Espoo Lars Sonckin kaari | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Espoo Lars Sonckin kaari

Toimipaikan tiedot

Osoite: Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia ja psykologin palvelut.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta.
Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Espoon sijaitsee osoitteessa Lars Sonckin kaari 10-16, toimipisteen rakennus on 16. Nimeltään Terra ja viimeinen rakennus tien päässä. Sisään pääsee soittamalla ulko-oven oikealla puolella olevaa ovikelloa niinä aikoina kun aula ei ole auki (klo 16 jälkeen). Kulku aulan ohi vasemmalle ja oikealta löytyvät hissit, joilla pääsee 6. kerrokseen – hissiltä vasemmalle ja olet perillä Nosteen toimipisteessä.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin myös puhelimitse, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Espoon Lars Sonckin kaaren toimipisteelle!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeuttikohtaisesti ja toimipisteittäin. Ei reseptin uusintaa tai lääkemääräyksiä!

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/10/Jenni-Koski-e1604063518356.jpg

Jenni Koski

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (erityistason perheterapeutti)

Terapeuttina työotteeni on kohtaava, tunnekeskeinen, ratkaisuja etsivä sekä uusiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava. Otan vastaan myös yksilöasiakkaita.

Jenni Koski

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (erityistason perheterapeutti)

Palvelukielet: suomi

Olen kuunteleva yhdessäpohtija, ja työotteeni on kohtaava, tunnekeskeinen, tutkiskeleva ja ratkaisuja etsivä sekä uusiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava. Olen rauhallinen, avarakatseinen, empaattinen ja voimavarakeskeinen. Ongelmien keskellä pyrin jäsentämään taustoja huolellisesti, mutta myös keskittymään tähän hetkeen ja tulevaan toivoa luoden ja asiakkaan vahvuuksia löytäen ja tukien. Osaan kohdata lapsia ja nuoria.

Perhepsykoterapiassa tehdään työtä perheenjäsenten kanssa erilaisissa pulmatilanteissa ja tapaamisia voidaan järjestää vaihtelevastikin eri kokoonpanoilla perheen ja sen jäsenten tarpeiden mukaan. Vastaanotolleni voivat tulla joko kaikki tai osa perheenjäsenistä. Jollakin kerralla vanhempi tai nuori voi myös tulla yksin. Perheterapiassa edistetään perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja tarkastellaan siihen vaikuttavia tekijöitä sekä pyritään löytämään uudenlaisia keinoja perheen toimivuuden edistämiseksi. Työvälineinä voimme käyttää vaikkapa sukupuuta tai perheen toivekarttatyöskentelyä. Tavoitteena on, että jokainen perheenjäsen tulee kuulluksi turvallisessa ympäristössä. Perheterapia ei ole sidottu tiettyyn viitekehykseen tai psykoterapeuttiseen teoriaan, vaan siinä voidaan käyttää eri viitekehysten mukaisia työskentelytapoja asiakkaan tarpeen mukaan. Erityistason perheterapeutin pätevyys sisältää laajasti moniviitekehyksellisen osaamisen. Minulle läheisiä lähestymistapoja ovat mm. dialogisuus, reflektiivisyys, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys. Raskausajan terapeuttisessa työskentelyssä voidaan keskustella esimerkiksi yksinodottamisen tai parista perheeksi kasvamisen haasteista ja valmentautua tulevaan konkreettisin tehtävin ja asian äärelle hengähtämisen kautta.

Olen työskennellyt aiemmin myös mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijänä, kuntouttavassa perhetyössä, erityisluokanopettajana, kuraattorina ammatillisessa koulutuksessa, sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammatillisena opettajana, koulutusalan esimiehenä ja uravalmennuksen hankepäällikkönä. Minulla on laaja kokemus- ja tietopohja palveluverkostoista, joissa perheet asioivat ja toimivat. Minulla on vuosien kokemus monikulttuurisesta työstä, joten otan vastaan myös monikulttuurisia perheitä ja osaan työskennellä tulkkiavusteisesti. Perheterapiakoulutuksessa tein harjoittelua mm. vauvaperhetyössä ja olen suuntautunut myös odotusajan vanhemmuuden tukemiseen. Työskentelen perheiden ja nuorten kanssa mielelläni. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat vanhempainohjaus, perheen vuorovaikutuskuviot ja raskausajan vanhemmuuden tukeminen, parista perheeksi kasvaminen. Lyhytterapiakäynnit, konsultaatiot ja yksittäiset käynnit sopivat minulle myös hyvin.

Koulutus: Sosionomi ylempi amk, erityistason perheterapia, ammatillinen opettaja, ammatillinen opinto- ja uraohjaaja
Erikoistuminen: Perheterapia, vanhempainohjaus
Suuntaus: Perheterapia
Kela-oikeudet: Perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Raskausaikaan ja synnytykseen liittyvät psyykkiset haasteet, yksin odottavat, lasta odottavat parit/perheet, vanhempainohjaus, perheen vuorovaikutusongelmat, vanhemmuuden haasteet, monimuotoiset perheet, monikulttuuriset perheet, adoptiot ja sijoitus, perhevalmennus, urapohdinta, nuorten ongelmat.
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/free-icon-female-profile-e1614001834754.png

Jaana Kammonen

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen kuunteleva ja aktiivinen keskustelija. Pidän tärkeänä, että keskustelussa on riittävästi tilaa erilaisille pohdinnoille ja kuulluksi tulemiselle.

Jaana Kammonen

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Pyrkimyksenäni on luoda turvallinen, vastavuoroinen tila toimivalle vuorovaikutukselle ja terapiaprosessille.

