratkaisujen etsiminen, jotka kohtaavat kohti muutosta, pienin askelin.

Я психотерапевт, работаю в русле ориентированной на решение краткосрочной терапии (ОРКТ/SFBT). У меня также есть российское высшее психологическое образование.
В работе психотерапевта для меня центральное место занимают цели и надежды клиента, а также нахождение и усиление тех ресурсов и потенциала, которые уже есть у клиента в наличии. Для меня очень важно искать эффективные и конструктивные пути решения проблем совместно с клиентом. Имею опыт терапевтической помощи людям, страдающим депрессией и повышенной тревожностью, разбираюсь в вопросах выбора профессии и много опыта терапевтической работы с подростками и взрослыми иммигрантами. Как терапевт умею почувствовать и понять другого человека, воодушевить и поддержать, творчески подхожу к процессу работы. Рабочие языки русский и финский, есть договор Келы (Kela-pätevyys).

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi (Venäjällä), psykoterapeutti
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Maahanmuuttajat, masennus, ihmissuhdeongelmat
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Ahdistus
Masennus
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/11/Paivyt-Ilo-e1607004136322.jpg

Päivyt Ilo

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen, kognitiivinen lyhytterapia)

Koen, että psykoterapia on tutkimusretki oman hyvinvoinnin lähteille sekä hyvinvointia edistävien ajatus- ja toimintamallien harjoittelua.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Päivyt Ilo

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen, kognitiivinen lyhytterapia)

Palvelukielet: suomi

Koen, että terapia on tutkimusretki oman hyvinvoinnin lähteille ja hyvinvointia edistävien ajatus- ja toimintamallien harjoittelua.

Tarjoan lyhytterapiaa, työnohjausta sekä pitkiä yksilöpsykoterapioita.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja työnohjaaja (YET), Master of Science-Solution focused therapy, MBSR-mindfulness-ohjaaja, Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet, IPT-koulutus 1v., Skeematerapia 3op, DKT 5koulutuspäivää, NLP-trainer, Bachelor of Social Services, Kognitiivisen lyhytterapian koulutuksessa.
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen, lyhytterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Masennus
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Addiktiot
Ahdistus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Marja-Salminen-e1610365774338.jpg

Marja Salminen

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Monipuolinen ja pitkä kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä eri ikäisten parissa. Keskeistä terapiassa on luottamuksellinen ja turvallinen vuorovaikutussuhde.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Marja Salminen

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: saatavilla kertakäyntiaikoja.

Ajattelen psykoterapeuttina, että terapia on erilaisten ihmisten kohtaamista juuri sellaisena kuin he sillä hetkellä ovat. Terapiasuhteessa onkin mielestäni tärkeää asiakkaan ja terapeutin välille syntyvä luottamuksellinen ja turvallinen vuorovaikutussuhde. Turvallisessa ja luottamuksellisessa terapiasuhteessa uskaltaa keskustella vaikeistakin asioista, jotka voivat herättää erilaisia tunteita. Tunteet on hyvä sallia ja antaa niille tilaa. Terapiassa on tärkeää ongelmien ja vaikeiden asioiden lisäksi olla tilaa myös yhdessä jaetulle ilolle ja huumorillekin, sekä esiin kaivetuille vahvuuksille, voimavaroille ja muutoksille. Pitkän työkokemukseni ja koulutukseni kautta olen saanut valmiuksia auttaa erilaisissa elämäntilanteissa olevia eri-ikäisiä ihmisiä.
Olen terapeuttina helposti lähestyttävä. Minulla on voimavarasuuntautunut, kuunteleva ja aktiivinen työote. Kutsuisin itseäni sopivan lujan lempeäksi terapeutiksi, joka kyselee lempeästi ja haastaa sopivan lujasti.

Asiakkaan oma yksilöllinen tilanne, toiveet ja tarpeet ovat terapian lähtökohtana. Näiden pohjalta lähdetään yhdessä rakentamaan luottamuksellista, turvallista ja tasavertaista yhteistyösuhdetta. Terapiassa hyödynnetään asiakkaan vahvuuksia ja kykyjä, tarkoituksena on nostaa näkyväksi piilossa olevia voimavaroja ja toiveikkuutta. Luovia menetelmiä hyödyntäen, lempeästi kysellen, kuunnellen ja sopivan lujasti haastaen. Terapian tukena voi olla myös kotitehtäviä ja erilaisia harjoituksia, jotka lisäävät myönteistä muutosta ja itsetutkiskelua.

