Hämeenlinna | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Hämeenlinna

Toimipaikan tiedot

Osoite: Raatihuoneenkatu 17 A, 13100 Hämeenlinna

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia, psykologin palvelut.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Toimipiste sijaitsee Nordea talossa, kauppatorin laidalla, osoitteessa Raatihuoneenkatu 17 A. Sisäänkäynti rautaportista, Nordea talon kulmalta. Rautaportin jälkeen pääset sisään rappukäytävään, ovessa lukee Terapiatalo Noste ja toimitilat ovat 4. kerroksessa.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin kaikissa kysymyksissäsi Nosteen asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Hämeenlinnan toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

Hämeenlinnan toimitila
https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/09/Jukka-Saarela-e1599223816423.jpg

Jukka Saarela

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen tehnyt yksilöpsykoterapeutin töitä yli kymmenen vuoden ajan. Työtäni ohjaa avoin kiinnostus elämän eri ilmiöitä kohtaan. Työtapani on asiakaskeskeinen keskustelu.

Jukka Saarela

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Pyrin asiakaskeskeiseen työskentelyyn, jossa lähtökohtana on asiakkaan tuomat ajatukset ja työskentely niiden ehdoilla. Sama koskee myös tapaani olla terapiasuhteessa. Minua on usein pidetty rauhallisena kuuntelijana, mutta osaan tarvittaessa innostua ja ottaa käyttöön myös aktiivisen puolen itsestäni. Tavoitteena on mahdollisimman tasavertainen kohtaaminen asiakkaan kanssa. Ammatillinen vahvuuteni onkin juuri tässä tilanteen lukemisessa ja sen mukaan etenemisessä. Ehkä ikäkin on tuonut tämän suuntaista kehitystä.

Käyttämäni menetelmät riippuvat kokonaan tilauksen luonteesta. Kukin asiakastapaus on oma maailmansa, jossa voi suunnistaa vain tekemällä sinne oman kartan. Joskus voi olla tarpeen selvittää asiakkaan tilannetta esim. sukupuutyöskentelyn avulla tai muuten paneutumalla menneisyyteen, joskus taas hakea tulevaisuudesta vetovoimatekijöitä ja sovitella näitä yhteen nykyisyyden ja menneisyyden kanssa. Käytän myös eri viitekehysten ajatuksia silloin kun ne hyödyttävät asiakkaan tilannetta. Työotteeni on siis ratkaisukeskeisyyteen tarpeen mukaan eri viitekehyksiä yhdistelevä keskustelu.

Työskentelin aiemmin sosiaalitoimen eri tehtävissä noin kaksikymmentä vuotta. Erityisesti lastensuojeluprosessi kaikkine vaiheineen on ollut ydinosaamistani. Myös erilaiset sovittelut ovat olleet tehtäväkenttääni. Terapiakoulutuksen jälkeen siirryin kunnalliseen perheneuvolaan perheneuvojaksi, jossa asiakkaitani olivat perheet, lapset ja pariskunnat. Sieltä jatkoin kirkon perheneuvontaan perheneuvojaksi, jossa virassa hankin myös perheneuvonnan erityiskoulutuksen eli käytännössä pariterapiakoulutuksen. Tämä viime vuonna valmistunut koulutus jäi mieleeni teoreettiselta perusvireeltään sekä tunnekeskeisenä että psykodynaamisena. Psykoterapeuttina olen ottanut vastaan asiakkaita niin nuorisopsykiatriasta kuin aikuispsykiatriastakin yli kymmenen vuoden ajan. Uskon, että myös laaja-alaisesta edellä kuvatusta puhetyöläisen työkokemuksesta on hyötyä myös yksilöpsykoterapiassa. Asiathan tapahtuvat aina jossakin kontekstissa, mikä auttaa ymmärtämään niitä.

