Tornio | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Tornio

Toimipaikan tiedot

Osoite: Länsiranta 9

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Suurin osa terapeuteista on siirtänyt vastaanoton etävastaanotoksi. Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Läsnätapaamiseen tullessasi otathan mukaasi oman kasvomaskin. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi (etunimi.sukunimi@terapiatalonoste.fi).

Toimitila sijaitsee osoitteessa Länsiranta 9, Rajalla -kauppakeskusta vastapäätä. Samassa rakennuksessa on mm. autokoulu Myllylahti.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin kaikissa kysymyksissäsi Nosteen asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Tornion toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

Tornio
https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/12/Raimo-Maunu-e1579692632204.jpg

Raimo Maunu

Etävastaanotto, Oulu, Tornio

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Työskentelen ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian välineillä yhteistyössä asiakkaan kanssa toivottujen tavoitteiden suunnassa sekä etä- että lähivastaanotossa.

Raimo Maunu

Etävastaanotto | Oulu | Tornio

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina työskentelyni lähtökohta on asiakkaan tilanne ja tavoitteet. Annan asiakkaalle tilaa oman tilanteensa arvioimisessa. Pyrin luomaan luottamuksellisen ja avoimen vuorovaikutustilanteen, jossa asiakas voi vapaasti kertoa tilanteestaan. Pyrin löytämään yhdessä asiakkaan kanssa voimavarat ja keinot tilanteiden ratkaisemiseksi. Tuen asiakasta ratkaisujen muodostamisessa ja niiden käyttöönotossa.

Käytän ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian välineitä ja menetelmiä. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa perustuu avoimeen ja luottamukselliseen keskusteluun. Tavoitteena on löytää asiakkaan omista voimavaroista keinoja tilanteiden ratkaisuun. Asiakkaalle annetaan tilaa avautua tilanteestaan. Asiakkaan omista ja aiemmin toimineista välineistä etsitään yhdessä ratkaisukeinoja tilanteiden hallintaan.

Olen toiminut yli 30 vuotta nuorten ja aikuisten parissa opettajana, opinto-ohjaajana ja sekä oppilaitoksen että kunnan opetustyönjohtajana. Minulla on hyvät tiedot ja taidot nuoren ja aikuisen opiskelijan elämäntilanteen haasteista. Olen opinnoissani perehtynyt teologiaan, kasvatustieteeseen, psykologiaan, filosofiaan, informaatioteknologiaan, opinto-ohjaamiseen, oikeustieteeseen ja julkisoikeuteen.

Koulutus: TM, KK, HTK, opinto-ohjaaja, psykoterapeutti
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Opiskelun haasteet, työuupumus, syrjinnän kokemukset
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/06/Kaarina-Rauhala-e1622789544422.jpg

Kaarina Rauhala

Etävastaanotto, Tornio

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen)

Terapeuttina olen avoin, kuunteleva ja asiakasta kunnioittava. Psykoanalyyttisessä terapiassa tutkitaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen tunteitaan ja ajatuksiaan.

Kaarina Rauhala

Etävastaanotto | Tornio

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen)

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Terapeuttina olen avoin, kuunteleva ja asiakasta kunnioittava. Psykoanalyyttisessä terapiassa tutkitaan ja pyritään tunnistamaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen tunteitaan, ajatuksiaan, mielikuviaan ja kokemuksiaan. Puheen avulla pyritään ymmärtämään käyttäytymistä ja psyykkisiä kipukohtia. Asiakkaan puhe saa olla vapaata, omalle pohdinnalle annetaan tilaa. Olen tarvittaessa aktiivinen esittämällä kysymyksiä ja kommentteja.

Vastaanotollani lähdemme aina asiakkaan sen hetkisestä tarpeesta. Asiakas tuo aiheet, sen mitä mielessä on tai mikä tuntuu vaikealta ilmaista. Sen pohjalta lähden kuuntelemaan ja tarvittaessa kysymään. Pyrin tilan antamisessa kiireettömyyteen ja vapauteen. Alkuhaastattelujen perusteella sekä asiakas että minä arvioimme mahdollisuuden yhteistyölle. Tarjoan pitkää, vähintään vuoden tai kahden kestävää analyyttistä koulutusterapiaa vähintään kahden viikottaisen tapaamisen tiheydellä.