Olen työskennellyt 25 vuotta psykoterapiatyön lisäksi monipuolisissa tehtävissä mielenterveys -ja päihdepalveluissa, hoito -ja kuntoutustyössä, kehittämis, -asiantuntija ja esimiestehtävissä, tarkoituksellisesti hyvin erilaisten ja eri- ikäisten ihmisten parissa, niin pari- perhe kuin yksilö asiakkaidenkin kanssa. Työtehtävien tarpeista lähtöisin olen kouluttanut itseäni monipuolisesti niin lyhyillä- kuin pidemmilläkin koulutuksilla. Kokemusta ja kiinnostusta minulla on mm. masennus,- ahdistuneisuus ja mielialahäiriöistä, sosiaalisten tilanteiden pelkoista, psykoosisairauksista, päihdehoidosta ja muista riippuvuuksista, seksuaalisuuteen liittyvistä ongelmista, työssäjaksaminen liittyvistä haasteista, kriisi- ja tukikeskusteluista, surun käsittelemisestä, traumaattisista elämäntilanteista, parisuhteisiin liittyvistä haasteista, vanhempainohjauksesta ja tuesta, voimaannuttavasta lyhytterapiasta, voimavarakeskeisestä terapiasta ja olemisen ja elämisen pohdinnoista.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Oulun LTT, Kuntoutuksen YAMK (Master of health care), Sairaanhoitaja AMK, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Toimiva lapsi ja perhe - interventiot koulutus, Ertova - Erityistyöllistettävien koulutusohjelman erikoistumisopinnot, Masennusryhmien ohjaajakoulutus
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret ja aikuiset), vanhempainohjaus
Kiinnostuksen kohteet: Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen, psykofyysisen terapian liittäminen VLK kuntoutuksen asiakkaisiin, huomioiden kehon ja mielen toisiinsa kytkeytyminen, Parisuhteeseen liittyvät haasteet, Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kysymykset.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Satu-Toukomaa-e1614586544251.jpg

Satu Toukomaa

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen, kognitiivinen, lyhytterapia)

Tuen sinua toivottuun muutokseen arvostavassa yhteistyösuhteessa. Terapian tavoitteena on lisätä itseymmärrystäsi ja hyvinvointiasi.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Satu Toukomaa

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen, kognitiivinen, lyhytterapia)

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: saatavilla kertakäyntiaikoja.

Tuen sinua toivottuun muutokseen arvostavassa yhteistyösuhteessa. Terapian tavoitteena on lisätä itseymmärrystäsi ja hyvinvointiasi.

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Terapia perustuu luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen, jossa autan sinua saamaan uutta näkökulmaa tilanteeseesi ja suuntaa kohti mielekkäämpää elämää. Myönteinen, salliva ja kunnioittava asenne on työssäni keskeistä. Tärkeää on tulla kuulluksi ja terapiassa käytän dialogista työotetta. Terapian tavoitteena lisätä itseymmärrystäsi ja löytää uusia näkökulmia ja muutoksia itsellesi haitalliseen ajatteluun sekä löytää sinulle paremmin sopivia tapoja toimia.

Työssäni käytän tavoitteellista ja muutokseen pyrkivää ratkaisukeskeistä ja kognitiivista työotetta. Itsetuntemuksen lisääminen auttaa ymmärtämään itseä ja omaa reagointia. Terapiassa tutkimme erilaisien elämäntapahtumien vaikutusta ajatteluusi ja tuntemuksiisi sekä mahdollisten tunnelukkojen syntymiseen. Puramme haitallisia ajatuskehiä usein piirtämällä niitä fläppitaululle ja pohdimme tilalle mielekkäämpiä tapoja toimia ja ajatella. Tulevaisuuden parempaa suuntaa auttaa oman arvomaailman selventäminen ja myötätuntoisen asenteen opetteleminen itseä kohtaan.
Ongelmat muutetaan tavoitteiksi ja muutoksen apuna käytämme vahvuuksiasi. Halutessasi voit saada kotitehtäviä tukemaan terapian edistymistä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti Oulun LTT, sairaanhoitaja AMK psykiatrinen suuntautuminen, kätilö
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen, kognitiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Kiinnostuksen kohteenani ovat erilaiset elämän haasteet ja mielen ongelmat mm. ahdistuneisuus, masennus ja riippuvuusongelmat.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/10/Katri-Kokko-e1634284772481.jpg

Katri Kokko

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykoanalyyttinen, taideterapia)

Olen aktiivinen, tilaa antava, empaattinen ja asiakasta arvostava. Tutkin asiakkaan kanssa yhdessä asioita.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Katri Kokko

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykoanalyyttinen, taideterapia)

Palvelukielet: suomi

Olen aktiivinen ja tilaa antava. Empaattinen ja asiakasta arvostava. Salliva ja positiivinen. Asiakkaan kanssa yhdessä asioita tutkiva. Tarvittaessa suorapuheinenkin. Etenemme asiakkaan kanssa hänen ehdoillaan, turvallisessa ilmapiirissä. Terapia vaatii rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä, läheiseen yhteistyösuhteeseen suostumista. Pidän erittäin tärkeänä juuri hyvää ja luottamukseen perustuvaa yhteistyösuhdetta terapeutin ja asiakkaan välillä puolin ja toisin.

