Rovaniemi | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Rovaniemi

Toimipaikan tiedot

Osoite: Maakuntakatu 29-31, 3. kerros, 96200 Rovaniemi

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Toimipiste sijaitsee Sampokeskuksessa tiloissa 3. kerroksessa, sisäänkäynti Subwayn viereisestä ovesta.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin kaikissa kysymyksissäsi Nosteen asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Rovaniemen toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

Rovaniemien julkisivu
https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/07/Rytilahti-Antti-30x40-1.jpg

Antti Rytilahti

Rovaniemi, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen avoin, kuunteleva, asiakasta kunnioittava sekä keskusteleva ja aktiivinen sekä elämää nähnyt ja sitä kokenut.

Antti Rytilahti

Rovaniemi | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Ajanvarauksia mahdollista tehdä 30.1. alkaen.

Työskentelyotteeni on voimavarakeskeistä, ratkaisuhakuista ja kannustavaa. Hyödynnän työssäni pääasiassa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa sekä kokemustani aikaisemmasta työstäni niin terapeuttina kuin erilaisten ihmisten ja yhteisöjen parissa. Tuen asiakasta löytämään uusia näkökulmia, toiveikkuutta ja selviytymiskeinoja erilaisissa elämäntilanteissa. Olen rauhallinen ja myötätuntoinen, asiakasta arvostava sekä asioita pohtiva ja tutkiva mutta samalla myös ratkaisuihin pyrkivä. Vahvuutenani ovat vuorovaikutteisuus ja voimavarakeskeisyys.

Terapiaistunnoissa käydään läpi asiakkaan toiveiden mukaisesti hänen ongelmiinsa liittyviä tekijöitä ja tapahtumia pohdinnan kautta etsien asioihin uusia näkökulmia. Käyttämiini menetelmiin kuuluu mm. pohdiskella yhdessä asiakkaan kanssa hänen näkemyksiään ja kokemuksiaan suhteessa elämäänsä ja ongelmiinsa sekä erilaiset tehtävät, joilla selvitetään keinoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Kiinnostuksenani ovat erityisesti erokriisit, työuupumus ja masennus.

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, johtamistaidon koulutus
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Marja-Kiuru-1.jpg

Marja Bergman (ent. Kiuru)

Rovaniemi, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Ratkaisukeskeisyys on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi rohkaista näkemään arjessa enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä.

Marja Bergman (ent. Kiuru)

Rovaniemi | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti, pohjois-saame

Olen tilaa antava tai aktiivinen, riippuen asiakkaan tarpeesta. Tietoinen läsnäolo koko tapaamisen ajan edellyttää minulta rauhallisuutta, asiakasta arvostavaa ja onnistumisia korostavaa vuorovaikutusta. Suorapuheisuus on tosin usein osoittautunut ydinajatuksia avaavaksi ja auttanut oivaltamaan omia, ehkä unohtuneita taitoja. On se joskus osoittautunut huonoksikin tavaksi. Koen olevani tarvittaessa rohkea puhumaan asioista oikeilla nimillä (esim. kuolemasta, kostamisesta, kuolemisesta, häpeästä, vihasta jne) ja avaamaan sanojen merkitystä kokemusten kautta. Pidän vahvuutena pitkää ja monipuolista kokemusta kipuhoitajana, jossa elämäntilanteiden jäsentäminen ja arjen pienten, hyvien asioiden esiin nostamisen on olennaista. Oman oivalluksen odottaminen on vahvuus ja ajoittainen oman riittämättömyyden tunteen tunnistaminen ja ääneen sanominen. vahvuuteni on myös kolme aikuista, itsenäisesti ja suhteellisen onnellisesti elävää lasta, joita en ole halannut kuoliaaksi.

Ensimmäisillä tapaamisilla annan tilaa kertoa oman tarinan sellaisena kuin sen haluaa kertoa. Teen muistiinpanoja ja esitän tarkentavia kysymyksiä. Mitkä asiat tässä elämäntilanteessa on hyvin? Tulevaisuuteen kuljettaminen ja tulevaisuuskirjeiden käyttö tavoitteen asettelussa on mielipuuhaa. Kuitenkaan tulevaisuusorientaatio ei tunnu luontevalta ennekuin asiakas on saanut tilaa omalle tarinalleen ja tuntee tulleensa ymmärretyksi ja kuulluksi. Jäsennän usein elämäntilannetta mindmap-tyyppisellä kaaviolla, johon eritellään tilanteeseen vaikuttavat osatekijät, mutta myös asiat, joita voi tehdä vaikuttaakseen asiaan. Elämänpyörä antaa samantapaisen keinon työstää asiaa. Ahdistus- ja paniikkioireiset saavat pieniä altistavia tehtäviä, opettelevat tunnistamaan triggereitä ja keksimään omia tapoja saada kiinni tilanteen hallinnasta. Päätän tapaamisen aina jonkin kolmesta vaihtoehdosta: Minkälainen fiilis sulla on nyt?/ Puhuttiinko oikeista asioista?/Kannattiko tulla?

