Keskittymisen ongelmat | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Keskittymisen ongelmat

Keskittymisen ja tarkkaavaisuuden ongelmat ovat sekä opiskelijoille, että työssä käyville aikuisille yleensä tuttuja. Kyky keskittyä työtehtäviin voi heikentyä monista syistä. Väsymys, stressi ja kiire vaikeuttavat kykyämme keskittyä olennaiseen ja tehdä työ ajatuksen kanssa. Informaatiohäly, keskeytykset, avokonttori, ja heikko töiden organisointi ovat työelämässä tavallisia ongelmia ja saattavat vaikeuttaa keskittymistä.

Vireystila ja toiminnanohjaus

Vireystila vaikuttaa olennaisest kykyymme saada asioita aikaan. Kun pitkän työpäivän jälkeen olemme alivirittyneitä, voi olla vaikeuksia esimerkiksi tehdä tiskejä, tai maksaa laskuja. Stressaantuneen ja kiireisenä puolestaan on usein monta rautaa tulessa, vaikeuksia keskittyä ja hallita kaikkia työtehtäviä.

Keskittymisen ongelmat eivät tarkoita tarkkaavaisuushäiriötä

Kun puhutaan tarkkaavaisuuden häiriöistä, ei kuitenkaan tarkoiteta työympäristön piirteitä, kiirettä tai työpaineita. Kun on kysymys häiriöstä, syyt ovat selkeämmin yksilön toiminnanohjauksen, pitkäjänteisen toiminnan ja tahdonalaisen tarkkaavaisuuden peruskyvyissä. Tarkkaavaisuuden häiriöt ovat yleensä synnynnäisiä ja ne ilmenevät jo lapsuudessa.

ADHD

ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder), aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, joka yleensä alkaa lapsuudessa ja jatkuu aikuisuuteen saakka.

Tarkkaavaisuushäiriön oireet

Keskeisiä oireita ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden säätelyn ongelmat sekä impulsiivisuus. Aktiivisuuden säätelyn vaikeus on tyypillisimmillään ylivilkkautta, mutta voi ilmetä myös aliaktiivisuutena, kykenemättömyytenä toimia ja hitautena.

Lähes aina esiintyy myös toiminnan ohjauksen ongelmia ja usein tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia.

ADHD:n kanssa esiintyy usein samanaikaisesti muita häiriöitä tai sairauksia: esimerkiksi univaikeuksia, hieno- tai karkeamotoriikan ongelmia, aistisäätelyn häiriöitä, puheen ja kielen kehityksen häiriöitä, oppimisvaikeuksia, autismikirjon häiriöitä, tic-oireita, käytöshäiriöitä, masennusta tai ahdistuneisuushäiriöitä. Myös syömishäiriön riski on tytöillä ja naisilla suurentunut. Päihdehäiriön riski on ADHD-diagnoosin saaneilla 2–3-kertainen normaaliväestöön verrattuna.

ADD

Tarkkaavaisuushäiriön muoto, jossa ilmenee ylivilkkauden sijaan aliaktiivisuutta, kykenemättömyyttä toimia ja hitautta.

Tarkkaavaisuushäiriön hoito

Tarkkaavaisuushäiriön hoidossa käytetään usein ohjausta ja neuvontaa, jotka keskittyvät ympäristön ja henkilön itsensä tukitoimiin. Myös lääkkeitä ja psyykkistä kuntoutusta käytetään.

ADT

Attention deficit trait (ADT) ei ole psykiatrinen sairaus tai häiriö. Sillä tarkoitetaan vähitellen kehittyvää ja yleistyvää tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeutta, joka seuraa kiireisestä ja sirpaleisesta tavasta tehdä töitä. Multitasking, useat keskeneräiset asiat, aikapaineet ja ympäristö häly voivat pitkään jatkuessaan vaikeuttaa kykyä syventyä, pohtia ja tehdä työtehtäviä, joissa vaaditaan kokonaisuuksien hahmottamista ja pitkäjänteistyyttä.

Tarkkaavaisuushäiriöiden hoito

Tarkkaavaisuushäiriön hoidossa käytetään usein ohjausta ja neuvontaa, jotka keskittyvät ympäristön ja henkilön itsensä tukitoimiin. Myös lääkkeitä ja psyykkistä kuntoutusta käytetään.

Haluaisitko lisätietoa aiheesta tai tavata ammattilaista, jolla asiantuntemusta aiheeseen liittyen? Voit tarkastella ammattilaistemme vapaita aikoja täältä tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Voit jättää myös sähköpostisi tai puhelinnumeron, niin olemme Sinuun yhteydessä!

Kyllä kiitos!