Käytän ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä. Tärkeitä ovat luonnollisesti aito ja läsnäoleva asiakkaan kuuntelu ja asiakasta kunnoittava vastavuoroinen keskustelu. Voimme käyttää mm. erilaisia kysmyksen asetteluja ja asteikkoja, joilla pääsemme hahmottamaan käsittelyssä olevia asioita ja tilanteita. Työskentelemme asiakkaan mahdollisen muutostavoitteen suuntaan ja myös arvioimme työskentelyämme.

Minulla on kokemusta työskentelystä sairaanhoitajana, työnohjaajana ja psykoterapeuttina. Työskentelen aikuisten ja yli 16 vuotiaiden kanssa. Kiinnostukseni on elämään kuuluvat erilaiset tapahtumat ja prosessit.

Koulutus: Sairaanhoitaja, TtM, psykoterapeutti, työnohjaaja
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Elämän prosessi
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Katajala-e1652442406119.jpg

Aulis Katajala

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Psykoterapia-arvioinnit ja niihin liittyvät B-lausunnot. Psyykkisen tilan arvioinnit ja psykiatriset hoidot. Lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteuttaminen.

Aulis Katajala

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi

Psykoterapia-arvioinnit ja niihin liittyvät B-lausunnot. Psyykkisen tilan arvioinnit ja psykiatriset hoidot. Lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteuttaminen. Työkykyarvioinnit ja lausunnot. Vain psykiatriaikoja.

Työskentelen aikuisten potilaiden kanssa. Työskentelytapani on potilasta kuunteleva; hänen kokemuksiaan ja mielipiteitään huomioiva ja arvostava. Arviointivaiheessa on olennaista potilaan haastattelu ja hänen oma kuvauksensa elämänhistoriasta ja nykytilanteesta. Lisäksi käytän apuna joitakin tutkimus- ja kyselykaavakkeita.

Hoito voi jatkua psykoterapiassa, jota varten teen B-lausunnon. Jatkohoito voi tarvittaessa sisältää myös lääkehoitoja ja/tai harvatahtisempia seurantakäyntejä psykiatrin vastaanotolla. Joskus on tarpeen tehdä lähete jatkotutkimuksiin tai potilaalle paremmin sopivaan hoitoon. Kaikki hoitoon liittyvät asiat suunnitellaan yhteistyössä potilaan kanssa, hänen näkemystään kunnioittaen. Tärkeää on, ettei potilas jää jatkossakaan yksin ongelmiensa kanssa.

Psykiatrina olen tehnyt laajalti töitä sekä avohoidossa että sairaaloissa. Psykiatrin yksityisvastaanottoa ja psykoterapeutin työtä olen tehnyt viimeisen 25 vuoden aikana. Minulla on päihdelääketieteen erityispätevyys. Teen työtä myös päihdeongelmien kanssa, jossa koulutukseni ja työkokemukseni on kohdistunut erityisesti työ- ja opiskeluelämän päihdeongelmiin.

Huomioithan ystävällisesti, että en uusi muiden lääkäreiden kirjoittamia rauhoittavien lääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden reseptejä, enkä määrää ensikäynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
45 minuutin käynti 185 €
Lausunnot 80-160 € lausunnon laajuudesta riippuen

Koulutus: Psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääkäri, psykoterapeutti
Suuntaus: Psykodynaaminen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykiatrinen hoito, lääkehoidot, psykiatrin lausunnot, päihdelääketiede
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/02/Heli-Perala-e1644936440879.jpg

Heli Perälä

Espoo, Etävastaanotto

Yksilöpsykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Suuntaukseni on ratkaisukeskeinen. Psykoterapian kannalta pidän tärkeänä sitä, että koet tulevasi kuulluksi ja vuorovaikutuksemme on avointa ja arvostavaa.

Heli Perälä

Espoo | Etävastaanotto

Yksilöpsykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Olen ennen kaikkea ihminen ihmiselle. Perusluonteeltani olen hyvin positiivinen. Työskentelytapani on rauhallinen ja minua on myös helppo lähestyä. Annan Sinulle riittävästi tilaa, mutta tarvittaessa olen myös aktiivinen keskustelija, rohkeakin. Mielestäni hyvää ja joustavaa luottamussuhdetta tarvitaan mielen mutkien turvalliseksi tutkimusalustaksi.

Vastaanotollani käymme läpi tilannettasi keskustellen. Näen menneisyytesi voimavaranasi, ja käytän erilaisia ratkaisukeskeisiä tekniikoita ja menetelmiä yhteistyössä kanssasi. Etsimme mahdollisia uusia ratkaisuja tuloksettomien tai toimimattomien ratkaisumallien tilalle. Joskus voit saada myös kotiehtäviä. Pyrin aina löytämään oikeat kysymykset, jotka vievät Sinua eteenpäin reitilläsi kohti toivottua päämäärää.

Olen työskennellyt aikanaan myös Ruotsissa, joten puhun myös sujuvaa ruotsia. Työskentelen aikuisten, 18 vuotta täyttäneiden kanssa.

Koulutus: Sairaanhoitaja, HTK
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Olen kiinnostunut erilaisista elämäntarinoista. Minua kiinnostavat myös elämän kriisitilanteet, masennus ja ahdistus.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/05/7Y6A5306_1800x2400px.jpg

Inkeri Vierunen

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Minun tehtäväni on uskoa sinuun ja toivoa puolestasi, kun sinulla on vastoinkäymisiä, haasteita tai neuvottomuutta. Yhdessä luomme myönteistä tulevaisuutta sinulle!