Suurimmalla osalla asiakkaista on, ja on ollut KELA:n päätös. Suurin osa on edelleen nuoria aikuisia, opiskelijoita ja lapsiperhearkea eläviä. Kivunhoidon erikoiskoulutus ja kuntoutumisen prosessin yksilöllisen prosessin hallinta voimaantumista tukevana menetelmänä on kliinisen hoitotyön kokemuksen vahvistamaa erityisosaamista, joka sopii äärimmäisen hyvin ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehykseen. Lyhytterapiaa olen toteuttanut itsemaksavien kanssa jo kauan aikaa.

Koulutus: Sairaanhoitaja, psykoterapeutti, YtM
Erikoistuminen: Kivunhallinta
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Kivunhallinnan prosessi
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/09/Katja-Vahteri-e1664531480248.jpeg

Katja Vahteri

Muonio, Rovaniemi, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Keskeistä työskentelyssäni on turvallisuus, vakautuminen, oireiden lievittyminen ja taitojen kehittäminen. Ihmisenä olen lämmin ja helposti lähestyttävä.

Katja Vahteri

Muonio | Rovaniemi | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen lämmin, helposti lähestyttävä ja turvallinen. Työtapani on integratiivinen ja yhdistelen menetelmiä ja tutkittua teoriatietoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Olen aktiivinen terapeutti ja lähestyn asioita aina sekä kehollisesti että kognitiivisesti. Läsnäolo ja yhdessä tutkiminen turvallisessa ilmapiirissä on terapiasuhteen tärkeimpiä elementtejä.

Terapiassa aina aluksi tehdään kartoitusta ja vointia. Tavoitteet terapialle rakennetaan yhdessä ja niitä arvioidaan säännöllisesti.Terapiassa käytän kehollisia menetelmiä keskustelun ja yhdessä pohtimisen lisäksi. Terapiaan kuuluu taitoharjoittelua mikäli se palvelee asiakasta. Tarvittaessa terapiassani saa kotitehtäviä jotka tukevat terapian kulkua.Suunnitellusti käytän EMDR-menetelmää terapiaprosessin tukena.

Olen työskennellyt sosionomin tehtävissä 20-vuoden ajan traumatisoituneiden ihmisten parissa erilaisissa työtehtävissä. Erityistä osaamista löytyy mm. elämän kriiseistä, perheväkivallasta, kiintymyssuhdetraumoista, traumatisoituneiden vanhempien tukemisesta, vauvatyöstä sekä lastensuojelullisista kysymyksistä. Lisäkoulutuksia minulla on vauvatyöstä (Ensi- ja turvakotien liitto, Vauvana elämä alkaa prosessi koulutus) väkivaltatyöstä (Ensi- ja turvaotien liiton täydennyskoulutus väkivalttyötä tekeville), kriisityöstä (Traumapsykoterapiaopintoihin kuuluva osuus) vanhemmuuden tukemisesta (Traumaterapiakeskuksen Vakautta vanhemmuuteen ryhmän ohjaajan koulutus)ja dissosiaatiohäiriön arvioinnista (Traumaterapiakeskuksen täydennyskoulutus/Suzette Boom). Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden kanssa. Kiinnostuksenani on traumat ja vaikeat elämänkokemukset, vanhemmuuden tuki sekä ihmissuhdevaikeudet.

HUOM! Tällä hetkellä tarjolla ainoastaan etävastaanottoja. Muoniossa ja Rovaniemellä onnistuvat vuoden vaihteen jälkeen läsnävastaanotot.

Koulutus: Traumapsykoterapeuttiopiskelija, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sosiaalialan koulutus, EMDR 1 ja 2 -koulutukset
Erikoistuminen: Vakavat kiintymyssuhdetraumat
Suuntaus: Traumapsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 4/2023
Kiinnostuksen kohteet: Erityistä osaamista löytyy mm. elämän kriiseistä, perheväkivallasta, kiintymyssuhdetraumoista, traumatisoituneiden vanhempien tukemisesta sekä lastensuojelullisista kysymyksistä.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/04/free-icon-female-profile-1-e1588232757509.png

Elise Kela

Rovaniemi, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), taideterapeutti, työnohjaaja

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, taideterapeutti, työnohjaaja (StoRy), nepsy-valmentaja Olen helposti lähestyttävä, asiakkaan ainutkertaisuutta arvostava terapeutti.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Elise Kela

Rovaniemi | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), taideterapeutti, työnohjaaja

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen hyvä ja herkkä kuuntelija, mutta myös jämäkkä tarpeen tullen. Terapia on vuorovaikutusta puolin ja toisin. Huumori on myös terapiassa tärkeä elementti. Vahvuutenani koen luovuuden. Se auttaa löytämään asiakkaalle haastaviin tilanteisiin ja toimintatapoihin erilaisia vaihtoehtoja ja näkökulmia. Jokaisen asiakkaan kohdalla asiakkaan tarpeet määrittää työskentelyn suuntaviivoja. Pienin askelin eteenpäin.

