Lahti Vapaudenkatu | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Lahti Vapaudenkatu

Toimipaikan tiedot

Osoite: Vapaudenkatu 6 A, 4. kerros, 15110 Lahti

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia, ryhmäterapia.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Toimipiste sijaitsee osoitteessa Vapaudenkatu 6 A, 4. kerroksessa. Samassa rakennuksessa on Lahden Diakoniakeskus.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin kaikissa kysymyksissäsi Nosteen asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Lahden toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/04/Heidi-Rauha-e1588063192645.jpg

Heidi Rauha

Lahti, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Olen yksilöterapeutti (VET), perheterapeutti (ET), työnohjaaja ja kouluttaja. Terapiaviitekehykseni on kognitiivinen, dialektinen ja systeeminen.

Heidi Rauha

Lahti | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Työskentelen lämminhenkisesti ja elämänläheisesti käyttäytymisterapian periaatteiden mukaan nykyhetkeen ja arkielämään painottuen. Tavoitteenani on aina asiakkaan elämänlaadun kohentaminen. Käytän työssäni tieteellisesti tutkittuja menetelmiä ja mittareita silloin, kun niitä tarvitaan. Haluan olla aidosti läsnä ja avuksi asiakkaalleni koko terapian ajan. Yhteistyö, luottamuksellisuus ja turvallisuuden tunteen luominen ovat terapiatyöskentelyni avaimia. Terapian alkuvaiheessa paneudun asiakkaan elämää eniten kuormittaviin asioihin ja kriisien katkaisemiseen. Pidän tärkeänä sellaisten asioiden pohtimista, mitkä näyttävät ylläpitävän ja lisäävän asiakkaan ahdinkoa. Stressin vähentäminen lisää voimavaroja ja työskentelyn mielekkyyttä. Käytän istunnoilla tarvittaessa aikaa uusien taitojen, suhtautumistapojen ja vaihtoehtoisten näkemysten omaksumiseen mutta myös hyväksymisen harjoitteluun. Asiakkaan asenne elämäntilanteeseensa kiinnostaa minua. Pyrin toiminnallani osoittamaan, että asiakas on minulle arvokas riippumatta terapiaan hakeutumisen syistä. Asiakas opettaa elämänkokemuksillaan myös minua.Terapeuttina olen tarkka, rohkea, avoin ja sitoutunut. Perusluonteeltani olen optimistinen, luottavainen, iloinen ja huumorintajuinen, minkä toivon asiakkailleni vuorovaikutuksemme kautta välittyvän.

Tarkastelemme yhdessä elämän tapahtumia, haasteita ja kokemuksia sekä sitä, mikä tekee asiakkaan elämästä vaikeaa juuri tällä hetkellä. Annan käyttöön osaamiseni, kokemukseni ja asiantuntemukseni samalla, kun pyrin hahmottamaan, miten asiakas pulmiaan kuvaa ja miten hän on yleensä yrittänyt elämänsä ongelmatilanteita ratkaista. Ymmärrettyäni asiakkaan ongelman mahdollisimman tarkasti, pyrin antamaan siitä ja sen hoitamisesta hänelle kaiken olennaisen tiedon. Tavoitteenani on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia oivalluksia ja arvoja, mitkä ovat hänelle elämässä tärkeitä ja mitkä parantavat hänen elämänlaatuaan. Uusien ratkaisujen ja käyttäytymisten avulla voimme elämää hankaloittavia toimintamalleja korvata (esim. saada käyttöön uusia toimintatapoja, kokemusmalleja, ajatuksia, selviytymistaitoja jne.). Käytössäni ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät ja siihen kuuluvat lukuisat tieteelliset ja tutkitut mittarit, joiden avulla voin luotettavasti mitata ja seurata asiakkaan voinnin etenemistä. Keskeisenä pidän asiakkaan asenteen, tilanteeseen suhtautumisen ja asioiden hyväksymisen tarkastelua, sekä asiakkaan motivaatioita jaksaa ponnistella oman hyvinvointinsa kasvattamiseksi.

