Helsinki Malminkaari | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-18 ja pe klo 9-16!

Helsinki Malminkaari

Toimipaikan tiedot

Osoite: Malminkaari 9 C, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Pikkalankadun puolelta.

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Malmin toimipiste sijaitsee osoitteessa Malminkaari 9 C, sisäänkäynti ja C rappu ovat Pikkalankadun puolella.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin puhelimitse, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Malmin toimipisteelle!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeuttikohtaisesti ja toimipisteittäin.

Malmi
https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/10/Pirjo-Niemi-Jarvinen-1.png

Pirjo Niemi-Järvinen

Helsinki, Lahti, Vantaa, Etävastaanotto

Pari- ja perhepsykoterapeutti

Vakauttava kehotietoisuutta avaava pari- ja perheterapeutti, jolle ovat tuttuja vuorovaikutussuhteiden moninaiset haasteet.

Pirjo Niemi-Järvinen

Helsinki | Lahti | Vantaa | Etävastaanotto

Pari- ja perhepsykoterapeutti

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen keskusteleva, asiakkaan kanssa yhdessä pohdiskeleva dialoginen terapeutti. Uskon parien ja perheiden vuorovaikutussuhteiden avaamisen ja yhteisen ymmärryksen lisäämisen kautta saataviin myönteisiin tuloksiin parien ja perheiden elämässä. Olen myötätuntoinen, kuunteleva ja myös aktiivinen vierelläkulkija ja ymmärryksen lisääjä. Uskon ratkaisujen avaimien löytämiseen asiakkaissa itsessään, yhdessä pohtimisen kautta. Kehotietoisuuden lisäämisen ja vakauttamisen keinoin tuon omaa osaamistani yhteiseen keskusteluun ja ymmärryksen lisäämiseen. Kaikella ihmisten välisellä toiminnalla on joku syy, joka usein liittyy vääristyneisiin molemminpuolisiin tulkintoihin. Näitä tulkintoja haluan olla avaamassa yhdessä asiakkaiden kanssa ja siten luoda uudenlaista ymmärrystä asiakkaiden elämään. Ymmärryksen kautta on mahdollisuus vaikuttaa vuorovaikutussuhteisiin ja siten lisätä asiakkaiden hyvinvointia.

Tapaamisen aluksi keskustellaan tavoitteista tapaamiselle ja edellisen tapaamisen herättämiä ajatuksia. Tapaamisilla tehdään kehollisia maadoittavia harjoituksia, luodaan yhteistä ymmärrystä mm.sukupuun ja elämänjanojen avulla, kuunnellaan itseä ja toista. Lisätään kehollisten tuntemusten ymmärrystä. Tehdään ymmärrystä lisääviä kotitehtäviä. Jokaisella kerralla arvioidaan tapaamisen oikeanlaisuutta juuri kyseisten asiakkaiden kohdalla ja kohdennetaan työskentelyä tarpeiden mukaan.

Olen vahvistanut pari- ja perheterapeutin osaamistani vuoden kestävällä traumakoulutuksella, samoin psykofyysisen psykoterapian koulutuksella. Minulla on myös työnohjaajakoulutus. Työskentelen parien ja perheiden kanssa. Kiinnostuksen kohteena on erilaiset vuorovaikutukselliset haasteet. Otan vastaan myös yksilöasiakkaita (itsemaksavat tai maksusitoumuksella)

Koulutus: Perheterapeutti, pariterapeutti, työnohjaaja, sosionomi
Erikoistuminen: Pitkä kokemus lastensuojeluun liittyvistä vuorovaikutuksellisista haasteista
Suuntaus: Narratiivinen, dialoginen, vakauttava kehotietoisuus
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Parien ja perheiden vuorovaikutussuhteisiin liittyvät haasteet ja voimavarat
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Jenica-Apell.3-e1621836821228.jpeg

Jenica Apell

Helsinki, Lahti, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykodynaaminen), Ryhmäpsykoterapeutti (psykoanalyyttinen)

Työskentelytapani on kunnioittava, luotettava, luonteva, voimavaroihin ja dialogiin keskittyvää. Tavoitteena elämänhallinnan, mielekkyyden ja tasapainon saavuttaminen.

