Turku Käsityöläiskatu | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Turku Käsityöläiskatu

Toimipaikan tiedot

Osoite: Käsityöläiskatu 4 A, 6. kerros, 20100 Turku

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia ja psykologin palvelut.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Toimitilassa on aula, josta terapeutti tulee hakemaan. Voit ottaa yhteyttä meihin myös puhelimitse asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Turun Käsityöläiskadun toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

Turku kartta
https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/12/Katja-Eilu-e1609261474697.jpg

Katja Eilu

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari-ja perhepsykoterapia)

Terapeuttina haluan rakentaa yhteisen vuorovaikutuksellisen tilan, jossa voi turvallisesti ja avoimesti tutkia ja tulla tietoiseksi itsessä olevista asioista.

Katja Eilu

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari-ja perhepsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen aktiivinen mutta myös tilaa antava. Työskentelyotteessani keskeistä on arvostava ja salliva lähestyminen esille nouseviin asioihin. Tavoitteena on kohdata asiat suoraan, avoimesti ja myötätuntoisesti. Vahvuutenani on se, että saan tuotua nopeasti näkyville ja työskentelyn kohteeksi niitä asioita, jotka estävät ihmistä saamasta käyttöön omia voimavaroja ja löytämään vastauksia ja helpotusta oloonsa.

Terapiassa käytän erilaisia työmenetelmiä joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Suurimaksi osaksi terapia on sanallista vuorovaikutusta, mutta tarpeen mukaan syvennän esille nousevia asioita tutkimalla niitä yhdessä asiakkaan kanssa psykoedukaation kautta. Käytän myös mielen ohjaukseen liittyviä työkaluja (NLP) tarpeen mukaan. Tärkeintä on, että asiakas pääsee aktiivisesti osallistumaan omien asioiden työstämiseen, joka vahvistaa hänen omaa toimijuutta ja itseluottamusta.

Minulla on kohta 40 vuoden työkokemus ihmisen mielen kanssa työskentelystä. Olen työskennellyt psykiatriassa tänä aikana sekä sairaalassa että poliklinikalla hoitaen aikuisia, lapsia ja nuoria. Erityisosaamisenani on parien hoitaminen, jossa keskeistä on lisätä kummankin osapuolen ymmärrystä itseen ja toiseen ja näin löytää syvempi ja laajempi yhteys parin välille. Työskentelen mielelläni eri ikäisten ihmisten kanssa, erityisesti nuoret ja aikuiset ovat kohderyhmiä, joiden kanssa olen viime vuosina tehnyt eniten töitä. Parit ja heidän auttaminen ovat erityisosaamistani ja em. lisäksi työskentelen mielelläni ihmisten kanssa, jotka ovat valmiit tutkimaan itseään ja omaa mieltään ja löytämään itsessä olevat voimavarat ja saamaan ne käyttöönsä. Tavoitteena on auttaa eri-ikäisiä ihmisiä tiedostamaan, miten oma kasvu historia vaikuttaa omaan toimintaan, tunteisiin ja olemiseen ja vapautumaan toimimattomista toimintatavoista.

Koulutus: Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, pari-ja perhepsykoterapeutti , työnohjaaja, NLP Trainer
Suuntaus: Integratiivinen, toissijainen suuntaus kognitiivinen
Kela-oikeudet: Pariterapia
Kiinnostuksen kohteet: Ihmisen kokonaisvaltainen hoitaminen, parien hoitoon liittyvät asiat
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Motivaatio-ongelmat
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Ted-Knif-e1611047627747.jpg

Ted Knif

Salo, Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (voimavarakeskeinen perheterapia ja integratiivinen pariterapia)

Pari- ja perhepsykoterapeutti. Olen rauhallinen, tilaa antava kuuntelija ja pyrin aktiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa etsimään erilaisia ratkaisuja.

Ted Knif

Salo | Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (voimavarakeskeinen perheterapia ja integratiivinen pariterapia)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina rauhallinen kuuntelija ja tilaa antava sekä asiakkaan omien voimavarojen ja ratkaisukeinojen etsijä. Pohdin mielelläni erilaisia ratkaisuja ja haastan tähän myös asiakkaan mukaan tutkimaan niitä. Minulle tärkeää on luottamuksellisen ja turvallisen vuorovaikutussuhteen luominen ja toivon sekä positiivisuuden ilmapiiri. Kyselen ja tarkennan kuulemaani, jotta en tekisi tulkintoja.