Olen työskennellyt kuunnellen ja rinnalla kulkien erilaisista taustoista tulevien ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Olen työskennellyt ihmisten kanssa elämänmuutoksissa, surussa ja kriisissä.
Olen asunut ja työskennellyt paitsi Suomessa, myös Euroopan ulkopuolella. Olen tottunut työskentelemään eri kulttureista ja eri uskonnoista sekä hengellisistä liikkeistä tulevien ihmisten kanssa. Kunnioitan kaikkia elämänkatsomuksia, uskontoja ja uskonnottomuutta. Olen suorittanut ensimmäiset opintojaksot sekä sairaala- että vankilatyöstä kirkon työntekijänä. Olen suorittanut ryhmänohjausopinnot turvapaikkaa hakevien lasten ja nuorten tukemiseen ryhmässä. Työskentelen kaikenikäisten aikuisten kanssa.

Koulutus: Teologian maisteri, psykoterapeuttiopiskelija
Suuntaus: Psykoanalyyttinen
Kela-oikeudet: Ei vielä
Kiinnostuksen kohteet: Itsetunto, identiteetti, muutos, luovuus, halu, yhteys
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/06/Kristiina-Pakola-kopio.jpg

Kristiina Pakola

Etävastaanotto, Tornio

Psykiatri

Olen aktiivinen, positiivinen ja myötätuntoinen. Tapaan asiakkaita ensisijaisesti psykiatrina sellaisissa haasteissa, joihin kaivataan lääkärin kannanottoa.

Kristiina Pakola

Etävastaanotto | Tornio

Psykiatri

Palvelukielet: suomi

Tällä hetkellä en pysty sitoutumaan pitkiin Kelan tukemiin kuntoutuspsykoterapioihin, vaan tapaan asiakkaita ensisijaisesti psykiatrina sellaisissa haasteissa, joihin kaivataan lääkärin kannanottoa. Tavanomaisia asioita ovat esim. lääkehoidon arvio, B-lausunnon tarve, oirekuvan mietintä, dg:n kartoitus sekä hoidon suunnittelu tai sellaiset terapian tarpeet, jotka ajatellaan työstettävän lyhytpsykoterapian puitteissa (10-15 vo-tapaamista).

Lääkehoidon periaatteenani on, että se ei yksistään yleensä ratkaise ongelmaa, mutta voi toimia hyvänä tukena psykoterapiaprosessissa, mikäli oirekuva on hankala. Lievät tai kohtalaiset mielenterveysongelmat ratkeavat yleensä ilman lääkehoitoa. Unilääkkeitä en suosittele pitkäaikaiseen käyttöön, vaan pyrin löytämään toisentyyppisen lääkkeen, joka parantaisivat unen laatua. En uusi toisten lääkäreiden aloittamia PKV-lääkkeitä. En myöskään aloita ADHD-lääkityksiä. Aina kun aloitan lääkityksen, toivon, että asiakas sitoutuu myös kontrollikäynnille.

Olen aktiivinen, positiivinen ja myötätuntoinen. Pyrin antamaan potilaalle erityisesti suhteen alussa tilaa kuvata kokemiaan haasteita, jotta ymmärrys potilaan tilanteesta selkiytyisi. Toisaalta olen kuitenkin rohkea ja uskallan haastaa myös asiakasta ongelmien ratkaisussa. Suhtaudun avoimesti asioihin ja ymmärrän, että asioilla on aina monta puolta riippuen, miltä kannalta asiaa tutkitaan. Uskallan ilmaista mielipiteeni oman osaamiseni puitteissa erinäisistä asioista. Ymmärrän kuulluksi tulemisen tarpeen jokaiselle meistä ja jokainen on oman elämänsä asiantuntija.

Etävastaanotto 45 min 165e ja B-todistus 120e.

Vain psykiatriaikoja.