Inkeri Vierunen

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Turvallinen ilmapiiri on tärkeä tavoitteeni jokaiselle asiakastapaamiselle. Terapeuttina olen avoin ja tilaa antava. Työskentelyotteessani tärkeää on myötätuntoisuus ja konkreettisten elämää helpottavien ratkaisujen etsiminen yhdessä. Hyväksytyksi tulemisen kokemus on pohja sille, että pystyy ponnistelemaan löytääkseen myönteisiä muutoksia elämäänsä.

Tavoitteeni on, että asiakas löytää uusia tapoja hyväksyä itsensä entistä paremmin. Sitä kautta hän kykenee kokeilemaan konkreettisesti itselleen uusia ja merkittäviä asioita sekä tekemään tarpeellisia muutoksia. Murheet, haastavat tilanteet ja vastoinkäymiset kuuluvat meidän kaikkien elämään. Näiden asioiden kohtaaminen yhdessä voi muodostaa pohjan, jonka päälle rakentuu parempi jaksaminen ja vahva itseymmärrys.

Keskusteluapu suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa niin, että työskentelyn ytimessä ovat asiakkaan arvot, toiveet ja tarpeet. Olen rinnallasi kulkeva aktiivinen tsemppari ja tavoittelen kanssasi niitä muutoksia, jotka ovat sinulle tärkeitä. Yhdessä olemme vahvemmat kuin yksin.

Opiskelen kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja valmistun jouluna 2024. Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (YTM) sekä sosionomi-diakoni (AMK) ja työtä olen tehnyt pitkään niin aikuisten kuin lastenkin kanssa. Ihmisten rinnalla kulkeminen ja tukeminen on ollut työskentelyni ydintä koko työelämäni ajan. Olen työskennellyt sosiaalityön eri tehtävissä, perhetyöntekijänä ja sosiaaliohjaajana sekä päivähoidossa ja seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä.
Kiinnostuksen kohteitani ovat elämänkriisit, erilaiset fobiat ja mielialapulmat, erokriisit, työuupumus ja vanhemmuuden haasteet sekä suhteet omiin vanhempiin. Olen kiinnostunut ihmisen pärjäämisestä ja voimaantumisesta monissa elämän haastekohdissa diagnoosista ja tilanteesta riippumatta. Työskentelen aikuisten kanssa.

Koulutus: Sosiaalityöntekijä (YTM), sosionomi-diakoni, kognitiivinen käyttäytymisterapia (koulutuksessa, valmistuminen joulu 2024)
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2024
Kiinnostuksen kohteet: Yli 10 vuotta työskentelyä lastensuojelussa ja sosiaalityössä aikuisten kanssa.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Terhi-Ronka-Prevedouros.jpg

Terhi Rönkä-Prevedouros

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen)

Terapeuttina pyrin luomaan turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa sinun on mahdollista tutkia rauhassa elämäntilannettasi ja ottaa askeleita kohti muutosta.

Terhi Rönkä-Prevedouros

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakkaan ja terapeutin välinen luottamuksellinen ja turvallinen vuorovaikutus muodostaa terapiatyöskentelyn pohjan. Terapeuttina pyrin tähän luomalla rauhallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa voimme yhdessä pysähtyä tutkimaan kokemuksiasi, ajatuksiasi ja tunteitasi. Työotteeni on arvostava, kuunteleva sekä asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja kunnioittava.

Työskentelymme alussa jäsennämme yhdessä asiakkaan elämäntilannetta, toimintatapoja ja muutostoiveita. Terapeuttina minulle on tärkeää edetä asiakkaan tahtisesti, työskentelyn tavoitteista yhteisesti sopien. Yhdessä hahmoteltu ymmärrys asiakkaan tilanteesta luo pohjaa asiakkaan itsehavainnoinnin ja ymmärryksen lisääntymiselle, jota pyrin tukemaan aktiivisen keskustelun, mahdollisten harjoitusten ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen keinoin. Istunnoilla voidaan käyttää visuaalisia kuvauksia asiakkaan sisäisen kokemuksen hahmottamisen tukena, erilaisia hengitys- ja rentoutumismenetelmiä sekä tunnetyöskentelyä tukevia keinoja.

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja työskennellyt pitkään eri sosiaalityön tehtävissä. Minulla on kokemusta niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa työskentelystä. Olen työskennellyt koulukuraattorina sekä lastensuojelussa sijais- ja jälkihuollossa. Mielenterveyspalveluista minulla on työkokemusta aikuispsykiatriasta ja lastenpsykiatriasta, jossa olen työskennellyt viimiset viisi vuotta. Työssäni painottuu erityislasten (mm. neuropsykiatriset haasteet) vanhempien psykososiaalinen tukeminen. Olen opiskellut vanhemmuustaito-ohjaajaksi ja käynyt Dialogisen perheohjaajakoulutuksen. Minulle on kertynyt laaja ymmärrys ja tietopohja palveluverkostoista, joissa perheet asioivat ja toimivat. Kohtaan työssäni paljon monikulttuurisia perheitä ja pystyn asioimaan sujuvasti englanniksi.

Koulutus: VTM sosiaalityö, Ihmeelliset vuodet -vanhemmuustaito-ohjaaja, Dialoginen perheohjaaja (DFG)
Suuntaus: kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2024
Kiinnostuksen kohteet: Itsetunto-ongelmat, erilaisuus, vanhemmuuden haasteet, masennus, ahdistus, ihmissuhdeongelmat, elämänkriisit, stressi, jännitys, uupumus
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Ahdistus
Masennus
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/09/Heidi-Svanstrom.jpg

Heidi Svanström

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Terapeuttina olen tulevaan suuntautunut empaattinen asiakkaan rinnalla kulkija, polulla kohti mielekkäämpää tulevaa.