Olen toiminut yli 30 vuotta vaativien lastensuojelunuorten, heidän perheidensä ja heitä hoitavien työntekijöiden parissa, mitkä ovat erityiskohderyhmääni ja lähellä sydäntäni. Epävakaat käyttäytymiset ja erilaiset persoonallisuushäiriöoireet ovat vahvaa osaamisaluettani. Myös masennus-, ahdistus-, itsetuhoisuus- ja aggressiohäriöiden sekä traumojen ja riippuvuusongelmien hoidosta minulla on laaja työkokemus. Näistä ongelmista kärsivät ovat terapiassa eniten hyötyneet dialektisen käyttäytymisterapian menetelmien soveltamisesta. Terapeutti- ja käyttäytymisanalyysikoulutukseni on sisältänyt laaja-alaisesti metodologisia ja eri lähestymistapoja painottavia terapiamenetelmiä sekä erityisongelmien hoitokokonaisuuksia. Lisäksi olen hankkinut spesifiä tietoutta lukuisista kansainvälisistä kongresseista. Käytän terapiatyössäni mahdollisuuksien mukaan myös muita persoonallisia vahvuuksiani kuten luovuutta, elämyksiä ja esteettisiä arvoja.

Otan kovin mielelläni vastaan erilaisia ja erilaisista syistä terapiaan hakeutuvia asiakkaita varhaisnuorista ikäihmisiin. Tarjoan ainoastaan etävastaanottoja.

Koulutus: Psykoterapeutti (VET), perheterapeutti (ET), työnohjaaja, kouluttaja, sovelletun ja kliinisen käyttäytymisanalyysin koulutus
Erikoistuminen: Persoonallisuushäiriöt ja käyttäytymisterapeuttiset interventiot
Suuntaus: Kognitiivinen (ja dialektinen) käyttäytymisterapia, sovellettu käyttäytymisanalyysi
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Nuorten ja nuorten aikuisten vaikeat elämäntilanteet ja niihin liittyvät ongelmanratkaisut, terapiasuhteen muodostumiseen ja asiakkaan työskentelymotivaatioon vaikuttavat tekijät, asiakkaan motivaatiota ja itsehallintaa lisäävät interventiot.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/10/Pirjo-Niemi-Jarvinen-1.png

Pirjo Niemi-Järvinen

Helsinki, Lahti, Vantaa, Etävastaanotto

Pari- ja perhepsykoterapeutti

Vakauttava kehotietoisuutta avaava pari- ja perheterapeutti, jolle ovat tuttuja vuorovaikutussuhteiden moninaiset haasteet.

Pirjo Niemi-Järvinen

Helsinki | Lahti | Vantaa | Etävastaanotto

Pari- ja perhepsykoterapeutti

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen keskusteleva, asiakkaan kanssa yhdessä pohdiskeleva dialoginen terapeutti. Uskon parien ja perheiden vuorovaikutussuhteiden avaamisen ja yhteisen ymmärryksen lisäämisen kautta saataviin myönteisiin tuloksiin parien ja perheiden elämässä. Olen myötätuntoinen, kuunteleva ja myös aktiivinen vierelläkulkija ja ymmärryksen lisääjä. Uskon ratkaisujen avaimien löytämiseen asiakkaissa itsessään, yhdessä pohtimisen kautta. Kehotietoisuuden lisäämisen ja vakauttamisen keinoin tuon omaa osaamistani yhteiseen keskusteluun ja ymmärryksen lisäämiseen. Kaikella ihmisten välisellä toiminnalla on joku syy, joka usein liittyy vääristyneisiin molemminpuolisiin tulkintoihin. Näitä tulkintoja haluan olla avaamassa yhdessä asiakkaiden kanssa ja siten luoda uudenlaista ymmärrystä asiakkaiden elämään. Ymmärryksen kautta on mahdollisuus vaikuttaa vuorovaikutussuhteisiin ja siten lisätä asiakkaiden hyvinvointia.

Tapaamisen aluksi keskustellaan tavoitteista tapaamiselle ja edellisen tapaamisen herättämiä ajatuksia. Tapaamisilla tehdään kehollisia maadoittavia harjoituksia, luodaan yhteistä ymmärrystä mm.sukupuun ja elämänjanojen avulla, kuunnellaan itseä ja toista. Lisätään kehollisten tuntemusten ymmärrystä. Tehdään ymmärrystä lisääviä kotitehtäviä. Jokaisella kerralla arvioidaan tapaamisen oikeanlaisuutta juuri kyseisten asiakkaiden kohdalla ja kohdennetaan työskentelyä tarpeiden mukaan.

