Jyväskylä | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-17 ja pe klo 9-16

Jyväskylä

Toimipaikan tiedot

Osoite: Yliopistonkatu 28 B, 40100 Jyväskylä

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Toimipiste sijaitsee osoitteessa Yliopistonkatu 28 B.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin kaikissa kysymyksissäsi Nosteen asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Jyväskylän toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

Jyväskylän toimitila
https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Eeva-Luukkainen-resized-1.jpg

Eeva Luukkainen

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia)

Olen pari- ja perhepsykoterapeutti sekä seksuaalipsykoterapeutti ja -neuvoja. Tärkeää on tunneyhteyden (uudelleen)rakentuminen parien ja perheenjäsenten välille.

Eeva Luukkainen

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia)

Palvelukielet: suomi

Tarjoan terapiaa etäyhteyksillä koko Suomessa.

Pari- ja perheterapeuttina olen kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Terapiassa on mahdollisuus saada ymmärrystä sekä omalle että puolison tai perheenjäsenen ajatuksille ja toiminnalle. Kokemukseni mukaan muutostyöskentelyssä on kuitenkin olennaista nimenomaan tunneyhteyden (uudelleen)rakentuminen kokemuksellisesti, mikä mahdollistaa pysyvämmän muutoksen.

Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen elämää, joten seksuaalineuvojana ja -terapeuttina, sekä tunnekeskeisenä pariterapeuttina myös esim. haluttomuus ja seksuaalisuuteen yleensäkin liittyvät ongelmat kiinnostavat minua. Terapeuttina en edusta mitään yhtä suuntausta, vaan pikemminkin hyödynnän kaikkea elämänaikana saamaani ymmärrystä, kokemusta ja koulutusta työskentelyssäni. Jokainen asiakas on myös ainutlaatuinen yksilö, joten terapiatyössä on kyse paljolti yhteistyöstä asiakkaan ja terapeutin välillä.

Terapiatyöskentelyssäni hyödynnän etenkin tunnekeskeisen pariterapian ymmärrystä ja menetelmiä. Käymme läpi kielteistä kehää, jolla asiakas/pari on ja etsimme siihen ratkaisuja. Tutkimme yhdessä asiakkaan kokemuksia aiemmista kiintymyssuhteista, jotka heijastelevat nykyisessä vuorovaikutussuhteissa ja rakennamme uudelleen vuorovaikutussuhdetta kokemuksellisesti siten, että yhteys sinulle ja sinulle tärkeiden ihmisten välillä mahdollistuu. Asiakkaan omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan käytän myös erilaisia harjoituksia sekä ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Pari- ja perheterapeuttina työskentelen sekä lasten että aikuisten kanssa. Kiinnostuksen kohteena ovat: uusperheiden ongelmat sekä seksuaalisuuteen liittyvät haasteet.

Koulutus: Pari- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti
Erikoistuminen: Seksuaalineuvoja 2020. Tunnekeskeisen pariterapian koulutuksessa 2020-2021.
Suuntaus: Voimavarakeskeinen
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Tunnekeskeinen pariterapia, seksuaalisuus, lapset ja perheet, työnohjaus.
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/11/Noora-Puhakka-e1635939916792.jpg

Noora Puhakka

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiiivinen käyttäytymisterapia), seksuaaliterapeutti

Terapeuttina työskentelen sinun tavoitteiden eteen. Pyrin tukemaan, olemaan turvallinen, empaattinen ja auttamaan uusien näkökulmien löytämisessä.

Noora Puhakka

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiiivinen käyttäytymisterapia), seksuaaliterapeutti

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen tilaa-antava, kuunteleva ja valmis kuulemaan. Haluan antaa sinulle tilan jossa voit olla oma itsesi sekä vapaasti ja turvallisesti pohtia asioitasi. Autan sinua työskentelemään aktiivisesti tavotteittesi saavuttamiseksi. Pyrin tekemään käyttämäni menetelmät sinulle näkyväksi. Pyrin tekemään terapiasta sinun tahtista. Minun tapani suhtautua ihmisiin on lämmin, arvostava ja välittävä.