Heidi Svanström

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, seksuaalineuvojaksi ja sairaanhoitajaksi. Lisäksi olen aloittanut opinnot 1/2021 kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa(CBT/KKT), valmistuen 12/2024. Olen myös opiskellut kognitiivisia lyhytterapeuttisia menetelmiä ja mindfulness ohjaajan opintoja. Minulla on kokemusta psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, päihdetyöstä ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista.

Minulle voit varata ajan lyhytterapia jaksolle 5-20krt, yksittäiselle tuki- ja kriisikäynnille tai pidempikestoisempaan terapiaan, missä tahansa mieltä kuormittavissa asioissa. Osaamisalaani ovat erilaiset elämäntilanteisiin liittyvät haasteet ja kriisitilanteet, mieliala- ja ahdistushäiriöiden hoito, pakko-oireet, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset, vaativuus itseään kohtaan ja riippuvuudet.

Kriisi luo mahdollisuuden muutokseen. Terapeuttina olen tulevaan suuntautunut, empaattinen ja helposti lähestyttävä asiakkaan rinnalla kulkija, joka asiakaslähtöisesti etsii yhteistyössä polkua kohti mielekkäämpää tulevaa. Asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija ja historia on läsnä istunnoissa tarpeen mukaisesti siinä määrin, että asiakkaan elämäntarina kuvautuu kohti ehyempää kokonaisuutta. Työskentelymenetelmät toteutuvat yksilöllisesti kognitiivisin, käyttäytymisterapeuttisin, ratkaisu-ja voimavarakeskeisin menetelmin sisältäen keskustelua ja tarpeen mukaan harjoitteita ja tehtäviä. Mindfulness harjoituksia hyödynnetään muun muassa autonomisen hermoston rauhoittamisessa, stressin hallinnassa, tunnetyöskentelyssä ja yleisen turvallisuuden tunteen lisäämisessä.

Koulutus: Sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, seksuaalineuvoja, mindfulness ohjaaja, KKT psykoterapiakoulutuksessa
Suuntaus: kognitiivinen käyttäytymisterapia, ratkaisukeskeinen, kognitiivisen valmentavat opinnot
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2024
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistus, masennus, pakko-oireinen häiriö, parisuhteen haasteet, suru
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2023/01/Satu-Boxberg.jpg

Satu Boxberg

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Olen terapeuttina myötätuntoinen, lämmin ja tutkiva. Uskon vahvasti siihen, että turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä löydämme muutokseen tarvittavat asiat.

Satu Boxberg

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Työskentelyni lähtökohtana on jokaisen asiakkaan yksilöllisen tilanteen tarkastelu, jonka avulla määritellään yhteiselle työskentelylle tavoitteet. Terapeuttina olen avoin, empaattinen ja asiakkaan haasteisiin myötätunnolla suhtautuva. Työskentelyssä keskeistä on se, että asiakas kokee tapaamisen ilmapiirin turvallisena, jolloin voimme yhdessä löytää konkreettisia ratkaisuja asiakkaan elämäntilanteen helpottamiseksi.

Keskusteluapu suunnitellaan niin, että se kohdentuu asiakkaan omien arvojen, toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Terapeuttina tehtävänäni on kannustaa ja tukea asiakasta omien arvojensa mukaisen elämän toteuttamisessa. Tavoitteena on myös vahvistaa asiakkaan itseymmärrystä erilaisten havainnoinnin kohteiden avulla. Itseymmärryksen lisääntymisen myötä asioiden hyväksyminen on myös helpompaa, jolloin myös aikaisemmin ongelmallisiksi koetut tilanteet vähenevät. Terapeuttina hyödynnän kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä: ongelmanratkaisu, HOT-menetelmät, altistuspohjaiset harjoitteet, rentoutumismenetelmät sekä uusien toimintatapojen kokeileminen ja harjoitteleminen. Menetelmät valikoidaan aina asiakaslähtöisesti ja juuri siten, mistä yhdessä arvioimme asiakkaan hyötyvän.

Istunnoilla tarkastellaan yhdessä asiakkaan ajatusmalleja sekä reagointitapoja eri tilanteissa eri asioihin. Hyödynnän työskentelyssäni myös myötätuntoharjoitteita, joiden tavoitteena on auttaa asiakasta suhtautumaan myös itseensä hyväksyvällä ja myötätuntoisella asenteella.

Opiskelen kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja valmistun keväällä 2023. Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (YTM). Olen tehnyt pitkään töitä niin aikuisten kuin lastenkin kanssa. Olen työskennellyt sosiaalityön eri tehtävissä ja erityisosaamista minulla on sijoitettujen lasten kanssa tehtävästä työstä. Terapiatyön kokemusta minulla on masentuneisuuden-, ahdistuneisuuden-, traumojen sekä tunnesäätelyvaikeuksien hoidosta. Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Kiinnostuksenani on etenkin uupuneisuus, ahdistuneisuusongelmat sekä eriasteiset traumakokemukset.

Koulutus: Sosiaalityöntekijä
Suuntaus: kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 04/2023
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/01/male-placeholder-1-e1579088601470.gif

Sami Råman

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), psykologi

Autan sinua löytämään keinoja mielen vaikeuksien voittamiseksi. Oireiden ymmärtäminen helpottaa oireen kanssa elämistä tai vähentää sen tarvetta.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Sami Råman

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti

Terapeuttina olen sinusta kiinnostunut. En ole tavannut ihmistä, jonka mieli ei olisi ainutlaatuinen. Olen työskentelyotteeltani aktiivinen, mutta minun tehtäväni ei ole neuvoa. Autan sinua löytämään keinoja mielen vaikeuksien voittamiseksi. Hankaluuksilla on yleensä oleellinen merkitys ja tämän ymmärtäminen helpottaa oireen kanssa elämistä tai vähentää sen tarvetta. Pystyn tekemään oiretason lisäksi töitä elämänhallinnan ja ihmisenä kasvamisen tasoilla.

