Turku Käsityöläiskatu | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Turku Käsityöläiskatu

Toimipaikan tiedot

Osoite: Käsityöläiskatu 4 A, 6. kerros

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia ja psykologin palvelut.

Sijainti ja saapuminen

Suurin osa terapeuteista on siirtänyt vastaanoton etävastaanotoksi. Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Läsnätapaamiseen tullessasi otathan mukaasi oman kasvomaskin. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi (etunimi.sukunimi@terapiatalonoste.fi).

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Toimitilassa on aula, josta terapeutti tulee hakemaan. Voit ottaa yhteyttä meihin myös puhelimitse asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Turun Käsityöläiskadun toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

Turku kartta
https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Sarita-Michelsson-e1611304913952.jpg

Sarita Michelsson, Turku

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Kela: Ei vielä, valmistuminen 12/2023

Olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapiaopiskelija (integratiivinen psykoterapia). Riippuvuusongelmien parissa työskentely on itselleni sydäntä lähellä.

Sarita Michelsson, Turku

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Elämässä voi kenelle tahansa tulla vastaan tilanteita, joiden äärellä kaipaa tukea ja keskusteluapua ammattilaisen kanssa. Terapeuttinen keskustelu voi auttaa näkemään itsensä ja elämäntilanteensa uudella tavalla ja parhaimmillaan löytämään voimavaroja sekä ratkaisuja. Joskus riittää sekin, että saavutetaan uudenlainen suhde ongelmallisiin asioihin. Ratkaisukeskeinen työote yhdistettynä integratiiviseen psykoterapiaan antaa monia eri mahdollisuuksia lähestyä asiakkaan tilannetta, elämänvaiheita ja nykyhetkeä. Hyvän ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen asiakkaan kanssa on itselleni kaikkein tärkein terapiatyötä ohjaava tekijä. Ratkaisukeskeisyyteen liittyvistä asiakasta aktivoivista menetelmistä ja tehtävistä saattaa olla toisille apua, ja toisaalta joskus asiakkaan mielenliikkeiden yhteinen tutkiminen yhdistettynä nykyisten ja menneiden ihmissuhteiden tarkasteluun voi olla merkityksellisempää.

Oma tapani työskennellä asiakkaan kanssa on lähtökohtaisesti rauhallinen ja salliva. Pyrin aina sovittamaan käytetyt menetelmät ja työskentelytavat asiakkaan omaan persoonaan ja temperamenttiin sopiviksi, joten vastaanotollani ei tarvitse karttaa myöskään huumoria, naurua tai aktiivisempaa keskustelutyyliä. Riippuvuusongelmien parissa työskentely on itselleni sydäntä lähellä ja koen vahvuudekseni taidon nähdä pintaa syvemmälle riippuvuudesta huolimatta. Myös asiakkaat, joiden läheisillä on ongelmia esim. päihteiden tai pelaamisen kanssa, ovat tervetulleita vastaanotolle!

Terapiakäyntien sisältö vaihtelee asiakkaan elämäntilanteen, tarpeiden sekä toiveiden mukaan. Tapaamisella voidaan käsitellä asioita, jotka ovat juuri sillä hetkellä ajankohtaisia ja asiakkaan mielessä, tai pidemmillä hoitojaksoilla työskentelemme tavoitteellisemmin. Ratkaisukeskeinen työskentely tähtää omien voimavarojen löytämiseen ja niiden avulla ratkaisujen saavuttamiseen, kun taas integratiivista psykoterapiaa hyödyntäen voimme vastaanotolla keskittyä enemmän esim. mielenliikkeisiin, tunnekokemuksiin tai vuorovaikutustilanteisiin.

Työskentelen aikuisten ja yli 16 vuotiaiden kanssa. Kiinnostuksenani on erityisesti riippuvuusongelmat.

Koulutus: Sairaanhoitaja, valtiotieteiden maisteri, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, integratiivinen psykoterapeutti (valmistuminen 12/2023)

Suuntaus: Integratiivinen, toissijainen suuntaus ratkaisukeskeinen

Palvelukielet: suomi

Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2023

Kiinnostuksen kohteet: Riippuvuusogelmat, neuropsykiatriset haasteet, opiskelu- ja työelämän haasteet, itsetuntemuksen ja -ymmärryksen lisääminen, ihmissuhdeongelmat.

Toimipisteet: Etävastaanotto, Turku (Käsityöläiskatu), Turun toimipisteet

Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit

Erikoisosaaminen: Addiktiot, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Työn ohjaus ja urakysymykset

Osaamisalueet: Ahdistus, Masennus, Persoonallisuushäiriöt, Psykoosit, Syömishäiriöt, Unihäiriöt, Parisuhdekriisit, Perhesuhdekriisit, Seksuaalisuus, Stressi, jännittäminen ja keskittyminen, Itsetunto ja itsevarmuus, Motivaatio-ongelmat, Traumat ja elämänkriisit, Yksinäisyys

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/12/Katja-Eilu-e1609261474697.jpg

Katja Eilu, Turku

Psykoterapeutti (pari-ja perhepsykoterapia)

Kela: Pariterapia

Terapeuttina haluan rakentaa yhteisen vuorovaikutuksellisen tilan, jossa voi turvallisesti ja avoimesti tutkia ja tulla tietoiseksi itsessä olevista asioista.

