Jyväskylä | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-18 ja pe klo 9-16!

Jyväskylä

Toimipaikan tiedot

Osoite: Yliopistonkatu 28 B, 40100 Jyväskylä

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Toimipiste sijaitsee osoitteessa Yliopistonkatu 28 B.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin kaikissa kysymyksissäsi Nosteen asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Jyväskylän toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

Jyväskylän toimitila
https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Eeva-Luukkainen-resized-1.jpg

Eeva Luukkainen

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia)

Olen pari- ja perheterapeutti ja seksuaalineuvoja. Tärkeää on tunneyhteyden (uudelleen)rakentuminen parien ja perheenjäsenten välille terapiatyöskentelyn avulla.

Eeva Luukkainen

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia)

Palvelukielet: suomi

Tarjoan terapiaa etäyhteyksillä koko Suomessa. Valmistun seksuaaliterapeutiksi syyskuussa 2022.

Pari- ja perheterapeuttina olen kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Terapiassa on mahdollisuus saada ymmärrystä sekä omalle että puolison tai perheenjäsenen ajatuksille ja toiminnalle. Kokemukseni mukaan muutostyöskentelyssä on kuitenkin olennaista nimenomaan tunneyhteyden (uudelleen)rakentuminen kokemuksellisesti, mikä mahdollistaa pysyvämmän muutoksen.

Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen elämää, joten seksuaalineuvojana ja pariterapeuttina myös esim. haluttomuus ja seksuaalisuuteen yleensäkin liittyvät ongelmat kiinnostavat minua. Terapeuttina en edusta mitään yhtä suuntausta, vaan pikemminkin hyödynnän kaikkea elämänaikana saamaani ymmärrystä, kokemusta ja koulutusta työskentelyssäni. Jokainen asiakas on myös ainutlaatuinen yksilö, joten terapiatyössä on kyse paljolti yhteistyöstä asiakkaan ja terapeutin välillä.

Terapiatyöskentelyssäni hyödynnän etenkin tunnekeskeisen pariterapian ymmärrystä ja menetelmiä. Käymme läpi kielteistä kehää, jolla asiakas/pari on ja etsimme siihen ratkaisuja. Tutkimme yhdessä asiakkaan kokemuksia aiemmista kiintymyssuhteista, jotka heijastelevat nykyisessä vuorovaikutussuhteissa ja rakennamme uudelleen vuorovaikutussuhdetta kokemuksellisesti siten, että yhteys sinulle ja sinulle tärkeiden ihmisten välillä mahdollistuu.
Asiakkaan omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan käytän myös erilaisia harjoituksia sekä ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Pari- ja perheterapeuttina työskentelen sekä lasten että aikuisten kanssa. Kiinnostuksen kohteena ovat: uusperheiden ongelmat sekä seksuaalisuuteen liittyvät haasteet.

Koulutus: Pari- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja, seksuaalineuvoja. Seksuaaliterapeutti 9/2022.
Erikoistuminen: Seksuaalineuvoja 2020. Tunnekeskeisen pariterapian koulutuksessa 2020-2021.
Suuntaus: Voimavarakeskeinen
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Tunnekeskeinen pariterapia, seksuaalisuus, lapset ja perheet, työnohjaus.
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/11/Noora-Puhakka-e1635939916792.jpg

Noora Puhakka

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiiivinen käyttäytymisterapia), seksuaaliterapeutti

Terapeuttina työskentelen sinun tavoitteiden eteen. Pyrin tukemaan, olemaan turvallinen, empaattinen ja auttamaan uusien näkökulmien löytämisessä.

Noora Puhakka

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiiivinen käyttäytymisterapia), seksuaaliterapeutti

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen tilaa-antava, kuunteleva ja valmis kuulemaan. Haluan antaa sinulle tilan jossa voit olla oma itsesi sekä vapaasti ja turvallisesti pohtia asioitasi. Pyrin tekemään käyttämäni menetelmät sinulle näkyväksi, jotta voit itsekin aktiivisesti työskennellä tavoitteittesi eteen. Pyrin tekemään terapiasta sinun tahtista. Minun tapani suhtautua ihmisiin on lämmin, arvostava ja välittävä.

