Järvenpää | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-17 ja pe klo 9-16

Järvenpää

Toimipaikan tiedot

Osoite: Sibeliuksenkatu 18, 5. kerros, 04400 Järvenpää

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Järvenpään toimipisteemme sijaitsee osoitteessa Sibeliuksenkatu 18, 5. kerros.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin kaikissa kysymyksissäsi Nosteen asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Järvenpään toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/07/Nina-Kilpinen.jpg

Nina Kilpinen

Järvenpää, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Olen kognitiivinen psykoterapeutti, taustalla pitkä työkokemus psykiatrisena sairaanhoitajana. Terapeuttina olen heloposti lähestyttävä, aktiivinen ja tilaa antava.

Nina Kilpinen

Järvenpää | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Minulle on terapeuttina tärkeää huomioida sinun yksilöllinen tapasi olla vuorovaikutuksessa. Olen helposti lähestyttävä, tilaa antava, kannustava ja varsinkin yhteistyön alussa aktiivinen. Pitkä työkokemukseni antaa varmuutta kohdata erilaisissa elämäntilanteissa olevia ja moninaisia ongelmia kokevia ihmisiä. Terapeuttina kuljetan terapiaprosessissa mukana voimavarojasi.

Terapeuttina pyrin luomaan turvallisen ja avoimen ilmapiirin, missä mahdollistuu luottamuksellinen ja vastavuoroinen yhteistyösuhde. Työskentelyn alussa kartoitamme yhdessä sinun ajankohtaista elämäntilannetta ja aiempia kokemuksia, haasteita ja ongelmia. Niiden pohjalta määritämme yhdessä terapian tavoitteet, joiden toteutumista tarkastellaan terapiaprosessin aikana. Terapiassa työskennellään vuorovaikutuksessa, keskustellen ja joskus käytän esimerkiksi mielikuva- ja rentoutusharjoitteita. Vastaanottojen välille voimme sopia erilaisia harjoitteita ja tehtäviä.
Käytän työskentelyssä kognitiivisen terapian työmenetelmiä.

Minulla on pitkä työkokemus psykiatrisena sairaanhoitajana erikoisairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Työskentelen aikuisten kanssa.

Koulutus: Psykoterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/02/Heta-Kemppainen-e1647505847419.jpeg

Heta Kemppainen

Hyvinkää, Järvenpää, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa rauhallisella, aktiivisella ja helposti lähestyttävällä otteella. Tule juuri sellaisena kuin olet, aitona itsenäsi.

Heta Kemppainen

Hyvinkää | Järvenpää | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Työskentelyssä pidän tärkeänä luotettavan, avoimen ja hyvän ilmapiirin ja yhteistyön rakentamista. Tavoitteeni on, että asiakkaalle syntyy kokemus siitä, että hän voi tulla terapiaan juuri sellaisena kuin on eikä hänen tarvitse piilotella itsestään mitään puolia. Terapian alussa toimin usein aktiivisella työotteella ja vien vuorovaikutusta eteenpäin. Terapian edetessä mahdollistan ja tuen asiakkaan ottamaan enemmän tilaa ja roolia vuorovaikutuksessa. Asiakas määrittelee koko terapian ajan sen, mitä ja milloin hän haluaa asioistaan kertoa. Toimin aina asiakkaan kanssa hänen toiveensa ja tunnetilansa huomioiden. Työotteeni perustuu positiivisuuteen ja ajatukseen siitä, että aina on toivoa. Vaikka terapiassa käsitellään usein vaikeita asioita, minulle on tärkeää, että asiakkaalle jää terapiasta positiivinen kokemus, joka vie häntä eteenpäin.