Katja Eilu, Turku

Psykoterapeutti (pari-ja perhepsykoterapia)

Terapeuttina olen aktiivinen mutta myös tilaa antava. Työskentelyotteessani keskeistä on arvostava ja salliva lähestyminen esille nouseviin asioihin. Tavoitteena on kohdata asiat suoraan, avoimesti ja myötätuntoisesti. Vahvuutenani on se, että saan tuotua nopeasti näkyville ja työskentelyn kohteeksi niitä asioita, jotka estävät ihmistä saamasta käyttöön omia voimavaroja ja löytämään vastauksia ja helpotusta oloonsa.

Terapiassa käytän erilaisia työmenetelmiä joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Suurimaksi osaksi terapia on sanallista vuorovaikutusta, mutta tarpeen mukaan syvennän esille nousevia asioita tutkimalla niitä yhdessä asiakkaan kanssa psykoedukaation kautta. Käytän myös mielen ohjaukseen liittyviä työkaluja (NLP) tarpeen mukaan. Tärkeintä on, että asiakas pääsee aktiivisesti osallistumaan omien asioiden työstämiseen, joka vahvistaa hänen omaa toimijuutta ja itseluottamusta.

Minulla on kohta 40 vuoden työkokemus ihmisen mielen kanssa työskentelystä. Olen työskennellyt psykiatriassa tänä aikana sekä sairaalassa että poliklinikalla hoitaen aikuisia, lapsia ja nuoria. Erityisosaamisenani on parien hoitaminen, jossa keskeistä on lisätä kummankin osapuolen ymmärrystä itseen ja toiseen ja näin löytää syvempi ja laajempi yhteys parin välille. Työskentelen mielelläni eri ikäisten ihmisten kanssa, erityisesti nuoret ja aikuiset ovat kohderyhmiä, joiden kanssa olen viime vuosina tehnyt eniten töitä. Parit ja heidän auttaminen ovat erityisosaamistani ja em. lisäksi työskentelen mielelläni ihmisten kanssa, jotka ovat valmiit tutkimaan itseään ja omaa mieltään ja löytämään itsessä olevat voimavarat ja saamaan ne käyttöönsä. Tavoitteena on auttaa eri-ikäisiä ihmisiä tiedostamaan, miten oma kasvu historia vaikuttaa omaan toimintaan, tunteisiin ja olemiseen ja vapautumaan toimimattomista toimintatavoista.

Koulutus: Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, pari-ja perhepsykoterapeutti , työnohjaaja, NLP Trainer

Suuntaus: Integratiivinen, toissijainen suuntaus kognitiivinen

Palvelukielet: suomi

Kela-oikeudet: Pariterapia

Kiinnostuksen kohteet: Ihmisen kokonaisvaltainen hoitaminen, parien hoitoon liittyvät asiat

Toimipisteet: Etävastaanotto, Turku (Kauppiaskatu), Turun toimipisteet, Turku (Käsityöläiskatu)

Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit

Erikoisosaaminen: Ahdistus, Masennus, Parisuhdekriisit, Perhesuhdekriisit, Työn ohjaus ja urakysymykset, Stressi, jännittäminen ja keskittyminen, Itsetunto ja itsevarmuus, Traumat ja elämänkriisit, Yksinäisyys

Osaamisalueet: Addiktiot, Persoonallisuushäiriöt, Psykoosit, Syömishäiriöt, Unihäiriöt, Lapsettomuus, Seksuaalisuus, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Motivaatio-ongelmat, Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Ted-Knif-e1611047627747.jpg

Ted Knif, Salo, Turku

Psykoterapeutti (voimavarakeskeinen perheterapia ja integratiivinen pariterapia)

Kela: Pari- ja perheterapia

Pari- ja perhepsykoterapeutti. Olen rauhallinen, tilaa antava kuuntelija ja pyrin aktiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa etsimään erilaisia ratkaisuja.

Ted Knif, Salo, Turku

Psykoterapeutti (voimavarakeskeinen perheterapia ja integratiivinen pariterapia)

Olen terapeuttina rauhallinen kuuntelija ja tilaa antava sekä asiakkaan omien voimavarojen ja ratkaisukeinojen etsijä. Pohdin mielelläni erilaisia ratkaisuja ja haastan tähän myös asiakkaan mukaan tutkimaan niitä. Minulle tärkeää on luottamuksellisen ja turvallisen vuorovaikutussuhteen luominen ja toivon sekä positiivisuuden ilmapiiri. Kyselen ja tarkennan kuulemaani, jotta en tekisi tulkintoja.