Olen vahvistanut pari- ja perheterapeutin osaamistani vuoden kestävällä traumakoulutuksella, samoin psykofyysisen psykoterapian koulutuksella. Minulla on myös työnohjaajakoulutus. Työskentelen parien ja perheiden kanssa. Kiinnostuksen kohteena on erilaiset vuorovaikutukselliset haasteet. Otan vastaan myös yksilöasiakkaita (itsemaksavat tai maksusitoumuksella)

Koulutus: Perheterapeutti, pariterapeutti, työnohjaaja, sosionomi
Erikoistuminen: Pitkä kokemus lastensuojeluun liittyvistä vuorovaikutuksellisista haasteista
Suuntaus: Narratiivinen, dialoginen, vakauttava kehotietoisuus
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Parien ja perheiden vuorovaikutussuhteisiin liittyvät haasteet ja voimavarat
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Katajala-e1652442406119.jpg

Aulis Katajala

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Psykoterapia-arvioinnit ja niihin liittyvät B-lausunnot. Psyykkisen tilan arvioinnit ja psykiatriset hoidot. Lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteuttaminen.

Aulis Katajala

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi

Psykoterapia-arvioinnit ja niihin liittyvät B-lausunnot. Psyykkisen tilan arvioinnit ja psykiatriset hoidot. Lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteuttaminen. Työkykyarvioinnit ja lausunnot. Vain psykiatriaikoja.

Työskentelen aikuisten potilaiden kanssa. Työskentelytapani on potilasta kuunteleva; hänen kokemuksiaan ja mielipiteitään huomioiva ja arvostava. Arviointivaiheessa on olennaista potilaan haastattelu ja hänen oma kuvauksensa elämänhistoriasta ja nykytilanteesta. Lisäksi käytän apuna joitakin tutkimus- ja kyselykaavakkeita.

Hoito voi jatkua psykoterapiassa, jota varten teen B-lausunnon. Jatkohoito voi tarvittaessa sisältää myös lääkehoitoja ja/tai harvatahtisempia seurantakäyntejä psykiatrin vastaanotolla. Joskus on tarpeen tehdä lähete jatkotutkimuksiin tai potilaalle paremmin sopivaan hoitoon. Kaikki hoitoon liittyvät asiat suunnitellaan yhteistyössä potilaan kanssa, hänen näkemystään kunnioittaen. Tärkeää on, ettei potilas jää jatkossakaan yksin ongelmiensa kanssa.

Psykiatrina olen tehnyt laajalti töitä sekä avohoidossa että sairaaloissa. Psykiatrin yksityisvastaanottoa ja psykoterapeutin työtä olen tehnyt viimeisen 25 vuoden aikana. Minulla on päihdelääketieteen erityispätevyys. Teen työtä myös päihdeongelmien kanssa, jossa koulutukseni ja työkokemukseni on kohdistunut erityisesti työ- ja opiskeluelämän päihdeongelmiin.

Huomioithan ystävällisesti, että en uusi muiden lääkäreiden kirjoittamia rauhoittavien lääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden reseptejä, enkä määrää ensikäynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
45 minuutin käynti 185 €
Lausunnot 80-160 € lausunnon laajuudesta riippuen

Koulutus: Psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääkäri, psykoterapeutti
Suuntaus: Psykodynaaminen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykiatrinen hoito, lääkehoidot, psykiatrin lausunnot, päihdelääketiede
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/12/Kuivalainen-Mirkku.jpg

Mirkku Kuivalainen

Lahti, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Olen traumapsykoterapeuttiopiskelija. Tarjoan psykoterapeuttista keskustelutukea ja opintoihini kuuluvaa koulutuspsykoterapiaa.

Mirkku Kuivalainen

Lahti | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Olen traumapsykoterapeuttiopiskelija. Tarjoan psykoterapeuttista keskustelutukea sekä opintoihini kuuluvaa koulutuspsykoterapiaa. Pidän tärkeänä luottamuksellista ja turvallista ilmapiiriä, kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta, yksilöllisiä tavoitteita sekä avoimen ja vastavuoroisen yhteistyösuhteen muodostumista. Olen helposti lähestyttävä, asiakasta kuunteleva, mutta myös aktiivinen, osallistava ja yhdessä pohtiva.