Kuuntelen hyvin ja annan tilaa asiakkaan kertomalle sekä kyselen, tarkennan ja vahvistan kuulemaani tarinaa. Käytän mielelläni sukupuuta yhtenä työvälineenä ja siihen liittyvien erilaisten ihmisten välisten vuorovaikutusten merkityksiä ja vaikutuksia asiakkaan elämässä. Työskentelyssä kuljetaan usein menneessä, nykyisyydessä ja myös tulevassa. Yhdessä asiakkaan kanssa pyritään etsimään erilaisia ratkaisuja. Työskentelen aikuisten ja yli 16- vuotiaiden kanssa.

Koulutus: Perheterapeutti (voimavarakeskeinen sovellus) 2008, integratiivinen pariterapeutti 2016
Suuntaus: Voimavarakeskeinen perheterapia ja integratiivinen pariterapia
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Parien ja perheiden vuorovaikutusongelmat
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Ahdistus
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/thumbnail_Johanna_Tiitta_P.jpg

Johanna Tiitta

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia)

Haluan terapeuttina olla turvallinen, läsnäoleva ja luottamuksen arvoinen. Työotteeni on aktiivinen, yhdessä tutkiva ja uusia näkökulmia etsivä.

Johanna Tiitta

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia)

Palvelukielet: suomi

Haluan terapeuttina olla turvallinen, läsnäoleva ja luottamuksen arvoinen. Toivon asiakkaani kokevan, että tulevat kohdatuksi ja nähdyksi sellaisina kuin ovat. Työotteeni on aktiivinen, yhdessä tutkiva ja uusia näkökulmia etsivä.

Koulutus: Filosofian maisteri, kätilö, pari-ja perhepsykoterapeutti ET, traumakoulutus (6 pv)
Suuntaus: Pari- ja perheterapia
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia, vanhempien ohjaus
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/10/Monica-Lofgren-Kortela-e1635246673371.jpg

Monica Löfgren-Kortela

Turku, Etävastaanotto

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Olen helposti lähestyttävä, omaan joustavan, empaattisen ja avoimen ymmärryksen elämään. Kuuntelen herkkyydellä ja yhdessä avaamme elämäsi vyyhtiä ratkaisukeskeisesti.

Monica Löfgren-Kortela

Turku | Etävastaanotto

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Palvelukielet: suomi

Terapeutin roolini koen ensisijaisesti asiakkaan rinnalla kulkijana, tukien vaikeidenkin haasteiden edessä. Olen lähestyttävä ja hyvän huumorintajun omaava. Tarkoitus on yhdessä luoda voimallista polkua, päästen elämässä vahvistuen eteenpäin. Tavoitteeni terapeuttina on, että asiakas oppii tapaamistemme aikana johdonmukaisen keskustelun ja harjoitteiden kautta pohtimaan elämänkysymyksiä löytäen niihin lopulta itse vastauksia ja oivalluksia pohdinnan kautta. Tavoitteena on myös asiakkaan ongelmanratkaisukyvyn löytäminen haasteellisissa elämäntilanteissa ja asiakkaan voimavaraistuminen lähtötilanteesta sekä tulevaisuususkon vahvistuminen edeten pienin ja välillä suurin onnistumisin.

Terapeuttina annan asiakkaalle tilaa pohtia ja löytää omia tapoja käsitellä asioita. Vastaanotolla voi näyttää tunteita ja olla oma itsensä. Tapaamisissa läsnä ovat aina niin luottamuksellisuus kuin kunnioitus, yhdessä luomme tilan, jossa on helppo käsitellä asiakkaan tässä hetkessä olevia tärkeitä aiheita.

Erilaisia menetelmiä käytetään aina asiakkaan tarpeiden ja tahtotilan mukaisesti. Terapiatapaamisten väliin annan asiakkaalle eritasoisia pohdintatehtäviä, jotka käymme yhdessä lävitse seuraavan terapiatapaamisen alussa. Vastaanottotapaamiset sisältävät tavoitteellista keskustelutukea elämän akuuteissa kriisi- ja solmukohdissa kuten ihmissuhteiden tuomat haasteet tai uuden elämän suunnan hahmottaminen.

Olen koulutukseltani terveydenhuollon ammattilainen, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja amk, terveyden edistäminen ja työhyvinvointi ylempi ammattikorkeakoulu. Lisäopintoina olen opiskellut diabeteshoitajaksi, kognitiivista lyhytterapiaa ja debriefing-valmennusta. Tämänhetkiseen opintokokonaisuuteen, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (kevät -22), sisältää niin psykoterapian perusteet kuin ratkaisukeskeiset menetelmät. Työskentelen mielelläni aikuisten ja aikuisuuden kynnyksellä, yli 16 -vuotiaiden nuorten parissa. Olen kiinnostunut toimimaan yksiöterapeuttina erilaisissa elämän haasteellisissa tilanteissa ja kriiseissä, kuten elämänvalintojen kartoittamiseksi tai merkityksien löytämiseksi.