Minun istunnoillani puhutaan niistä asioista, joista ei tee mieli puhua. Toimin asiakkaan assistenttina pyrkien ymmärtämään, mistä milloinkin voisi olla kyse ja mitä siitä pitäisi päätellä. Minun vastaanotollani ei tarvitse tietää, mutta tarvitsee asettautua uteliaaseen suhteeseen oman itsensä kanssa. En käytä juurikaan kotitehtäviä tai kokemuksellisia harjoituksia.

Juureni ovat työterveydessä. Olen organisaatiopsykologi ja tehnyt pitkän uran vaativissa toimintaympäristöissä toimivien ihmisten ja organisaatioiden kanssa. Olen työni puolesta erikoistunut tekemään töitä vaativissa toimintaympäristöissä toimivien henkilöiden kanssa. Johtajat ja asiantuntijatehtävissä toimivat ovat minulle tuttua asiakaskuntaa. Psykoterapeuttina teen töitä aikuisten kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykologian maisteri, psykoterapeutti, organisaatiopsykologi, työterveyspsykologi, työnohjaaja
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Olen kiinnostunut työskentelemään monipuolisesti
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Minna-Kivivirta-e1639133801155.jpg

Minna Kivivirta

Espoo, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen)

Olen psykologi ja kognitiivis-analyyttisen psykoterapian opiskelija. Tarjoan keskusteluapua psyykkisiin ongelmiin ja erilaisiin haastaviin elämäntilanteisiin.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Minna Kivivirta

Espoo | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen)

Palvelukielet: suomi

Psykologina ja terapeuttina haluan olla helposti lähestyttävä, turvallinen ja asiakasta arvostava. Toivon, että koet vastaanotollani tulevasi kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin olet. Työotteeni on aktiivinen, mutta asiakkaan omalle pohdinnalle tilaa antava. Vaikka vastaanotolla käsittelemme usein vaikeita asioita, käynneilläni on kuitenkin tilaa huumorille.

Työskentelyn alkuvaiheessa pyrimme luomaan kanssasi yhteistä ymmärrystä siitä, mikä kaikki oireiluusi tai haastavaan elämäntilanteeseesi vaikuttaa ja millaista muutosta kaipaat. Työskentelyn alussa sovimme myös työskentelyn kestosta ja tavoitteista. Psykoterapeuttisen keskustelun lisäksi käytän joustavasti erilaisia menetelmiä tarpeidesi ja toiveidesi mukaan, esimerkiksi läsnäolo- ja hengitysharjoituksia, mielikuvaharjoituksia ja halutessasi myös erilaisia välitehtäviä.

Koulutusterapiaa tarjoan nuorille (>16 vuotta) ja aikuisille. Psykologin keskustelutukea tarjoan aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykologi, psykoterapiaopinnot (kognitiivis-analyyttinen suuntaus, valmistuminen 2024)
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistusoireilu, itsekritiikki, sosiaalinen jännittäminen ja itsetuntemuksen ja -ymmärryksen lisääminen.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/06/Riina-Luomanpera-e1655124588739.jpeg

Riina Luomanperä

Espoo, Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), työnohjaaja

Olen aktiivinen keskustelija, empaattinen ja jokaisen ainutlaatuisuutta arvostava. Lähtökohtani on usko positiivisen muutoksen avainten olevan ihmisellä itsellään.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Riina Luomanperä

Espoo | Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), työnohjaaja

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina aktiivinen kyselijä ja keskustelija. Keskustelemalla pyrin johdattamaan asiakkaan tekemään valintoja, jotka toimivat hänen omassa elämässään juuri hänelle. Pyrin siihen, että asiakkaan omat ideat ja tavoitteet toimivat suunnannäyttäjinä. Uskon jokaisessa ihmisessä olevan tarvittavat voimavarat elämän laadun parantamiseen. Terapiassa ne voidaan saada jälleen esille.

Terapiaistunnot ovat kuin tankkauspaikka: kehitys tai muutos eivät tapahdu terapiaistunnolla vaan tapaamisten välillä arjessa. Terapiassa pyritään yhdessä ideoimaan ja vahvistamaan sellaista toiminnan mallia, että ihminen pärjää terapian ulkopuolella elämässään. Istunnon sisältävät syväluotaavaa keskustelua sekä usein myös tehtäviä, myös kotiläksyinä.

Koulutukseltani olen teologian maisteri ja olen toiminut aiemmin 20 vuotta papin virassa. Psykoterapeutiksi valmistuin 2014. Olen keskittynyt yksilöterapiaan. Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Kiinnostuksenani on etenkin työhön ja opiskeluun liittyvä uupumus sekä ihmissuhteisiin liittyvät haasteet.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykoterapeutti (YET), työnohjaaja, teologian maisteri
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/06/Tikkanen_Mari.jpg

Mari Tikkanen

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia), psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä, pari- ja perheterapeutti. Tällä hetkellä yksilöpsykoterapia- koulutuksessa (integratiivinen).

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Mari Tikkanen

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia), psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi

Haluan terapeuttina tarjota luottamuksellisen tilan, jossa on mahdollista pysähtyä tutkimaan ja pohtimaan omaan elämäntilanteeseen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Ajattelen, että terapiasuhteen keskiössä on yhteistyö, jossa voidaan asiakkaan tahtisesti sekä vakauttavan vuorovaikutuksen kautta pyrkiä yhdessä löytämään esimerkiksi uusia näkökulmia, itseä vakauttavia keinoja sekä lisäämään itsetietoisuutta- ja ymmärrystä. Minulla on pitkä kokemus erilaisten elämänkriisien ja traumaattisten tapahtumien kanssa työskentelystä. Työskentelen myös monikulttuurisuuden parissa. Minulla on pari- ja perheterapeutin koulutus.