Koulutukseltani olen sosionomi, kriisityöntekijä sekä Hoivaa ja Leiki-ohjaaja ja kyseisen menetelmän työnohjaaja. Menetelmää voidaan hyödyntää osana terapiaa vahvistamaan vanhemman ja lapsen välistä tunnesuhdetta raskaus- ja vauva-ajasta aina viiteen ikävuoteen asti. Olen työskennellyt vankilan perheosastolla sekä matalan kynnyksen palveluissa. Osaamisalueitani ja mielenkiinnon kohteitani ovat kiintymyssuhteet, ylisukupolvisuus, erilaiset kriisit, yksittäiset ja kehitykselliset traumat. Työskentelen aikuisasiakkaiden kanssa. Asiakkaan tarpeista lähtien voidaan sopia muutaman kerran jaksosta tai pitkäkestoisesta työskentelystä.

Traumapsykoterapeuttisessa työskentelyssä huomioidaan keskustelun ohella myös kehon ja mielen yhteys. Terapiassa edetään kolmivaiheisen mallin mukaan (vakauttaminen, traumamuistojen käsittely, uudelleen suuntautuminen) yksilöllisesti asiakkaan tarpeista lähtien. Toisinaan voidaan pysyä pelkässä vakauttamisvaiheessa, jonka tarkoituksena on turvallisuuden kokemuksen vahvistuminen, itselle sopivien säätelykeinojen opettelu sekä oireiden ja voinnin helpottuminen arjessa. Traumojen käsittely tapahtuu aina turvallisesti ja säädellysti tässä ja nyt hetkeen kiinnittyen. Tehdään yhdessä terapiasta Sinun näköisesi matka, jossa on tilaa turvallisesti tuntea, kokea ja oivaltaa.

Koulutus: Traumapsykoterapeuttiopiskelija, sosionomi, kriisityöntekijä
Suuntaus: traumapsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2025
Kiinnostuksen kohteet: Ammatillisia kiinnostuksen kohteitani ovat kiintymyssuhteet, ylisukupolvisuus, erilaiset kriisit, yksittäiset ja kehitykselliset traumat
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/04/Tarja-Manner-1-e1588578980235.jpg

Tarja Manner

Lahti, Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Pienikin muutos voi kasvattaa ja vahvistaa asioita toivottuun suuntaan. Löydämme ainutkertaiset näkökulmat ja yksilölliset voimavarat ratkaisujen rakentamiseen.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Tarja Manner

Lahti | Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina läsnäoleva ja tarkka kuuntelija. Olen myös myötätuntoinen ja pyrin luomaan hyvän asiakassuhteen. Olen positiivinen ja näkökulman vaihtamisen myötä käytän myös oikean hetken tullen huumoria vuorovaikutuksessa. Olen työskennellyt erityisryhmien kanssa ja olen tottunut monenlaisiin kohtaamisiin työssäni. Olen persoonaltani hyvin salliva ja vuorovaikutus on joustavaa, tämä on minun vahvuuteni. Tosin olen myös saanut palautetta jämäkkyydestäni toimiessani aikaisemmin 15 vuotta erityisopettajana. Työskentely on kuitenkin aina inhimillistä ja lähtee asiakkaan tavoitteista ja muutostoiveista.

Työssäni käytän monipuolisesti ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä. Sovellan terapiamenetelmiä luovasti ja tilannesidonnaisesti. Terapiatapaamisissa keskustelemme teemoista, jotka ovat hyödyllisiä asiakkaan edistymisen kannalta. Asiakas etenee prosessissa omaan tahtiin ja tuo esille niitä asioita, jotka sillä hetkellä ovat hänelle merkityksellisimpiä. Joskus asiakas saa mukaansa tehtävän, joka auttaa prosessin etenemisessä. Istunnon lopussa arvioimme, onko istunto vastannut odotuksia ja onko asiakas kokenut sen hyödylliseksi sekä tavoitteiden mukaiseksi.

Olen työskennellyt mielenterveyskuntoutujien, neuropsykiatristen (ADHD-, Asperger-, Autisminkirjo) nuorten parissa. Olen ohjannut nuoria osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistamisessa, ammatinvalinnassa ja erilaisilla urapoluilla. Työskentelen mielelläni kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa, mutta pidempi aikainen työkokemukseni on työskentely nuorten parissa.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja, psykoterapeutti
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöterapia
Kiinnostuksen kohteet: Neuropsykiatriset häiriöt, taideterapeuttinen työskentely, toiminnalliset menetelmät, ura- ja elämäntarinat
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/06/Nina_Kosonen-e1592831963142.jpg

Nina Kosonen

Lahti, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen helposti lähestyttävä ja asiakasta arvostava psykoterapeutti. Koen, että luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde on terapiassa ensiarvoisen tärkeää.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Nina Kosonen