Kuuntelen hyvin ja annan tilaa asiakkaan kertomalle sekä kyselen, tarkennan ja vahvistan kuulemaani tarinaa. Käytän mielelläni sukupuuta yhtenä työvälineenä ja siihen liittyvien erilaisten ihmisten välisten vuorovaikutusten merkityksiä ja vaikutuksia asiakkaan elämässä. Työskentelyssä kuljetaan usein menneessä, nykyisyydessä ja myös tulevassa. Yhdessä asiakkaan kanssa pyritään etsimään erilaisia ratkaisuja. Työskentelen aikuisten ja yli 16- vuotiaiden kanssa.

Koulutus: Perheterapeutti (voimavarakeskeinen sovellus) 2008, integratiivinen pariterapeutti 2016

Suuntaus: Voimavarakeskeinen perheterapia ja integratiivinen pariterapia

Palvelukielet: suomi, ruotsi

Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia

Kiinnostuksen kohteet: Parien ja perheiden vuorovaikutusongelmat

Toimipisteet: Etävastaanotto, Salo, Turku (Käsityöläiskatu), Turun toimipisteet

Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit

Erikoisosaaminen: Parisuhdekriisit, Perhesuhdekriisit

Osaamisalueet: Ahdistus, Masennus, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Työn ohjaus ja urakysymykset, Itsetunto ja itsevarmuus, Motivaatio-ongelmat, Traumat ja elämänkriisit

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/thumbnail_Johanna_Tiitta_P.jpg

Johanna Tiitta, Turku

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia)

Kela: Pari- ja perheterapia, vanhempien ohjaus

Haluan terapeuttina olla turvallinen, läsnäoleva ja luottamuksen arvoinen. Työotteeni on aktiivinen, yhdessä tutkiva ja uusia näkökulmia etsivä.

Johanna Tiitta, Turku

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia)

Haluan terapeuttina olla turvallinen, läsnäoleva ja luottamuksen arvoinen. Toivon asiakkaani kokevan, että tulevat kohdatuksi ja nähdyksi sellaisina kuin ovat. Työotteeni on aktiivinen, yhdessä tutkiva ja uusia näkökulmia etsivä.

Koulutus: Filosofian maisteri, kätilö, pari-ja perhepsykoterapeutti ET, traumakoulutus (6 pv)

Suuntaus: Pari- ja perheterapia

Palvelukielet: suomi

Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia, vanhempien ohjaus

Toimipisteet: Etävastaanotto, Turku (Käsityöläiskatu), Turun toimipisteet

Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit

Erikoisosaaminen: Addiktiot, Ahdistus, Masennus, Persoonallisuushäiriöt, Psykoosit, Syömishäiriöt, Unihäiriöt, Parisuhdekriisit, Perhesuhdekriisit, Lapsettomuus, LGBTQ, Seksuaalisuus, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Työn ohjaus ja urakysymykset, Stressi, jännittäminen ja keskittyminen, Itsetunto ja itsevarmuus, Motivaatio-ongelmat, Traumat ja elämänkriisit, Vanhuusiän sairaudet ja haasteet, Yksinäisyys, Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/free-icon-female-profile-e1614001834754.png

Eva Pirttikangas, Turku

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Kela: Ei vielä, valmistuminen 2022

Opiskelen ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa yksilöille ja pariterapiaa suomen- ja ruotsinkielellä.

Eva Pirttikangas, Turku

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, myötätuntoinen, tilaa antava ja positiivinen. Kuuntelen ja keskustelen asiakkaan kanssa aktiivisesti, luoden keskusteluihin erilaisia rakentavia näkökulmia. On tärkeää, että terapiassa asiakkaalleni välittyy kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus ja asiakkaani saa tuntea tulevansa kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Terapialle asetetaan alussa, yhdessä asiakkaan kanssa, tavoitteet, joita lähdetään yhdessä työstämään. Näitä tavoitteita ja niiden saavutettavuutta arvioidaan terapiaprosessin aikana. Asiakkaan ongelmat käsitellään mutta niihin ei takerruta. Sen sijaan suunnataan katse kohti tulevaa, kartoitetaan asiakkaan voimavaroja ja pyritään löytämään rakentavia ratkaisuja asiakkaan elämänlaadun kohentamiseksi.

Minulla on pitkä työkokemus työterveydenhuollosta. Sairaanhoidollista tieto-taitoa olen täydentänyt kognitiivisen terapian ja pariterapeutin opinnoilla sekä parasta-aikaa käynnissä olevalla nepsy-koulutuksella sekä psykoterapeuttikoulutuksella. Toimin lisäksi Turussa henkirikoksen uhrien läheisten vertaistukiryhmän ammattilaisohjaajana. Työskentelen nuorten, aikuisten ja vanhempien ihmisten kanssa. Kiinnostukseni kohtena työssäjaksaminen,vanhemmuuden haasteet,ihmissuhteet, parisuhteet, elämänkriisit, traumat, sairastuminen, suru lisäksi neuropsykiatriset haasteet.

Koulutus: Psykoterapeuttikoulutuksessa, Sairaanhoitaja (amk) kognitiivinen lyhytterapeutti, pariterapeutti, nepsy-koulutuksessa

Suuntaus: Ratkaisukeskeinen, toissijainen suuntaus kognitiivinen ja psykoanalyyttinen

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2022

Kiinnostuksen kohteet: Ihmissuhteet, elämänkriisit, työssäjaksaminen.