Jenica Apell

Helsinki | Lahti | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykodynaaminen), Ryhmäpsykoterapeutti (psykoanalyyttinen)

Palvelukielet: suomi

Psykoterapeuttina olen kuunteleva kanssakulkijana, jossa käytän omaa ammattitaitoani löytääksemme asiakkaan voimavaroja muutoksen tukemiseen. Kannustan asiakkaitani tutustumaan menneisyyteensä ja menneen vaikutuksiin nykyisyydessä. Olen kannustava, luotettava, asiakaslähtöinen ja lempeä. Tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteiden asettaminen terapiatyölle kuuluu prosessiin ja näissä tilanteissa on hyvä olla päättäväinen ja jämpti. Toivon antavani asiakkailleni peilin, joka resonoi heidän tahdissaan. Terapeuttina huomaan, että joissain tilanteissa asiakastyössä voin olla pitkiäkin aikoja peili ilman varsinaista puhetta. Joidenkin asiakkaiden kanssa huomaan, että he kaipaavat aktiivisia näkemyksiäni ja apuja oman mielensisällön kanssa työskentelyyn. Terapeuttina tunnustelen voimallisesti tilanteessa ja tilassa olevia tunteita ja autan myös asiakasta näiden tunteiden tunnistamisessa ja kokemisessa. Haen herkästi lisätietoa teoriasta istunnoilla kohtaamiin pulmiin. Pidän todella paljon myös parien ja ryhmien kanssa työskentelystä, sillä tässä saan tukea omalle ryhmäanalyyttiselle näkemykselleni, jossa pystyn tarkastelemaan tilassa olevan dynamiikan muutoksi. Psykoterapeuttina olen aktiivinen hakemaan lisätietoa, tarkastelemaan tilanteita erikulmista objektiivisesti sekä empaattinen katsomalla tilannetta hiukan etäältä.

Istunnot perustuvat avoimeen dialogiin, jonka aihealueet määräytyvät asiakkaan tarpeen mukaisesti. Istunnoilla keskitytään tunteiden tutkimiseen ja kohtaamiseen. Dialogissa peilataan menneisyyden vaikutuksia nykyisyyteen. Tutustutaan asiakkaan historiaan lapsuudesta nykyisyyteen ja pohditaan skeematerapiaa sekä Dialektistä käyttäytymisterapiaa apuna käyttäen menneisyydestä jääneitä häntiä, jotka estävät toimimasta mielekkäästi ja joiden vaikutus näyttäytyy nykyisyydessä haitallisena toimintatapana. Psykodynaaminen työote perustuu lähinnä menneisyyden vaikutusten tarkasteluun, tunnistamiseen ja oivallukseen nykyisyyden toimintatavoissa.

Asiakasryhmät: Nuoret, nuoret aikuiset ja aikuiset sekä parit.

Koulutus: Psykoterapeutti ET, Seksuaalineuvoja, Terveystieteiden Maisteri, Pedagoginen opettajakoulutus, Sairaanhoitaja AMK, Sosiaali-ja Terveyslan perustutkinto
Erikoistuminen: Riippuvuuden hoito ja terapeuttiset menetelmä. Seksuaaliohjaus ja neuvonta.
Suuntaus: Psykodynaaminen, Ryhmäanalyyttinen
Kela-oikeudet: Ryhmäpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Riippuvuudet, Syömishäiriöt, Seksuaalisuus
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Seksuaaliterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Ingrid-Johansson-e1615186202290.jpg

Ingrid Johansson

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (perheterapia)

Olen lämmin ja tulevaisuuteen suuntautunut. Työskentelen ratkaisukeskeisin menetelmin ja pyrin konkreettisiin tavoitteisiin. Tervetuloa yksin tai läheisesi kanssa.

Ingrid Johansson

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (perheterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen lämmin, aktiivinen ja tulevaisuuteen suuntautunut. Työskentelen ratkaisukeskeisin menetelmin ja pyrin konkreettisiin ja voimavaraistaviin tavoitteisiin asiakkaiden kanssa. Pyrin irti lääketieteellisestä syy-seuraussuhdeajattelusta ja uskon siihen, että elämäntilannetta tai tunnetilaa voi helpottaa vaikka sen syytä ei suoranaisesti pystyisikään jäljittämään. Käytän fläppiä paljon ja ulkoistavaa keskustelua, jolloin päästään yhdessä asiakkaan kanssa tasaveraisesti tutkimaan asiaa (tilanne tai esim. olotilaa) ilman yksilöpatologisoivaa ylhäältä-alaspäin asennetta. Asioihin, joita ei voi muuttaa tuen näkökulman vaihtamisen taitoa. Pysähdyn tarkastelemaan tilanteita jolloin jokin ongelma on ollut vähäisempää ja tutkimaan asiakkaan kanssa sitä mikä silloin oli toisin. Pyrin löytämään keskustelusta pieniä eroja ja tarkentamaan niitä. Käytän monipuolisesti ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka aktivoivat asiakasta. Traumojen tarkasteluun pysähdyn selviytymiskysymyksin ja vakauttavalla keskustelulla. Riippuvuuksiin hyödynnän myös DKT peruskurssilla oppimaani tapahtumieen ketjutusta ja taitojen harjoittelun tukea tarvittaessa viikkokortteja käyttämällä. Vaikeimmissa ihmissuhdeongelmissa käytän apuna myös theraplayterapian oppeja kiintymyssuhdeteoriasta ja tuen mentalisaatiossa.