Lahti | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Olen helposti lähestyttävä ja asiakasta arvostava psykoterapeutti. Koen, että luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde on terapiassa ensiarvoisen tärkeää. Ratkaisukeskeisen terapian viitekehyksen mukaisesti luotan ja uskon siihen, että asiakkaalla on itsellään avaimet tarvittavien muutosten tekemiseen. Tapaamisissa terapian kulku määräytyykin aina asiakkaan omat tavoitteet huomioiden. Terapeuttina olen lähinnä asiakasta arvostava, uusia näkökulmia tarjoava ja toiveikkuutta lisäävä rinnalla kulkija. Minulla on KELA:n oikeudet ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan, mutta työtapani on integroiva eli käytän hyväksi havaitsemiani menetelmiä monipuolisesti. Omaan myös vahvan kokemuksen lasten opetus-, kasvatus- ja ohjaustyöstä ja psykoterapeutin työhöni kuuluukin myös vanhemmuuden tukemista ja yhdessä uusien näkökulmien pohtimista.

Terapian kulku määräytyy aina asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan yhdessä tilanne ja keskustelujen tarve (joskus ratkaisut löytyvät nopeasti, eikä säännöllisiä tapaamisia tarvita). Tavoitteenani on auttaa asiakasta kohti hänen omia tavoitteitaan ja tukea häntä elämässä eteenpäin. Tapaamiset ovat pääosin keskustelua, mutta voivat sisältää esimerkiksi tehtäviä ja mielikuva- ja altistusharjoituksia. Halutessaan asiakas saa tapaamisten välillä asian prosessoinnin lisäksi tehdä myös välitehtäviä, jotka edistävät ja toisinaan nopeuttavatkin tavoitteen saavuttamista. Kaiken perusta on kuitenkin asiakkaan omat toiveet, onhan jokainen meistä itse oman elämänsä asiantuntija.

Olen toiminut yli kaksikymmentä vuotta opettajana ja omaankin vahvan kokemuksen lasten ja nuorten opetus-, kasvatus- ja ohjaustyöstä. Psykoterapeuttina olen toiminut viimeiset viisi vuotta ja asiakaskuntaani ovat kuuluneet niin nuoret kuin ikäihmisetkin. Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Työskentelen myös mielelläni vanhemmuuden tukena, jolloin huoltajien lisäksi tapaamisiin voi osallistua myös nuoremmat lapset. Kiinnostuksenani ovat etenkin itsetuntoon ja elämänhallintaan liittyvät pulmat. Olen myös tehnyt laajalti töitä ahdistus- ja masennusoireisten asiakkaiden kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Kasvatustieteen maisteri, psykoterapeutti
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi kiinnostaa, hyvinvointitaitojen opettaminen lapsista ikäihmisiin
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/10/Nora-Timonen-e1602238724923.jpg

Nora Timonen

Lahti, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia), seksuaaliterapeutti

Onko elämässäsi haasteita, joiden käsittelyyn tarvitset tukea? Tarjoan asiakaslähtöistä keskustelutukea elämäntilanteesi pohtimiseen.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Nora Timonen

Lahti | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia), seksuaaliterapeutti

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen sairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti ja psykoterapeuttiopiskelija (traumaterapia), minulla on vuosien laaja kokemus aikuispsykiatriasta. Pidän tärkeänä luottamuksellisen ja hyvän yhteistyösuhteen rakentamista asiakkaan kanssa. Työskentelen asiakaslähtöisesti ja olen terapeuttina aktiivinen sekä empaattinen. Yhdessä tutkien, meillä on mahdollisuus löytää uusia toimintatapoja elämään.

Terapiassa työskentelemme yhdessä asiakkaan lähtökohdista käsin. Tapaamisen alussa luomme tavoitteen, jonka mukaan etenemme työskentelyssä. Käynneillä voimme keskustelun lisäksi tehdä erilaisia tehtäviä ja harjoituksia (esim. keholliset menetelmät, läsnäoloharjoitukset), myös kotitehtäviä voidaan käyttää terapiaprosessin tukena.