Koulutus: perheneuvonnan erikoistumiskoulutus , TLP -koulutus, ratkaisukeskeisen psykoterapian ET ja YET, sosiaalityöntekijän pätevöitymiskoulutus ja Yhteiskuntatieteiden kandidaatin (maisteri) tutkinto, pääaine sosiaalipsykologia
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Työtäni ohjaa avoin kiinnostus elämää ja sen eri ilmiöitä kohtaan. Olen työtehtävien osalta ”kaikkiruokainen”.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/12/Anna-Liisa-Vitie-e1608124340226.jpg

Anna-Liisa Vitie

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykologi

Erityisosaamisalueet coaching, työnohjaus, työyhteisökriisit, jaksaminen. Yksilön tuki elämänkriiseissä ja menetyksissä. Parisuhde, uusperheet, eron käsittely.

Anna-Liisa Vitie

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen taustaltani työ-ja organisaatiopsykologi sekä liikkeenjohdon konsultti. Työelämässä olen viimeiset 20 vuotta työskennellyt työyhteisöjen tukena muutoksissa ja valmentanut esimiehiä ongelmatilanteissa. Henkisen työsuojelun haasteet ja päihdeongelmat työelämässä ovat tuttuja, samoin työpaikkakiusaaminen, ahdistelu ym. Psykologina työotteeni on ratkaisukeskeinen ja tulevaisuuteen suuntautuva - tuen asiakasta löytämään vahvuutensa ja pääsemään elämässään eteenpäin. Arvostan asiakkaan omien voimavarojen ja oivallusten esille saamista ja autan näkemään mahdolliset sokeat pisteet ja väärät valinnat. Jotta kohtaaminen olisi asiakkaalle hyödyllistä ja voimaa antavaa vastaan mahdollisimman suoraan asiakkaan kysymyksiin ja pohdintoihin sekä avaan luovasti uusia näkökulmia tilanteen ratkaisemiseen. Työskentelyni on usein lyhytkestoista, vain muutamia käyntikertoja, joten turvallinen ilmapiiri ja vuorovaikutuksen avoimuus luottamuksen hengessä ovat olennaisia heti alusta.

Asiakaskohtaamisessa annan asiakkaan avautua tämän hetkisestä ongelmastaan mahdollisimman avoimesti. Rohkaisen vaikeidenkin yksityiskohtien kertomiseen ja teen tarkentavia kysymyksiä. Usein kysyn miten asiat hänen mielestään olisivat, jos ne olisivat kuten hän toivoo. Näin pääsemme "maalaamaan uutta ikkunaa seinään, josta ei ole aiemmin nähnyt läpi" eli rakentamaan polkua kohti tilanteen ratkaisua pala palalta. Usein asiakas haluaa kuvata tunteitaan ja pahaa oloaan, jota tilanne on hänessä aiheuttanut; oireitaan ja vuorovaikutusongelmiaan. Kuuntelen ja tuen, mutta emme jää niihin vellomaan vaan tavoite on katsoa eteenpäin.

Työyhteisöjen ongelmatilanteet, henkilöjohtamisen haasteet ja muutosten läpivienti organisaatiossa. Työssä jaksaminen, erilaisuuden näkeminen rikkautena, seniorit potentiaalina, työyhteisökriisit ja niiden jälkihoito.

Työskentelen aikuisasiakkaiden kanssa. Kiinnostuksiani ovat etenkin elämänkriisit, työuupumus, uusperheiden haasteet sekä erot ja parisuhteiden ongelmat.

Koulutus: FM, psykologi, uusperheneuvoja
Erikoistuminen: Työ-ja organisaatiopsykologia
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Uusperheet, työnohjaus, esimiestyön coaching, työyhteisöongelmat, muutostuki, elämänkriisit, menetykset, omaishoitajuus, debriefing
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/12/Mari-Mahlamaki-e1610965589788.jpeg

Mari Mahlamäki

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Terapeuttina minulle on tärkeää asiakkaan lämminhenkinen ja läsnäoleva kohtaaminen siten, että asiakas voi kokea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi.