Toimipisteet: Etävastaanotto, Turku (Käsityöläiskatu), Turun toimipisteet

Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit

Osaamisalueet: Addiktiot, Ahdistus, Masennus, Persoonallisuushäiriöt, Psykoosit, Syömishäiriöt, Unihäiriöt, Parisuhdekriisit, Perhesuhdekriisit, Seksuaalisuus, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Työn ohjaus ja urakysymykset, Stressi, jännittäminen ja keskittyminen, Itsetunto ja itsevarmuus, Motivaatio-ongelmat, Traumat ja elämänkriisit, Vanhuusiän sairaudet ja haasteet, Yksinäisyys, Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/07/Jouni-Ylinen-e1626342311494.jpg

Jouni Ylinen, Turku

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Kela: Yksilöpsykoterapia

Olen terapeuttina avoin kaikille mahdollisuuksille paranemisen polulla. Olen rauhallinen ja arvostan ajatuksiasi ja tunteitasi. Voit ja saat olla oma itsesi.

Jouni Ylinen, Turku

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Voimme keskustella mistä vain. Olen myös aktiivinen osapuoli ja rohkenen kysyä vaikeitakin kysymyksiä (luvallasi tietenkin) ja tuoda ilmi myös poikkeavia näkemyksiä valtavirrasta, jos haluat niitä kuulla (en tyrkytä).

Ensimmäisellä vastaanottokäynnillä selvittelemme minkä takia olet tullut vastaanotolle. Jos sinulla on ollut huonoja kokemuksia etkä ole saanut mielestäsi apua tai olet kokenut vaivojen tai oireiden vähättelyä, olisi tärkeää että se tulee ensikäynnillä esiin jotta molemminpuolinen luottamus pääsisi rakentumaan mahdollisimman nopeasti ja paraneminen käynnistyisi heti tai mahdollisimman pian. Kartoitamme paljon itsehoidollista näkökulmaa, itsehoidollista ajattelua ja itsehoidollista toimintaa (ravinto (addiktiot), tottumukset ja tavat, liikunta, kirjat, elokuvat, harrastukset, ystävyyssuhteet, asuminen ja työ jne.). Pidän menneisyyttä, syitä ja ympäristötekijöitä tärkeänä mielenterveydessä. Olen orientoitunut työskentelytavoissa hyvän tässä ja nyt hetken luomiseen ja hyvään mielekkääseen ja tarkoitukselliseen tulevaisuuteen.

Olen työskennellyt psykiatrian erikoislääkärin viransijaisuuksissa sairaaloissa akuuttiosastolla, kuntoutusosastoilla ja mielenterveyskeskuksissa. Erityisosaamistani ovat jännittäminen, paniikkihäiriöt, masennus ja ahdistuneisuus, addiktiot, psykosomaattiset tai stressin aiheuttamat ruumiilliset oireet (päänsärky, selkäsärky, migreeni, ihottumat, muut kiputilat - tutkitut)

Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti, psykoterapeutti

Suuntaus: Ratkaisukeskeinen

Palvelukielet: suomi, englanti

Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia

Kiinnostuksen kohteet: Lääkkeiden käytön vähentäminen, ravinto, luontaistuotteiden käyttö, liikunta, mindfulness, elämäntapojen muutosten tarpeiden arviointi, hakkerointi ja motivaatio

Toimipisteet: Etävastaanotto, Turku (Käsityöläiskatu), Turun toimipisteet

Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit

Erikoisosaaminen: Ahdistus, Masennus, Psykoosit, Syömishäiriöt, Unihäiriöt, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Työn ohjaus ja urakysymykset, Stressi, jännittäminen ja keskittyminen, Traumat ja elämänkriisit, Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Osaamisalueet: Addiktiot, Persoonallisuushäiriöt, Seksuaalisuus, Itsetunto ja itsevarmuus, Motivaatio-ongelmat, Vanhuusiän sairaudet ja haasteet, Yksinäisyys

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/12/Arja-Hirvonen-e1611558480623.jpg

Arja Hirvonen, Turku

Psykoterapeutti (Kriisi- ja traumaterapia), työnohjaaja

Kela: Yksilöpsykoterapia

Olen terapeuttina läsnäoleva ja kuuleva, yhdessä tutkiva ja aktiivinen. Hyvän vuorovaikutuksen ja turvallisuuden rakentaminen on terapiassa keskeistä.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Arja Hirvonen, Turku

Psykoterapeutti (Kriisi- ja traumaterapia), työnohjaaja

Olen terapeuttina läsnäoleva ja kuuleva, yhdessä tutkiva ja aktiivinen. Hyvän vuorovaikutuksen ja turvallisuuden rakentaminen on terapiassa keskeistä, joten arvostavuus ja myötätunto ovat tärkeä osa yhteistä työskentelyä. Terapiaprosessin edetessä, yhdessä sopien, voidaan käyttää myös muita menetelmiä, joista voisi olla lisähyötyä tunnekokemusten prosessointiin.