Työkokemukseni on pitkäaikainen perheneuvolasta 18-vuotta, jossa työnkuva oli hyvin monipuolinen. Vahvuuteni on, että pidän erilaisista ja eri ikäisistä ihmisistä ja olen työskennellyt monipuolisesti niin yksilöiden (lasten ja aikuisten) kuin ryhmienkin kanssa ja uskon vuorovaikutuksen enkä asiantuntijuuden voimaan. Sosiologina, myös sosiologinen mielikuvitus ja ymmärrys yksilön suhteeseen yhteiskuntaan on eduksi. Työskentelen yksilöiden, parien ja perheiden kanssa.

Koulutus: Perhepsykoterapia, ratkaisukeskeinen terapia, theraplay terapia, ihmeelliset vuodet-vanhempainohjaus, kasvatus-ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus, valtiotieteen maisteri (sosiaalityö), elämäntapataitovalmennus-koulutus
Suuntaus: Integratiivinen, ratkaisukeskeinen, voimavarakeskeinen
Kela-oikeudet: Perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Erokriisit, parisuhdekriisit, perheväkivalta, tunteiden säätelyn ongelmat, vuorovaikutusongelmat, työuupumus, masennus, traumattiset elämäntilanteet, vanhemmuuden tuki
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/09/Kaisla-Koskelainen-e1632467347115.jpg

Kaisla Koskelainen

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia), Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Haluan olla asiakkaani puolella ja ymmärtää häntä. Tarjoan yksilö- ja pariterapiaa kognitiivisia ja pariterapeuttisia välineitä käyttäen.

Kaisla Koskelainen

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia), Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Yksilöterapiassa haluan auttaa löytämään ne välineet ja keinot, joilla asiakas voi parhaiten auttaa itseään. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tähän käytetään erilaisia välineitä ja tarvittaessa kotitehtäviä. Olen terapeuttina suora ja nostan esille asioita, kuten seksuaalisuuteen liittyviä teemoja, joita voi toisinaan olla vaikea itse ottaa puheeksi. Ymmärrän kuitenkin hyvin myös sitä, että kaikki eivät terapiassa halua avata kaikkia asioita heti, mutta puheeksiottamalla annan luvan puhua sitten kun siihen on valmis. Haluan oppia ymmärtämään asiakasta, jotta voin nähdä ja ymmärtää ongelmien ja haasteellisten tilanteiden taustoja. Uskon, että aidon ymmärryksen kautta löytyy myös parhaat keinot ongelmista selviytymiseen.

Pari- ja perheterapiassa haluan oppia ymmärtämään minkälaiset perhetaustat vaikuttavat ongelmien taustalla ja minkälaisia vahvuuksia suvussa on periytynyt. Olen kiinnostunut lisäämään asiakkaiden ymmärrystä ja myötätuntoa toisiaan kohtaan ja ratkomaan ongelmia tunnekeskeisin keinoin. Pariterapiassa haluan aina olla parisuhteen puolella vaikka terapiassa käsiteltäisiin vaikeita asioita ja ristiriitoja.

On hyvä että aikaa varatessa olisi mielessä toive tai ajatus, minkä mittaiseen työskentelyyn on valmis sitoutumaan, jotta voimme paremmin yhdessä määritellä työskentelyyn realistisen tavoitteen. Ehdotan usein erilaisten tehtävien tekoa terapiassa jos arvelen että se tilanteessa hyödyttää. Tehtävät voivat olla asian analysointia, sukupuun tekoa yhdessä tai tietoista rentoutumista. Haluan kuitenkin että asiakas aina tietää olevansa itsensä ja asiansa asiantuntija, ja terapiassa ei ole pakko tehdä mitään, mikä tuntuu pahalta.

Työskentelen aikuisten ja nuorten kanssa. Erityisesti olen kiinnostunut yksilöterapiatyöskentelystä, esimerkiksi vaikeiden kokemusten kanssa selviytymisestä. Pariterapia on kuitenkin myös lähellä sydäntäni.