Seksuaaliterapissa käytän eri psykoterapian alueilta tuttuja menetelmiä. Perushaastattelu on aluksi tiedon keräämistä asiakkaan tilanteesta. Annan tilaa puhua siitä mikä on saanut hänet tulemaan terapiaan ja autan kysymyksilläni jäsentämään ongelman hahmottamista. Yksi tärkeä työkalu seksuaaliterapiassa kokonaisuuden hahmottamiseen on seksuaalihistorian haastattelu kysymyspatteriston avulla. Siinä käydään läpi koko elämää lapsuudesta tähän hetkeen seksuaalisen kasvun näkökulmasta. Hahmotetaan kasvuympäristön asenteita ja tapoja toimia suhteessa seksuaalisuuteen ja sukupuoleen.
Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmistä olen alkanut käyttämään käyttäytymisanalyysia ja sovellettua rentoutusta ja näitä harjoittelen vähin erin.

Työskentelen aikuisten parissa. Autan kipupotilaita selviytymään kivun ja seksuaalisuuden haasteiden kanssa. Seksuaaliterapiassa puhuttavat usein elämän käännekohdat, kriisit, koettu seksuaalinen väkivalta/kaltoinkohtelu, sairastumiset, lapsettomuus tai lasten saanti ja monet muut isot muutokset ja niiden vaikutukset seksuaalisuuteen. Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohdiskelu voi myös olla osa seksuaaliterapiaa.

Seksuaalineuvonta-ajalle voi tulla kuka tahansa joka kaipaa kohdennettua keskustelua liittyen seksuaalisuuteen. Motiivina voi olla esim. tiedon tarve tai omassa itsessä tapahtuvien seksuaalisuuden kysymysten ymmärryksen lisääminen. Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan voi hakeutua mielenterveyden häiriöiden vuoksi tai vain halutessaan kehittää itseään ja toimintatapojaan.

Koulutus: Kätilö/sairaanhoitaja AMK, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Olen kiinnostunut ihmisyydestä yleensä, elämän käännekohdista ja niihin liittyvistä kriisin ja kasvupaikoista. Ihmisen seksuaalinen kasvu ja kehitys koko elämänmittaisena prosessina kiinnostaa. Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin moninaisuus ja jokaisen henkilökohtainen kasvu sen suhteen. Kätilö peruskoulutus on istuttanut minuun kiinnostuksen syntymästä, perheellistymisestä ja ajattelun ihmisen elämänkaaresta. Olen erikoistunut lapsettomuuden aiheuttamiin haasteisiin ja seksuaalielämän haasteisiin ja työskennellyt seksualaista väkivaltaa kokeneiden akuutissa hoidossa.
Palvelut: Seksuaaliterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Addiktiot
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/11/Maarit-Pietilainen-e1636459727932.jpg

Maarit Pietiläinen

Helsinki, Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Terapeuttina olen sinua arvostava, kunnioittava, tilaa antava, myötätuntoinen ja kannustava. Olen ihmisenä helposti lähestyttävä, luonteeltani elämää paljon pohdiskeleva.

Maarit Pietiläinen

Helsinki | Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen psykoterapeuttikoulutettava, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykiatrian puolen sairaanhoitaja. Työskentelen aina asiakaslähtöisesti. Minulle on ratkaisukeskeisenä terapeuttina tärkeää, että sinä koet tulevasi kuulluksi. Uskon, että elämässä on mahdollista edetä toivottuun suuntaan, muutostoiveet on vain ensin nähtävä. Terapeuttina kuljen vierelläsi. Työskentelemme yhdessä kohti sitä suuntaa, minkä sinä tulet löytämään itsestäsi.

Käytän työssäni ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Työskentelyssä korostuu voimavarakeskeisyys ja näkökulmien vaihtaminen. Ratkaisukeskeisyydessä pääpaino on nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä, mutta se ei poissulje menneisyyden käsittelyä, voimme halutessasi käsitellä myös menneisyyttäsi. Terapiassa teemme yhdessä töitä, jotta sinä saavutat ne muutostoiveet ja tavoitteet, joita elämässäsi haluat. Vastaanotollani on rento ja lämmin tunnelma, voit tulla vastaanotolle juuri sellaisena kuin olet.