Olen pohjakoulutukseltani mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut sairaanhoitaja (AMK). Olen suorittanut seksuaalineuvojan ja seksuaaliterapeutin opintojen lisäksi kolmivuotisen ratkaisukeskeisen terapian koulutusohjelman ja kriisi- ja traumatyön lisäopinnot. Parhaillaan suoritan traumapsykoterapeutin opintoja Oulun yliopistossa. Olen myös suorittanut EMDR-koulutuksen. Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Otan vastaan yksilöasiakkaita ja pareja. Kiinnostuksenani on erilaiset elämän kriisitilanteet, traumatyöskentely ja seksuaalisuuden haasteet.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeuttiopiskellija, seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja, sairaanhoitaja
Suuntaus: Traumapsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 4/2023
Kiinnostuksen kohteet: Masennus- ja ahdistushäiriöt, seksuaalisuuteen liittyvät haasteet, trauma- ja kriisityöskentely, kiintymyssuhdehäiriöt
Palvelut: Seksuaaliterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/03/Merja-Lauttajarvi-e1633946240104.jpg

Merja Lauttajärvi

Lahti, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Työtapani on ihmistä arvostava ja voimavarakeskeinen. Vapaita aikoja yksittäisille käynneille sekä lyhytterapiaan (10-40 krt.).

Ei uusia Kela-asiakkaita

Merja Lauttajärvi

Lahti | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Vapaita aikoja yksittäisille käynneille sekä lyhytterapiaan (10-40 krt.). Luonteeltani olen luotettava, joustava, lempeä ja eteenpäin suuntaava. Halu auttaa on suuri ja aidosti välittävänä ihmisenä olen lämmin. Tulen toimeen eri-ikäisten ihmisten kanssa, ja hahmotan kokonaisuuksia ja kuuntelen asiakasta.
Työtapani on asiakasta arvostava ja voimavarakeskeinen. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Olen suorapuheinen ja tilaa antava terapeutti.

Työskentelytapani ovat monipuoliset ja vaihtelevat asiakkaan mukaan. Keskustelu on pääasiallinen työskentelytapa ja keskustelun rinnalla käytän fläpille kirjaamista. Lisäksi joskus kun sanat eivät riitä, työskentelyä vie paremmin eteenpäin keholliset / ja toiminnalliset asiat -kuten mindfulness(läsnä olo harjoitukset) kortit ja kuvien käyttäminen .Terapeuttina toimin uusien näkökulmien avaajana ja asiakkaan kanssa yhdessä etsimme toimivat keinot parantaa toimintakykyä eri elämäntilanteissa.

Minulla on laaja kokemus (20 vuotta) terveydenhuoltoalalta. Olen työskennellyt psyykkisesti sairaiden nuorten ja aikuisten parissa sekä kriisiin joutuneiden henkilöiden kanssa. Työskentelen 16-67 -vuotiaiden kanssa.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti (YET), työnohjaaja, Mindfulness -ohjaaja, MBSR-tunnetaitovalmentaja, skeematerapia
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Mindfulness, MBSR-tunnetaito, skeematerapia
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/04/Anne-Virtanen-e1633952226377.jpg

Anne Virtanen

Lahti, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kriisi- ja traumaterapia)

Psykoterapeuttina haluan tukea potilasta löytämään omia voimavaroja ja resursseja kohti lisääntyvää itseymmärrystä ja eheytymistä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Anne Virtanen

Lahti | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kriisi- ja traumaterapia)

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: Minulla on oikeudet Kela korvattaviin psykoterapioihin. Teen tällä hetkellä pääasiassa lyhytterapioita, kuten vakuutusyhtiöiden ja työterveyden korvaamaa tai omakustanteista psykoterapiaa.

Terapeuttina olen asiakaslähtöinen, myötätuntoinen rinnalla kulkija. Koen tärkeänä vastavuoroisen, turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen löytymisen. Tärkeänä koen, että potilas saa kertoa kaikista tunteistaan ja ajatuksista mahdollisimman vapaasti. Tässä pyrin tukemaan potilasta löytämään sanoittamisen taitoja.
Haluan antaa potilaalle tilaa tutkia nykyisyyttään ja menneisyyttään sekä löytää vaihtoehtoisia ajatusmalleja ja toimintatapoja.

Käytän työskentelyssäni keskustelun lisäksi kehokeskeisiä ja skeematerapeuttisia menetelmiä.
Vakaan ja luottamuksellisen terapiasuhteen luominen on mielestäni terapiassa keskeistä.
Tunteita vakauttavaan työskentelyyn ja läpi terapiaprosessin liittyy olennaisena osana kehollisuuden huomioiminen ja eri kehollisten menetelmien opettelu. Erilaisten negatiivisten uskomusten tunnistamiseen ja muuttamiseen käytetään skeematyöskentelyn menetemiä.