Merkityksellistä terapiassa on itsehavainnoinnin- ja ymmärryksen lisääntyminen keskustelujen, mahdollisten harjoitteiden ja luottamuksellisen työskentelysuhteen kautta. Käytän asiakaslähtöisesti erilaisia menetelmiä, kuten hengitykseen ja kehon rauhoittamiseen liittyviä harjoitteita, tietoisuus- ja tunnesäätelyn harjoitteita. Huomioin yksilötyöskentelyssä myös pari- ja perhesuhteet sekä käytän erilaisia menetelmiä niihin liittyen.

Minulla on pitkä työkokemus traumatisoituneiden lasten ja aikuisten, sekä maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten henkilöiden kanssa työskentelystä.

Työskentelen pääsääntöisesti yli 18- vuotiaiden kanssa, kiinnostuksenani ovat erityisesti haastavat elämäntilanteet, ihmissuhteet ja elämänhallinnan haasteet.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Sosiaalityöntekijä
Suuntaus: integratiivinen yksilöpsykoterapia (koulutuksessa), vakauttava pari- ja perheterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä
Kiinnostuksen kohteet: Erilaiset kuormittavat elämäntilanteet, elämänkriisit ja muutokset, monikulttuurisuus, haasteet pari- ja perhesuhteissa, voimavarojen ja itseymmärryksen lisääminen
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/08/Santeri-Kallionpaa-kuva-ahti-e1597748055204.jpg

Santeri Kallionpää

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen), psykologi

Yhteistyössä jäsentyvät uudet näkökulmat ja muutostarpeet ihmiselämän haasteissa. Ajankohtaisesti vain lyhyet työskentelyjaksot uusille asiakkaille (1-5 tapaamista).

Ei uusia KELA-asiakkaita

Santeri Kallionpää

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen), psykologi

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: ajankohtaisesti pystyn tarjoamaan vain yksittäisiä aikoja uusille asiakkaille.

Terapiassa pidän keskeisenä peruspilarina asiakkaan ongelmien ymmärtämistä hänen omasta näkökulmastaan. Jaettu ymmärrys vielä ratkaisemattomasta ongelmasta on se työskentelyn kohde, josta käsin uusia oivalluksia tai ratkaisuja voi rakentua. Annan asiakkaille mielelläni työskentelytilaa, mutta tarpeen mukaan tuen myös työskentelyn fokusoimista asiakkaan työskentelyn tavoitteiden kannalta olennaisiin teemoihin.

Menneisyyttä emme voi muuttaa, sen vuoksi nykyhetkeen ja tulevaisuuteen on syytä keskittyä. Elämänhistoriamme tunteminen voi kuitenkin antaa meille viisautta tulevaisuudenkin ratkaisuihin, minkä vuoksi elämämme keskeisten henkilöiden ja tapahtumien osuus siinä minkälaisia ihmisiä nyt olemme on hyvä tiedostaa. Pyrin työskentelemään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden vaatimalla tavalla, ja sopimaan yhteistyössä niin työskentelytavoista kuin työskentelyn tavoitteistakin.

Työskentelyn uskon etenevän parhaiten osa-alueilla, jotka ovat asiakkailla mielessä. Siksi olen aina kiinnostunut asiakkaan ajankohtaisista ajatuksista ja elämäntapahtumista. Usein nämä liittyvät tavalla tai toisella myös työskentelyn tavoitteiden kannalta keskeisiin teemoihin, joiden kanssa työskentelyyn pyrin aktiivisesti jokaisella tapaamisella. Oireiden, haitallisten ajattelu- ja toimintamallien syvempi ja moniulotteisempi ymmärrys on työskentelyn alkuvaiheessa keskiössä. Kun ymmärrys näistä ilmiöistä on laajentunut, tärkeää on tiedostaa selkeämmin niiden ilmeneminen ja niihin johtavat polut. Tämänkaltaisen ymmärryksen myötä avautuu ymmärrys muutoksen mahdollisuuksiin, uusin ratkaisujen kokeilemiseen ja toimivien käytäntöjen vahvistamiseen. Tapaamisilla tapahtuvan mielensisältöjen, muistojen, kokemusten ja ajatusten yhteisen tarkastelun ja uudelleen muotoilun lisäksi voin antaa myös välitehtäviä tapaamisten väliin.

Olen työskennellyt kymmenen vuotta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa niin osastolla kuin poliklinikalla. Minulla on kokemusta mieliala-, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöistä, psykoosisairauksista ja bipolaarispektrin ongelmista. Olen tehnyt myös mieserityistä väkivaltatyötä järjestöpuolella. Työskentelen mielelläni moninaisten kohdeongelmien kanssa. Omimmillani koen olevani masennus- ahdistus- ja ihmissuhdeongelmien kanssa työskennellessä ja itseymmärryksen vahvistamisen parissa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologian maisteri, psykoterapeutti
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psyykkistä oireilua ylläpitävien mekanismien ymmärtäminen ja psyykkinen eheytyminen. Itsetuntemuksen lisääminen. Merkityksellisyyden kokemus.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/09/Sirpa-Karvonen.jpg

Sirpa Karvonen

Espoo, Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen, kognitiivinen), sertifioitu business coach

Keskusteluapua haastavien työ- ja yksityiselämän tilanteiden sekä tunteiden ja ahdistuksen käsittelyyn. Pitkä kokemus uupumuksen hoidosta.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Sirpa Karvonen

Espoo | Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen, kognitiivinen), sertifioitu business coach

Palvelukielet: suomi

Olen psykoterapeutti, jolla vahva kognitiivis-integratiivinen työskentelyote. Olen perehtynyt stressin ja työuupumisen hoitamiseen, lisäksi hoidan erilaisia työ- ja elämänkriisejä, elämänsuunnan etsintää sekä masennusta ja ahdistusta. Jos haasteet kumpuavat menneisyydestä tai lapsuuden kokemuksista, hyödynnän kanssasi mm. skeematerapiatyöskentelyä ja HOT-menetelmää.