Terapiaistunnot ovat pääosin vuorovaikutteista keskustelua, ajatusten, tunteiden ja ymmärryksen tarkastelua ja laajentamista. Kehokeskeisessä työskentelyssä hyödynnetään kehon viisautta ja viestejä, mikä voi auttaa tunnetasojen prosessointia. EMDR-llä voidaan työstää fokusoidusti tapahtumia ja/ tai tunteita. Tunteiden vakauttamiseen käytetään erilaisia kehollista menetelmiä.

Olen työskennellyt pitkään (32v) riippuvuusongelmien parissa A-klinikalla, Turun kaupungin työterveyshuollosta ja osan aikaa Lääkäriasema Pulssissa. Yksityisen puolen terapiaa olen tehnyt vuosia (20v) pääasiallisena viitekehyksenä psykodynaaminen ja kriisi- ja traumaterapeuttinen viitekehys. Työnohjausta olen antanut lukuisille terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tahoille. Olen toiminut kouluttajana erilaisissa alaan liittyvissä koulutuksissa 30 vuotta.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri, Kriisi ja traumapsykoterapiakoulutus ET, Perheterapiakoulutus (ET), EMDR-terapia II-taso, Sensomotorinen (kehokeskeinen) psykoterapia I-taso, EFT-menetelmä I-taso, NLP- Master, Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus, Systeeminen työnohjaajakoulutus, Johtamisen erityisammattitutkinto, Keskiasteen oppilaitosten opettajantutkinto, Kouluttajakoulutus.

Erikoistuminen: Riippuvuusongelmat, 32 vuoden työkokemus A-klinikalla

Suuntaus: Kriisi- ja traumaterapia (psykodynaamis- kognitiivinen viitekehys), toissijainen suuntaus ratkaisukeskeinen

Palvelukielet: suomi

Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia

Toimipisteet: Etävastaanotto, Turku (Kauppiaskatu), Turun toimipisteet, Turku (Käsityöläiskatu)

Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit

Erikoisosaaminen: Addiktiot, Työn ohjaus ja urakysymykset, Traumat ja elämänkriisit

Osaamisalueet: Ahdistus, Masennus, Persoonallisuushäiriöt, Unihäiriöt, Parisuhdekriisit, Perhesuhdekriisit, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Stressi, jännittäminen ja keskittyminen, Itsetunto ja itsevarmuus, Motivaatio-ongelmat, Vanhuusiän sairaudet ja haasteet, Yksinäisyys, Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Laila-Kivi-e1610107899678.jpg

Laila Kivi, Turku

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Kela: Yksilöpsykoterapia

Terapiasuhteessa on arvokasta keskinäinen luottamus, kuulluksi tuleminen ja aito hyväksyvä kohtaaminen. Tervetuloa tutkimaan elämääsi ja ajatuksiasi!

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Laila Kivi, Turku

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen terapeuttina rauhallinen, asiakasta kunnioittava ja myötätuntoinen. Asiakkaan kuunteleminen ja ymmärtäminen on minulle erityisen tärkeää. Olen empaattinen ja herkkä, mutta toisaalta minusta löytyy sinnikkyyttä ja sisukkuutta sekä kärsivällisyyttä. Olen helposti lähestyttävä ja huumorintajuinen.
Minulla on pitkä kokemus työskentelystä vakavasti sairastuneiden kanssa ja sen myötä ymmärrystä ihmisyydestä, toivosta ja toivottomuudesta ja elämän merkityksellisyydestä. Tämä kaikki on auttanut hahmottamaan elämän kipupisteitä, varjoja ja valoa ja samalla luonut uskoa ja varmuutta siihen, että asiat voivat muuttua ja meistä kaikista löytyy vahvuuksia ja voimaa mennä eteenpäin.

Terapiassa saat turvallisen tilan pysähtyä ja matkata sisimpääsi tutkimaan ajatuksiasi, toiveitasi ja elämäntilannettasi. Voit oivaltaa itsestäsi jotakin uutta, löytää itseymmärrystä ja nähdä asioita eri näkökulmista. Terapian avulla voit vahvistaa omaa tapaasi olla olemassa ja määrittää uudelleen paikkasi. Se voi auttaa sinua oman elämän uudelleen rakentamisessa sekä löytää toivoa tulevaisuuteen. Terapeuttisten keskustelujen rinnalla voimme käyttää kuvakortteja ja valokuvia sekä luoda yhteistä ymmärrystä esim. sukupuun tai elämänjanan avulla. Joskus hyödynnämme tukikeskustelujen rinnalla myös terapeuttista kirjoittamista. Työskentelen yli 16-vuotiaiden nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: YTM, sosiaalityöntekijän pätevyys, psykoterapeutti

Suuntaus: ratkaisukeskeinen

Palvelukielet: suomi

Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia

Kiinnostuksen kohteet: elämäntilanteiden kriisit ja vakava sairastuminen, suru ja luopuminen masennus, paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöt, stressitilanteet työuupumus/työssäjaksaminen ikääntymisen ja eläköitymisen ongelmat.

