Hyvinkää Uudenmaankatu | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-17 ja pe klo 9-16

Hyvinkää Uudenmaankatu

Toimipaikan tiedot

Osoite: Uudenmaankatu 47, 05800 Hyvinkää

Palvelut

Tällä hetkellä ainoastaan puheterapia-palvelut.

Sijainti ja saapuminen

Toimipiste sijaitsee osoitteessa Uudenmaankatu 47. Sisäänkäynti on Martinkadun puolelta, punaista tiilistä kioskia vastapäätä. Kiinteistössä myös Hyvinkään Islam Keskus ry ensimmäisessä kerroksessa. Talon kulmassa on myös Hyvitera (tarjoaa fysioterapiaa, urheiluhierontaa sekä personal training), Terapiatalo Noste sijaistee 2. kerroksessa. Kiinteistössä ei ole hissiä.

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin myös puhelimitse asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Hyvinkään toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti. Ei reseptin uusintaa tai lääkemääräyksiä!

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/02/Heta-Kemppainen-e1647505847419.jpeg

Heta Kemppainen

Hyvinkää, Järvenpää, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa rauhallisella, aktiivisella ja helposti lähestyttävällä otteella. Tule juuri sellaisena kuin olet, aitona itsenäsi.

Heta Kemppainen

Hyvinkää | Järvenpää | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Työskentelyssä pidän tärkeänä luotettavan, avoimen ja hyvän ilmapiirin ja yhteistyön rakentamista. Tavoitteeni on, että asiakkaalle syntyy kokemus siitä, että hän voi tulla terapiaan juuri sellaisena kuin on eikä hänen tarvitse piilotella itsestään mitään puolia. Terapian alussa toimin usein aktiivisella työotteella ja vien vuorovaikutusta eteenpäin. Terapian edetessä mahdollistan ja tuen asiakkaan ottamaan enemmän tilaa ja roolia vuorovaikutuksessa. Asiakas määrittelee koko terapian ajan sen, mitä ja milloin hän haluaa asioistaan kertoa. Toimin aina asiakkaan kanssa hänen toiveensa ja tunnetilansa huomioiden. Työotteeni perustuu positiivisuuteen ja ajatukseen siitä, että aina on toivoa. Vaikka terapiassa käsitellään usein vaikeita asioita, minulle on tärkeää, että asiakkaalle jää terapiasta positiivinen kokemus, joka vie häntä eteenpäin.

Terapiatapaamisillamme pysähdymme tarkastelemaan mitä elämässäsi on milloinkin meneillään. Mietimme yhdessä millaiset työskentelytavat ovat juuri sinulle asiakkaana sopivat ja palvelevat parhaiten tilannettasi. Määrittelemme terapialle myös selkeät tavoitteet, joita kohti työskentelemme vuorovaikutuksessa ja käyttäen apuna erilaisia harjoitteita ja tehtäviä. Työskentelyssämme käytän sekä kognitiivisen että ratkaisukeskeisen terapian työmenetelmiä. Terapiassa keskeisessä roolissa on pyrkiä tunnistamaan haasteiden taustalla olevia ajatus- ja käyttäytymismalleja sekä etsiä niille vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja toimia.

Minulla on pitkä työkokemus niin varhaiskasvatuksen ja perhetyön kuin lastensuojelun ja mielenterveystyön eri tehtävissä toimimisesta. Lastensuojelussa olen toiminut sekä laitos- että perhehoidon kentällä sekä opettajana ja erityisopettajana ammatillisessa koulutuksessa. Olen kouluttanut lastensuojelun ja turvakotien henkilöstöä sekä työskennellyt vankilassa erityisopettajana. Työskentelen aikuisten ja yli 13-vuotiaiden nuorten kanssa.