Terapiatapaamisillamme pysähdymme tarkastelemaan mitä elämässäsi on milloinkin meneillään. Mietimme yhdessä millaiset työskentelytavat ovat juuri sinulle asiakkaana sopivat ja palvelevat parhaiten tilannettasi. Määrittelemme terapialle myös selkeät tavoitteet, joita kohti työskentelemme vuorovaikutuksessa ja käyttäen apuna erilaisia harjoitteita ja tehtäviä. Työskentelyssämme käytän sekä kognitiivisen että ratkaisukeskeisen terapian työmenetelmiä. Terapiassa keskeisessä roolissa on pyrkiä tunnistamaan haasteiden taustalla olevia ajatus- ja käyttäytymismalleja sekä etsiä niille vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja toimia.

Minulla on pitkä työkokemus niin varhaiskasvatuksen ja perhetyön kuin lastensuojelun ja mielenterveystyön eri tehtävissä toimimisesta. Lastensuojelussa olen toiminut sekä laitos- että perhehoidon kentällä sekä opettajana ja erityisopettajana ammatillisessa koulutuksessa. Olen kouluttanut lastensuojelun ja turvakotien henkilöstöä sekä työskennellyt vankilassa erityisopettajana. Työskentelen aikuisten ja yli 13-vuotiaiden nuorten kanssa.

Koulutus: KM, opettaja, erityisopettaja, Sosionomi (AMK & YAMK), sosiaalityön tohtoriopiskelija, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia, ratkaisukeskeinen (lyhytterapia)
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Traumat ja niiden hoitaminen, sosiaalisten tilanteiden pelko, masennus, ahdistus, paniikkikohtaukset, vaativuus itseä kohtaan, rikoksen uhrin sekä tekijän kanssa työskentely, äkillinen vakava sairaus, opiskelu- ja työhaasteet, lähisuhdeväkivalta
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Parisuhdekriisit
Työn ohjaus ja urakysymykset
Yksinäisyys
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/02/Piretta-Kemppainen-e1646223597801.jpg

Piretta Kemppainen

Järvenpää, Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen)

Olen lempeä, kuunteleva ja tilaa antava. Tutkitaan yhdessä sinun tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. Tuen itseymmärryksen ja psyykkisen hyvinvoinnin kehittämisessä.

Piretta Kemppainen

Järvenpää | Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen)

Palvelukielet: suomi

Olen työntekijänä lempeä, kuunteleva ja tilaa antava, mutta myös aktiivinen toimija ja kannustava. Työskentelyni on kunnioittavaa, myötätuntoista ja avoimeen keskusteluun perustuvaa. Koen tärkeäksi ihmisten auttamisen, aidon läsnäolon ja kohtaamisen, kuulluksi tulemisen sekä ymmärryksen lisäämisen ihmismielestä ja ihmissuhteista. Ammattilaisena haluan tarjota turvallisen paikan keskustella luottamuksellisesti, koska koen ensisijaiseksi terapeuttisessa työskentelyssä turvallisen luottamus- ja vuorovaikutussuhteen rakentamisen asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