Koulutus: Erikoissairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ylempi ammattikorkeakoulu terveyden edistäminen
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Elämäntilanteen haasteet, elämänhallinnan ja tasapainon löytäminen, huomioiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kokonaisuuden. Haasteita voi ilmentyä työhyvinvoinnin kokemisessa tai yksityiselämän kriiseissä, näihin haasteisiin vastaaminen ja ratkaisukeskeisesti niihin keinoja löytäen yhteistyössä ja hyvässä vuorovaikutuksessa haastetta kokevan kanssa.
Palvelut: Muut ammattilaiset
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Unihäiriöt
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Markus_Kirjonen_1-1.jpg

Markus Kirjonen

Turku, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Kognitiivisesti suuntautunut ja lämminhenkinen psykologi. Tarjoan sekä lyhyt- että pitkäkestoista keskusteluapua useisiin psyykkisiin ongelmiin ja elämän haasteisiin.

Markus Kirjonen

Turku | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen kognitiivisesti suuntautunut ja lämminhenkinen psykologi. Panostan hyvään ja turvalliseen yhteistyösuhteeseen. Työskentelyotteeni on rauhallisesta ja myötätuntoisesta olemuksestani huolimatta aktiivinen ja tutkiva. Keskeisiä arvoja ja työskentelyn kulmakiviä minulle ovat yhteistyö, myötätuntoinen ymmärrys ja hyväksyntä. Haluan jokaisen tulevan kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Työskentelen asiakaslähtöisesti ja kohtaan jokaisen teistä yksilöllisesti.

Käynnit ovat tavoitteellisia keskustelukäyntejä. Tavoitteet ja keinot määritellään yhdessä sinun tarpeittesi mukaan. Käynneillä luomme yhdessä jaettavan ymmärryksen tämänhetkisestä tilanteestasi ja siitä miten sinä voisit voida paremmin. Usein käynneillä syvennytään tutkimaan kokonaisvaltaisesti sitä kuka sinä olet ja miten juuri sinä ajattelet, tunnet ja toimit. Tutkimme miten kokemuksesi ovat muokanneet sinusta juuri sinut. Tunnistamme ja työstämme erilaisia kärsimystä tuottavia mielensisältöjä, kuten haitallisia ajattelu- ja toimintamalleja. Työskentelyni on erityisesti tunnepainotteista, ja työssäni käytän paljon muun muassa mielikuvatyöskentelyä ja mindfulness-menetelmiä.

Minulla on yli viiden vuoden kokemus laaja-alaisesta terapeuttisesta työskentelystä niin lievien kuin vaikeidenkin ongelmien ja oireiden osalta. Tällä hetkellä suoritan psykoterapeutin opintoja. Työskentelen aikuisten kanssa. Tarjoan 45, 60 ja 90 minuutin aikoja. Pariskuntien on mahdollista myös varata 90 minuutin aika vastaanotolleni.

Koulutus: Psykologian maisteri, psykoterapeuttiopiskelija 2021-2024 (kognitiivinen)
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Tunnepainotteinen työskentely, mielikuvatyöskentely, mindfulness, kokonaisvaltainen ymmärtäminen
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Lapsettomuus
LGBTQ
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2023/01/Riikka-Heikkila-e1674223574702.jpg

Riikka Heikkilä

Turku, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja opiskelen nyt integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Olen terapeuttina empaattinen, rauhallinen ja läsnäoleva.

Riikka Heikkilä

Turku | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi

Tarjoan tällä hetkellä vähintään 12 kerran koulutuspsykoterapiaa (opiskelijan tarjoama terapia) sunnuntaisin. Voit varata minulle tutustumisajan.

Olen terapeuttina empaattinen, rauhallinen ja läsnäoleva. Integratiivisen lähestymistavan mukaisesti minulle on keskeistä luottamuksellisen ja turvallisen yhteistyösuhteen rakentaminen. Luottamuksellisessa ilmapiirissä on tilaa tarkastella omia kokemuksia ja myös vaikeista asioista on helpompaa puhua. Minulle on tärkeää, että asiakas kokee tulleensa hyväksytyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi.

Terapiatyöskentely on pääasiassa keskustelua, mutta siihen voidaan yhdistää myös erilaisia harjoituksia, kuten esimerkiksi tietoisuustaitoharjoituksia tai kokemusten ja ajatusten käsittelyä kirjoittamalla. Keskustellen pyritään löytämään asiakkaan tilanteeseen uusia näkökulmia ja yhdessä ymmärtämään asiakkaan tunteita, kokemuksia ja ajatuksia paremmin. Tämän lisäksi näen psykoterapiassa olennaisena sen, että asiakas saisi uudenlaisia kokemuksia, jotka esimerkiksi auttavat suhtautumaan itseen lempeämmin. Integratiivisuus tarkoittaa sitä, että mikään yksittäinen teoria ei ohjaa työskentelyä vaan terapiassa pyritään löytämään juuri asiakkaalle sopiva tapa työskennellä.