Seksuaaliterapiassa puhuttavat usein elämän käännekohdat, kriisit, mahdollisesti koettu seksuaalinen väkivalta/kaltoinkohtelu, sairastumiset, lapsettomuus tai perheellistyminen ja monet muut isot muutokset ja niiden vaikutukset seksuaalisuuteen. Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohdiskelu voi myös olla osa seksuaaliterapiaa. Seksuaalineuvonta-ajalle voi tulla jokainen joka kaipaa kohdennettua keskustelua liittyen seksuaalisuuteen. Motiivina voi olla esim. tiedon tarve tai omassa itsessä tapahtuvien seksuaalisuuden kysymysten ymmärryksen lisääminen.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia auttaa sinua hahmottaman omaa toimintaa, erottelemaan ajatuksia ja tunteita toisistaan, pohtimaan millaisiin arvoihin omat elämän valinnat perustuvat ja hoitamaan ja ratkaisemaan ongelmia. Tyypillistä on, että vastaanotolla hahmotellaan käyttäytymisanalyysiä ja erilaisia ongelma- ja ketjuanalyyseja tapahtumista ja tilanteista jotta käyttäytymisestä tulisi ymmärrettävämpää. Tämän menetelmän osalta olen vielä opiskelija, joten menetelmiä karttuu käyttöön jatkuvasti lisää.

Vastaanotan seksuaaliterapiaan myös pariskuntia.

Koulutus: Kätilö/sairaanhoitaja AMK, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia, traumapainotteinen koulutusohjelma.
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Olen kiinnostunut ihmisyydestä yleensä, elämän käännekohdista ja niihin liittyvistä kriisin ja kasvun paikoista. Ihmisen seksuaalinen kasvu ja kehitys koko elämänmittaisena prosessina kiinnostaa. Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin moninaisuus ja jokaisen henkilökohtainen kasvu sen suhteen. Kätilön peruskoulutus on istuttanut minuun kiinnostuksen syntymästä, perheellistymisestä ja ajattelun ihmisen elämänkaaresta. Olen työskennellyt monipuolisesti eri kätilötyön alueilla mm. lapsettomuushoitojen parissa, naisten syöpätautien ja lantion alueen kroonisen kivun parissa. Akuutista kriisiauttamisesta on kokemusta opiskeluaikana kriisikeskus Mobilessa ja myöhemmin SERI-poliklinikalta Keski-Suomen keskussairaalasta. Minulla on myös OCD osaamista.
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat, Seksuaaliterapeutit ja -neuvojat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Addiktiot
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/11/Maarit-Pietilainen-e1636459727932.jpg

Maarit Pietiläinen

Helsinki, Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Terapeuttina olen sinua arvostava, kunnioittava, tilaa antava, myötätuntoinen ja kannustava. Olen ihmisenä helposti lähestyttävä, luonteeltani elämää paljon pohdiskeleva.

Maarit Pietiläinen

Helsinki | Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen psykoterapeuttikoulutettava, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykiatrian puolen sairaanhoitaja. Työskentelen aina asiakaslähtöisesti. Minulle on ratkaisukeskeisenä terapeuttina tärkeää, että sinä koet tulevasi kuulluksi. Uskon, että elämässä on mahdollista edetä toivottuun suuntaan, muutostoiveet on vain ensin nähtävä. Terapeuttina kuljen vierelläsi. Työskentelemme yhdessä kohti sitä suuntaa, minkä sinä tulet löytämään itsestäsi.

Käytän työssäni ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Työskentelyssä korostuu voimavarakeskeisyys ja näkökulmien vaihtaminen. Ratkaisukeskeisyydessä pääpaino on nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä, mutta se ei poissulje menneisyyden käsittelyä, voimme halutessasi käsitellä myös menneisyyttäsi. Terapiassa teemme yhdessä töitä, jotta sinä saavutat ne muutostoiveet ja tavoitteet, joita elämässäsi haluat. Vastaanotollani on rento ja lämmin tunnelma, voit tulla vastaanotolle juuri sellaisena kuin olet.

Työkokemusta minulla on vuosien ajalta laaja-alaisesti psykiatrian kentältä eri puolilta erilaisten mielenterveyteen liittyvien haasteiden parista; olen työskennellyt erikoissairaanhoidon psykiatrian eri osastoilla, tehnyt töitä mielenterveyskuntoutujien omaisten parissa ja kuntoutujien kanssa psykiatrisissa asumiskuntoutusyksiköissä sisältäen liikkuvaa palvelua. Tarjoan kohtaamisia myös hypnoterapeuttisella työotteella asiakkaan niin toivoessa. Otan vastaan asiakkaita Jkl:n toimipisteessä ma-ke, Helsingissä Eerikinkadulla to-pe ja etäyhteydellä.