Teen koulutuspsykoterapiaa psykoanalyyttisen teorian viitekehyksestä käsin. Työskentelyn keskiössä ollaan nykyhetkessä, johon liittyviä mielikuvia, tunteita ja muistoja yritetään selventää ja ymmärtää oman aikaisemman elämänhistorian vaikutukset nykyhetkeen. Työskentelyote on keskusteleva ja yhdessä tutkiva. Haluan rohkaista asiakasta tutkimaan yhdessä ongelmia ja ymmärtämään niiden syitä. Tuen asiakasta itseymmärryksen lisäämisessä ja oman psyykkisen hyvinvoinnin kehittämisessä. Työskentelytapani on moniulotteinen ja hyödynnän osaamistani asiakkaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Hyödynnän hoitoprosesseissa myös kokemuksellisia keinoja ja harjoituksia, kuten mielikuvaharjoituksia ja tietoisen läsnäolon menetelmiä. Hoidon lähtökohtana ovat aina yksilöllisyys ja tarpeenmukaisuus. Hoidon tavoitteet, menetelmät ja käyntimäärät sovitaan asiakaskohtaisesti toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Työskentelen yli 18-vuotiaiden kanssa. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa pitkä- ja lyhytkestoisena, lyhytterapiaa ja yksittäisiä terapiakäyntejä tarpeesi mukaan, kuten esim. tuki-, kriisi- tai ohjauskäyntejä. Jos olet kiinnostunut koulutuspsykoterapiapaikasta, olethan yhteydessä ensin minuun sähköpostitse ([email protected]) ja kerro lyhyesti itsestäsi sekä elämäntilanteestasi. Olen yhteydessä sinuun ennen tutustumisajan varaamista. Tarpeesi mukaan hoitoprosessi voi kestää useamman vuoden, jolloin pureudumme syvemmin elämäsi haasteisiin tai lyhytterapeuttisesti esim. 10-20 kertaa, jos ongelmasi ovat selkeämmin rajattavissa. Koulutuspsykoterapian käyntitiheys on vähintään kertaviikkoinen. Pidempikestoinen koulutuspsykoterapia on hinnaltaan edullisempaa ja siitä sovitaan tapauskohtaisesti. Lyhytterapeuttiseen työskentelyyn ja yksittäisiin terapiakäynteihin voit varata ajan suoraan itse. Tutustu lisää minuun www.pirettakemppainen.fi. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!

Koulutus: Lähihoitaja, Sairaanhoitaja YAMK, Eläinavusteinen ja neuropsykiatrinen valmentaja, Aikuisten psykoanalyyttinen psykoterapeuttiopiskelija (2021-2025)
Suuntaus: Psykoanalyyttinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Haasteelliset elämäntilanteet ja kriisit, mielenterveyden ongelmat, ihmissuhdehaasteet ja vuorovaikutustaidot, opiskelu- ja työelämän haasteet, uupuminen, itsemyötätunto ja itsetuntemus, fyysisiin sairauksiin sopeutuminen, ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja eläinten hyödyntäminen ihmissuhdetyössä.
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Psykoosit
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/05/Stephan-Salenius-uusi-1-e1605183055290.jpg

Stephan Salenius

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Olen psykiatri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Laaja kokemus aikuispsykiatriasta (mm. mielialahäiriöt ja kriisien hoito) sekä nuoriso- ja neuropsykiatriasta.

Stephan Salenius

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Vain psykiatriaikoja tarjolla.

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Minulla on laaja kokemus aikuispsykiatriasta, esim. mielialahäiriöiden, psykoosien ja kriisien hoidosta, sekä neuro-, päihde- ja oikeuspsykiatriasta. Olen työskennellyt myös nuoriso- ja lastenpsykiatrian parissa. Olen toiminut pitkään HUSssa ylilääkärinä ja lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueylilääkärinä. Olen Helsingin yliopiston dosentti ja olen työskennellyt vuosia lääketeollisuuden asiantuntijalääkärinä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen toiminut mm. Suomen Touretteyhdistyksen ja Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen puheenjohtajana ja tällä hetkellä toimin mm. Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapiatoimikunnan puheenjohtajana. Olen pitkään pitänyt yksityisvastaanottoa pääkaupunkiseudulla ja olen Terapiatalo Nosteen johtava lääkäri. Puhun sujuvasti ruotsia, suomea ja englantia.

Huomioithan ystävällisesti, että emme uusi rauhoittavia lääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä, emmekä määrää ensi käynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
60 minuutin käynti 249 €
Soittoaika 35 €

Vain psykiatriaikoja tarjolla

Koulutus: Lääketieteen tohtori, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
Erikoistuminen: Psykiatrian erikoislääkäri
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykoterapia, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, nuorisopsykiatria, neuropsykiatria
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/04/Elisabeth-Helling-e1619421837488.jpg

Elisabeth Helling

Järvenpää, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kriisi- ja traumapsykoterapia)