Minulla on työkokemusta yli viiden vuoden ajalta aikuispsykiatrialta, koulupsykologin työstä perusasteelta, opintopsykologin työstä nuorten ja aikuisten kanssa sekä psykologin työstä perusterveydenhuollossa mielenterveys- ja päihdeyksikössä. Minulla on myös työyhteisösovittelijan koulutus. Työssäni minulla on ollut pitkiä terapeuttisia asiakkuussuhteita. Työskentelen aikuisten kanssa.

Koulutus: Psykologi
Suuntaus: Integratiivinen
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Laila-Kivi-e1610107899678.jpg

Laila Kivi

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Terapiasuhteessa on arvokasta keskinäinen luottamus, kuulluksi tuleminen ja aito hyväksyvä kohtaaminen. Tervetuloa tutkimaan elämääsi ja ajatuksiasi!

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Laila Kivi

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina rauhallinen, asiakasta kunnioittava ja myötätuntoinen. Asiakkaan kuunteleminen ja ymmärtäminen on minulle erityisen tärkeää. Olen empaattinen ja herkkä, mutta toisaalta minusta löytyy sinnikkyyttä ja sisukkuutta sekä kärsivällisyyttä. Olen helposti lähestyttävä ja huumorintajuinen.
Minulla on pitkä kokemus työskentelystä vakavasti sairastuneiden kanssa ja sen myötä ymmärrystä ihmisyydestä, toivosta ja toivottomuudesta ja elämän merkityksellisyydestä. Tämä kaikki on auttanut hahmottamaan elämän kipupisteitä, varjoja ja valoa ja samalla luonut uskoa ja varmuutta siihen, että asiat voivat muuttua ja meistä kaikista löytyy vahvuuksia ja voimaa mennä eteenpäin.

Terapiassa saat turvallisen tilan pysähtyä ja matkata sisimpääsi tutkimaan ajatuksiasi, toiveitasi ja elämäntilannettasi. Voit oivaltaa itsestäsi jotakin uutta, löytää itseymmärrystä ja nähdä asioita eri näkökulmista. Terapian avulla voit vahvistaa omaa tapaasi olla olemassa ja määrittää uudelleen paikkasi. Se voi auttaa sinua oman elämän uudelleen rakentamisessa sekä löytää toivoa tulevaisuuteen. Terapeuttisten keskustelujen rinnalla voimme käyttää kuvakortteja ja valokuvia sekä luoda yhteistä ymmärrystä esim. sukupuun tai elämänjanan avulla. Joskus hyödynnämme tukikeskustelujen rinnalla myös terapeuttista kirjoittamista. Työskentelen yli 16-vuotiaiden nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: YTM, sosiaalityöntekijän pätevyys, psykoterapeutti
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: elämäntilanteiden kriisit ja vakava sairastuminen, suru ja luopuminen masennus, paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöt, stressitilanteet työuupumus/työssäjaksaminen ikääntymisen ja eläköitymisen ongelmat.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Arja-Lehto-e1612182876468.jpg

Arja Lehto

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Gestalt- eli hahmoterapia)

Olen läsnä oleva, kannustava, avarakatseinen ja aktiivisesti asiakasta kuunteleva. Terapiatyössäni kokonaisvaltaisuus, kokemuksellisuus ja luovuus ovat keskiössä.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Arja Lehto

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Gestalt- eli hahmoterapia)

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti, tanska

Olen läsnäoleva, rauhallinen, kannustava ja asiakkaan tilanteeseen täydellä sydämellä syventyvä terapeutti.
Olen aktiivinen keskustelija, mutta annan myös mielelläni asiakkaalle tilaa kuvailla tunteitaan ja kokemuksiaan. Osaan luontevasti ottaa ohjakset käsiini silloin kun tilanne sitä vaatii.
Työskentelyotteessani on keskeistä avustaa asiakasta kiinnittämään huomiota uskomuksiin, mahdollisiin pinttyneisiin ajatus- ja käyttäytymismalleihin, sekä tunnistamaan omat todelliset tarpeensa.
Kokemukseni mukaan kehollinen tietoisuus, oman persoonallisuuden kehittäminen ja minäkuvan tarkastelu johtavat usein uusiin oivalluksiin, elämänlaadun paranemiseen ja aiemmin piilossa olleiden resurssien käyttöönottoon.
Mielestäni myös koko terapiasuhde voidaan nähdä tällaisena joustavana ja korjaavana kokemuksena.

