Tukea masennuksen jälkeiseen työhön paluuseen | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-17 ja pe klo 9-16

Tukea masennuksen jälkeiseen työhön paluuseen

Tukea masennuksen jälkeiseen työhön paluuseen

Masennuksesta toipumassa olevalle työhön palaajalle tulee tarjota hänen tarpeittensa mukainen tuki. Toipumisen tielle pääseminen edellyttää, että masentunut on saanut oikeanlaista hoitoa ja muuta apua ilman viiveitä ja riittävästi. Hoidon tulee olla monipuolista ja masennuksesta kärsivän omien tarpeitten mukaista. Kuntoutuspsykoterapia on yksi keskeinen tuloksia tuottava masennuksesta kuntoutuvan palvelu. Se on kohdennettu työssä jatkamisen, työhön paluun, työkyvyn ja opinnoissa onnistumisen tueksi. Kuntoutuspsykoterapian tulisi olla kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla, helposti ja matalalla kynnyksellä.

Masennus, on suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttaja. Menetämme valtavan määrän osaamista, kykyjä ja lahjakkuuksia vuosittain. Tärkein kannustin masennuksen hyvälle hoidolle on se, että työllä on ihmisille monia myönteisiä merkityksiä. Se tuo toimeentulon, terveyttä ja hyvinvointia. Työ tuo mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia. Työ vahvistaa kokemusta osallisuudesta, omasta arvosta ja yhteisön tärkeänä osana olemisesta.

Tukea masennuksen jälkeiseen työhön paluuseen

Moni työhön paluun tukea saanut kokee, että masennuksen hoitokeinoissa oli puutteita. Tietoa masennuksesta ei ollut riittävästi saatavilla. Moni olisi toivonut, että olisi saanut keskustella ammattilaisen kanssa miksi oli masentunut, miten masennusta tulisi hoitaa, ennaltaehkäistä, mitä tapahtuu, jos se uusiutuu, mistä tunnistaa, mitä kertoa muille, miksi yhä vaivaavat häpeä ja pelot, miten itsetunto ja usko omaan pystyvyyteen saadaan takaisin. Masennuksesta toipuva toivoo, että hänet kohdataan, häntä kuullaan, rohkaistaan, vastataan mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja käydään rakentavaa keskustelua tulevaisuuden mahdollisuuksista. Näin varmistetaan työhön paluun onnistumisen.

Masentunut pystyy myös itse vaikuttamaan tilanteeseensa. Asiantuntijan apu ja tuki on silti tarpeen. Parhaimmillaan toipumisen ja vahvistumisen tie on työhön palaamassa olevan henkilön ja esimerkiksi psykoterapeutin välistä yhteistyötä. Jokaisen masentuneen on tärkeää löytää oikea ovi ja matala kynnys. Työhön paluun lähestyessä huolta aiheuttavista asioista kannattaa puhua rohkeasti keskustelukumppanin kanssa.

Mitä varhemmin masennus on tunnistettu ja hoitopolku aloitettu sitä varmemmin työhön ja opintoihin palaaminen onnistuu. Onkin syytä pohtia, miksi masennuksen tunnistaminen on niin vaikeaa ja tapahtuu usein vasta vuosien kuluttua sen alkamisesta, miksi hoito kangertelee, on puutteellista, hidasta ja passiivista. Meillä on olemassa riittävästi tutkittua tietoa siitä, miten tärkeää ja tuloksellista tuki on. Voimme siis jokainen ammattilainen olla mukana tekemässä muutosta ja vaikuttamassa siihen, että tulevaisuudessa toteutuvat hyvä, laadukas ja riittävä masennuksen hoito sekä kuntoutus.

Työhön paluun tukea on liian vähän tarjolla. Sitä järjestävät muun muassa kuntoutustoimijat, työterveyshuollot, työeläkeyhtiöt, järjestöt ja psykoterapia-palvelun tuottajat, mutta lisää tarvitaan.

Tarvittaessa tuki tulisi ulottaa työpaikalle. Työnantajat tarvitsevat tietoa ja heidät tulisi ottaa mukaan palvelujen kehittämiseen. Sairauslomalla olevan työntekijän yhteydenpito työpaikkaan ei saisi kokonaan katketa. Tässä on esimiehillä suuri vastuu.

Masennuksen sairastaneen paluu työelämään on yhteiskunnallisesti tärkeää. Yhdenvertaisuus toteutuu, asenteet muuttuvat, eriarvoisuus vähenee ja hyvinvointi lisääntyy. Työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset vähenevät, sairauksien kustannukset pienevät, syrjään joutuminen vähenee.  Mielenterveyden hoitoon ja kuntoutujien työhön paluun tukeen satsaaminen on taloudellisesti kannattavaa

Artikkelin on kirjoittanut Nosteen psykoterapeuttimme Raija Tiainen.

Psykoterapeutti Raija Tiainen

Voit tarkastella ammattilaistemme vapaita aikoja täältä tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Voit jättää myös sähköpostisi tai puhelinnumeron, niin olemme Sinuun yhteydessä!

Kyllä kiitos!