Pitkä kokemus terapia- ja perheneuvolatyöstä, erityisosaaminen mm. elämänkriisit ja traumanhoito. Terapeuttina olen lämmin ja osallistuva, kiinnostunut sinun tarinastasi.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Elisabeth Helling

Järvenpää | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kriisi- ja traumapsykoterapia)

Palvelukielet: ruotsi, suomi

Asiakastilanne: tarjolla satunnaisia kertakäyntiaikoja, lisätietoja voi kysyä sähköpostitse: [email protected]

Psykoterapiasuhde on kahden ihmisen välinen kohtaaminen, jossa terapeutti antaa tietonsa, osaamisensa ja tunnetaitonsa asiakkaalle, joka vuorostaan tuo yhteiseen käsittelyyn itselleen usein vaikeita ja satuttaviakin kokemuksiaan. Itse ajattelen, että psykoterapiasuhteen tärkeitä elementtejä ovat mm luottamuksen ja luottamisen rakentuminen, myötätunto, tiedon jakaminen anteliaasti, normalisoiminen, kunnioitus ja arvostus, lempeys, kärsivällisyys, hoiva ja huolenpito haavoittuneisuuden kokemuksia kohtaan. Tutkiminen, tunnistaminen ja tunnustaminen. Oman elämäntarinan syventäminen. Ihmisen näkeminen ja kuuleminen.
Toivon, että osaan tarjota tähän mielen ja kohtaamisen yhteiseen tilaan lämpimän läsnäolon, osallistavan ja aktiivisen tunnetyöskentelyn ja vuorovaikutuksen, näkökulmia ja vaihtoehtoja, tukea, toivon ilmapiirin. Tämä kaikki tekee psykoterapiasta mitä kauneinta tunnetyötä.

Psykoterapia on puhuen, sanoin, ajatuksin ja mielikuvin yhdessä tehtävää tunnetyöskentelyä sinulle tärkeiden kysymysten ja kokemusten ympärillä, sinun tunteiden ja toiveiden antamissa puitteissa.
Kartoitamme hyvinvointia ja mielen tasapainoa vahvistavia ja mahdollisesti heikentäviä arjen olosuhteita ja elämäntilannetta. Annamme tarvittaessa paljonkin aikaa kuormittavan tilanteen vakauttamiseen.
Pohdimme syy-seurausyhteyksiä, tarkastelemme uskomuksia ja ajatusmalleja, toimintatapoja, tunteiden tunnistamista ja säätelyä, automattisia reaktioita, tulkintoja itsestään ja muista.
Psykoterapian tavoite on kullekin omansa. Yleisesti voi kuitenkin ajatella, että psykoterapia lieventää tai poistaa jotain kielteistä sekä vahvistaa ja lisää jotain myönteistä ihmisen kokemusmaailmassa ja toimintakyvyssä. Usein terapia myös syventää itsetuntemusta ja itseluottamusta.

Työskentelen yksilöterapiassa aikuisten (yli 18-v) kanssa, tarjoan yksittäisiä käyntejä sekä lyhyt- ja pidempikestoista terapiaa. Perheneuvolatyöhön tarjoan myös työnohjausta.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, laillistettu sosiaalityöntekijä
Erikoistuminen: Elämänkriisit ja vaikeat muutokset, traumaperäiset oireet ja häiriöt, lähisuhteiden ja perheen vuorovaikutusongelmat, vanhemmuuden tukeminen.
Suuntaus: Kriisi- ja traumapsykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, vanhempien ohjauskäynnit
Palvelut: Muut ammattilaiset, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Perhesuhdekriisit
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/06/Tiia-Heiskanen-e1624263774361.jpg

Tiia Heiskanen

Järvenpää, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Terapeuttina olen kannustava, aktiivinen ja läsnäoleva. Mietitään yhdessä helpotusta elämän haasteisiin!