Mari Mahlamäki

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Olen valmistunut psykoterapeutiksi vuonna 2014. Työskentelytavaltani olen rauhallinen ja aktiivinen keskustelija. Pyrin luomaan kohtaamisissa tasavertaisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jotta asiakas saa tilaa pohtia itseään, tunteitaan, tilannettaan ja toimintamallejaan turvallisesti. Työskentelen mielelläni kaikenlaisten elämäntilanteiden ja -kokemusten äärellä asiakkaan tilannetta yhdessä hänen kanssaan tutkien.

Jokainen terapiaprosessi on ainutkertainen. Työskentely lähtee aina asiakkaan tilanteesta ja muutostoiveista, tähdäten asiakkaan elämänlaadun parantumiseen. Yleisenä yhteisen työskentelyn tavoitteena on asiakkaan itsestä huolenpitokyvyn vahvistuminen ja terveen itsemyötätunnon lisääntyminen. Terapiatyöskentelyn varrella hyödynnetään erilaisia ratkaisukeskeisen terapian ja tunnelukkoterapian menetelmiä ja työkaluja.

Olen tehnyt pitkän, lähes 25-vuotisen, työuran psykiatrisena avohoidon sairaanhoitajana. Olen saanut kohdata ihmisiä mitä moninaisimpien elämäntapahtumien ja -tilanteiden äärellä. Minulle on kertynyt monipuolista kokemusta niin elämäntilannekriisien, erilaisten mielialahäiriöiden kuin persoonallisuus- ja psykoottisten häiriöiden mukanaan tuomista haasteista ja ongelmista. Samanaikaisesti minulle on kertynyt kokemusta myös ihmisen eheytymisestä, toipumisesta ja selviytymisestä, voimavarojen ja toivon näkökulman vahvistumisesta, merkityksellisyyden kokemuksen voimasta. Koen, että psykiatrisen sairaanhoitajan työn kautta olen saanut vahvan pohjan psykoterapeuttina työskentelemiseksi. Olen valmistunut tunnelukkoterapian koulutusohjelmasta syksyllä 2021. Työskentelen täysi-ikäisten kanssa.

Koulutus: Psykoterapeutti, Psykiatrinen sairaanhoitaja
Suuntaus: ratkaisukeskeinen (kognitiivisen suuntauksen koulutuksessa)
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Elämäntilannekriisit, mielialahäiriöt, yleiseen jaksamiseen liittyvät kysymykset, fyysinen sairastaminen ja mieliala, psykoottiset häiriöt, pitkäaikaisen psyykkisen sairastamisen erityiskysymykset.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Harri-Hietala.jpg

Harri Hietala

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ET, ratkaisukeskeinen)

Autan sinua matkalla eteenpäin haluamaasi suuntaan. Keskeistä terapiassa on hyvä yhteistyö.

Harri Hietala

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ET, ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina pyrin turvallisen ilmapiirin luomiseen niin, että asiakas voi rauhassa omana itsenään kertoa asioitaan. Olen kuunteleva, mutta tarvittaessa myös aktiivinen. Olen valmis kulkemaan rinnalla kivisenkin tien heti alusta lähtien. Koen, että tilanteen ja itsen ymmärtäminen auttaa toipumisessa, ja siinä, että pärjää jatkossakin vaikeissa hetkissä, jos niitä tulee. Tärkeää on myös se, että asian käsittelytahdista on yhteisymmärrys.

Käytännössä istunnolla keskustellaan asioista, joihin asiakas haluaa apua. Itselläni ei ole mitään tiettyä menetelmää, jota käytän, vaan toimintatapa paremminkin kehittyy kunkin asiakkaan kanssa omanlaisekseen. Joskus apuvälineenä on ns. tunnelukkojen tarkastelu ja niiden tunnistamisen avulla oman käyttäytymisen muuttaminen, jos siihen itse kokee tarvetta. Terapiaistunnoilla tutkitaan rauhassa asioita, jotta ymmärrys tapahtumista, kokemuksista ja tunteista selkiytyvät. Tarvittaessa käytän mielikuvaharjoituksia ja muita harjoitteita muutoksen tukemiseen. Hyvä yhteistyö on tekemisenkin perusta.