Pääsääntöisesti lähdemme liikkeelle ongelmista, niiden täsmentämisestä ja muutostoiveista. Saatamme tutkia haitallisia sisäisiä ajattelu- ja tulkintamalleja, jotka aiheuttavat nykyhetkessä huonoa oloa ja kärsimystä. Annan tarvittaessa erilaisia havainnointi- ja kirjaamistehtäviä, jotka tukevat itsereflektiota ja lisäävät aktiivisuutta sekä kokemusta siitä, miten omaan elämään voi itse vaikuttaa. Vaikka käsiteltävät asiat voivat olla raskaita ja vakavia, tavoitteenani on yhteisen työskentelyn tuovan sinulle toivoa ja yhä vahvempaa otetta oman elämän ja hyvinvoinnin rakentamiseen. Olen terapeuttina aktiivinen ja asiakasta osallistava.

Työskentelen aikuisten parissa.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, kognitiivinen psykoterapian lisäpätevyys (2021) ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapian lisäpätevyys (2023), skeematerapiaopinnot (2021) EMDR-terapiakoulutus käynnissä. Kasvatus- ja kauppatieteen maisteri, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja sertifioitu business coach
Erikoistuminen: Työuupuminen, työelämän kriisit, masennus, ahdistus, uraohjaus, elämänsuunnan etsiminen
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen, kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Uupuminen, stressi, työelämän kriisit, elämänsuunnan etsiminen, masennus, ahdistus, HOT-terapia ( kognitiivinen hyväksymis- ja omistautumisterapia)
Palvelut: Muut ammattilaiset, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Ahdistus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Riitta-Ronkainen-resized.jpg

Riitta Ronkainen

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivis-integratiivinen)

Toimin lempeällä ja aktiivisella työotteella ja pidän tärkeänä toimivan terapiasuhteen luomista asiakkaideni kanssa.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Riitta Ronkainen

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivis-integratiivinen)

Palvelukielet: suomi

Minulle terapeuttina on tärkeää luottamuksellisen ja tasavertaisen terapiasuhteen luominen sekä kunkin asiakkaan yksilöllisten lähtökohtien huomioiminen. Työskentelytapani on lempeä ja tilaa antava, mutta olen myös aktiivinen ja kannustan kohti muutosta. Vastaanotollani voit pysähtyä tarkastelemaan toivomiasi asioita rauhallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä.

Käytän työssäni kognitiivisia menetelmiä, joiden avulla tutkitaan hyvinvointia rajoittavia ajattelutapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintaan. Yhdistän kognitiivisiin menetelmiin joustavasti myös muita menetelmiä, esimerkiksi skeematerapia-, mielikuva- ja mindfullness-harjoitteita. Terapian sisältö ja tavoitteet sovitaan aina yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: FT, puheterapeutti, psykoterapeutti
Suuntaus: Kognitiivis-integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Uupumus, masennus, ahdistuneisuus, kuormittavat elämäntilanteet, vanhemmuuteen liittyvät ongelmat
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/03/Susanna-Pekki-Erikkila-rotated-e1631186418725.jpg

Susanna Pekki-Erikkilä

Espoo, Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), psykologian tohtori

Jos etsit mielen asiantuntijaa, jolla on osaamista liiketoiminnasta, henkilöstön ja johdon kehittämisestä, saatan olla etsimäsi yhteistyökumppani.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Susanna Pekki-Erikkilä

Espoo | Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), psykologian tohtori

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakkaani vuosien varrella ovat usein kuvanneet minua terapeuttina 'lempeän jämäkäksi'. Psykoterapiassa minulla on pitkä kokemus nuorten, nuorten aikuisten ja jo eläkeikään ehtineiden parissa työskentelystä. Työskentelyotteeltani olen integratiivinen.

Istunnoillani voidaan käyttää:
- NLP: tä ihmisten välisen kommunikaation ja oppimisen kehittämiseksi.
-Kliinista hypnoosia erityisesti IBS oireiden vähentämiseksi.
-Mindfulness harjoitteita eri muodoissaan, erityisesti olen erikoistunut Brainspotting:n (josta tieteellistä näyttöä Englannissa ja Yhdysvalloissa kliinisissä tutkimuksissa) hyödyntämiseen mm. osana psyykkistä valmennusta.
-Unihäiriöiden (ei elimelliset) lyhytterapiat
- Somatic Experiencing / SOMA embodiment oireiden vähentämiseksi mm. PTDS ja muissa psyykkisissä ja fyysisissä traumoissa ( mm. urheiluvammat), kouluttautumassa myös EMDR osaajaksi 1/2022.
-Traumojen lyhytterapia NET (koulutuksessa 202).2
- Lyhytterapiassa yhdistän uuden aallon kognitiivista psykoterapiaa (ACT-HOT) ja kognitiivista käyttäytymisterapiaa.

Työskentelen nuorten ja nuorten aikuisten parissa isoimman osan ajastani. Uramuutokset, konfliktien meditointi, johtamisen erilaiset haasteet, tunne-elämän häiriöt, uupumustilat ja henkilökohtainen kasvu & kehittyminen vahvinta osaamistani.