Terapiatyössäni kokonaisvaltaisuus, kokemuksellisuus ja luovuus ovat keskiössä. Huomio suuntaantuu siihen mitä asiakkaassa itsessään ja asiakkaan/terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Tämä tiedostaminen nostaa usein myös esiin ne mahdolliset menneisyyteen liittyvät keskeneräiset asiat, jotka estävät asiakasta elämästä tässä ja nyt. Muutokset ovat mahdollisia vasta kun asiakas tulee enemmän läsnä olevaksi nykyhetkessä.

Aito kontakti terapeutin ja asiakkaan välillä on perusedellytys terapeuttiselle työskentelylle. Näen myös asiakkaan suhteen sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöönsä monella tavalla merkityksellisenä ja käytän sitä työskentelyn apuna. Rohkaisen asiakasta havainnoimaan lähipiiriään ja tutkimaan sen vaikutusta häneen. Tietoisuuden vahvistamista itseen ja ympäristöön voidaan myös käyttää apuna maadoittamisessa asiakkaan ollessa ahdistunut, pelokas, masentunut tai ylikierroksilla.

Gestalt- eli hahmoterapiassa ei tukeuduta pelkkään puheen kautta toteutuvaan ilmaisuun. Teemme tarvittaessa rentoutus-, läsnäolo- ja hengitysharjoituksia. Myös psykodraama ja EFT-tapping saattavat olla käyttökelpoisia työskentelytapoja.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykoterapeutti, sairaanhoitaja, jooga- ja meditaatio opettaja
Erikoistuminen: Seksuaalineuvoja, pariterapeutti
Suuntaus: Gestalt- eli hahmoterapia, toissijainen suuntaus kognitiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret, aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Ulkopuolisuuden tunne
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/06/Helena-Pesonen-1-e1625204380941.jpg

Helena Pesonen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen lämmin, myötäelävä, aktiivinen ja napakka- elämää nähnyt ja sitä ymmärtävä psykoterapeutti. Huumori tuo joustoa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Helena Pesonen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Terapeuttina pyrin aktiiviseen, tilaa antavaan ja myötätuntoiseen kuunteluun. Tätä kautta saamme luottamuksen syntymään välillemme ja osaan kalibroitua juuri sinun tilauksesi mukaan. Voit vapaasti puhua kaikesta, olen luja mutta lämmin. Tarpeen mukaan haastan sinut uudenlaiseen ajatteluun, olen jämpti ja suorapuheinen mutta myös huumorintajuinen ja joustava.

Varaamasi aika on sinun aikaasi ja käytämme sen niinkuin koet eniten hyötyväsi. Voimme tavata työhuoneellani, videovälitteisesti, kaupungilla, luontopolulla. Käytän kirjallisuusterapiaa, annan lukuvinkkejä ja kirjoitustehtäviä. Sukupuutyöskentely ja valokuvaelämänkaari auttavat hahmottamaan omaa taustaa ja perheen sekä suvun vuorovaikutussuhteita, niiden merkityksiä ja vaikutuksia. Käytän mielelläni myös pieniä eläinhahmoja havainnollistamaan ihmisten välisiä suhteita ja niiden uudelleenmäärittelyä. Kehollisuus on tärkeää. Hengitysharjoituksilla saadaan luotua vakautta. Toivoessasi tapaan mielelläni sinulle tärkeitä ihmisiä.

Elämän- ja työkokemusta sekä erilaisia koulutuksia on kertynyt runsaasti, niinpä lähden mielelläni kuulemaan juuri sinun tilannettasi ja toivettasi muutoksia koskien. Kuljetaan yhdessä tarpeen mukaan menneessä, nykyisessä ja tulevassa erilaisia ratkaisuja etsien ja kokeillen. Työskentelen yli 16- vuotiaiden nuorten ja aikuisten (ei yläikärajaa) kanssa. Kiinnostuksenani erityisesti ahdistuneisuus, vaikeat kokemukset perheessä ja työuupumus.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Terveydenhoitaja, KIIKKU-vauvaperhetyöntekijä, psykoterapeutti, työnohjaaja
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: KIIKKU-vauvaperhetyöntekijän koulutus ja pitkä työkokemus sekä tästä työstä että neuvolaterveydenhoitajan työstä äitiys- ja lastenneuvolassa
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/09/Maija-Itala-e1631003321836.jpg

Maija Itälä

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Työskentelen aktiivisen keskustelun kautta, kehoakin huomioiden. Muutos ei ole mahdollista ilman asiakkaan omaa halua ja tekemistä tai tekemättä jättämistä.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Maija Itälä

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Työskentelen aktiivisen keskustelun kautta, kehoakin huomioiden. Muutos ei ole mahdollista ilman asiakkaan omaa halua ja tekemistä tai tekemättä jättämistä. Vahvuuteni on myönteisyys ja huumori.