Ei uusia KELA-asiakkaita

Tiia Heiskanen

Järvenpää | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: Saatavilla aamu- ja päiväaikoja lyhytterapiaan sekä muutama vapaa kuntoutuspsykoterapiapaikka (Kela) vakioaikoina aamu/ja päiväaikaan.

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Minulla on vuosien kokemus erilaisista psyykkisistä häiriöistä ja päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien potilaiden hoidosta. Voit varata ajan lyhytterapiaan, pidempään psykoterapiaan tai yksittäisiin käynteihin esim. kriisin yllättäessä (kela/hus/palse/vakuutusyhtiöt/itsemaksavana).

Terapeuttina olen kannustava, kuunteleva, myötätuntoinen ja asiakasta kunnioittava. Käytän aktiivista työotetta, kuitenkin niin että asiakkaalla on tilaa omalle työskentelylle ja oivalluksille. Tavoitteena on, että asiakas oppii ymmärtämään omia toimintamallejaan ja sitä kautta saa mahdollisuuden niiden muuttamiselle. Tärkeä lähtökohta työskentelylle on yhteistyö ja luottamuksellisuus.

Psykoterapiaan voit hakeutua esim. masentuneisuuden, ahdistuneisuuden, paniikkihäiriön, pakko-oireiden, riippuvuusongelmien takia, elämän kriisien yllättäessä tai työelämän haasteiden vuoksi. Ennen terapiaa varataan aika tutustumis- ja arviointikäynnille. Psykoterapian alussa kartoitamme haasteita, joihin toivot helpotusta. Mietimme yhdessä tavoitteet hoidolle ja hoidon myötä etsimme keinoja niiden saavuttamiseksi. Psykoterapiassa voimme pohtia tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen vaikutuksia toisiinsa ja näin löytää uusia keinoja selviytyä haasteita aiheuttavissa elämäntilanteissa. Etsimme asiakkaan arjesta haitallista käyttäytymistä ylläpitävää toimintaa ja luomme vaihtoehtoisia tapoja toimia/ajatella näissä tilanteissa. Terapiassa voidaan opetella uusia taitoja esim. liittyen tunteidensäätelyyn, vuorovaikutukseen ja vaikeissa tilanteissa selviytymisen tueksi (ahdistus, pakko-oireet jne.) Lisäksi menetelminä voidaan käyttää esim. itsehavainnointia, altistuksia, tietoisuustaitoharjoitteita ja kotitehtäviä. Kotitehtävät voivat olla mm. erilaisia havainnointitehtäviä tai uusien taitojen opettelemista.

Minulla on vuosien kokemus erilaisista psyykkisistä häiriöistä ja päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien potilaiden hoidosta. Olen aiemmissa koulutuksissani suuntautunut päihde- ja mielenterveystyöhön (sosionomi, päihdetyön ammattitukinto, lähihoitaja). Työskentelen mielelläni aikuisten (18-vuotiaasta lähtien) ja ikäihmisten kanssa. Teen myös etävastaanottoa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, Sosionomi (YAMK)
Erikoistuminen: Päihderiippuvuuden hoito (mm. päihdetyön ammattitutkinto)
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistus- ja pakko-oireet, altistushoidot.
Palvelut: Muut ammattilaiset, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/06/Marketta-Salminen-e1625733501436.jpg

Marketta Salminen

Järvenpää, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia), psykologi

Olen työskennellyt psykoterapeuttina vuodesta 2011. Työtapani on aktiivinen, mutta tilaa antava. Hyödynnän mm. rentoutusta ja hypnoterapeuttisia menetelmiä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Marketta Salminen

Järvenpää | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia), psykologi

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: Otan tällä hetkellä vain yksittäisille käynneille tai enintään 40 kerran lyhytterapiaan.