Olen ollut psykiatrian alalla yhtäjaksoisesti yli 30 vuotta, josta ajasta lähes kymmenen vuotta psykiatrisilla osastoilla. Olen antanut keskusteluapua vangeille useamman vuoden ajan. Sinä aikana sain paljon näkemystä erilaisista elämän kriisien, traumojen ja riippuvuusongelmien hoidosta. Keskeistä oli elämänhallintataitojen ja itsetunnon palauttaminen. Olen kouluttautunut urani varrella ja siten vahvistanut ammattitaitoani (mielisairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti ja lisäkoulutuksina mm. trauma- ja skeema- ja hot-terapiakoulutukset). Työskentelen 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien kanssa. Olen kiinnostunut kaikista elämänalueista. Erityisen mielelläni työskentelen työuupumuksesta, ahdistuksesta, masennuksesta ja erilaisista elämänkriiseistä kärsivien kanssa.

Koulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (erityistaso), psykiatrinen sairaanhoitaja
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Työuupumus, masennus, ahdistus, erilaiset elämäntilannekriisit
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Syömishäiriöt
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Katajala-e1652442406119.jpg

Aulis Katajala

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Psykoterapia-arvioinnit ja niihin liittyvät B-lausunnot. Psyykkisen tilan arvioinnit ja psykiatriset hoidot. Lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteuttaminen.

Aulis Katajala

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi

Psykoterapia-arvioinnit ja niihin liittyvät B-lausunnot. Psyykkisen tilan arvioinnit ja psykiatriset hoidot. Lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteuttaminen. Työkykyarvioinnit ja lausunnot. Vain psykiatriaikoja.

Työskentelen aikuisten potilaiden kanssa. Työskentelytapani on potilasta kuunteleva; hänen kokemuksiaan ja mielipiteitään huomioiva ja arvostava. Arviointivaiheessa on olennaista potilaan haastattelu ja hänen oma kuvauksensa elämänhistoriasta ja nykytilanteesta. Lisäksi käytän apuna joitakin tutkimus- ja kyselykaavakkeita.

Hoito voi jatkua psykoterapiassa, jota varten teen B-lausunnon. Jatkohoito voi tarvittaessa sisältää myös lääkehoitoja ja/tai harvatahtisempia seurantakäyntejä psykiatrin vastaanotolla. Joskus on tarpeen tehdä lähete jatkotutkimuksiin tai potilaalle paremmin sopivaan hoitoon. Kaikki hoitoon liittyvät asiat suunnitellaan yhteistyössä potilaan kanssa, hänen näkemystään kunnioittaen. Tärkeää on, ettei potilas jää jatkossakaan yksin ongelmiensa kanssa.

Psykiatrina olen tehnyt laajalti töitä sekä avohoidossa että sairaaloissa. Psykiatrin yksityisvastaanottoa ja psykoterapeutin työtä olen tehnyt viimeisen 25 vuoden aikana. Minulla on päihdelääketieteen erityispätevyys. Teen työtä myös päihdeongelmien kanssa, jossa koulutukseni ja työkokemukseni on kohdistunut erityisesti työ- ja opiskeluelämän päihdeongelmiin.

Huomioithan ystävällisesti, että en uusi muiden lääkäreiden kirjoittamia rauhoittavien lääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden reseptejä, enkä määrää ensikäynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
45 minuutin käynti 185 €
Lausunnot 80-160 € lausunnon laajuudesta riippuen

Koulutus: Psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääkäri, psykoterapeutti
Suuntaus: Psykodynaaminen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykiatrinen hoito, lääkehoidot, psykiatrin lausunnot, päihdelääketiede
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/03/IMG_20230103_214128.jpg

Johanna Seppälä

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Terapian lähtökohtana ovat sinun tavoitteesi, toiveesi ja voimavarasi. Minulla on vahvaa osaamista lääkkeettömästä unenhuollosta sekä työhön liittyvistä haasteista.