Koulutus: KM, opettaja, erityisopettaja, Sosionomi (AMK & YAMK), sosiaalityön tohtoriopiskelija, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia, ratkaisukeskeinen (lyhytterapia)
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Traumat ja niiden hoitaminen, sosiaalisten tilanteiden pelko, masennus, ahdistus, paniikkikohtaukset, vaativuus itseä kohtaan, rikoksen uhrin sekä tekijän kanssa työskentely, äkillinen vakava sairaus, opiskelu- ja työhaasteet, lähisuhdeväkivalta
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Parisuhdekriisit
Työn ohjaus ja urakysymykset
Yksinäisyys
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/10/Liisa-Hakkarainen-11.33.32.jpg

Liisa Hakkarainen

Hyvinkää, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (voimavarakeskeinen perheterapia)

Tarjoan voimavarakeskeistä psykoterapiaa ja kuvataideterapiaa auttamalla sinua muuttamaan haasteellisen elämäntilanteesi mahdollisuuksien lähtökohdaksi.

Liisa Hakkarainen

Hyvinkää | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (voimavarakeskeinen perheterapia)

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Olen terapeuttina tilaa antava ja työskentelyssä on asiakasta arvostava ote. Toiminta on voimavarakeskeistä korostaen nykyhetkeä ja tulevaisuutta sekä erilaisten toimintastrategioiden rakentamista, jotta asiakas voisi tulla toimeen oman elämäntilanteensa kanssa. Kokemukseni projektityöstä antaa minulle hyvän pohjan monipuoliseen ja suunnitelmalliseen asiakastyöhön.

Kuvataideterapiaistunnossa yhdistyvät puheen ja kuvallisen ilmaisun osiot. Päivän kuulumisten jälkeen asiakas saa valita haluamansa taidevälineet. Hän voi keskittyä kuvan tuottamiseen tai keskustella samalla. Istunnon päätteeksi tutkitaan kuvaa yhdessä. Terapiassa voidaan käyttää myös valmiita kuvia keskustelun pohjana. Välillä annan asiakkaalle kotitehtäviä jonkin tietyn aiheen jäsentämiseksi.

Taideterapeuttinen osaaminen perustuu vuonna 2007 saatuun silloisen Suomen Taideterapiayhdistyksen antamaan nimikkeeseen. Osaamistani olen käyttänyt terapiatyön lisäksi esim vanhustyön mielenterveysprojekteissa, vaikeavammaisten päivätoiminnan ohjauksessa, Peltosaaren lähiöohjelmassa ja pitkäaikaisasunnottomien kuntoutustoiminnassa.

Työskentelen yksilöterapiassa yli 16-vuotiaiden kanssa, perheterapiassa myös lasten kanssa. Toivomuksena mahdollisimman monipuolinen asiakaskunta.

Koulutus: Voimavarakeskeinen psykoterapeutti, kuvataideterapeutti
Erikoistuminen: Vahvuutena kokemus monikulttuurisuudesta ja syrjäytymisvaarassa olevien tukemisesta
Suuntaus: voimavarakeskeinen perheterapia, psykodynaaminen kuvataideterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Kuvallisen ilmaisun käyttö psykoterapiassa
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2023/02/Antti-Karjalainen.jpg

Antti Karjalainen

Hyvinkää, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Traumapsykoterapeuttiopiskelijana tarjoan terapeuttista keskusteluapua. Tervetuloa turvalliselle muutosmatkalle kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.

Antti Karjalainen

Hyvinkää | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina pyrin siihen, että asiakas voi tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi juuri sellaisena kuin on tässä ja nyt.

Terapeuttina olen:
- Tilaa antavan rauhallinen ja tutkiva.
- Myönteinen, ystävällinen ja aidosti hyväksyvä

Terapian alkuvaiheessa kartoitetaan tilannetta keskustelemalla ja erilaisia lomakkeita hyödyntäen sekä sovitaan yhteisesti terapian tavoitteesta ja pelisäännöistä. Traumapsykoterapiassa käsitellään asiakkaalle turvalliseen tahtiin traumakokemuksia ja kiintymyssuhdetraumoja, kolmivaiheisen mallin mukaan (1. vakauttaminen, 2. traumamuistojen käsittely, 3. uudelleen suuntautuminen). Vakauttamisvaiheessa vahvistetaan kokemusta turvallisuudesta, harjoitellaan säätelykeinoja ja vahvistetaan arjen toimintakykyä. Tutkaillaan asiakkaan tuntemuksia ja kokemuksia mielen ja kehon tasoilla - etenkin sitä, mitä tapahtuu tässä hetkessä.