Verbaalisessa psykoanalyyttisessa terapiassa asiakas puhuu vapaasti assosioiden. Yhdessä terapeutin kanssa käymme läpi asiakkaan eri elämänvaiheita ja ihmissuhteita, tapahtumia, jotka ovat voineet tiedostamattakin vaikuttaa asiakkaan elämään ja ajatteluun. Terapiassa keskitytään menneisyyden lisäksi myös nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Pyrimme tutkimaan tiedostamatonta ja tuomaan asioita käsiteltäväksi ja terapian piiriin turvallisessa ilmapiirissä. Myös taidepsykoterapiassa verbaalisen työskentelyn lisänä käytetään asiakkaan taidetyöskentelyä, jota tutkitaan yhdessä terapeutin kanssa. Taideterapia ei vaadi erityistä taide osaamista. Terapiassa työstetyt asiat vapauttavat usein asiakkaan mieleen ja elämään lisää energiaa, ja vähentää ahdistusta ja masennusta.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Aikuisten psykoanalyyttinen yksilö-ja taidepsykoterapeutti, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK)
Suuntaus: Psykoanalyyttinen, taideterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Palvelut: Kuvataidepsykoterapeutit, Psykoterapeuttiopiskelijat, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/02/Kari-Holma-e1654857503550.jpg

Kari Holma

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Terapeuttina olen aktiivinen ja positiivinen. Sosiaalipsykologin pohjakoulutus tarkoittaa aina myös laajemman kontekstin mukaan tuomista keskusteluun.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Kari Holma

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Työssäni korostuu myötätuntoisuus, selkeys ja rauhallisuus. Jokainen asiakas on ainutkertainen. Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi omana itsenään ja terapeutin tehtävä on mukautua. Tulos on yhteistyön tulosta.

Vastaanotollani keskustellaan nykytilanteesta, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Selkeän nykytilan ja ongelmien kuvauksen jälkeen voimme yhdessä aloittaa työskentelyn kannaltasi tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Emme tiedä todellista potentiaaliamme, mutta todennäköisesti se on kuvittelemaamme suurempi. Koska työskentely usein käsittelee enemmän heikkouksia kuin vahvuuksia, on riittävä huolellisuus ja herkkyys tarpeen. Olen työskennellyt valmennuksen ja erilaisten mielenterveyden ongelmien kanssa yli 15 vuotta.

Asiakaskuntani on laaja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat niin spesifit oireet kuin laajemmat ilmiöt. Tervetuloa yksittäisille konsultaatiokäynneille tai Kelan tukemaan kuntouttavan psykoterapiaan.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijä, YET psykoterapeutti
Suuntaus: Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Kriisi- ja traumatyö, addiktiot ja elämäntapamuutokset
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/06/Reija-Makkyla.jpg

Reija Mäkkylä

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Toimin asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti. Terapiaprosessissa tähdätään muutokseen ja sitä kannattelee toivon näkökulma.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Reija Mäkkylä

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen myötätuntoinen ja asiakaslähtöinen, terapiassa edetään rauhallisesti, koska muutos on prosessi. Käytän eri menetelmiä asiakkaitteni kanssa: dialoginen vuorovaikutus, perhekartat, terapiakortit, rentoutuminen, kehotuntemusten käsittely kehityksellisten kriisien tai traumojen prosessoinnissa (sensomotorisen psykoterapian menetelmiä).

Terapia alkaa luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisesta. Terapia on tavoitteellista kuntoutumista. Tilanteet etenevät pääosin asiakkaan tuottaman keskustelun pohjalta. Terapiassa käytän luonnollisesti myös interventioita. Tunteiden käsittely ja säätely on keskeistä. Yksilökohtaisesti käytössä on myös kotitehtäviä asiakkaan kanssa sopien. Terapian kesto on yleensä 45 min, kaksoisajat ovat myös mahdollisia.