Terapeuttina olen rauhallinen ja tilaa antava, mutta myös aktiivinen. Kannustan erilaisten harjoitusten kautta asiakastani aktiivisuuteen. Hyödynnän asiakkaan tarpeiden mukaan erilaisia harjoituksia. Pystyn joustavasti soveltamaan työtapojani asiakkaan ja hänen tilanteensa mukaan, minkä näkisin vahvuudekseni terapeuttina. Dialektinen työote on läsnä työskentelyssäni, mikä tarkoittaa sekä ymmärtämisen että lempeän ravistelun vuorottelua. Pidän tärkeänä terapeutin ja asiakkaan välistä yhteistyösuhdetta ja säännöllistä palautetta terapiatyöskentelystä, jotta työskentelyä voidaan yhdessä kehittää paremmin asiakasta palvelevaksi.

Terapia alkaa aina tiedon hankinnalla, jossa käytän erilaisia menetelmiä, kuten haastattelua, itsearviointilomakkeita sekä ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen välisten yhteyksien tutkimista (esim. tunnepäiväkirja, ketjuanalyysit). Tietojen pohjalta laadin asiakkaan kanssa yhdessä tilanneanalyysin, jonka perusteella sovimme, minkä ongelmien hoitamiseen ensin keskitymme. Määrittelemme myös terapian tavoitteet, joiden saavuttamista arvioimme säännöllisesti. Keskeistä terapiassa on asiakkaan ydinuskomusten tunnistaminen. Hoitomenetelminä käytän esim. ajatusmallien ja uskomusten muokkaamista, altistusta, rentoutusta, tietoisuustaitoharjoituksia ja hypnoterapeuttisia menetelmiä. Hypnoosia käytän aina osana pidempää psykoterapiaa ja se on yksi keino muiden terapiamenetelmien rinnalla. Hypnoosin avulla voidaan esim. saada uusia keinoja rauhoittumiseen ja rentoutumiseen tai muokata ydinuskomuksia.

Psykoterapiatyön lisäksi olen työskennellyt psykologina noin 20 vuoden ajan vammaispalveluiden kehittämistehtävissä sekä asiakastyössä kehitysvammaisten ihmisten parissa. Vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden vahvistaminen ovat olleet keskeiset työni tavoitteet. Työni on sisältänyt paljon työyhteisöjen ohjaamista ja kouluttamista. Työskentelen aikuisten, yli 18-vuotiaiden henkilöiden kanssa. Minulla on kokemusta erityisesti ahdistus- ja mielialahäiriöiden hoidosta sekä työskentelystä sellaisten henkilöiden parissa, joilla on uupumusta ja vaikeita elämäntilanteita.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: YTM (kehityspsykologian ja psykologian laudatur), Kognitiivisen käyttäytymisterapian ylemmän erityistason psykoterapiakoulutus, Neuro-kognitiivinen käyttäytymisanalyysi kuntoutus-, hoito- ja ohjaustyössä (25 op), Opettajan pedagogiset opinnot, Johtaminen ja esimiestyö vammaispalveluissa (40 op)
Erikoistuminen: Vammaisuuteen liittyvät kysymykset, erityisesti kehitysvammaisuus
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Olen tällä hetkellä kliinisen hypnoterapian täydennyskoulutuksessa ja olen käyttänyt hypnoterapeuttisia menetelmiä osana pitkää terapiaa. Haluan edelleen kehittyä hypnoterapeuttisten menetelmien hyödyntämisessä. Lisäksi kiinnostavat erilaiset keholliset/psykofyysiset menetelmät psykoterapiassa.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Addiktiot
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/10/Miia-Ruohonen-e1634709787385.jpg

Miia Ruohonen

Järvenpää, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Terapeuttina arvostan avoimuutta ja tasavertaisuutta. Minulle on tärkeää tavoitteellisen työskentelyn lisäksi luottamuksellinen yhteistyösuhde.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Miia Ruohonen

Järvenpää | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen avoin, aktiivinen ja tavoitteellinen. Koen tärkeänä hyvän ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen, joten työskentely etenee aina asiakasta kuunnellen ja hänen tahdissaan. Olen pohjakoulutukseltani toimintaterapeutti ja käytän työssäni kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmien lisäksi asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti myös toimintaa terapeuttisena menetelmänä.