Koulutus: Sosionomi (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), perhe- ja pariterapian psykoterapeutti, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiaopiskelija (valmistuminen 2025), auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS)
Suuntaus: Kognitiivinen, pari- ja perheterapia
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia, valmistuminen yksilöpsykoterapeutiksi 2025
Kiinnostuksen kohteet: Seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuus ja siihen liittyvät teemat ovat lähellä sydäntäni, samoin kuin erilaiset perhejärjestelyt kuten kumppanuusvanhemmuus ja apilaperheet.
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Työn ohjaus ja urakysymykset
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Katajala-e1652442406119.jpg

Aulis Katajala

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Vain psykiatriaikoja. En tee ajokykyyn liittyviä päihdearviointeja tai lausuntoja. Teen psyykkisen tilan arviointeja ja psykiatrisia hoitoja, mukaan lukien lääkehoitoja.

Aulis Katajala

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi

Vain psykiatriaikoja. En tee ajokykyyn liittyviä päihdearviointeja tai lausuntoja.

Työskentelen aikuisten potilaiden kanssa. Työskentelytapani on potilasta kuunteleva; hänen kokemuksiaan ja mielipiteitään huomioiva ja arvostava. Arviointivaiheessa on olennaista potilaan haastattelu ja hänen oma kuvauksensa elämänhistoriasta ja nykytilanteesta. Lisäksi käytän apuna joitakin tutkimus- ja kyselykaavakkeita.

Hoito voi jatkua psykoterapiassa, jota varten teen B-lausunnon. Jatkohoito voi sisältää myös lääkehoitoja ja/tai harvatahtisempia seurantakäyntejä psykiatrin vastaanotolla. Joskus on tarpeen tehdä lähete jatkotutkimuksiin tai potilaalle paremmin sopivaan hoitoon. Tärkeää on, ettei potilas jää jatkossakaan yksin ongelmiensa kanssa.

Psykiatrina olen tehnyt laajalti töitä sekä avohoidossa että sairaaloissa. Psykiatrin yksityisvastaanottoa ja psykoterapeutin työtä olen tehnyt viimeisen 25 vuoden aikana. Minulla on päihdelääketieteen erityispätevyys. Teen työtä myös päihdeongelmien kanssa, jossa koulutukseni ja työkokemukseni on kohdistunut erityisesti työ- ja opiskeluelämän päihdeongelmiin.

Huomioithan ystävällisesti, että en uusi muiden lääkäreiden kirjoittamia rauhoittavien lääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden reseptejä, enkä määrää ensikäynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
45 minuutin käynti 185 €
Lausunnot 80-160 € lausunnon laajuudesta riippuen

Koulutus: Psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääkäri, psykoterapeutti
Suuntaus: Psykodynaaminen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykiatrinen hoito, lääkehoidot, psykiatrin lausunnot, päihdelääketiede
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/02/Tiina-Surakka-e1645434498458.jpg

Tiina Surakka

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Olen terapeuttina läsnäoleva, kohtaava ja asiakasta arvostava. Työskentelyssä keskeisintä on turvallisen ja hyväksyvän vuorovaikutussuhteen luominen yhdessä.

Tiina Surakka

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Työskentelyotteeni on asiakkaan tarpeen huomioon ottavaa, se voi olla tilaa antavaa, tutkivaa, haastavaa, leikkisää ja/tai myötätuntoista eläytymistä. Työskentelyssä on mukana kehon huomioiminen. Tarjoan terapeuttista keskustelutukea ja koulutuspsykoterapiaa. Valmistun 12/22 Oulun yliopiston traumapsykoterapeuttikoulutuksesta (kehopainotteinen koulutus).

Kuuntelen minkä asian/ongelman kanssa tulet vastaanotolle. Kartoitamme aluksi tilannettasi. Tarjoan käyttöösi tietoni ja osaamiseni ja yhdessä, yhteistyössä suunnittelemme miten etenemme työskentelyssä ja mikä on työskentelyn tavoitteena. Työskentelemme riittävän turvallisesta nykyhetkestä käsin, sovitusti, keskustelun lisäksi esim kehollisia tai toiminnallisia harjoituksia käyttäen. Sovitusti myös EMDR menetelmä voi olla työskentelyssä mukana.

Pohjakoulutukseltani olen AMK sairaanhoitaja ja työssäni olen kohdannut haastavissa, ja traumaattisissakin elämäntilanteissa olevia aikuisia, lapsia ja perheitä. Viimeisin työkokemukseni on mielialahäiriö osastolta ja poliklinikalta jossa mm. dkt on tullut tutuksi. Olen valmis EMDR terapeutti. Olen koulutukseltani myös Rosen terapeutti ja minulla on pitkä kokemus kehoterapiatyöstä joka osaltaan on pohjana keholliseen työskentelyyn. Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Otan vastaan yksilöasiakkita. Kiinnostuksenani on mm elämän erilaiset kriisitilanteet, traumatyöskentely, kiintymyssuhdeongelmat ja vanhemmuuden haasteet.