Toimipisteet: Etävastaanotto, Turku (Käsityöläiskatu), Turun toimipisteet

Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit

Osaamisalueet: Ahdistus, Masennus, Unihäiriöt, Perhesuhdekriisit, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Stressi, jännittäminen ja keskittyminen, Itsetunto ja itsevarmuus, Motivaatio-ongelmat, Traumat ja elämänkriisit, Vanhuusiän sairaudet ja haasteet, Yksinäisyys, Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Arja-Lehto-e1612182876468.jpg

Arja Lehto, Turku

Psykoterapeutti (Gestalt- eli hahmoterapia)

Kela: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret, aikuiset)

Olen läsnä oleva, kannustava, avarakatseinen ja aktiivisesti asiakasta kuunteleva. Terapiatyössäni kokonaisvaltaisuus, kokemuksellisuus ja luovuus ovat keskiössä.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Arja Lehto, Turku

Psykoterapeutti (Gestalt- eli hahmoterapia)

Olen läsnäoleva, rauhallinen, kannustava ja asiakkaan tilanteeseen täydellä sydämellä syventyvä terapeutti.
Olen aktiivinen keskustelija, mutta annan myös mielelläni asiakkaalle tilaa kuvailla tunteitaan ja kokemuksiaan. Osaan luontevasti ottaa ohjakset käsiini silloin kun tilanne sitä vaatii.
Työskentelyotteessani on keskeistä avustaa asiakasta kiinnittämään huomiota uskomuksiin, mahdollisiin pinttyneisiin ajatus- ja käyttäytymismalleihin, sekä tunnistamaan omat todelliset tarpeensa.
Kokemukseni mukaan kehollinen tietoisuus, oman persoonallisuuden kehittäminen ja minäkuvan tarkastelu johtavat usein uusiin oivalluksiin, elämänlaadun paranemiseen ja aiemmin piilossa olleiden resurssien käyttöönottoon.
Mielestäni myös koko terapiasuhde voidaan nähdä tällaisena joustavana ja korjaavana kokemuksena.

Terapiatyössäni kokonaisvaltaisuus, kokemuksellisuus ja luovuus ovat keskiössä. Huomio suuntaantuu siihen mitä asiakkaassa itsessään ja asiakkaan/terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Tämä tiedostaminen nostaa usein myös esiin ne mahdolliset menneisyyteen liittyvät keskeneräiset asiat, jotka estävät asiakasta elämästä tässä ja nyt. Muutokset ovat mahdollisia vasta kun asiakas tulee enemmän läsnä olevaksi nykyhetkessä.

Aito kontakti terapeutin ja asiakkaan välillä on perusedellytys terapeuttiselle työskentelylle. Näen myös asiakkaan suhteen sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöönsä monella tavalla merkityksellisenä ja käytän sitä työskentelyn apuna. Rohkaisen asiakasta havainnoimaan lähipiiriään ja tutkimaan sen vaikutusta häneen. Tietoisuuden vahvistamista itseen ja ympäristöön voidaan myös käyttää apuna maadoittamisessa asiakkaan ollessa ahdistunut, pelokas, masentunut tai ylikierroksilla.

Gestalt- eli hahmoterapiassa ei tukeuduta pelkkään puheen kautta toteutuvaan ilmaisuun. Teemme tarvittaessa rentoutus-, läsnäolo- ja hengitysharjoituksia. Myös psykodraama ja EFT-tapping saattavat olla käyttökelpoisia työskentelytapoja.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykoterapeutti, sairaanhoitaja, jooga- ja meditaatio opettaja

Erikoistuminen: Seksuaalineuvoja, pariterapeutti

Suuntaus: Gestalt- eli hahmoterapia, toissijainen suuntaus kognitiivinen

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti, tanska

Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret, aikuiset)

Kiinnostuksen kohteet: Ulkopuolisuuden tunne

Toimipisteet: Etävastaanotto, Turku (Käsityöläiskatu), Turun toimipisteet

Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit

Erikoisosaaminen: Ahdistus, Masennus, Unihäiriöt, Parisuhdekriisit, LGBTQ, Seksuaalisuus, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Stressi, jännittäminen ja keskittyminen, Itsetunto ja itsevarmuus, Motivaatio-ongelmat, Traumat ja elämänkriisit, Yksinäisyys, Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Osaamisalueet: Addiktiot, Persoonallisuushäiriöt, Psykoosit, Syömishäiriöt, Perhesuhdekriisit, Lapsettomuus, Työn ohjaus ja urakysymykset, Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/03/Kirsi-Forss-e1614753377416.jpg

Kirsi Forss, Turku

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia), seksuaaliterapeutti

Kela: Ei vielä, valmistuminen keväällä 2023

Terapeuttina olen empaattinen, läsnäoleva, myötätuntoinen ja tilaa antava. Luottamuksellinen, turvallinen ja häpeää vähentävä työskentely on minulle erityisen tärkeää.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Kirsi Forss, Turku