Asiakas kuvaa jotakin itselleen merkityksellistä asiaa/tunnetta. Avoimilla kysymyksillä liityn yhteiseen pohdintaan. Mitä asiakas ajattelee syvemmin? Milloin tämä asia tulee esiin? Haluaako asiakas muuttaa jotakin? Tunnistaako ympäristöstään jotakin samanlaista? Jokaisen asiakkaan kanssa työskentely on erilaista. Yhteistä vuoropuhelua. Terapiassa saa olla hiljaakin, mutta myös nauraa.
Tunteiden inhimillinen kirjo on luvallista.
Jos asiakas haluaa, voidaan asiaa lähestyä myös esim. kuvan tekemisen kautta. Värien ja muotojen tekeminen helpottaa usein sanallista ilmaisua jäsentymään.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, psykiatrian erikoissairaanhoitaja
Suuntaus: ratkaisukeskeinen, taideterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Neuropsykiatriset haasteet
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Työn ohjaus ja urakysymykset
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/04/Lea-Lahtela-e1619509465219.jpg

Lea Lahtela

Kuusamo, Rovaniemi, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Tuen sinua löytämään uusia näkökulmia, toiveikkuutta ja selviytymiskeinoja erilaisissa elämäntilanteissa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Lea Lahtela

Kuusamo | Rovaniemi | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Kela-asiakkaille paikkoja Kuusamon vastaanotolla.

Olen ratkaisukeskeisen viitekehyksen omaava psykoterapeutti. Tuen sinua ratkaisukeskeisin menetelmin etsimään ja löytämään uusia näkökulmia, toiveikkuutta ja selviytymiskeinoja erilaisissa haasteellisissa elämäntilanteissa. Keskeistä työskentelyssä on auttaa sinua vahvistamaan omia voimavarojasi, joiden turvin pääset eteenpäin kohti tavoitteitasi. Rakennetaan pienin askelin polku kohti sinulle merkityksellistä ja mielekästä elämää. Terapeuttina olen empaattinen, asiakasta kunnioittava ja kannustava.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisin menetelmin rakennetaan asiakkaan muutostoiveista, tavoitteista ja lähtökohdista käsin polkua kohti mielekästä ja hyvää elämää. Työskentelyn tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään ja tunnistamaan omat, ehkä vielä piilossa olevat voimavarat, joiden turvin edetä kohti tavoitteita. Työskentely perustuu luottamukselliseen ja asiakkaan arvomaailmaa kunnioittavaan kohtaamiseen. Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus sosiaalityöstä eri ikäisten asiakkaiden kanssa sekä kokemusta myös esimiestyöstä ja johtamisesta sosiaalialalta.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri YTM
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Kaikenlaiset haasteelliset elämäntilanteet, kriisit ja niistä toipuminen
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/04/Raili-Koistinen.jpg

Raili Koistinen

Rovaniemi, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (erityistason ratkaisukeskeinen)

Olen avoin kaikille mahdollisuuksille toipumisesi tiellä. Arvostan tunteitasi ja ajatuksiasi. Olen rauhallinen, kuunteleva ja keskusteleva. Sydän on mukana työssäni.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Raili Koistinen

Rovaniemi | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (erityistason ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina toimin tilanteen mukaan. Olen rauhallinen, keskusteleva ja tilaa antava. Psykoterapiassa pidän tärkeäni asiakkaan ja terapeutin välistä avointa, arvostavaa, tasaveroista vuorovaikutusta ja asiakkaan kuulluksi tulemista. Terapeuttina toivon voivani auttaa Sinua löytämään ratkaisuja haasteisiin luottamuksellisessa ja avoimessa vuorovaikutussuhteessa askel kerrallaan. Pyrimme rakentamaan yhdessä ratkaisuja ja luomaan tulevaisuus, jota haluat elää riippumatta siitä mitä menneisyydessä on tapahtunut.

Istunnoissa käydään läpi asiat jotka toimivat ja jotka eivät toimi. Käydään läpi asiakkaan toiveiden mukaisesti hänen pulmiin ja haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tapahtumia. Pohditaan yhdessä uusia näkökulmia ratkaisujen löytämiseksi. Asiakkaan toiveet huomioiden voin antaa kotitehtäviä, joiden avulla asiakas saa itse oivaltaa tilanteeseensa vaikuttavia asioita. Istunnoissa voin käyttää myös voimauttavan valokuvan keinoja.

Peruskoulutukseltani ole psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, työnohjaaja, seksuaaliohjaaja/neuvoja, koulutettu kriisityöntekijä.

Työskentelen mielelläni yli 16-vuotiaitten kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaaja, seksuaaliohjaaja/neuvoja, koulutettu kriisityöntekijä
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Masennus, ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, itsetunto ongelmat, elämänhallinta, työelämä/opiskelu, kriisit, ihmissuhde kriisit/ongelmat.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Psykoosit
Syömishäiriöt
Lapsettomuus
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.