Vastaanotolla keskustellaan asiakkaan esiin tuomista ongelmista niin, että niiden kautta päästään taustaoletuksiin ja uskomuksiin. Sen jälkeen tutkitaan esteitä, jotka haittaavat tasapainoa. Asiakkaan haluama suunta on keskiössä ja mallien ja tehtävien avulla sitä tarkennetaan ja samalla vahvuuksia tehdään näkyvämmäksi. Pienin askelin eteenpäin kohti hyvää elämää.

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja toiminut luokanopettajana yli 10v. Työskentelen aikuisten ja pariskuntien kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: KM, psykoterapeutti
Erikoistuminen: Hyväksymis- ja omistautumisterapia, tunnekeskeinen pariterapia, Sensomotorinen psykoterapia (1.taso )
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Ylikuormittuneet, vaativan persoonallisuuden asiakkaat
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/10/Pauliina-Nieminen-e1634725506148.jpg

Pauliina Nieminen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), psykologi

Olen erikoispsykologi ja valmistun aikuisten integratiiviseksi psykoterapeutiksi 12/2023. Tarjoan yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja vanhemmuuden tukea perheille.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Pauliina Nieminen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), psykologi

Palvelukielet: suomi

Jään äitiyslomalle 19.11.2021. Tällä hetkellä voit tiedustella paikkoja ensi keväälle.

Työskentelytavassani painottuu asiakkaan kohtaaminen ja meidän välinen yhteistyö. Tämä tarkoittaa sitä, että työskentelyprosessin aikana on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Pidän tärkeänä myös sitä, että asiakkaan on turvallista tulla paikan päälle juuri sellaisena kuin hän on. Tämän vuoksi olen terapeuttina kiinnostunut ja aktiivinen kuuntelemaan, mutta myös utelias ja aktiivinen kysymään.

Aikuisasiakkaiden kanssa käynnit ovat keskustelukäyntejä, jossa yhdessä asiakkaan kanssa on sovittu keskusteluiden tavoite. Saatan välillä käyttää piirtämistä tai kuvakortteja keskustelun tukena, mikäli ne menetelminä sopivat meidän keskustelun tueksi. Mikäli tukea toivotaan perheen kanssa työskentelyyn, käyntien menetelmät räätälöidään perheen tuen tavoitetta edistäviksi. Perheiden kanssa tehtävässä työskentelyssä toiminnallisemmat menetelmät, kuten piirtäminen ja yhteiset tehtävät korostuvat. Näissä työskentelyprosesseissa vanhempien kanssa sovitaan aina yhdessä yhteinen tavoite ja neuvotellaan yhdessä sopivista työmenetelmistä.

Olen tottunut työskentelemään kokonaisvaltaisesti asiakkaitteni kanssa erilaisten lievien ja vaikeiden psyykkisten pulmien parissa. Usein kyseessä saattaa olla, että jokin elämän osa-alue saattaa toimimattomana heijastella myös muihin elämän osa-alueisiin, jolloin on hyvä pysähtyä tarkastelemaan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Minulla on pitkä kokemus erityisesti vanhemmuuden, sijaisvanhemmuuden ja vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen äärellä työskentelystä. Olen juuri valmistumassa oleva Theraplay-terapeutti ja kouluttaudun myös Hoivaa ja Leiki- vuorovaikutusintervention työnohjaajaksi tällä hetkellä. Työskentelen aikuisten ja lapsiperheiden kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Lasten ja nuorten erikoispsykologi
Erikoistuminen: Lasten ja nuorten erikoispsykologi
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2023
Kiinnostuksen kohteet: Psyykkinen hyvinvointi, vanhemmuus
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/12/Arja-Hirvonen-e1611558480623.jpg

Arja Hirvonen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kriisi- ja traumaterapia), työnohjaaja

Olen terapeuttina läsnäoleva ja kuuleva, yhdessä tutkiva ja aktiivinen. Hyvän vuorovaikutuksen ja turvallisuuden rakentaminen on terapiassa keskeistä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Arja Hirvonen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kriisi- ja traumaterapia), työnohjaaja

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: tarjolla vapaita paikkoja lyhytterapiaan.

Olen terapeuttina läsnäoleva ja kuuleva, yhdessä tutkiva ja aktiivinen. Hyvän vuorovaikutuksen ja turvallisuuden rakentaminen on terapiassa keskeistä, joten arvostavuus ja myötätunto ovat tärkeä osa yhteistä työskentelyä. Terapiaprosessin edetessä, yhdessä sopien, voidaan käyttää myös muita menetelmiä, joista voisi olla lisähyötyä tunnekokemusten prosessointiin.