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia), seksuaaliterapeutti

Terapeuttina olen empaattinen, läsnäoleva, myötätuntoinen ja tilaa antava. Luottamuksellinen, turvallinen ja häpeää vähentävä työskentely on minulle erityisen tärkeää. Työskentelyotteeni on kunnioittava, rauhallinen ja ymmärtäväinen. Minulle on tärkeää kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet. Voit puhua mistä tahansa asiasta luottamuksellisesti ja avoimesti, ei ole asiaa, josta et kehtaisi kertoa. Vastaanotollani on lupa puhua myös kaikista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Traumapsykoterapiassa terapeutti on aktiivinen. Pyrin lisäämään sinun oman mielesi tutkimista tarkentavilla kysymyksillä, ohjaamalla huomiosi kehosi kuunteluun ja kehollisten reaktioiden huomioimiseen ja ymmärtämiseen.

Istunnot alkavat yhteisellä tilanteen kartoittamisella ja asiakas itse päättää, mistä on halukas keskustelemaan. Istunnoilla voidaan käyttää perinteisen vuorovaikutuksellisen keskustelun rinnalla erilaisia harjoitteita esim. kehollisia läsnäoloharjoitteita, rentoutusharjoitteita, vireystilan arviointivälineitä sekä standardoituja arviointimenetelmiä. Minulle on luntevaa käyttää erilaisia terapiamenetelmiä, mikäli asiakas kokee ne hyödyllisinä.

Traumapsykoterapiassa keskitytään usein aluksi vakauttamiseen, joka tarkoittaa arjen hallinnan vahvistamista. Tutkimme yhdessä arjen tilanteita, jotka tuovat sinulle voimia, toivoa ja tasapainoa. Sen lisäksi tarkastelemme menneisyyden traumaattisten tapahtumien näyttäytymistä tässä hetkessä ja harjoittelemme keinoja kohdata oireita laukaisevia tilanteita. Voimme käyttää myös EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) menetelmää traumatapahtumien hoitamiseen.

Työskentelen pääasiassa aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Erityisesti varhaiseen kiintymyssuhteeseen liittyvä traumatisoituminen, kuten altistuminen väkivallalle tai seksuaaliselle kaltoinkohtelulle ovat tapahtumia, joihin traumapsykoterapialla voi olla annettavaa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Toimintaterapeutti AMK, auktorisoitu seksuaalineuvoja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), traumapsykoterapeutti (koulutuksessa)

Suuntaus: Traumapsykoterapia, vakavat kiintymyssuhdehäiriöt

Palvelukielet: suomi

Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen keväällä 2023

Kiinnostuksen kohteet: Traumaattiset kriisit ja tapahtumat, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat sekä traumatisoituminen varhaisessa kiintymyssuhteessa.

Toimipisteet: Etävastaanotto, Turku (Käsityöläiskatu), Turun toimipisteet

Palvelut: Seksuaaliterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit

Erikoisosaaminen: Parisuhdekriisit, Perhesuhdekriisit, Seksuaalisuus, Stressi, jännittäminen ja keskittyminen, Itsetunto ja itsevarmuus, Traumat ja elämänkriisit, Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Osaamisalueet: Addiktiot, Ahdistus, Masennus, Persoonallisuushäiriöt, Psykoosit, Syömishäiriöt, Lapsettomuus, LGBTQ, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Motivaatio-ongelmat, Vanhuusiän sairaudet ja haasteet, Yksinäisyys

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/06/Helena-Pesonen-1-e1625204380941.jpg

Helena Pesonen, Turku

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Kela: Yksilöpsykoterapia

Olen lämmin, myötäelävä, aktiivinen ja napakka- elämää nähnyt ja sitä ymmärtävä psykoterapeutti. Huumori tuo joustoa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Helena Pesonen, Turku

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Terapeuttina pyrin aktiiviseen, tilaa antavaan ja myötätuntoiseen kuunteluun. Tätä kautta saamme luottamuksen syntymään välillemme ja osaan kalibroitua juuri sinun tilauksesi mukaan. Voit vapaasti puhua kaikesta, olen luja mutta lämmin. Tarpeen mukaan haastan sinut uudenlaiseen ajatteluun, olen jämpti ja suorapuheinen mutta myös huumorintajuinen ja joustava.

Varaamasi aika on sinun aikaasi ja käytämme sen niinkuin koet eniten hyötyväsi. Voimme tavata työhuoneellani, videovälitteisesti, kaupungilla, luontopolulla. Käytän kirjallisuusterapiaa, annan lukuvinkkejä ja kirjoitustehtäviä. Sukupuutyöskentely ja valokuvaelämänkaari auttavat hahmottamaan omaa taustaa ja perheen sekä suvun vuorovaikutussuhteita, niiden merkityksiä ja vaikutuksia. Käytän mielelläni myös pieniä eläinhahmoja havainnollistamaan ihmisten välisiä suhteita ja niiden uudelleenmäärittelyä. Kehollisuus on tärkeää. Hengitysharjoituksilla saadaan luotua vakautta. Toivoessasi tapaan mielelläni sinulle tärkeitä ihmisiä.