Johanna Seppälä

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Olen läsnäoleva, empaattinen, kuunteleva ja ratkaisukeskeinen. Autan asiakasta löytämään omia voimavarojaan ja pääsemään eteenpäin hänelle sopivalla tavalla. Pitkän työterveyshoitajan työkokemuksen vuoksi minulla on vahva asiantuntemus varsinkin työkykyyn ja työssäjaksamiseen liittyvissä asioissa. Erityisosaamisena minulla on lääkkeettömän unenhuollon koulutus.

Istunnoilla haetaan aktiivisesti asiakkaan tavoitteiden mukaisia ratkaisuja. Tutkimme yhdessä erilaisia mahdollisuuksia ja keinoja päästä tavoitteeseen. Asiakkaan voimavarat ja vahvuudet ovat tärkeässä roolissa. Rehellinen vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin välillä on tärkeää, siksi keskustelemme terapian edetessä terapian tuloksellisuudesta ja muutostarpeista.

Olen taustakoulutukseltani työterveyshoitaja ja siksi omaan vahvan asiantuntemuksen työhön liittyvissä haasteissa ja ammatillisissa käännekohdissa. Olen työskennellyt työterveyshuollossa vuodesta 2005 lähtien. Olen ohjannut unettomuusoireita kokevia ihmisiä sekä ryhmissä että yksilövastaanotoilla. Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Kiinnostuksenani ovat erityisesti työhön liittyvät haasteet sekä lääkkeetön unenhuolto.

Koulutus: Työterveyshoitaja, psykoterapeutti, unihoitaja
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä
Kiinnostuksen kohteet: Lääkkeetön unenhuolto, työelämän haasteet, masennus, ahdistus, elämän muutoskohdat, itsetunto
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Lisa-Wennström-e1662725783697.jpg

Lisa Wennström

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Osaamiseeni kuuluu kiintymyyssuhteet, vanhemmuus sekä kriisien ja traumojen käsittely. Työskentelyssä huomioimme keho-mieli-yhteyden ja hyödynnämme kehollisia menetelmiä.

Lisa Wennström

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen ihmistä ja hänen tilannetta kunnioittava ja arvostava. Vahvistan kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta. Työskentelyotteeni on oman aktiivisuuteni ja asiakkaalle tilan antamisen sopiva balanssi. Keskeisiä arvojani ovat mm. ihmisten ja elämäntilanteiden monimuotoisuuden arvostaminen, sallivuus, toivon ylläpitäminen, kokemusten ja tunteiden validointi. Olen empaattinen ja myötätuntoinen, keskusteleva ja tutkiva. Vastaanotolleni ovat kaikki tervetulleita elämänhaasteesta riippumatta.

Terapiassa jokaisen polku on yksilöllinen ja alussa käymmekin läpi hoidon tavoitteita. Työskentely alkaa luottamuksellisen terapiasuhteen luomisesta. Traumapsykoterapiassa on käytössä vaiheorientoitunut malli, jossa on käytössä kolme vaihetta; vakauttaminen - traumamuistojen käsittely - uudelleen suuntautuminen. Traumaterapiassa keskeistä on turvallisuuden tunteen lisääntyminen ja kokemusten integroituminen omaan tarinaan niin, että ne eivät enää aiheuta haittaa nykyhetkessä. Hyödynnän kehollisia menetelmiä keskustelun rinnalla.