Koulutus: AMK sairaanhoitaja, EMDR terapeutti, traumapsykoterapeuttiopiskelija (kehopainotteinen)
Suuntaus: Traumapsykoterapia (kehopainotteinen)
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2022
Kiinnostuksen kohteet: Elämän kriisit, trauman vaikutukset
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Motivaatio-ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/04/Veera-Veijalainen.jpg

Veera Veijalainen

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen)

Olen toisen vuoden opiskelija psykoanalyyttisessa psykoterapeuttikoulutuksessa. Taustakoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja alalla tulee 17 vuotta täyteen.

Veera Veijalainen

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen kuunteleva ja empaattinen. Annan asiakkaalle paljon tilaa keskustelussa, mutta en ole mitenkään passiivinen. Olen myötäelävä ja innostun myös helposti edistysaskelista tai uusista oivalluksista. Mielestäni olen hyvä huomaamaan yhteyksiä esim joidenkin vanhojen kokemusten ja siitä syntyneiden uskomusten välillä. Pyrin psykoanalyyttiseen työotteeseen, mutta joskus voin myös kiinnostuksen mukaan ohjeistaa esim. mindfulness-harjoituksissa, jotka ovat minulle hyvin tuttuja.

Keskustellaan, pohditaan ja tutkitaan yhdessä asioita. Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa, mitä myös psykodynaamiseksi kutsutaan, ei niinkään yritetä keksiä ratkaisuja, vaan kannatella ja ymmärtää tilannetta. Voimme tutkia voisiko jotkut menneisyyden tapahtumat vaikuttaa nykyiseen tilanteeseen tai siihen miten asioihin reagoi. Tavat millä suojautua vaikeilta tunteilta voivat olla myös tutkimuksen kohteena. Istunnoilla ei ole mitään tiettyä kaavaa, vaan voimme puhua asioista, mitkä ovat päällimmäisenä mielessä ns. vapaasti assosioiden.

Olen lähihoitaja ja sairaanhoitaja. Olen opiskellut myös kuvataiteita. Koko työurani olen työskennellyt mielenterveys- ja päihdealalla nyt 17 vuotta. Kokemusta on lähes kaikkien mielenterveyden häiriöiden hoidosta, mutta erityisesti psykoosien ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidosta. Olen käynyt lisäkoulutuksia työurani aikana, kuten mindfulness-ohjaajan koulutuksen (MBSR), sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian ryhmänohjaajan koulutuksen (HOT).

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Suuntaus: Psykoanalyyttinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen keväällä 2024
Kiinnostuksen kohteet: Olen työskennellyt hyvin monenlaisten asiakkaiden parissa. Erityisesti kiinnostaa löytää totuttuja käyttäytymismalleja ja niiden taustalla olevia tekijöitä.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Minna-Blomqvist.jpg

Minna Blomqvist

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Olen psykoterapeuttiopiskelija, psykiatrinen sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Terapeuttina olen aito, rohkaiseva ja läsnäoleva.

Minna Blomqvist

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina minulle on tärkeää että tulet syvällisesti kuulluksi ja kohdatuksi oman elämäsi asiantuntijana. Pyrin luomaan luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa raskaatkin asiat voivat tulla jaetuiksi. Olen aito, kannustava ja läsnäoleva. Pitkän ja monipuolisen työkokemuksen myötä minulla on rohkeutta kohdata hyvin erilaisia elämän ilmiöitä ja asioita sallivasti.

Työskentelyn taustalla on kognitiivisen psykoterapian teoria jota sovellamme käytäntöön yksilöllisesti sinun tarpeitasi kuunnellen. Voimme jäsentää elämäntilannettasi syvällisesti tai tutkia yksittäistä tilannetta ajatuksia, tunteita, fyysisiä tuntemuksia ja käyttäytymistä sekä niiden välisiä yhteyksiä tutkien.

Tapaamisella voimme tutkia yksittäistä ilmiötä tai asiaa yhteisen ymmärryksen saamiseksi. Voimme käsitteellistää elämäntilannettasi, jotta näemme miten mennyt elämä vaikuttaa ja mihin asioihin työskentelyssä on syytä tarkemmin keskittyä. Tarvittaessa asioita voidaan kirjata ylös paperille tai fläppitaululle tai käyttää lomakkeita tiedon keräämiseksi tai yhteisen työskentelymme arvioimiseksi. Määrittelemme työskentelyn tavoitteet ja keston yhdessä ja arvioimme edistymistä säännöllisesti. Tarkoitus on että työskentely näkyy konkreettisesti arjessasi.