Kokemusta minulla on masennus - ja ahdistushäiriöiden ja tunne-elämän vaikeuksien hoidosta sekä elämäntilanteisiin liittyvien kriisien hoidosta n. 25 vuoden ajalta. Työskentelen aikuisten kanssa. Kiinnostuksenani ovat erilaiset elämäntilanteisiin liittyvät kriisit ja traumat.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Sairaanhoitaja, psykoterapeutti
Erikoistuminen: Olen erikoistunut kriisien ja traumojen hoitamiseen.
Suuntaus: Kriisi- ja traumaterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/08/Salla-Auravuo.jpg

Salla Auravuo

Lahti, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (kognitiivinen)

Olen psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Terapiatyötä teen myötätuntoisella, läsnäolevalla, asiakkaan kokemusta kuulemaan ja ymmärtämään pyrkivällä otteella.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Salla Auravuo

Lahti | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Terapeuttina pyrin olemaan vahvasti läsnäoleva, tilaa antava ja kuunteleva. Pyrin kuulostelemaan asiakasta herkällä korvalla ja sensitiivisesti sovittaakseni työskentelyn tahdin ja käytetyt menetelmät kunkin asiakkaan tarpeita parhaalla tavalla palveleviksi. Minulle on tärkeää rakentaa terapiaan turvallinen, luottamuksellinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jonka puitteissa voimme asiakkaalle sopivassa tahdissa työskennellä yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suoruus, avoimuus ja rehellisyys ovat minulle tärkeitä arvoja terapiavuorovaikutuksessa, kuitenkin aina vahvasti sisältäen lempeyden, myötätunnon ja asiakkaan kunnioituksen.

Pidän työstäni terapeuttina ja teen sitä sydämelläni sekä nöyrän kiitollisena. Ihmismieli ja ihmisen elämä kaikessa laajudessaan ja syvyydessään on ehtymättömän kiinnostava ja kiehtova tutkimisen ja paneutumisen kohde. Terapiatyössä tämä mahdollistuu jokaisen asiakkaan kanssa ainutlaatuisella tavalla. Olen aidosti kiinnostunut ymmärtämään jokaisen asiakkaani yksilöllistä ja ainutlaatuista kokemusmaailmaa. Toivon tämän innostuksen ja uteliaisuuden välittyvän työotteessani myös asiakkailleni.

Minulle on tärkeää, että asiakas saa tapaamisillamme tuoda keskustelun kohteeksi juuri kulloisellakin hetkellä tärkeimmiltä ja ajankohtaisimmilta tuntuvat mielen päällä olevat asiat. Voimme tapaamisilla käsitellä niin nykyhetkessä ilmeneviä haasteellisia kokemuksia kuin käydä myös läpi aiempaa elämänhistoriaa kokemuksineen ja ihmissuhteineen sekä tutkia näiden merkitystä ja vaikutusta nykyhetken kokemuksiin.

Työskentelyäni ohjaavat kognitiivisen psykoterapian taustateoria ja tutkimustieto. Terapia on tasa-arvoisessa yhteistyösuhteessa tapahtuvaa työskentelyä, jossa pyritään yhdessä sovittuihin, asiakkaan hyvinvointia lisääviin tavoitteisiin. Luotan terapiatyössä vahvasti vuorovaikutukseen ja keskusteluun, asiakkaan ajatusten, tunteiden, kokemusten ja uskomusten yhteiseen tutkiskeluun ja pohdiskeluun. Hyödynnän terapiassa mielelläni erilaisia jäsentäviä kysymyksiä asiakkaan omien oivallusten syntymiseksi ja itseymmärryksen vahvistumiseksi. Terapiassa voidaan tehdä myös erilaisia tehtäviä tai harjoituksia asiakkaan näin toivoessa.

Kaikenlaisten tunteiden viriäminen on terapiassa sallittua ja tervetullutta. Pyrin luomaan tunteille turvallisuutta tulla esiin, sekä kannustamaan ja rohkaisemaan asiakasta pysähtymään kanssani myös vaikeilta tuntuvien ja kivuliaiden tunteiden äärelle.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: PsM, psykoterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Laaja-alaisesti ihmisten tukeminen haastavissa ja vaikeissa elämäntilanteissa, jaksamisen ongelmat, itseen kohdistuva vaativuus.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.