Koulutus: Psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Pari- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja, EMDR-terapeutti, Jet-esimieskoulutus
Erikoistuminen: Psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Suuntaus: Pari- ja perhepsykoterapeutti
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Laaja-alaisesti ihmismielen häiriöt, niiden tutkiminen ja hoito. Lisäksi perheen ja parisuhteen vuorovaikutus haasteet ja niiden ratkaiseminen yhdessä.
Palvelut: Psykiatrit

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/09/Assi-Kannala.jpg

Assi Kannala

Etävastaanotto, Tornio

Lastenpsykiatri

Lastenpsykiatrin vastaanotto. Perhetapaamiset, lapsen/nuoren tapaamiset, vanhempien ohjaukselliset käynnit. Tällä hetkellä ei psykoterapiavastaanottoa.

Assi Kannala

Etävastaanotto | Tornio

Lastenpsykiatri

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Minulla on pitkä kokemus julkiselta sektorilta lastenpsykiatrian erikoisalalta. Olen kouluttautunut aikuisten, nuorten sekä lasten psykoterapeutiksi (psykodynaaminen suuntaus). Lasten ja perheiden tilanteet ja heidän avun tarpeensa ovat yksillöllisiä. Haluan vastaanotollani auttaa ymmärtämään lapsen/nuoren tilannetta lääkärin ja psykoterapeutin näkökulmasta, mutta myös kokonaisvaltaisesti.

Arvioin lapsen/nuoren psyykkistä vointia, mahdollista lapsen/nuoren kuntoutuksen tarvetta sekä diagnostiikkaa. Perheensisäisten vuorovaikutussuhteiden ja ympäristön tuomien kuormitustekijöiden huomioiminen ovat tärkeitä lapsen tilannetta arvioitaessa. Koska lasten- ja nuorisopsykiatriset pulmat vaativat usein monenlaisia tutkimuksia ja yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, kokonaisvaltaista arviota ja hoitoa on vaikeissa oirekuvissa mahdotonta toteuttaa pelkästään lääkärin vastaanottokäynnillä. Jos teitä kuitenkin mietityttää esim. kuinka huolissaan lapsenne/nuorenne tilanteesta on syytä olla, uskon voivani olla avuksi. Minulle voi varata aikaa lapsen/nuoren kanssa tai halutessaan vanhemmat voivat tulla kysymään neuvoa ilman lapsen/nuoren mukana oloa.

Etävastaanotto 45 min 165e. Ei ADHD- lääkitysten aloituksia tai uusintoja.

Koulutus: Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
Erikoistuminen: Lastenpsykiatrian erikoislääkäri
Suuntaus: Psykodynaaminen
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Lasten ja perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Itsetunto ja itsevarmuus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/07/Mari-Hiltunen-e1562574765111.jpg

Mari-Kaarina Hiltunen

Etävastaanotto, Raahe

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti (kognitiivinen), EMDR-terapeutti

Teen mm. psykoterapia- ja muita hoito-/kuntoutusarvioita. Pyydän ystävällisesti huomioimaan, että lääkemääräyksiä on mahdollista uudistaa vain pidemmissä hoitosuhteissa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Mari-Kaarina Hiltunen

Etävastaanotto | Raahe

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti (kognitiivinen), EMDR-terapeutti

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: varattavissa ainoastaan psykiatriaikoja.

Olen psykiatri ja kognitiivinen psykoterapeutti sekä EMDR-terapeutti. Minulla on Kelan palvelutuottajaoikeudet kuntoutuspsykoterapiassa sekä yksilö- että ryhmäpsykoterapiaan. Psykiatrina olen työskennellyt mm. psykiatrisilla avo- ja suljetuilla osastoilla, mielenterveystoimistoissa, päiväsairaaloissa sekä kuntoutumis- ja palvelukodeissa sekä vuodesta 2006 lähtien päätoimisesti yksityisvastaanotolla.