Ajatusten, tunteiden, fyysisten tuntemusten ja käyttäytymisen tutkiminen ja niiden välisten yhteyksien ymmärtäminen on hyödyllistä. Voimme tavoittaa ajatuksiin tai käyttäytymiseen vaikuttavia uskomuksia ja tarvittaessa työskennellä niiden kanssa. Tavoitteena on itsetuntemuksen lisääntymisen myötä saada kokemusta oman toimijuuden mahdollisuuksista vaikuttaa omiin tunteisiin, fyysisiin tuntemuksiin ja elämään. Työskentelyssä voidaan käyttää yhdessä suunnittelemiamme välitehtäviä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään elämässäsi jo olevia tärkeitä asioita ja mielenkiinnon kohteita, etsimään vanhoja tai löytämään uusia.

Tunnetyöskentelyssä voimme käyttää erilaisia tuoliharjoituksia. Voimme myös harjoitella rentoutumis-tai tietoisuustaitoja tai tehdä kehollisia harjoituksia yli- tai alivireystilojen hoitamiseksi.

Ahdistuneisuushäiriöiden altistushoidot ovat mielenkiinnon kohteitani. Voimme suunnitella yksilöllisiä altistusharjoituksia esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelon tai pakko-oireiden aiheuttaman kärsimyksen lieventämiseksi.

Minulla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.
Olen työskennellyt psykiatrisessa sairaalahoidossa sekä suljetuilla että avo-osastoilla (4 v.), Ryhmäterapiakeskuksessa (7 v.) sekä avohoidossa - päiväsairaalassa, psykiatrian poliklinikalla mielialahäiriötyöryhmässä ja akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmässä (8 v.) Ahdistuneisuus- ja mielilahäiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö sekä pakko-oireet ja niiden hoito ovat tulleet tutuiksi työni kautta.

Työskentelen aikuisten kanssa. Kiinnostuksenani ovat ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö, neuropsykiatriset häiriöt, työuupumus, elämän- ja erokriisit, (erityis)vanhemmuuden haasteet, ahdistus- ja pakko-oireiden altistushoidot.

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Erikoistuminen: Mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö, neuropsykiatriset häiriöt, ahdistus- ja pakko-oireiden altistushoito
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2024
Kiinnostuksen kohteet: Mieliala- ja ahdistuneisuusoireet, kaksisuuntainen mielialahäiriö, ahdistus- ja pakko-oireiden altistushoidot, työuupumus, elämänmuutokset, erokriisi, (erityis)vanhemmuuden haasteet
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Paivi-Hamalainen-e1614753126136.jpg

Päivi Hämäläinen

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen, perheterapia)

Pyrin psykoterapeuttina olemaan aidosti kuunteleva, empaattinen, tilaa antava ja keskusteleva. Minulla on pitkä kokemus terapeuttisesta työskentelystä.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Päivi Hämäläinen

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen, perheterapia)

Palvelukielet: suomi

Psykoterapeuttina pyrin olemaan aidosti kuunteleva, empaattinen, tilaa antava ja keskusteleva.
Olen Valviran vahvistama Kela-pätevä psykoterapeutti, yksilöpsykoterapeutti ja perheterapeutti, virallinen suuntaus on yksilöterapiassa ratkaisukeskeinen ja perheterapiassa perheterapeuttinen.
Työskentelytapani on integratiivinen, koostuen eri suuntauksista joita olen opiskellut Kela-pätevyyden antavina opintoina tai lisäopintoina. Ratkaisukeskeinen, kognitiivinen, perheterapeuttinen ja psykodyynaminen pohja antavat eri näkökulmia ja välineitä asiakkaan elämäntilanteen ja ongelmien ymmärtämiseen ja läpikäymiseen.
Minulla on laaja-alainen ja pitkä työkokemus psykiatrisesta hoitotyöstä ja terapeuttisesta työskentelystä.
Terapiassa keskustelemme ja tutkimme yhdessä asiakkaalle tärkeitä asioita. Terapia suunnitellaan yhdessä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Terapiasuhde on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. On tärkeää että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Aluksi kartoitetaan yhdessä asiakkaan elämäntilannetta, ongelmia ja voimavaroja ja sovitaan terapian tavoitteista, tapaamistiheydestä ja kestosta. Useimmiten tavataan kerran viikossa. Käynnin kesto on yleensä 45 minuuttia. Terapiassa keskustelemme ja tutkimme yhdessä asiakaalle tärkeitä asioita. Pyrimme yhdessä löytämään uusia näkökulmia asiakkaan tilanteeseen ja vahvistaa voimavaroja ja etsiä keinoja asiakkaan toivomaan muutokseen.