Koulutus: Sairaanhoitaja, kulttuurituottaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, psykoterapeuttiopiskelija
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Työskentelen mielelläni kaikkien mielenterveyteen liittyvien haasteiden parissa.
Palvelut: Muut ammattilaiset, Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/01/Tero-Makkonen-e1643723007623.jpg

Tero Makkonen

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Työelämän haastavuuteen liittyvät kysymykset ovat tulleet minulle kovin tutuiksi työnohjaajan tehtävissä. Nuoret, aikuiset ja ikäihmiset ovat tervetulleita.

Tero Makkonen

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen psykologi ja psykoterapeuttikoulutettava (ratkaisukeskeinen). Psykologina minulla on lähes 30 vuoden työkokemus lasten, perheiden ja aikuisten parista. Myös työelämän haasteet kuten jaksaminen, työn kuormittavuus ja stressi ovat työn puolesta tulleet hyvinkin tutuiksi. Työnohjaajana olen toiminut pitkään ja valmentanut eri ammattihenkilöitä kohti parempaa työn ja elämän hallintaan.
Terapeuttina olen kuunteleva ja aktiivinen. Haluan, että tulet kuulluksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi huolinesi, jolloin voin sinua parhaiten auttaa. Joskus tapaamisilla on vain tärkeää, että saat turvallisen tilan purkaaksesi omaa mieltäsi, etkä kaipaakaan heti ratkaisuja. Oleellista terapiassa on se, että pystymme luomaan luottamuksellisen hyvän yhteistyösuhteen.

Käynneillä lähdemme liikkeelle sinun muutostoiveistasi ja ajatuksistasi sen suhteen, mikä sinua voisi parhaiten auttaa. Tavoitteena on, että jo pienilläkin muutoksilla saisimme jo kohennettua sinun hyvinvointiasiasi. Tapaamisilla käytän niin ratkaisukeskeisiä menetelmiä kuin muista terapiasuuntauksista ja valmentavista menetelmistä sopivia harjoitteita. Näistä sovimme aina yhdessä terapian aikana.
Terapiatyössä minun kiinnostavat kaikki elämänkulkuun liittyvät haastavat tilanteet, jotka ovat niin ihmisenä kasvun kysymyksiä kuin elämän kriisivaiheita. Tunnet sitten olosi masentuneeksi, ahdistuneeksi tai koet, että elämän ilo on kateissa, voin auttaa sinua. Voihan olla, että olet työssäsi hyvin kuormittunut ja podet syyllisyyden tunteita tai itsetunnon heikkous vaivaa sinua, silloinkin kannattaa myös ottaa yhteyttä. Varaa rohkeasti aika vastaanottoajalleni. Silloin voimme yhdessä tarkastella, kuinka voisin sinua auttaa.

Koulutus: Psykologian maisteri, työnohjaaja, coach
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Elämän kriisit, itsetuntemus, työssä jaksaminen
Palvelut: Psykologit, Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/01/Headshot-Placeholder-male-e1649763219489.png

Mika Järvikuona

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Rento, luotettava sekä arvostava asiakkaan kohtaaminen on minusta tärkeää. Tärkeää on myös se, että tulet kohdatuksi sekä kuulluksi ja saat apua elämän haasteisiin.

Mika Järvikuona

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Tärkeää minulle on asiakasta arvostava rento, luonteva ja luotettava vuorovaikutus. Positiivisesti asioihin suhtautuminen, keinojen pohtiminen sekä ratkaisujen etsiminen/löytäminen ovat minulle ominaisin tapa työskennellä. Olen kuunteleva sekä aktiivinen, mutta myös tilaa antava keskustelija. Minusta terapia on kuuntelemista, ohjaamista, neuvomista, etsimistä ja löytämistä, aktiivista tekemistä sekä minulta että asiakkaalta.

Tärkeintä on se mistä sinä haluat keskustella, ja mitä asioita olet valmis käsittelemään. Omien käyttäytymismallien ja toimintatapojen pohtimisella voi muuttaa asioita mitkä eivät toimi tai tuovat hankaluuksia elämään. Oma motivaatio asioiden muuttamiseen ja sen vaatimaan työskentelyyn on tärkeää, mutta siihen saa myös tukea sekä apua, että myöskin neuvoja. Yksin ei ole pakko kaikkea jaksaa.