Elämän- ja työkokemusta sekä erilaisia koulutuksia on kertynyt runsaasti, niinpä lähden mielelläni kuulemaan juuri sinun tilannettasi ja toivettasi muutoksia koskien. Kuljetaan yhdessä tarpeen mukaan menneessä, nykyisessä ja tulevassa erilaisia ratkaisuja etsien ja kokeillen. Työskentelen yli 16- vuotiaiden nuorten ja aikuisten (ei yläikärajaa) kanssa. Kiinnostuksenani erityisesti ahdistuneisuus, vaikeat kokemukset perheessä ja työuupumus.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Terveydenhoitaja, KIIKKU-vauvaperhetyöntekijä, psykoterapeutti, työnohjaaja (koul., valm. 12/21)

Suuntaus: Ratkaisukeskeinen

Palvelukielet: suomi, englanti

Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia

Kiinnostuksen kohteet: KIIKKU-vauvaperhetyöntekijän koulutus ja pitkä työkokemus sekä tästä työstä että neuvolaterveydenhoitajan työstä äitiys- ja lastenneuvolassa

Toimipisteet: Etävastaanotto, Turku (Käsityöläiskatu), Turun toimipisteet

Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit

Erikoisosaaminen: Ahdistus, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Työn ohjaus ja urakysymykset, Stressi, jännittäminen ja keskittyminen, Itsetunto ja itsevarmuus, Traumat ja elämänkriisit

Osaamisalueet: Addiktiot, Masennus, Persoonallisuushäiriöt, Unihäiriöt, Parisuhdekriisit, Perhesuhdekriisit, Lapsettomuus, LGBTQ, Seksuaalisuus, Motivaatio-ongelmat, Vanhuusiän sairaudet ja haasteet, Yksinäisyys, Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/11/Jori-Laine-e1606830153954.jpg

Jori Laine, Turku

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Kela: Yksilöpsykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti jolla yli 25 vuoden kokemus työskentelystä lasten ja nuorten ja heidän verkostojen kanssa. Inhimillinen ja maanläheinen kanssakulkija.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Jori Laine, Turku

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Asiakastilanne: saatavilla kertakäyntiaikoja.

Asiakaslähtöinen inhimillinen tilaa antava työote kulkemaan ihmisten rinnalla heidän haastellisissakin elämänvaiheessa. Osaan olla suorasanainen työskentelyssäni kuitenkin kunnioittaen ihmisen omaa mielipidettä. En tarjoa valmiita ratkaisuja vaan pyrin haastamaan ihmisen itse työstämään asioita kohti ratkaisuja. Osaan olla empaattinen huomioiden ihmisen herkkyyden tilanteessa.

Minulla on keskusteleva työote ihmisen ikätason mukaisesti. Aikajanatyöskentelyä sekä erilaisten läheiskarttojen työstämistä. Nuoremmilla asiakkailla tunnekortti työskentelyä. Tarpeen mukaan työskentely voi olla osallistavaa esim. omien fobioiden käsittelyn ja kohtaamisen suhteen. Reflektoiva työskentely asiakkaan mukaan. Osassa työskentelyssä mukana ns kotitehtävät esimerkiksi päiväkirjan muodossa.

Minulla on pitkä kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä päiväkodissa että erityistason lastensuojelulaitoksissa. Kunnalla olen työskennellyt perheneuvonnassa terapeuttina lasten, perheiden ja aikuisten kanssa. Olen lisäksi kouluttautunut ADHD liiton ADHD vanhempien kouluttajaksi (ruotsinkielinen). koulutus). Otan vastaan kaikenikäisiä asiakkaita. Erityisesti olen kiinnostunut nuorten kanssa työskentelyyn.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Et ratkaisukeskeinen Psykoterapeutti, sosionomi, urheiluvalmentaja, musiikkiterapian opintoja, ADHD lasten vanhempien koulutus

Erikoistuminen: Lapset, nuoret, parit, perheet

Suuntaus: Ratkaisukeskeinen

Palvelukielet: suomi, englanti

Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia

Kiinnostuksen kohteet: Erityislapset ja nuoret sekä heidän läheisverkostonsa. Parisuhdehaasteet. Miehisyyden haasteet. Lapsiperheen haasteet.

Toimipisteet: Etävastaanotto, Turku (Kauppiaskatu), Turun toimipisteet, Turku (Käsityöläiskatu)

Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit

Erikoisosaaminen: Persoonallisuushäiriöt, Parisuhdekriisit, Perhesuhdekriisit, Työ- ja opiskeluelämän haasteet, Stressi, jännittäminen ja keskittyminen, Itsetunto ja itsevarmuus, Motivaatio-ongelmat, Traumat ja elämänkriisit

Osaamisalueet: Addiktiot, Ahdistus, Masennus, Psykoosit, Syömishäiriöt, Unihäiriöt, Lapsettomuus, Seksuaalisuus, Työn ohjaus ja urakysymykset, Yksinäisyys, Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Koska Terapiatalo Nosteen asiakaspalvelu välittää viestisi terapeutille sähköpostitse, vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.