Lyhytterapiat max. 25 käyntikertaa, käyntikerta 60 min. Johdon brief coaching kertakäynnistä viiteen käyntikertaan. Käyntikerrat ovat max. 30 min.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologian tohtori/ Fil.tri ( University of London), Ekonomi ( USA), Psykoterapeutti ( Ratkaisukeskeinen, Suomi)
Erikoistuminen: Neuropsykiatria (jatkokoulutuksessa)
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen, Kriisi ja traumaterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret, aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Neuropsykiatriset vaikeudet ja uupumustilat.
Palvelut: Muut ammattilaiset, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Perhesuhdekriisit
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Minna-Ylonen-e1639398117981.jpg

Minna Ylönen

Espoo, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (Kognitiivis-integratiivinen)

Tavoitteenani on olla aidosti ja välittävästi läsnä ja työskennellä aktiivisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Minna Ylönen

Espoo | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (Kognitiivis-integratiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakastilanne: Otan tällä hetkellä asiakkaita vain yksittäisille käynneille tai 5-10 kerran lyhytterapiaan.

Terapeuttina olen läsnäoleva ja aktiivinen. Pyrin rauhallisella, hyväksyvällä ja myötätuntoisella otteella luomaan sellaisen asiakassuhteen, jossa on luottamuksellista ja turvallista olla. Kannustan asiakkaitani uteliaaseen itsetutkiskeluun ja rohkaisen heitä etsimään muutoksen avaimia tai uudenlaista näkökulmaa ja suhdetta omiin haasteisiin ja ongelmiin.

Tavoitteenani on luoda sellainen yhteistyösuhde, jossa on turvallinen tekemisen meininki ja utelias, tutkiva ote. Tutkimme elämää nyt, visioimme tulevaa, mutta tarkastelemme myös elämänhistoriaa ja erilaisten kokemusten merkityksiä menneisyydessä. Keskusteluhoidon ohella käytän erilaisia kokemuksellisia menetelmiä ja harjoituksia ja toivon asiakkaaltani myös omaa aktiivisuutta hoitokäyntien ulkopuolella esim. kotitehtävien tai -harjoitusten muodossa.

Ammatillinen taustani on kirjava. Työurani alkupuolella työskentelin päihdeongelmista kärsivien ihmisten ja heidän läheisten parissa. Viimeiset 10 vuotta olen pääsääntöisesti hoitanut erilaisista mielenterveysongelmista ja nuoruusiän haasteista kärsiviä nuoria sekä tukenut nuoria urheilijoita.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi
Suuntaus: Kognitiivis-integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Nuorten elämään liittyvät haasteet ja ongelmat
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Ville-Viinikka.jpg

Ville Viinikka

Espoo, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Olen kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti. Vaikeiksi koettujen tai muulla tavalla elämää rajoittavien tunteiden kanssa työskentely on keskeisiä osaamisalueitani.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Ville Viinikka

Espoo | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen terapiatyössäni aktiivinen ja pyrin aina huomioimaan asiakkaan tilanteen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Toisen ihmisen hyväksyminen sellaisena kuin hän itse itsensä kokee ja itseään ilmaisee, on keskeinen arvo työssäni. Pyrin yhdessä asiakkaitteni kanssa asettamaan terapiahoidoille konkreettisia tavoitteita. Taitava vaikeaksi koettujen tunteiden kohtaaminen on mielestäni avainasemassa hyvin monien psyykkisten vaikeuksien voittamisessa ja tämä onkin usein keskeinen fokus työskentelyssäni. Minulla on pitkä kokemus myös traumaperäisen oireilun hoitamisessa.

Käytän työssäni monipuolisesti kognitiivisen terapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Olen aiemmassa työssäni erikoistunut dialektiseen käyttäytymisterapiaan ja käytän paljon myös hyväksyntään perustuvia menetelmiä. Mielestäni on tärkeää etsiä riittävää ymmärrystä vaikeuksien syistä ja niitä ylläpitävistä tekijöistä. Tällä tavoin on mahdollista löytää myös toimivia keinoja vaikeuksien kanssa selviytymiseen. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, ja todellinen ymmärrys ihmisen kokemukseen ja käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä syntyy vain yksilöllisen tutkimisen kautta. Myös merkityksellisyyden lisääminen elämään on oleellinen terapiatavoite. Edellytän etenkin pitkäaikaisilta asiakkailtani sitoutumista aktiiviseen työskentelyyn itsensä kanssa myös terapiatapaamisten välisinä aikoina, jotta terapiaprosessi voisi edistyä tehokkaasti. Annan erilaisia tehtäviä ja harjoituksia tapaamisten välisellä ajalla tehtäväksi.

Minulla on pitkä työkokemus psykologina julkisessa psykiatriassa. Olen terapiatyössäni erikoistunut kognitiivisen terapian lisäksi dialektiseen käyttäytymisterapiaan, jonka piirissä olen toiminut kouluttajana sekä työnohjaajana usean vuoden ajan. Minulla on myös vankka kokemus traumaperäisten häiriöiden hoitamisesta käyttäytymisterapeuttisin menetelmin.

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. En halua rajata asiakasryhmääni liian yksityiskohtaisesti, vaan tarjoan apua monenlaisiin psyykkisiin vaikeuksiin, etenkin hankalalta tuntuvien tunteiden kanssa selviytymiseen.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologian maisteri, psykoterapeutti (kognitiivinen)
Erikoistuminen: Dialektisen käyttäytymisterapian kouluttaja
Suuntaus: Kognitiivinen, toissijainen dialektinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Omien vahvuuksien löytäminen, ihmisenä kasvaminen, elämän merkityksellisyys
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Persoonallisuushäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Masennus
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.