Työkokemusta minulla on vuosien ajalta laaja-alaisesti psykiatrian kentältä eri puolilta erilaisten mielenterveyteen liittyvien haasteiden parista; olen työskennellyt erikoissairaanhoidon psykiatrian eri osastoilla, tehnyt töitä mielenterveyskuntoutujien omaisten parissa ja kuntoutujien kanssa psykiatrisissa asumiskuntoutusyksiköissä sisältäen liikkuvaa palvelua. Tarjoan kohtaamisia myös hypnoterapeuttisella työotteella asiakkaan niin toivoessa. Otan vastaan asiakkaita Jkl:n toimipisteessä ja etäyhteydellä.

Koulutus: Sairaanhoitaja, kulttuurituottaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, psykoterapeuttiopiskelija
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Työskentelen mielelläni kaikkien mielenterveyteen liittyvien haasteiden parissa.
Palvelut: Muut ammattilaiset, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/02/Antti-Hokkanen-e1643722018732.jpg

Antti Hokkanen

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Minua kiehtoo arki ja elämän räätälöiminen itselle omannäköiseksi, omien arvojen mukaiseksi. Ajattelen, että hyvinvointi, jaksaminen ja onnellisuus perustuu juuri tähän.

Antti Hokkanen

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Terapeuttina olen positiivinen, suora ja vilpittömän kiinnostunut asiakkaan arjen kokonaisuudesta ja siitä, mitä kaikkea siihen kuuluu. Minulle on tärkeää, että asiakas kokee käynneillä tulleensa kuulluksi ja että vastaanotolla puhutaan hänelle hyödyllisistä ja tärkeistä asioista. Tämä edellyttää turvallista, hyväksyvää ilmapiiriä ja keskinäistä kunnioitusta; on tärkeää, että vastaanotolle voi tulla juuri sellaisena kuin on, omana itsenään. Se mahdollistaa luottamuksellisen, hyvän terapiasuhteen rakentumisen.

Minua kiehtoo arki ja elämän räätälöiminen itselle omannäköiseksi. Ajattelen, että hyvinvointi, jaksaminen ja onnellisuus perustuu juuri tähän, omien arvojen mukaiseen hyvään elämään.

Työskentelytapani on ratkaisukeskeinen. Terapiavastaanotollani tarkastellaan sitä, mikä asiakkaan arjessa jo toimii ja miten valjastamme haasteet / epätyydyttävät elementit muutostoiveiksi. Keskustelun kautta syntyy usein oivalluksia, jotka muodostavat polun kohti mielekästä tavoitetta. Terapiakäynneillä pyritään siis hahmottelemaan toivottua, toimivaa tulevaisuutta. Käynneilläni hyödynnetään myös narratiivisia menetelmiä. Minulla on työterveyslääkärinä vankka kokemus työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn, uupumiseen, unihäiriöihin sekä masennukseen liittyen. Elämäntapoihin ja arjen hyvinvointiin liittyvät asiat ovat myös erityisosaamistani.

Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti, työterveyshuollon pätevyys, työkykykoordinaattori
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Työssäjaksaminen, työhyvinvointi, omannäköisen arjen ja elämän tavoittelu
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Masennus
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Ahdistus
Parisuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/01/Tero-Makkonen-e1643723007623.jpg

Tero Makkonen

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Työelämän haastavuuteen liittyvät kysymykset ovat tulleet minulle kovin tutuiksi työnohjaajan tehtävissä. Nuoret, aikuiset ja ikäihmiset ovat tervetulleita.

Tero Makkonen

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen psykologi ja psykoterapeuttikoulutettava (ratkaisukeskeinen). Psykologina minulla on lähes 30 vuoden työkokemus lasten, perheiden ja aikuisten parista. Myös työelämän haasteet kuten jaksaminen, työn kuormittavuus ja stressi ovat työn puolesta tulleet hyvinkin tutuiksi. Työnohjaajana olen toiminut pitkään ja valmentanut eri ammattihenkilöitä kohti parempaa työn ja elämän hallintaan.
Terapeuttina olen kuunteleva ja aktiivinen. Haluan, että tulet kuulluksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi huolinesi, jolloin voin sinua parhaiten auttaa. Joskus tapaamisilla on vain tärkeää, että saat turvallisen tilan purkaaksesi omaa mieltäsi, etkä kaipaakaan heti ratkaisuja. Oleellista terapiassa on se, että pystymme luomaan luottamuksellisen hyvän yhteistyösuhteen.