Olen pohjakoulutukseltani psykiatrinen erikoissairaanhoitaja. Minulla on myös kolmivuotinen työnohjaajakoulutus sekä siihen Helsingin yliopiston 8 ov jatkokoulutus. Olen valmistunut psykoterapeutiksi vuonna 2007. Minulla on pitkä ja laaja-alainen työkokemus terapeuttisesta työstä ja työnohjauksesta. Työskentelen aikuisten kanssa erilaisiin mielenterveysongelmiin liittyen. Erityisesti kiinnostuksena ovat elämän kriisi- ja muutostilanteet, stressi ja uupumus, masennus, työssäjaksaminen sekä ikääntymiseen ja eläköitymiseen liittyvät ongelmat.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, yksilöterapeutti, perheterapeutti, työnohjaaja
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen, toissijainen suuntaus perheterapeuttinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Elämän kriisi- ja muutostilanteet, masennus, ahdistuneisuus, stressi ja uupumus, työssäjaksaminen, ikääntymiseen ja eläköitymiseen liittyvät ongelmat
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/01/Hannele-Kuvaja-e1641903818512.jpg

Hannele Kuvaja

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), seksuaalineuvoja

Työskentelen ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian menetelmin yhteistyössä asiakkaan kanssa, pienin askelin kohti toivottua muutosta.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Hannele Kuvaja

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), seksuaalineuvoja

Palvelukielet: suomi

Psykoterapeuttina olen rauhallinen, helposti lähestyttävä ja kannustava. Minulle on tärkeää luoda asiakkaan kanssa turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde niin, että asiakas kokee tulevansa kohdatuksi, kuulluksi ja ymmärretyksi.

Työskentelen ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian menetelmin. Terapiassa lähtökohtana on aina asiakkaan oma elämäntilanne ja siitä nousevat kysymykset. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Terapeuttina kuljen asiakkaan rinnalla ja autan häntä löytämään uusia näkökulmia ja uusia ajattelu- ja toimintatapoja. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on käytännönläheistä ja tavoitteellista toimintaa, jossa vahvistetaan asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia, luodaan terveitä rajoja ja pyritään luomaan konkreettisia selviytymiskeinoja, suuntaudutaan tulevaisuuteen, pienin askelin kohti toivottua muutosta.

Olen valmistunut psykoterapeutiksi 2011 ja seksuaalineuvojaksi 2014. Ammatillinen taustani ja pitkä kokemus terveydenhuollossa ovat luoneet hyvän pohjan asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Diakonisen hoitotyön pätevyys mahdollistaa eksistentiaaliset/hengelliset kysymykset. Sairaanhoitajana olen erikoistunut syöpätauteihin. Minulla on 20 vuoden kokemus työskentelystä syöpäpotilaiden kanssa sekä julkisella- että yksityissektorilla, psykososiaalisen tuen lisäksi vahvuutena syövän ja sen hoitojen vaikutukset potilaan seksuaalisuuteen. Näiden vuosien myötä olen saanut ymmärrystä ihmisyydestä, toivottomuudesta, toivon merkityksestä ja elämän merkityksellisyydestä.

Työskentelen aikuisten kanssa. Tarjoan Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, lyhytkestoista ja määräaikaista (10-20 kertaa) lyhytterapiaa sekä yksittäisiä terapiakäyntejä.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ET), Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), Erikoissairaanhoitaja, Diakonissa, Lapset puheeksi- kliinikkokoulutus, Retriitinohjaaja
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistus- ja masennusoireilu. Erilaiset haasteet liittyen työhön, parisuhteeseen, perhe-elämään, vuorovaikutukseen, seksuaalisuuteen ja ikääntymiseen. Elämänmuutokset ja kriisit ja niissä selviytyminen, vakava sairastuminen, syöpäpotilaat, olemisen ja elämisen pohdinta, hengelliset kysymykset, kuoleman ja surun käsitteleminen, voimavarakeskeisyys.
Palvelut: Seksuaaliterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Unihäiriöt

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/01/Outi-Kuusisto-e1646057009927.jpg

Outi Kuusisto

Helsinki, Järvenpää, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kriisi- ja traumaterapia), työnohjaaja

Olen kriisi- ja traumapsykoterapeutti, työnohjaaja sekä diakoni. Kiinnitän huomiota kehollisuuteen ja pyrin muutokseen niin uskomuksissa kuin kehon aistimuksissa.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Outi Kuusisto

Helsinki | Järvenpää | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kriisi- ja traumaterapia), työnohjaaja

Palvelukielet: suomi

Tapaamisissa olen tilaa antava ja haluan kuulla kuntoutujaa. Tapanani on myös tehdä kysymyksiä ja ilmaista huomioitani. Ajattelen, että psykoterapia on prosessi, jonka aikana kuntoutuja ja terapeutti yhdessä tutkivat kuntoutujan elämää. Työssäni kiinnitän huomiota kehollisuuteen ja pyrin muutokseen niin uskomuksissa kuin kehon aistimuksissa. Turvallisuudentunteen takaaminen työskentelyssä on minulle tärkeää.