Toimin Kela- terapeuttina aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille. Otan terapiaan myös vaativan lääkinnällisen kuntouksen asiakkaita. Pariskuntien tapaaminen yksityisasiakkaana on mahdollista.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ET), psykiatrinen sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Ammatillisesti olen kiinnostunut ihmisestä kokonaisuutena niin yksilönä kuin osana hänen sosiaalista kontekstiaan.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Psykoosit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/10/Sari-Kettunen.jpg

Sari Kettunen

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), psykologi

Tärkeää on, että luonani tulet kuulluksi ja olosi on turvallinen. Toimiva yhteistyö voimaannuttaa, avartaa näkökulmia, lisää toiveikkuutta ja luo pohjaa muutokselle.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Sari Kettunen

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), psykologi

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen rauhallinen, sensitiivinen ja läsnäoleva. Annan tilaa ja olen aktiivinen, tilanteen ja tarpeen mukaan. Kuulostelen ja kysyn, mikä juuri nyt on tärkeää. Uskon, että kukin itse tietää, mikä on hyväksi ja mitä kannattaa tavoitella, vaikka aina tavoitteiden nimeäminen ja niihin pyrkiminen ei ole helppoa. Terapiasuhde on kannatteleva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. Terapia etenee aina siinä tahdissa, joka tuntuu sopivalta. Terapiassa voimme tutkia ajatuksiasi ja kaikenlaisia tunteitasi ja samalla huomioida, miten nämä tuntuvat kehossasi - ja miten omaan olotilaan voi vaikuttaa. Terapiassa voit tarkastella toimintatapojasi, tunnistaa ja vahvistaa voimavarojasi ja pohtia, miten kokemus itsestäsi on mahdollisimman hyvä ja tasapainoinen.

Psykoterapian alussa hahmotellaan työskentelyn tavoitteita. Käymme läpi niitä odotuksia, joita sinulla on työskentelyä kohtaan. Voimme miettiä, millä lailla elämä on erilaista, kun terapia loppuu ja siitä on ollut sinulle toivomasi hyöty. Terapian kuluessa tavoitteita tarkistetaan ja tarvittaessa muokataan. Yksittäisen käynnin alussa voin kysyä, mistä on hyvä puhua. Puhumisen lisäksi voimme käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä tai tehtäviä, jotka palvelevat tavoitteitasi. Voimme harjoitella tunnesäätelyä ja tehdä erilaisia mieltä tyynnytteleviä tai aktivoivia harjoituksia. Yhdessä sopien voimme käyttää myös emdr-silmänliikehoitoa tunnetaakkojen purkamiseksi. Käynnin toteuttaminen myös koira-avusteisena on mahdollista.

Olen toiminut psykologina noin 30 vuoden ajan ja psykoterapeuttina 10 vuotta. Työkokemukseni on pääosin perheneuvolasta, jossa työskentelin lasten ja heidän vanhempiensa parissa. Tämän rinnalla olen tehnyt yksilöpsykoterapioita aikuisten kanssa. Psykoterapeuttinen lähtökohtani on voimavarasuuntautunut ratkaisukeskeisyys. Yhdistelen työskentelyssäni lisäksi muita matkan varrella kertyneitä oppeja ja menetelmiä kulloisenkin tilanteen mukaan.

Teen psykoterapiaa lähinnä aikuisten kanssa, mutta kaikenikäiset ovat tervetulleita vastaanotolleni. Tarjoan lyhyt- ja pitkäaikaista psykoterapiaa sekä yksittäisiä psykoterapeuttisia tukikäyntejä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, psykologi, emdr-terapeutti, psykofyysisen psykoterapian perusteet, kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus sekä solmuja parisuhteessa -ohjaajan koulut
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Mielen hyvinvointi ja voimavarat; ajatusten, tunteiden ja kehon välinen yhteys; traumojen hoito silmänliiketerapialla
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/10/Taru-Leena-Vuorio.jpg

Taru-Leena Vuorio

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia), psykologi

Kohtaavatko kemiat, sopiiko kognitiivisen käyttäytymisterapian ja kehopsykoterapeuttinen lähestymistapa sinulle? Tämä selviää parhaiten tutustumiskäynnillä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Taru-Leena Vuorio