Käynneillä lähdemme liikkeelle sinun muutostoiveistasi ja ajatuksistasi sen suhteen, mikä sinua voisi parhaiten auttaa. Tavoitteena on, että jo pienilläkin muutoksilla saisimme jo kohennettua sinun hyvinvointiasiasi. Tapaamisilla käytän niin ratkaisukeskeisiä menetelmiä kuin muista terapiasuuntauksista ja valmentavista menetelmistä sopivia harjoitteita. Näistä sovimme aina yhdessä terapian aikana.
Terapiatyössä minun kiinnostavat kaikki elämänkulkuun liittyvät haastavat tilanteet, jotka ovat niin ihmisenä kasvun kysymyksiä kuin elämän kriisivaiheita. Tunnet sitten olosi masentuneeksi, ahdistuneeksi tai koet, että elämän ilo on kateissa, voin auttaa sinua. Voihan olla, että olet työssäsi hyvin kuormittunut ja podet syyllisyyden tunteita tai itsetunnon heikkous vaivaa sinua, silloinkin kannattaa myös ottaa yhteyttä. Varaa rohkeasti aika vastaanottoajalleni. Silloin voimme yhdessä tarkastella, kuinka voisin sinua auttaa.

Koulutus: Psykologian maisteri, työnohjaaja, coach
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Elämän kriisit, itsetuntemus, työssä jaksaminen
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/01/Headshot-Placeholder-male-e1649763219489.png

Mika Järvikuona

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Rento, luotettava sekä arvostava asiakkaan kohtaaminen on minusta tärkeää. Tärkeää on myös se, että tulet kohdatuksi sekä kuulluksi ja saat apua elämän haasteisiin.

Mika Järvikuona

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Tärkeää minulle on asiakasta arvostava rento, luonteva ja luotettava vuorovaikutus. Positiivisesti asioihin suhtautuminen, keinojen pohtiminen sekä ratkaisujen etsiminen/löytäminen ovat minulle ominaisin tapa työskennellä. Olen kuunteleva sekä aktiivinen, mutta myös tilaa antava keskustelija. Minusta terapia on kuuntelemista, ohjaamista, neuvomista, etsimistä ja löytämistä, aktiivista tekemistä sekä minulta että asiakkaalta.

Tärkeintä on se mistä sinä haluat keskustella, ja mitä asioita olet valmis käsittelemään. Omien käyttäytymismallien ja toimintatapojen pohtimisella voi muuttaa asioita mitkä eivät toimi tai tuovat hankaluuksia elämään. Oma motivaatio asioiden muuttamiseen ja sen vaatimaan työskentelyyn on tärkeää, mutta siihen saa myös tukea sekä apua, että myöskin neuvoja. Yksin ei ole pakko kaikkea jaksaa.

Koulutus: Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Sairaanhoitaja (amk)
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Addiktiot
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/03/Unknown.jpeg

Riikka Taipale

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia)

Opiskelen kognitiiviseksi käyttäytymispsykoterapeutiksi. Minulla on pitkä kokemus ihmissuhdetyöstä asiakkaiden monenlaisissa vaativissa elämäntilanteissa.

Riikka Taipale

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen aktiivinen, avoin ja suunnitelmallinen. Pitkä kokemus monenlaisesta ihmissuhdetyöstä vaativissa ja haasteellisissa elämäntilanteissa on opettanut minut tarjoamaan myötätuntoisen ja turvallisen ilmapiirin usein kipeiden asioiden tutkimiseen ja työstämiseen. Pysähtyminen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden äärelle sekä yhteinen suunnitelma on minulle tärkeää. Vahvuuksiani on erilaisten näkökulmien tarjoaminen asiakkaan omien pohdintojen tueksi. Työotteeni on tutkiva, ihmettelevä ja kokonaisvaltaisesti mielen, tunteet, ajatukset ja kehon huomioiva. Tavoitteeni on asiakkaan kokemus, että hän on tullut kuulluksi omien ajatustensa kanssa.