Tärkeintä istunnoissa on vuorovaikutus. Usein se tapahtuu keskustelemalla, toisinaan myös kiinnittämällä huomiota siihen, mitä kehossa tapahtuu. Tavoitteena on yhdessä tutkia sitä, mitä tapaamisessa tapahtuu. Kiinnitän huomiota ajatuksiin, tunteisiin sekä kehon aistimuksiin. Toisinaan annan kotitehtäviä ja harjotteita tukemaan alkanutta prosessia.

Työkokemukseni traumojen hoidossa ohjasi minua kehollisuuden huomioimiseen traumojen hoidossa. Olen suorittanut Sensomotorisen psykoterapiakoulutuksen tason kaksi. Tämä näkyy työotteessani. Kehon aistimukset ovat vahvasti mukana työskentelyssä. Pyrinkin muutokseen niin virheellisissä uskomuksissa kuin tarvittaessa kehon olotiloissa. Työskentelen aikuisten kanssa. Erityisesti minua kiinnostavat integraation tukeminen rakenteellisessa dissosiaatiossa, hengelliset kysymykset, myös hengellisen väkivallan kokemusten työstäminen, riippuvuudet, niin toipuvan kuntoutumisen tukeminen kuin päihdeperheissä kasvaneiden eheytymisen tukeminenkin sekä työssäjaksamisen kysymykset.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Kriisi- ja traumapsykoterapeutti, työnohjaus
Suuntaus: Kriisi- ja traumaterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Erityisesti minua kiinnostavat integraation tukeminen rakenteellisessa dissosiaatiossa, hengelliset kysymykset, myös hengellisen väkivallan kokemusten työstäminen, riippuvuudet, niin toipuvan kuntoutumisen tukeminen kuin päihdeperheissä kasvaneiden eheytymisen tukeminenkin sekä työssäjaksamisen kysymykset.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/04/Paivi-Hieta-1.jpg

Päivi Hieta

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykodynaaminen)

Tilannearvio ja kriisiterapiatyö onnistuu. Psykoterapiaa teen myös KELA-pätevyydellä. Haastavien elämäntilanteiden valmennus ja työnohjaus sopii myös.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Päivi Hieta

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykodynaaminen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen aktiivinen terapeutti ja kuuntelen mielelläni tarkasti. Arvostan ihmisen omia ajatuksia ja on tärkeää se, että keskustelemme yhdessä. Yhdessä myös etsimme ratkaisuja haastaviin elämän tilanteisiin. Etenen asiakkaan omalla tahdilla. On hyvä puhua asioista suoraan ja määritellä asiat selkeästi. Ratkaisuja etsimme aktiivisesti yhdessä. Pitkän kokemukseni myötä uskon, että pääsemme asioissa eteenpäin.

Keskustelemme asioista yhdessä. Tarvittaessa voimme käyttää muitakin menetelmiä tilanteen niin vaatiessa. Joskus piirtäminen voi auttaa asiaa tai musiikki. Kävelykin voi olla hyödyllistä. Asiakkaan kanssa yhdessä valitsemme työskentelytavan. Puhuminen yhdessä on päätavoitteemme sekä yhteisten ratkaisujen löytäminen. Asiakkaan mielipide ja lähtökohtana työskentelyssä.

Olen psykodynaaminen psykoterapeutti. Minulla on pitkä kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä sekä sairaala että avohoidossa. Teen myös valmennusta ja työnohjausta. Kriisiterapiaan on kokemusta paljon. Maahanmuuttajien kanssa teen työtä tulkin välityksellä myös. Olen työskennellyt kriisitilanteissa sekä Suomessa että muualla useita vuosia.

Työskentelen aikuisten kanssa haastavissa elämäntilanteissa. Erilaiset ongelmat ja muutokset ovat erityisosaamista. Sopeutuminen uuteen usein vaatii keskustelua toisen kanssa. Kriitilanteista toipuminen on myös osaamisaluettani.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykiatrian erikoissairaanhoitaja
Suuntaus: Psykodynaaminen, NLP
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Psykoterapia, arvioinnit, kriisiterapia, coucing, työnohjaus.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.