Ammatillinen osaamiseni sijoittuu erilaisten koulutusten ja työkokemuksen kautta lastensuojelun/sosiaalihuollon perhetyöhön (kiintymyssuhteet, vanhemmuus, parisuhde, ylisukupolvisuus), mielenterveys- ja päihdetyöhön (persoonallisuushäiriöt, mielialahäiriöt, riippuvuustematiikka), kriisi- ja väkivaltatyöhön (kiintymyssuhde-/kehitykselliset traumat, yksittäiset/äkilliset kriisit ja traumaattiset kokemukset). Lisäksi johtamisopintojen kautta työhyvinvointiteema on lähellä sydäntäni. Työskentelen yli 18-vuotiaiden asiakkaiden kanssa. Tarjoan sekä lyhyt- että pitkäkestoisia asiakkuuksia.

Koulutus: Terveydenhoitaja AMK, Sairaanhoitaja AMK
Suuntaus: Traumapsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2025
Kiinnostuksen kohteet: Ammatillisia kiinnostuksen kohteita ovat kiintymyssuhde- ja kehitykselliset traumat, kriisi- ja väkivaltatyö, perhe- ja vanhemmuustyöskentely.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/10/Kimmo-Kokko--e1602670334199.jpg

Kimmo Kokko

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Kognitiivinen käyttäytymisterapeutti. Terapeuttina olen toiminut 2 vuotta. Aiemmin työskentelin 23 vuotta psykiatrisena sairaanhoitajana.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Kimmo Kokko

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina aktiivinen ja työskentelyotteeni on myötätuntoista, mutta eteenpäin ohjaavaa. Työskentelyyn kuuluu aktiivinen työskentelyote myös terapiaistuntojen ulkopuolella. Luonteeltani olen rauhallinen, puhelias, mutta keskusteluissa rakentava. Vahvuuteni on varmasti kärsivällisyys, positiivisuus ja läsnäolo sekä sitoutuminen työskentelyprosessiin.

Terapiaprosessi suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Työskentelyn pohjana käytetään asiakkaan itsearviointeja ja funtionaalista käyttäytymisanalyysia. Menetelmät ohjautuvat asiakkaiden haasteiden mukaan tutkittujen hoitomenetelmien mukaisesti. Menetelminä esimerkiksi altistushoidot, sovellettu rentoutus, tavankääntäminen, validointi, ongelmanratkaisumenetelmät, hyväksyntä ja läsnäolotaitojen lisääminen ja ahdistuksenhallinta välineet.

Peruskoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen työskennellyt 23-vuotta sairaanhoitajana kunnallisella puolella niin pääkaupunkiseudulla kuin Hämeessäkin, joista 9-vuotta aikuispsykiatrian puolella ja 14 vuotta nuorten kanssa. 2018 keväällä valmistuin Tampereen yliopistosta kognitiiviseksi käyttäytymisterapeutiksi. Lisäksi minulla on neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, DKT-yksilöohjaaja koulutus ja HVT-valmentajakoulutus (salibandy) sekä useita perhetyön koulutuksia. Myös taustalla on vankka osaaminen kriisi- ja traumatilanteiden hoidosta sekä kriisityön koulutus vuodelta 2012. Työskentelen mielellään motivoituneiden aikuisten ja nuorten kanssa. Kelan kuntoutusterapiat, vanhempien ohjauskäynnit, terveydenhuollon henkilöstön työnohjaus ja lyhytterapiat on mahdollisia. Tarpeen mukaan osa käynneistä voidaan toteuttaa myös videovälitteisesti.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Kognitiivinen käyttäytymisterapeutti, psykiatrinen sairaaanhoitaja.
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Neuropsykiatriset haasteet ja urheilijoiden henkinen valmennus.
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/Mervi-Haavikko-e1615978469947.jpg

Mervi Haavikko

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia, pari- ja perheterapia)

Terapeuttina olen aktiivinen, läsnäoleva ja tavoitteellinen. Terapiassa tutkimme asiakkaan kanssa asiakasta kiinnostavia ja haastavia asioita ja keskitymme tähän hetkeen.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Mervi Haavikko

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia, pari- ja perheterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapiasuhteessa on tärkeää kuulluksi tuleminen ja aito hyväksyvä kohtaaminen.