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia), psykologi

Palvelukielet: suomi

Psykoterapeutti on mielenterveyden ja asiakas oman elämänsä asiantuntija. Mielestäni kyseessä on tasa-arvoinen yhteistyösuhde, jonka kulmakiviä ovat turvallinen ilmapiiri, keskinäinen luottamus ja arvostus. Minulle on luontaista avoin, aktiivinen, konkreettinen ja luova työote. Minun tehtäväni on puskea asiakasta askel askeleelta kohti muutosta, luonnollisesti asiakkaan tahtia ja arvoja kunnioittaen.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ajatellaan, että vaikeudet syntyvät perintötekijöiden ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena ja voivat olla opittuja. Terapiassa keskitytään nykyisyyteen, tarvittaessa käsitellään menneisyyden taakkoja. Terapian alussa pyrimme saamaan ymmärrystä ongelmiin vaikuttavista tekijöistä ja määrittelemme konkreettiset tavoitteet. Tutkimme ajatusten, tunteiden, kehon reaktioiden ja tekojen vaikutusta toisiinsa. Ehkäisemme ongelmia ylläpitäviä ja harjoittelemme hyvinvointia edistäviä ajattelu- ja toimintatapoja. Tapaamisilla ja pienten välitehtävien avulla harjoittelemme erilaisia taitoja ja valmiuksia, esimerkiksi tietoista läsnäoloa, rauhoittumis- ja aktivointikeinoja, asteittaista altistusta (voimakkaita epämiellyttäviä tunteita herättäville mielikuville ja tilanteille), altistusta yhdistettynä reaktion ehkäisyyn (pakko-oireissa), haitallisten ajatusten eriyttämistä ja muokkaamista sekä ihmissuhdetaitoja.

Minulla on pitkä työkokemus eri-ikäisten lasten ja aikuisten kanssa työskentelystä (esim. perheneuvola, koulu, päivähoito, yksityisvastaanotto). Käytän työssäni erityisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian ja psykofyysisen psykoterapian menetelmiä. Työskentelen pääasiassa aikuisten kanssa. Minulla on kokemusta myös lasten psykoterapioista. Tarjoan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa, psykoterapeuttisia tukikäyntejä ja vanhemmuuden tukea. Teen Kelan kuntoutuspsykoterapiaa (yksilöterapia), mutta en vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Minulla ei ole erityisosaamista persoonallisuus- ja syömishäiriöistä, psykoosisairauksista ja riippuvuuksista.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, psykologi, psykofyysisen psykoterapian perusteet -menetelmäkoulutus, narratiivinen altistusterapia, toimiva lapsi ja perhe -menetelmäkoulutus, kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus ja ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmän ohjaajakoulutus.
Suuntaus: kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistuneisuushäiriöt, pelot, pakko-oireet, masennus, stressaavat elämäntilanteet, kriisit, traumat, ihmissuhde- ja perheongelmat sekä vanhemmuuden kysymykset.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Perhesuhdekriisit
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/10/Susanna-Laitinen.jpg

Susanna Laitinen

Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Olen traumapsykoterapeuttiopiskelija (valmistun keväällä -23). Terapeuttina olen kuunteleva ja aktiivinen. Pyrin luomaan luottamuksellisen ja turvallisen terapiasuhteen.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Susanna Laitinen

Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Opiskelen vaikeisiin kiintymyssuhdetraumoihin suuntautuneessa traumapsykoterapeuttikoulutuksessa viimeistä vuotta. Työskentelyssäni keskeistä on rauhallisuus, joustavuus ja asiakkaan arvostus ja tätä kautta mahdollisimman luotettavan terapiasuhteen luominen. Työskentelen traumaviitekehyksen mukaisella ns. vaiheorientoituneella mallilla, jolloin varsinkin terapian alussa keskitymme olon vakauttamiseen. Tähän käytän myös kehollisia harjoitteita (mm. hengitysharjoitteet ja rentoutus).

Terapiaprosessille asetetaan tavoitteet, joiden mukaan pyrimme etenemään. Käytän myös kehollisia harjoitteita (esim. hengitys- ja rentoutusharjoitteet) erityisesti traumanhoidon ensimmäisen vaiheen eli vakauttamisvaiheen aikana. Myöhemmässä vaiheessa voimme käsitellä trauman herättämiä psyykkisiä tai fyysisiä olotiloja nykyhetken kautta. Joissain tilanteissa myös EMDR-terapian käyttö on mahdollista.

Olen työskennellyt n. 20 vuoden ajan diakonina ja kohdannut ja auttanut paljon erilaisissa elämäntilanteissa ja kriiseissä olevia ihmisiä. Olen opiskellut työnohjaajaksi (StoRy) sekä EMDR-terapeutiksi (I ja II). Työskentelen aikuisten kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Sosionomi-diakoni, työnohjaaja
Suuntaus: traumapsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 4/2023
Kiinnostuksen kohteet: Traumapsykoterapeuttinen, kliininen työskentely on tällä hetkellä suurin kiinnostuksen kohteeni. Tätä osaamista haluan vahvistaa sensomotorisen psykoterapian koulutuksella lähivuosina.
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Lapsettomuus
Itsetunto ja itsevarmuus

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.