Työskentely alkaa tiedonkeruulla ajankohtaisista ongelmista tai muista hyvinvointia rajoittavista tekijöistä, joiden pohjalta suunnitellaan terapialle käytännönläheiset tavoitteet. Terapiassa käytetyt menetelmät valitaan tavoitteiden mukaan. Terapiatyössä keskeistä on myös toiveikkuuden ja voimavarojen vahvistuminen. Käynnit voivat toteutua tarpeen mukaan eri ympäristöissä. Terapiakäyntien lisäksi suosittelen tekemään tapaamisten välillä erilaisia harjoitteita, jotka tukevat tavoitteissa edistymistä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, Toimintaterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Yksilöterapia
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistus, sosiaalinen jännittäminen ja uupumus
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/01/Outi-Kuusisto-e1646057009927.jpg

Outi Kuusisto

Helsinki, Järvenpää, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kriisi- ja traumaterapia), työnohjaaja

Olen kriisi- ja traumapsykoterapeutti, työnohjaaja sekä diakoni. Kiinnitän huomiota kehollisuuteen ja pyrin muutokseen niin uskomuksissa kuin kehon aistimuksissa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Outi Kuusisto

Helsinki | Järvenpää | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kriisi- ja traumaterapia), työnohjaaja

Palvelukielet: suomi

Tapaamisissa olen tilaa antava ja haluan kuulla kuntoutujaa. Tapanani on myös tehdä kysymyksiä ja ilmaista huomioitani. Ajattelen, että psykoterapia on prosessi, jonka aikana kuntoutuja ja terapeutti yhdessä tutkivat kuntoutujan elämää. Työssäni kiinnitän huomiota kehollisuuteen ja pyrin muutokseen niin uskomuksissa kuin kehon aistimuksissa. Turvallisuudentunteen takaaminen työskentelyssä on minulle tärkeää.

Tärkeintä istunnoissa on vuorovaikutus. Usein se tapahtuu keskustelemalla, toisinaan myös kiinnittämällä huomiota siihen, mitä kehossa tapahtuu. Tavoitteena on yhdessä tutkia sitä, mitä tapaamisessa tapahtuu. Kiinnitän huomiota ajatuksiin, tunteisiin sekä kehon aistimuksiin. Toisinaan annan kotitehtäviä ja harjotteita tukemaan alkanutta prosessia.

Työkokemukseni traumojen hoidossa ohjasi minua kehollisuuden huomioimiseen traumojen hoidossa. Olen suorittanut Sensomotorisen psykoterapiakoulutuksen tason kaksi. Tämä näkyy työotteessani. Kehon aistimukset ovat vahvasti mukana työskentelyssä. Pyrinkin muutokseen niin virheellisissä uskomuksissa kuin tarvittaessa kehon olotiloissa. Työskentelen aikuisten kanssa. Erityisesti minua kiinnostavat integraation tukeminen rakenteellisessa dissosiaatiossa, hengelliset kysymykset, myös hengellisen väkivallan kokemusten työstäminen, riippuvuudet, niin toipuvan kuntoutumisen tukeminen kuin päihdeperheissä kasvaneiden eheytymisen tukeminenkin sekä työssäjaksamisen kysymykset.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Kriisi- ja traumapsykoterapeutti, työnohjaus, sensoterapia
Suuntaus: Kriisi- ja traumaterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Erityisesti minua kiinnostavat integraation tukeminen rakenteellisessa dissosiaatiossa, hengelliset kysymykset, myös hengellisen väkivallan kokemusten työstäminen, riippuvuudet, niin toipuvan kuntoutumisen tukeminen kuin päihdeperheissä kasvaneiden eheytymisen tukeminenkin sekä työssäjaksamisen kysymykset.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Itsetunto ja itsevarmuus
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.