Koulutus: Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Sairaanhoitaja (amk)
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Addiktiot
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/03/Unknown.jpeg

Riikka Taipale

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia)

Opiskelen kognitiiviseksi käyttäytymispsykoterapeutiksi. Minulla on pitkä kokemus ihmissuhdetyöstä asiakkaiden monenlaisissa vaativissa elämäntilanteissa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Riikka Taipale

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen aktiivinen, avoin ja suunnitelmallinen. Pitkä kokemus monenlaisesta ihmissuhdetyöstä vaativissa ja haasteellisissa elämäntilanteissa on opettanut minut tarjoamaan myötätuntoisen ja turvallisen ilmapiirin usein kipeiden asioiden tutkimiseen ja työstämiseen. Pysähtyminen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden äärelle sekä yhteinen suunnitelma on minulle tärkeää. Vahvuuksiani on erilaisten näkökulmien tarjoaminen asiakkaan omien pohdintojen tueksi. Työotteeni on tutkiva, ihmettelevä ja kokonaisvaltaisesti mielen, tunteet, ajatukset ja kehon huomioiva. Tavoitteeni on asiakkaan kokemus, että hän on tullut kuulluksi omien ajatustensa kanssa.

Erityisesti ensimmäisellä kohtaamisella lähdemme aina liikkeelle asiakkaan eli sinun tavoitteestasi ja toiveestasi. Ensimmäisellä tapaamisella minulle on tärkeää laatia suunnitelma siitä, miten voin auttaa sinua tavoitteeseen pääsemiseksi. Tästä rakennamme yhteisen suunnitelman ja sovimme työskentelyn kestosta. Aikaa varatessa onkin hyvä sinun pohtia, kuinka pitkään työskentelyyn olet valmis itse sitoutumaan. Käyntimäärät ovat tyypillisesti 5–20 käyntiä, mutta voivat olla myös pidempiä. Alkuun lähdemme tutkimaan, ihmettelemään ja kokoamaan palapeliä siitä, mikä kaikki vaikuttaa asiakkaan nimeämään ongelmaan ja mihin siinä voimme vaikuttaa. Kognitiiviseen käyttäytymispsykoterapiaan kuuluvat erilaiset välineet, menetelmät ja kotitehtävät, joiden tavoitteena on auttaa sinua löytämään ratkaisuja eteenpäin. Menetelmät ja välineet valitaan aina asiakkaalle sopiviksi ja perustelen niiden käytön tarkoitusta.

Minulla on laaja ja useamman vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä eri ikäisten kanssa vaativissa elämäntilanteissa. Olen toiminut eri tehtävissä erilaisessa asiakastyössä ja kehittämistyössä. Ilmiöt, kuten lähisuhdeväkivalta, haastavat vuorovaikutussuhteet läheisten kanssa, kuormittavat elämäntilanteet, syrjäytyminen ja äkilliset elämänkriisit ovat tulleet minulle tutuiksi. Taustakoulutukseltani olen sosionomi (AMK). Olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi vuonna 2020. Tällä hetkellä opiskelen Tampereen yliopiston järjestämässä Kognitiivisen käyttäytymispsykoterapia- koulutuksessa. Erityisosaamiseni painottuu haastaviin ihmissuhteisiin, tunne-elämän käsittelyyn, lähisuhdeväkivaltaan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, joiden parissa olen suurimman osan työurastani viettänyt. Minulla on kokemusta traumaattisista kokemusten, itsetunnon ja itsevarmuuden; elämänkriisien, motivaatio-ongelmien, ahdistuneisuuden ja masennuksen hoitamisesta ja työstämisestä.

Työskentelen yli 18-vuotiaiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita lyhyestä tai pitkäaikaisesta yksilöpsykoterapiasta psykoterapiaopiskeluideni aikana. Olen työskennellyt erityisesti tunne-elämän ja vuorovaikutuksen haasteiden sekä ihmissuhdeongelmien parissa. Tällä hetkellä ammatillinen kiinnostukseni on suuntautunut myös ahdistuneisuuden, masennuksen, uupumuksen, traumaattisten kokemusten ja erilaisten pelkojen hoitamiseen.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen vuonna 2025.
Kiinnostuksen kohteet: Tällä hetkellä ammatillinen kiinnostukseni on suuntautunut ahdistuneisuuden, masennuksen, uupumuksen, traumaattisten kokemusten ja erilaisten pelkojen hoitamiseen.
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Ahdistus
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/07/Kimmo-Peltola-e1593676942852.jpg

Kimmo Peltola

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Haluan toimia psykoterapiassa voimavaroja etsivänä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia mielenkiinnolla tutkivana terapeuttina.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Kimmo Peltola

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakastilanne: Tarjoan kertakäynti aikoja (myös uusille asiakkaille).