Erityisesti ensimmäisellä kohtaamisella lähdemme aina liikkeelle asiakkaan eli sinun tavoitteestasi ja toiveestasi. Ensimmäisellä tapaamisella minulle on tärkeää laatia suunnitelma siitä, miten voin auttaa sinua tavoitteeseen pääsemiseksi. Tästä rakennamme yhteisen suunnitelman ja sovimme työskentelyn kestosta. Aikaa varatessa onkin hyvä sinun pohtia, kuinka pitkään työskentelyyn olet valmis itse sitoutumaan. Käyntimäärät ovat tyypillisesti 5–20 käyntiä, mutta voivat olla myös pidempiä. Alkuun lähdemme tutkimaan, ihmettelemään ja kokoamaan palapeliä siitä, mikä kaikki vaikuttaa asiakkaan nimeämään ongelmaan ja mihin siinä voimme vaikuttaa. Kognitiiviseen käyttäytymispsykoterapiaan kuuluvat erilaiset välineet, menetelmät ja kotitehtävät, joiden tavoitteena on auttaa sinua löytämään ratkaisuja eteenpäin. Menetelmät ja välineet valitaan aina asiakkaalle sopiviksi ja perustelen niiden käytön tarkoitusta.

Minulla on laaja ja useamman vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä eri ikäisten kanssa vaativissa elämäntilanteissa. Olen toiminut eri tehtävissä erilaisessa asiakastyössä ja kehittämistyössä. Ilmiöt, kuten lähisuhdeväkivalta, haastavat vuorovaikutussuhteet läheisten kanssa, kuormittavat elämäntilanteet, syrjäytyminen ja äkilliset elämänkriisit ovat tulleet minulle tutuiksi. Taustakoulutukseltani olen sosionomi (AMK). Olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi vuonna 2020. Tällä hetkellä opiskelen Tampereen yliopiston järjestämässä Kognitiivisen käyttäytymispsykoterapia- koulutuksessa. Erityisosaamiseni painottuu haastaviin ihmissuhteisiin, tunne-elämän käsittelyyn, lähisuhdeväkivaltaan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, joiden parissa olen suurimman osan työurastani viettänyt. Minulla on kokemusta traumaattisista kokemusten, itsetunnon ja itsevarmuuden; elämänkriisien, motivaatio-ongelmien, ahdistuneisuuden ja masennuksen hoitamisesta ja työstämisestä.

Työskentelen yli 18-vuotiaiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita lyhyestä tai pitkäaikaisesta yksilöpsykoterapiasta psykoterapiaopiskeluideni aikana. Olen työskennellyt erityisesti tunne-elämän ja vuorovaikutuksen haasteiden sekä ihmissuhdeongelmien parissa. Tällä hetkellä ammatillinen kiinnostukseni on suuntautunut myös ahdistuneisuuden, masennuksen, uupumuksen, traumaattisten kokemusten ja erilaisten pelkojen hoitamiseen.

Koulutus: Sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen vuonna 2025.
Kiinnostuksen kohteet: Tällä hetkellä ammatillinen kiinnostukseni on suuntautunut ahdistuneisuuden, masennuksen, uupumuksen, traumaattisten kokemusten ja erilaisten pelkojen hoitamiseen.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Ahdistus
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/02/Joona_Suominen-e1582812826567.jpg

Joona Suominen

Jyväskylä, Turku, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (integratiivinen)

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja toimin yksilöpsykoterapeuttina. Tällä hetkellä tarjoan ainoastaan psykologikäyntejä yksittäisille konsultaatioille.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Joona Suominen

Jyväskylä | Turku | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeutti (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi

Jokaisen ihmisen kokemat vaikeudet ja tavoitteet ovat erilaisia. Siksi terapeuttina lähtökohtani on aina muokata omaa toimintaani vastaamaan asiakkaani tarpeita. Työotteeni on ensisijaisesti keskusteleva ja pidän tärkeänä sitä, että käynneilläni on riittävästi tilaa ajatuksille ja itsetutkinnalle mutta tuen myös aktiivisesti muutoksessa. Minulle tärkeitä arvoja ovat aitous ja spontaanius. Kohtaan asiakkaani kanssa rohkeasti vaikeatkin asiat mutta käynneilläni on kuitenkin tilaa myös huumorille.