Psykiatrina teen mm. kuntoutuspsykoterapia- ja muita hoidon/kuntoutuksen tarpeen arvioita. Pitkittyneistä univaikeuksista kärsiville tarjoan 5-6 käynnin lyhytpsykoterapiajaksoja. En tee Nosteella yksilökuntoutuspsykoterapiaa, mutta kuntoutuspsykoterapiaryhmä Raaheen on alkamassa kevään aikana. Lisää kuntouspsykoterapiasta voit lukea täältä: www.terapiatalonoste.fi/ryhmapsykoterapia/

B-lausunto: 100e.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti (kognitiivinen yksilö- ja ryhmäpsykoterapia)
Erikoistuminen: Psykiatrian erikoislääkäri
Suuntaus: Kognitiivinen psykoterapeutti
Kela-oikeudet: Yksilö- ja ryhmäpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, unettomuus, elämänkriisit, psykoterapia-arviot
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/05/Riitta-Sodervall-e1592229067373.jpg

Riitta Södervall

Etävastaanotto, Tornio

Psykoterapeutti

Perhe- ja yksilöterapian psykoterapeutti, työnohjaaja, JET esimieskoulutus. Terapeuttina minulla on tärkeää toivon ylläpitäminen ja mottoni on "kyllä elämä kantaa".

Ei uusia KELA-asiakkaita

Riitta Södervall

Etävastaanotto | Tornio

Psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: saatavilla kertakäyntiaikoja.

Olen terapeuttina avoin, aktiivinen, läsnäoleva ja laajasti asiakkaan elämäntilanteeseen paneutuva. Minulla on 40 vuoden työkokemus psykiatrisesta hoitotyöstä. Olen ollut yksilö-, perhe-, pari-, ja ryhmäterapeuttina. Asiakaskuntani on ollut laaja. Asiakaspalautteissa minun on kerrottu olevan helposti lähestyttävä ja asiakkaita kunnioittava terapeutti.

Terapiatilanteissa olen asiakaslähtöinen, perheen ja verkoston huomioon ottava psykoterapeutti. Asiakkaan kanssa terapiassa käytössäni on monipuolinen työkalupakki, minulla on mm. kursseja/koulutusta ja kokemusta kognitiivisesta työotteesta sekä trauman ja elämänkriisin merkityksestä mielenterveyteen. Käytän myös keho/tietoisuustaitoharjoitteita. Hoidon arvioita tehdään puolivuosittain ja tarvittaessa tehdään muutokset terapiatyöskentelyssä. Terapiatyössäni on tärkeää toivon ylläpitäminen ja mottona on "kyllä elämä kantaa".

Olen työskennellyt Länsi-Pohjan psykiatrian tulosalueella yhteensä 40 vuotta, mm. Keroputaan sairaalan osastoilla ja eri avohoidon yksiköissä. Olen ollut alusta sakka kehittämässä Avoimen dialogin hoitomallia, joka alkujaan kehitettiin psykoosipotilaan hoitomalliksi. Olen osallistunut työntekijänä hoitomallista tehtyyn väitöstutkimukseen. Olen opiskellut perheterapeutiksi ja kouluttajaksi. Lisäksi minulla on psykodynaaminen 2 vuoden yksilöterapia koulutus, 10 ov. Lapin yliopiston järjestämä työnohjaaja koulutus ja jatkokoulutus esimiestyön ja työyhteisöjen työnohjaukseen. Lisäksi minulla on koulutusta ja kursseja kognitiivisesta terapiasta sekä kriisi- ja traumakoulutuksesta.
Olen tehnyt Kelan lasten ja nuorten perhekuntoutusta 12 vuotta, ohjannut Kelan kuntoutuskursseja masennuksesta toipuville niin yksilö- kuin parikursseja 13 vuotta. Lisäksi minulla on EMDR I ja EMDR II koulutukset. Tutustumiskäynti 90e/45min, jatkossa 100e/45min.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, työnohjaaja, JET esimieskoulutus, psykiatrian erikoissairaanhoitaja
Erikoistuminen: Kouluttaja psykoterapeutti
Suuntaus: Perheterapeutti avoimen dialogin hoitomalli, yksilöterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Vet psykoterapeutti avoimen dialogin hoitomalli, asiakaskeskeinen lähestymistapa, traumat ja elämänkriisit
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Unihäiriöt
Perhesuhdekriisit
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.