Koulutukseltani olen sosionomi AMK (2014) ja mielenterveys- ja päihdetyön EAT (2020). Olen työskennellyt pitkään lasten, nuorten ja vanhempien parissa muun muassa sijaishuollossa. Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa.

Koulutus: Traumapsykoterapeuttiopiskelija, sosionomi AMK, mielenterveys- ja päihdetyön EAT
Suuntaus: traumapsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2025
Kiinnostuksen kohteet: Kriisit- ja traumat, kiintymyssuhteet
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/04/Ulrike-Muller-Koski_Olivier-e1614932560562.jpg

Ulrike Muller-Koski

Hyvinkää, Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen), psykologi

Haluan auttaa sinua ymmärtämään itseäsi paremmin ja löytämään voimavaroja sekä keinoja hyvinvoinnin ja elämänhallinnan vahvistamiseen.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Ulrike Muller-Koski

Hyvinkää | Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen), psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti, saksa

Olen helposti lähestyttävä, myötätuntoinen, keskusteleva ja joustava. Pyrin ohjaamaan asiakasta ymmärtämään ongelmiaan sekä tekemään tarvittavia muutoksia elämässä. Kannustan asiakkaitani itsenäiseen elämänhallintaan ja sellaiseen elämään, joka on omien arvojen mukaista. Terapeuttinen työskentelyni pohjautuu aitoon läsnäoloon, vastavuoroisuuteen ja tasa-arvoiseen yhteistyösuhteeseen. Työskentelytapani on aktiivinen ja integroin sekä perinteisiä, että ns. uuden sukupolven – esim. mindfulness, hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), myötätuntosuuntainen psykoterapia – kognitiivisia ja toiminnallisia menetelmiä kulloisellekin asiakkaalle sopivalla tavalla.

Terapiatyöskentely aloitetaan tutustumiskäynnillä, jossa asiakkaan tilannetta selvitellään kattavasti, tutkien sekä ongelmien taustaa että nykytilannetta. Yhdessä määritetään sitten jatkotyöskentelyn/terapian tavoitteet, jotka ohjaavat terapiatyöskentelyä ja muokkaantuvat terapian edetessä. Tärkeää on myös tunnustella sitä, miltä tuntuisi työskennellä yhdessä.
Terapiassa käsitellään asiakkaan terapiaan tuomia aiheita, asioita, ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia. Tutkimme, millaista arvojensa mukaista hyvää elämää asiakas haluaa viettää ja millä keinoin siihen päästään. Otan asiakkaan tilanteen huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja räätälöin yhteistyömme yksilöllisesti. Työskennellyssä pääpaino on vuorovaikutuksessa; keskustelu on tärkeintä. Tämä lisäksi käytän soveltuvasti erilaisia harjoituksia, kuten rentoutus- tai mindfulnessharjoituksia ja kirjallisia tehtäviä. Menetelmien valinnassa olen joustava ja asiakkaan toiveita kunnioittava. Arvioimme etenemistämme yhdessä.

Olen työskennellyt yli 30 vuotta psyykkisen hyvinvoinnin parissa ja toiminut kouluttajana, ohjaajana ja psykologina, erityisesti työikäisten kuntoutuksessa. Minulla on kognitiivisen psykoterapian erityistason pätevyys, sen lisäksi mindfulness ja toiminnallisten menetelmien koulutus (psykodraamaohjaajan tutkinto). Työskentelen pääosin työikäisten aikuisten kanssa, mutta tarjoan mielelläni keskusteluapua myös ikäihmisille. Minulle läheisiä aiheita ovat mielialaoireet, masennus ja (työ)uupumus, ahdistuneisuus ja murehtiminen, stressinhallinta sekä elämäntapamuutoksiin liittyvät haasteet. Voin palvella myös englanniksi ja saksaksi.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykologi
Suuntaus: Kognitiivinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Stressinhallinta, työssä jaksaminen, masennus ja ahdistuneisuus
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Ahdistus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.