Terapeuttina pyrin olemaan tarvittaessa aktiivinen, jämpti ja suorapuheinen, tarvittaessa myös tilaa antava, tutkiva ja puolueeton. Uskon myös kotitehtävien voimaan, silloin kun asiakkaalla on siihen voimavaroja. Palautteiden perusteella vahvuuksinani voin pitää rauhallisuutta, kuuntelevuutta, tasa-arvoisuutta ja myötätunteisuutta. Pitkä työkokemus hoitoalalla, 30 vuotta, on tuonut tiettyä kokemusta kohdata asiakkaitten, joskus hyvinkin vaikeita kokemuksia ja elämäntilanteita. Myöskin oma elämänkokemus näin 52 vuotiaana luo omaa laajaa näkökulmaa asioihin. Positiivinen elämänkatsomus ja positiivinen psykologia auttaa tässä työssä.

Asiakkaan asettamien tavoitteiden saavuttamista auttavat työmenetelmät. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa niitä on paljon. Esim. ongelmat tavoitteiksi, poikkeukset, asteikko, onnistumiset, ihmekysymys, mokasta mahdollisuudeksi jne. Yhdessä asiakkaan kanssa kokeillaan eri menetelmiä ja huomioidaan aikaansaatu muutos. Tärkeintä kuitenkin heti alussa on luoda toimiva yhteistyösuhde joka onnistuu mielestäni vain sillä, että terapeutti on aidosti kiinnostunut asiakkaan tilanteesta ja haluaa häntä auttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Terapia syntyy yhteistyösuhteesta. Jos asiakkaalla on voimavaroja ja osaamisalueita, joita hän haluaa hyödyntää terapiassa, myös erilaiset kotitehtävät ovat silloin mahdollisia. Terapeuttina minulle on tärkeää myös seurata onko terapia asiakkaan mielestä oikeanlaista ja tehokasta ja mitä hän haluaa terapian sisältävän. Terapiassa myöskin terapeutti oppii koko ajan. Tärkeintä kuitenkin on että asiakas hyötyy terapiasta ja oppii selviämään ongelmistaan voittajana.

Olen toiminut terveydenhuollossa n. 30 vuotta. Urani alussa toimin pitkään Hotelli mesikämmenen kylpylän kuntoutusosastolla kuntohoitajana. Siihen aikaan pääkuntoutusryhmänä olivat sotiemme sotainvalidit- ja veteraanit. Tuona aikana opin paljon heiltä fyysisistä ja psyykkisistä traumoista, kivusta ja tuskasta jonka läpi moni oli joutunut käymään. Samalla opin paljon myös ihmisen voimavaroista, jotka auttavat pahankin paikan yli. Tuona aikana opiskelin työn ohessa kolme vuotta Lahdessa, jossa ensimmäisenä Suomessa oli mahdollista opiskella WHO:n tutkinto vaatimukset täyttävä kiinalaisen akupunktion tutkinto. Myöhemmin opiskelin myös osteopaatiksi. Sen jälkeen opiskelin hypnoterapeutiksi. Myöhemmin kävin psykoterapeuttiset valmiudet kurssin ja hakeuduin varsinaiseen psykoterapeutti koulutukseen. Psykoterapia koulutuksen aikana kävin myös mindfulness - koulutuksia ja niiden jälkeen suoritin Simply Meditation - opettaja sertifikaatin. Työskentelen mielelläni nuorten, aikuisten ja ikäihmisten kanssa kaikissa heidän ongelmissaan. Tarjoan myös viiden pisteen korva-akupunktiota.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Kuntohoitaja, osteopaatti, psykoterapeutti (YET), Msc in solution focused therapy ( Uwe Bristol, UK)
Erikoistuminen: Suomalaisen psykoterapeutti koulutuksen jälkeen jatkoin Englantiin, Bristolin yliopistoon maisteri koulutukseen. Olen erikoistunut myös ratkaisukeskeiseen hypnoosiin ja mindfulnessiin.
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Traumojen hoito. Tarjoan myös viiden pisteen korva-akupunktiota.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/09/Marina-Timmerpakka-2-e1666604989274.jpg