Käyntieni lähtökohtana on muodostaa jaettu käsitys asiakkaan tavoitteista ja sopia niiden saavuttamiseen käyttämistämme menetelmistä. Terapeuttisen ajatteluni kivijalkana toimii näkemys siitä, että psyykkiset vaikeudet ovat ratkaisuyrityksiä, jotka olemme omaksuneet aiemmista ihmissuhteista, mutta joiden ylläpitäminen nykyhetkessä tuottaa meille vaikeuksia. Keskeisenä sisältönä käynneilläni on keskustelu asiakkaan tärkeäksi kokemista aiheista, jonka tavoitteena on lisätä itseymmärrystä toistuviin toimintamalleihin ja mahdollistaa myös uudenlainen toiminta nykyhetkessä.

Hoidon suunnittelun ja etenemisen seuraamiseksi käynneilläni voidaan käyttää kompassina erilaisia psykologisia testimenetelmiä. Terapeuttisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytän tukena lisäksi kokemuksellisia tekniikoita mm. tunnefokusoidusta terapiasta ja käyttäytymisterapiasta. Työtapani edustaa niin sanottua assimilatiivista integraatiota.

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja minulla on usean vuoden työkokemus erikoissairaanhoidosta niin osasto- kuin avohoidosta. Integratiiviseksi psykoterapeutiksi olen valmistunut Jyväskylän yliopistosta. Parhaillaan kouluttaudun myös aikuisten psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi Turun yliopistossa. Terapeuttisen työn ohella erityisosaamisaluettani ovat psykologiset tutkimukset ja niiden käyttö terapeuttisena työkaluna (Therapeutic assessment). Olen lisäksi Suomen Rorschach -yhdistyksen hallituksen jäsen.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, psykoterapeutti
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat, estyneisyys
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/07/Kimmo-Peltola-e1593676942852.jpg

Kimmo Peltola

Jyväskylä, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Haluan toimia psykoterapiassa voimavaroja etsivänä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia mielenkiinnolla tutkivana terapeuttina.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Kimmo Peltola

Jyväskylä | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakastilanne: Otan uusia asiakkaita Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan (yksilöpsykoterapiaan sekä Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen). Tarjoan myös lyhytterapia / kertakäynti aikoja.

Terapeuttina pyrin olemaan tarvittaessa aktiivinen, jämpti ja suorapuheinen, tarvittaessa myös tilaa antava, tutkiva ja puolueeton. Uskon myös kotitehtävien voimaan, silloin kun asiakkaalla on siihen voimavaroja. Palautteiden perusteella vahvuuksinani voin pitää rauhallisuutta, kuuntelevuutta, tasa-arvoisuutta ja myötätunteisuutta. Pitkä työkokemus hoitoalalla, 30 vuotta, on tuonut tiettyä kokemusta kohdata asiakkaitten, joskus hyvinkin vaikeita kokemuksia ja elämäntilanteita. Myöskin oma elämänkokemus näin 52 vuotiaana luo omaa laajaa näkökulmaa asioihin. Positiivinen elämänkatsomus ja positiivinen psykologia auttaa tässä työssä.

Asiakkaan asettamien tavoitteiden saavuttamista auttavat työmenetelmät. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa niitä on paljon. Esim. ongelmat tavoitteiksi, poikkeukset, asteikko, onnistumiset, ihmekysymys, mokasta mahdollisuudeksi jne. Yhdessä asiakkaan kanssa kokeillaan eri menetelmiä ja huomioidaan aikaansaatu muutos. Tärkeintä kuitenkin heti alussa on luoda toimiva yhteistyösuhde joka onnistuu mielestäni vain sillä, että terapeutti on aidosti kiinnostunut asiakkaan tilanteesta ja haluaa häntä auttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Terapia syntyy yhteistyösuhteesta. Jos asiakkaalla on voimavaroja ja osaamisalueita, joita hän haluaa hyödyntää terapiassa, myös erilaiset kotitehtävät ovat silloin mahdollisia. Terapeuttina minulle on tärkeää myös seurata onko terapia asiakkaan mielestä oikeanlaista ja tehokasta ja mitä hän haluaa terapian sisältävän. Terapiassa myöskin terapeutti oppii koko ajan. Tärkeintä kuitenkin on että asiakas hyötyy terapiasta ja oppii selviämään ongelmistaan voittajana.