Terapeuttina olen aktiivinen, läsnäoleva ja tavoitteellinen. Terapiassa tutkimme asiakkaan kanssa asiakasta kiinnostavia ja haastavia asioita ja keskitymme tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Terapian rytmi määrittyy yhteistyössä asiakkaan kanssa. Vastaanotolla pyrin siihen, asiakas tulisi kohdatuksi ja ymmärretyksi omana itsenään.

Terapiatyöskentely alkaa alkukartoituksella ja terapiaan liittyvien tavoitteiden määrittämisellä. Alkukartoituksen aikana selviää onko tarvetta lyhyelle vai pitkäkestoisemmalle terapialle. Terapiassa voidaan käyttää myös kotona tehtäviä harjoituksia, jolloin harjoitukset saadaan vietyä arjen tilanteisiin.

Työskentelen yli 18-vuotiaiden kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Yksilöpsykoterapeutti, perhe-ja paripsykoterapeutti, sosionomi (YAMK), työnohjaaja (STORy), NLP Master Practitioner, traumaterapian täydennyskoulutus.
Suuntaus: kognitiivinen käyttäytymisterapia, trauma- ja kriisipainotteinen perhepsykoterapia, dynaaminen paripsykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia, vanhempainohjaus
Kiinnostuksen kohteet: Yksinäisyyden, itsemyötätunto.
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/08/Elisabet-Elo.jpg

Elisabet Elo

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen turvallinen ja aktiivinen, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Elisabet Elo

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Terapeuttina olen kiinnostunut kaikenlaisista ihmisistä; juuri sinusta. Olen kuunteleva, avoin, turvallinen ja aktiivinen. Koska mielestäni jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija, en pyri neuvomaan. Sen sijaan yhdessä asiakkaan kanssa etsimme hänelle sopivia ratkaisuja ja hänen (ehkä vielä näkymättömissä olevia) voimavarojaan. Tavoitteena on, että asiakas voisi jatkaa elämää oman potentiaalinsa maksimiin.

Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja. Aikoinaan erikoistuin sekä leikkausosaston sairaanhoitoon että psykiatriseen hoitotyöhön. Olen elänyt ja työskennellyt eri puolilla maailmaa, lähinnä kehitysyhteistyön alalla. Minulle ovat tuttuja vieraat kulttuurit, kielet sekä se problematiikka, kun siirrytään kulttuurista toiseen. Olen myös elänyt poliittisen väkivallan ja sodan keskellä. Suoritin maiserin tutkinnon (MSc) UWE:ssa.

Työskentelen ratkaisukeskeisyyden viitekehyksessä. Sen lisäksi ammennan pitkästä ja monipuolisesta elämänkokemuksestani. Mikään inhimillinen ei ole jäänyt kovin vieraaksi. Olen suorittanut myös johtamisen erityisammattitutkinnon (JET) ja olen kiinnostunut työelämän kysymyksistä sekä työnohjauksesta.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti YET, työnohjaaja, MSC (in Solution Focused Therapy), psykiatrinen sairaanhoitaja, JET-koulutus
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykoterapeutti YET, työnohjaaja, MSC (in Solution Focused Therapy), psykiatrinen sairaanhoitaja, JET-koulutus
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/11/Paivi-Veikkola-1.jpg

Päivi Veikkola

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kehopsykoterapia), psykologi

Psykoterapiassa on mahdollista saada välineitä omaan itsesäätelyyn ja hyvinvointiin.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Päivi Veikkola

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kehopsykoterapia), psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti

Teen psykoterapiatyötä luonneanalyyttisen kehopsykoterapiakoulutuksen pohjalta. Psykoterapiassa on luottamuksellisessa suhteessa mahdollista tulla tietoiseksi omista automaattisiksi kehittyneistä ajattelu- ja toimintamalleistaan, tunnereaktioistaan ja käyttäytymistavoistaan sekä samalla saada välineitä omaan itsesäätelyyn ja hyvinvointiin. Luonneanalyyttisessa kehopsykoterapiassa työskennellään puhumisen lisäksi kehollisin menetelmin, esimerkiksi hengityksen, kehotuntemusten ja liikkeen avulla. Mieli ja keho ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja toisistaan erottamattomina kertovat samaa tarinaa. Psykoterapia on terapeutin ja asiakkaan yhteinen matka.