Marina Timmerpakka

Jyväskylä, Seinäjoki, Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Minulle on keskeistä yhdessä asiakkaan kanssa etsiä toimivia ja mielekkäitä polkuja pulmien ratkaisemiseen.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Marina Timmerpakka

Jyväskylä | Seinäjoki | Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, venäjä

Terapeuttina olen empaattinen, hyvin kannustava, tukeva ja luova sekä tilaa antava. Työskentelyotteessani minulle on keskeistä rauhallisuus, myötätuntoisuus ja asiakasta arvostava ote. Osaan kuunnella ja huomata asiakkaan taidot, kyvyt ja lahjakkuudet sekä keskustella niistä. Vahvuuteni ovat rehellisyys, hyvä arviointikyky, ystävällisyys ja sinnikkyys.

Käytän ratkaisukeskeisen terapian menetelmiä työssäni, jotka ovat hyvin voimaannuttavia, kannustavia ja motivoitavia. Ratkaisukeskeiset menetelmät vahvistavat ihmisten kykyä vaikuttaa omiin asioihinsa ja auttavat oppimaan uusia ongelmanratkaisutaitoja. Ratkaisukeskeisen psykoterapian yksi tärkeistä ominaisuuksista ovat tulevaisuuteen suuntautuneisuus, asiakkaan aktiivinen rooli terapiaprosessissa ja tavoitteen määrittelemisessä, konkreettisten toimivien ratkaisujen etsiminen, jotka kohtaavat kohti muutosta, pienin askelin.

Я психотерапевт, работаю в русле ориентированной на решение краткосрочной терапии (ОРКТ/SFBT). У меня также есть российское высшее психологическое образование.
В работе психотерапевта для меня центральное место занимают цели и надежды клиента, а также нахождение и усиление тех ресурсов и потенциала, которые уже есть у клиента в наличии. Для меня очень важно искать эффективные и конструктивные пути решения проблем совместно с клиентом. Имею опыт терапевтической помощи людям, страдающим депрессией и повышенной тревожностью, разбираюсь в вопросах выбора профессии и много опыта терапевтической работы с подростками и взрослыми иммигрантами. Как терапевт умею почувствовать и понять другого человека, воодушевить и поддержать, творчески подхожу к процессу работы. Рабочие языки русский и финский, есть договор Келы (Kela-pätevyys).

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi (Venäjällä), psykoterapeutti
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Maahanmuuttajat, masennus, ihmissuhdeongelmat
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Ahdistus
Masennus
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/09/Anne-Tolli-1.bmp

Anne Tölli

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (integratiivinen)

Olen psykoterapeutti sekä pitkän työkokemuksen omaava psykologi.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Anne Tölli

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi

Vastaanotolleni on turvallista tulla juuri omana itsenään. Kunnioitan tapaasi olla ja ilmentää sitä juuri sinun tavallasi. Työotteeni on aktiivinen, mutta samalla tilaa antava. Vahvuuteni ovat aitous ja helposti lähestyttävyys. Työtapani kulmakivenä on luottamukseen perustuva työskentelysuhde. Tärkeimpänä asiana pidän sitä, että koet tulevasi nähdyksi ja kuulluksi.

Työotteeni on integratiivinen tarkoittaen, että minulla on käytössäni monipuoliset keinot tukea ja auttaa sinua tavoitteissasi juuri sinulle sopivalla tavalla. Teen paljon töitä tavoittaakseni juuri sinun kokemuksesi. Tunteiden ja ajatusten kanssa työskentelyn myötä itsetuntemuksesi paranee eivätkä menneet asiat sekä oireet saa enää samalla tavoin otetta elämässäsi kuin aiemmin.

Vahvin osaamisalueeni psykologina on psykiatrian puolelta aikuisten ja nuorten aikuisten parissa työskentelystä. Tämän kokemuksen kautta minulla on vahva osaaminen etenkin psyykkisten oireiden kanssa työskentelyyn (mm. masennus, ahdistuneisuus, traumat ja elämän kriisit). Kokemusta minulla on myös perheneuvonnasta sekä kouluterveydenhuollosta.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, psykoterapeutti
Suuntaus: integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Masennus, traumat sekä elämän kriisit.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Persoonallisuushäiriöt
Parisuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.