Olen toiminut terveydenhuollossa n. 30 vuotta. Urani alussa toimin pitkään Hotelli mesikämmenen kylpylän kuntoutusosastolla kuntohoitajana. Siihen aikaan pääkuntoutusryhmänä olivat sotiemme sotainvalidit- ja veteraanit. Tuona aikana opin paljon heiltä fyysisistä ja psyykkisistä traumoista, kivusta ja tuskasta jonka läpi moni oli joutunut käymään. Samalla opin paljon myös ihmisen voimavaroista, jotka auttavat pahankin paikan yli. Tuona aikana opiskelin työn ohessa kolme vuotta Lahdessa, jossa ensimmäisenä Suomessa oli mahdollista opiskella WHO:n tutkinto vaatimukset täyttävä kiinalaisen akupunktion tutkinto. Myöhemmin opiskelin myös osteopaatiksi. Sen jälkeen opiskelin hypnoterapeutiksi. Myöhemmin kävin psykoterapeuttiset valmiudet kurssin ja hakeuduin varsinaiseen psykoterapeutti koulutukseen. Psykoterapia koulutuksen aikana kävin myös mindfulness - koulutuksia ja niiden jälkeen suoritin Simply Meditation - opettaja sertifikaatin. Työskentelen mielelläni nuorten, aikuisten ja ikäihmisten kanssa kaikissa heidän ongelmissaan. Tarjoan myös viiden pisteen korva-akupunktiota.

Otan tällä hetkellä vain etävastaanotolle asiakkaita.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Kuntohoitaja, osteopaatti, psykoterapeutti (YET), Msc in solution focused therapy ( Uwe Bristol, UK)
Erikoistuminen: Suomalaisen psykoterapeutti koulutuksen jälkeen jatkoin Englantiin, Bristolin yliopistoon maisteri koulutukseen. Olen erikoistunut myös ratkaisukeskeiseen hypnoosiin ja mindfulnessiin.
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Traumojen hoito. Tarjoan myös viiden pisteen korva-akupunktiota.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/09/Marina-Timmerpakka-rotated-e1600346050647.jpg

Marina Timmerpakka

Jyväskylä, Seinäjoki, Tampere, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Minulle on keskeistä yhdessä asiakkaan kanssa etsiä toimivia ja mielekkäitä polkuja pulmien ratkaisemiseen.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Marina Timmerpakka

Jyväskylä | Seinäjoki | Tampere | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, venäjä

Terapeuttina olen empaattinen, hyvin kannustava, tukeva ja luova sekä tilaa antava. Työskentelyotteessani minulle on keskeistä rauhallisuus, myötätuntoisuus ja asiakasta arvostava ote. Osaan kuunnella ja huomata asiakkaan taidot, kyvyt ja lahjakkuudet sekä keskustella niistä. Vahvuuteni ovat rehellisyys, hyvä arviointikyky, ystävällisyys ja sinnikkyys.

Käytän ratkaisukeskeisen terapian menetelmiä työssäni, jotka ovat hyvin voimaannuttavia, kannustavia ja motivoitavia. Ratkaisukeskeiset menetelmät vahvistavat ihmisten kykyä vaikuttaa omiin asioihinsa ja auttavat oppimaan uusia ongelmanratkaisutaitoja. Ratkaisukeskeisen psykoterapian yksi tärkeistä ominaisuuksista ovat tulevaisuuteen suuntautuneisuus, asiakkaan aktiivinen rooli terapiaprosessissa ja tavoitteen määrittelemisessä, konkreettisten toimivien ratkaisujen etsiminen, jotka kohtaavat kohti muutosta, pienin askelin.

Я психотерапевт, работаю в русле ориентированной на решение краткосрочной терапии (ОРКТ/SFBT). У меня также есть российское высшее психологическое образование.
В работе психотерапевта для меня центральное место занимают цели и надежды клиента, а также нахождение и усиление тех ресурсов и потенциала, которые уже есть у клиента в наличии. Для меня очень важно искать эффективные и конструктивные пути решения проблем совместно с клиентом. Имею опыт терапевтической помощи людям, страдающим депрессией и повышенной тревожностью, разбираюсь в вопросах выбора профессии и много опыта терапевтической работы с подростками и взрослыми иммигрантами. Как терапевт умею почувствовать и понять другого человека, воодушевить и поддержать, творчески подхожу к процессу работы. Рабочие языки русский и финский, есть договор Келы (Kela-pätevyys).

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi (Venäjällä), psykoterapeutti
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Maahanmuuttajat, masennus, ihmissuhdeongelmat
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Ahdistus
Masennus
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.