Terapiaistunnot ovat pääosin vuorovaikutteista keskustelua, ajatusten, tunteiden ja ymmärryksen tarkastelua ja laajentamista. Kehokeskeisessä työskentelyssä hyödynnetään kehon viisautta ja viestejä, mikä voi auttaa tunnetasojen prosessointia. EMDR-llä voidaan työstää fokusoidusti tapahtumia ja/ tai tunteita. Tunteiden vakauttamiseen käytetään erilaisia kehollista menetelmiä.

Olen työskennellyt pitkään (32v) riippuvuusongelmien parissa A-klinikalla, Turun kaupungin työterveyshuollosta ja osan aikaa Lääkäriasema Pulssissa. Yksityisen puolen terapiaa olen tehnyt vuosia (20v) pääasiallisena viitekehyksenä psykodynaaminen ja kriisi- ja traumaterapeuttinen viitekehys. Työnohjausta olen antanut lukuisille terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tahoille. Olen toiminut kouluttajana erilaisissa alaan liittyvissä koulutuksissa 30 vuotta.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri, Kriisi ja traumapsykoterapiakoulutus ET, Perheterapiakoulutus (ET), EMDR-terapia II-taso, Sensomotorinen (kehokeskeinen) psykoterapia I-taso, EFT-menetelmä I-taso, NLP- Master, Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus, Systeeminen työnohjaajakoulutus, Johtamisen erityisammattitutkinto, Keskiasteen oppilaitosten opettajantutkinto, Kouluttajakoulutus.
Erikoistuminen: Riippuvuusongelmat, 32 vuoden työkokemus A-klinikalla
Suuntaus: Kriisi- ja traumaterapia (psykodynaamis- kognitiivinen viitekehys), toissijainen suuntaus ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Sarita-Michelsson-e1611304913952.jpg

Sarita Michelsson

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapiaopiskelija (integratiivinen psykoterapia). Riippuvuusongelmien parissa työskentely on itselleni sydäntä lähellä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Sarita Michelsson

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi

Opiskelen integratiivista aikuisten yksilöpsykoterapiaa ja olen aikaisemmilta koulutuksiltani ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, sairaanhoitaja ja valtiotieteiden maisteri. Valmistun psykoterapeutiksi 12/2023. Kenelle tahansa voi tulla elämässä vastaan tilanteita, joiden äärellä ammattilaisen kanssa keskustelu voi tarjota ulkopuolista näkökulmaa, tukea ja uusia ajatuksia.

Millainen terapeutti olen:
Työskentelen integratiivisesta viitekehyksestä käsin, joka tarkoittaa asiakkaan asioiden ja ongelmien tarkastelua laajasti, eri psykoterapeuttiseen tutkimustietoon perustuviin menetelmiin ja käytäntöihin tukeutuen. Olen valmistunut aikaisemmin ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, ja hyödynnän myös näitä menetelmiä työskentelyssäni.

Olen työskennellyt päihde- ja riippuvuusongelmien parissa vuodesta 2016 alkaen ja pidän tästä työstä erityisesti. Minulla on lisäksi kokemusta neuropsykiatrisesta valmennuksesta sekä Kelan ammatillisesta- ja mielenterveyskuntoutuksesta seitsemän vuoden ajalta.

Mitä istunnoillani tehdään:
Olen kiinnostunut tutustumaan asiakkaan elämäntarinaan ja tutkimaan yhdessä sitä lisää. Vaikka terapeuttina olen melko aktiivinen, haluan antaa tilaa asiakkaan omalle kerronnalle ja rauhalliselle etenemiselle. Työskentelytapani perustuu pääasiassa keskustelemalla uusien näkökulmien löytymiseen tai aikaisemmin käsittelemättä jääneiden elämänkokemusten läpikäymiseen myötätuntoisessa ja turvallisessa, asiakkaan voimavarat huomioivassa yhteistyössä.

Terapiakäyntien sisältö vaihtelee asiakkaan elämäntilanteen, tarpeiden sekä toiveiden mukaan. Tapaamisella voidaan käsitellä rajatusti asioita, jotka ovat juuri sillä hetkellä ajankohtaisia ja asiakkaan mielessä, tai pidemmillä hoitojaksoilla työskentelemme laaja-alaisemmin. Työskentely voi tähdätä esimerkiksi omien voimavarojen löytämiseen ja hyödyntämiseen ratkaisujen saavuttamiseksi, tai pidemmissä hoitosuhteissa voidaan keskittyä enemmän mielensisäisiin tunnekokemuksiin ja niiden merkitykseen asiakkaan elämässä.

Työskentelen yli 16-vuotiaiden ja aikuisten kanssa. Riippuvuusongelmat ja tunnefokusoitutyöskentely kiinnostavat erityisesti.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Sairaanhoitaja, valtiotieteiden maisteri, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, integratiivinen psykoterapeutti (valmistuminen 12/2023)
Suuntaus: Integratiivinen, toissijainen suuntaus ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2023
Kiinnostuksen kohteet: Riippuvuusogelmat, neuropsykiatriset haasteet, opiskelu- ja työelämän haasteet, itsetuntemuksen ja -ymmärryksen lisääminen, ihmissuhdeongelmat.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/03/Kirsi-Forss-e1614753377416.jpg

Kirsi Forss

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia), seksuaaliterapeutti

Terapeuttina olen empaattinen, läsnäoleva, myötätuntoinen ja tilaa antava. Otan vastaan uusia asiakkaita. Yhteydenotot sekä tiedustelut vain sähköpostitse.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Kirsi Forss

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia), seksuaaliterapeutti

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen empaattinen, läsnäoleva, myötätuntoinen ja tilaa antava. Luottamuksellinen, turvallinen ja häpeää vähentävä työskentely on minulle erityisen tärkeää. Työskentelyotteeni on kunnioittava, rauhallinen ja ymmärtäväinen. Minulle on tärkeää kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet. Voit puhua mistä tahansa asiasta luottamuksellisesti ja avoimesti, ei ole asiaa, josta et kehtaisi kertoa. Vastaanotollani on lupa puhua myös kaikista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Traumapsykoterapiassa terapeutti on aktiivinen. Pyrin lisäämään sinun oman mielesi tutkimista tarkentavilla kysymyksillä, ohjaamalla huomiosi kehosi kuunteluun ja kehollisten reaktioiden huomioimiseen ja ymmärtämiseen.

Istunnot alkavat yhteisellä tilanteen kartoittamisella ja asiakas itse päättää, mistä on halukas keskustelemaan. Istunnoilla voidaan käyttää perinteisen vuorovaikutuksellisen keskustelun rinnalla erilaisia harjoitteita esim. kehollisia läsnäoloharjoitteita, rentoutusharjoitteita, vireystilan arviointivälineitä sekä standardoituja arviointimenetelmiä. Minulle on luntevaa käyttää erilaisia terapiamenetelmiä, mikäli asiakas kokee ne hyödyllisinä.

Traumapsykoterapiassa keskitytään usein aluksi vakauttamiseen, joka tarkoittaa arjen hallinnan vahvistamista. Tutkimme yhdessä arjen tilanteita, jotka tuovat sinulle voimia, toivoa ja tasapainoa. Sen lisäksi tarkastelemme menneisyyden traumaattisten tapahtumien näyttäytymistä tässä hetkessä ja harjoittelemme keinoja kohdata oireita laukaisevia tilanteita. Voimme käyttää myös EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) menetelmää traumatapahtumien hoitamiseen.

Työskentelen pääasiassa aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Erityisesti varhaiseen kiintymyssuhteeseen liittyvä traumatisoituminen, kuten altistuminen väkivallalle tai seksuaaliselle kaltoinkohtelulle ovat tapahtumia, joihin traumapsykoterapialla voi olla annettavaa.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Toimintaterapeutti AMK, auktorisoitu seksuaalineuvoja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), traumapsykoterapeutti (koulutuksessa)
Suuntaus: Traumapsykoterapia, vakavat kiintymyssuhdehäiriöt
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen keväällä 2023
Kiinnostuksen kohteet: Traumaattiset kriisit ja tapahtumat, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat sekä traumatisoituminen varhaisessa kiintymyssuhteessa.
Palvelut: Seksuaaliterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/11/Torsti-Niemi-e1644584275500.jpg

Torsti Niemi

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykodynaaminen yksilöterapia, tunnekeskeinen pariterapia)

Psykoterapeutti. Yksilöterapiaa ja pariterapiaa. Psykoterapeut. Individuell terapi och parterapi. Psychotherapist. Individual therapy and couples therapy.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Torsti Niemi

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykodynaaminen yksilöterapia, tunnekeskeinen pariterapia)

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Intensiivistä yksilöterapiaa, tiheydellä kaksi käyntiä viikossa. Tunnekeskeistä pariterapiaa, 90 min. istunnot 2-3 viikon välein.

Intensiv individuell terapi, två ggr/veckan. Emotionellt fokuserad parterapi, 90-minuters sessioner med 2-3 veckors frekvens.

Intensive individual therapy, two session weekly. Emotionally focused couples therapy, 90 minute-sessions with 2-3 weeks intervals

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, vaativan erityistason perheterapeutti. Tunnekeskeinen pariterapia (EFT), psykiatrian sairaanhoitaja
Suuntaus: Psykodynaaminen yksilöterapia, tunnekeskeinen pariterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Intensiivinen yksilöterapia. Tunnekeskeinen pariterapia. Työnohjaus (yksilö, ryhmä)
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.