Olen valmistunut psykoterapeutiksi vuonna 2007 ja tehnyt psykoterapiatyötä päivätyöni ohella siitä lähtien. Keho-mieli -kiinnostukseni vuoksi olen myös opiskellut Asahi-ohjaajaksi.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, psykoterapeutti, Asahi-ohjaaja
Suuntaus: Luonneanalyyttinen kehopsykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Keho-mieli -kokonaisuus
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Jaana-Isomaki-e1639130165566.jpg

Jaana Isomäki

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen), psykologi

Olen kuunteleva ja keskusteleva psykoterapeutti. Tuen sinua jaksamaan ja tuen myös muutosta, jota yhdessä haemme. Etenemme aktiivisesti mutta sinun tahdissasi.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Jaana Isomäki

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen), psykologi

Palvelukielet: suomi, venäjä

Paneudun ihmisen omiin voimavaroihin, joiden kehittämiseksi teemme yhdessä töitä. Tuen sinua jaksamaan, mutta tuen myös muutosta, jota yhdessä haemme. Vahvuuteni on pitkä kokemus erilaisissa työskentelytilanteissa niin yksilöiden, perheiden kuin ryhmienkin kanssa. Olen työskennellyt pitkään kuntoutuksessa, missä tarvitaan paljon psykoterapeuttista osaamista ihmisen tukemisessa. Olen tehnyt työtä sekä kehitysvammaisten, oppimishäiriöisten ja heidän perheidensä kanssa, mutta myös syrjäytymisvaarassa olevien, paikkaansa yhteiskunnassa hakevien nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa. Näissä kaikissa on käytössä myös psykoterapeuttista osaamista. Minulla on kokemusta myös alkoholistien ja heidän perheidensä kanssa työskentelystä sekä vapaaehtoistyöstä oma-apu-ryhmien vetämisessä.

Rauhallinen ja arvostava kuunteleminen on työskentelyni lähtökohta. Haluan luoda ymmärtävän vuorovaikutussuhteen, jossa edetään asiakkaan tahdissa. Tavoitteen muodostaminen voi kestää jonkin aikaa, mutta sitä haetaan yhdessä ja se on tarpeen terapiassa. Käytän myös jonkin verran tehtäviä terapiaistuntojen välillä tarpeen mukaan. Aidosti kuulluksi tuleminen on jokaiselle tärkeää. Työskentelen kaiken ikäisten aikuisten ja nuorten aikuisten kanssa.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, psykoterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Yksilön oman itsen ja oman suunnan löytyminen, turvalliset vuorovaikutussuhteet
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/02/Piia-Pulkkinen-e1644492783574.jpg

Piia Pulkkinen

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia), psykologi

Olen työotteeltani aktiivinen ja kannustava. Pidän tärkeänä, että psykoterapian tavoitteet luodaan yhteistyössä.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Piia Pulkkinen

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia), psykologi

Palvelukielet: suomi

Rohkaisen tutkimaan omia ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä ja etsimään uusia tapoja toimia. Istunnoilla sekä keskustellaan että tehdään harjoituksia. Muutostyötä tehdään sekä käynnillä että kotona tehtävien harjoitusten avulla. Pidän tärkeänä, että psykoterapian vaikuttavuutta seurataan. Tähän liittyen alkuvaiheessa tehdään käyttäytymisanalyysi ja työskentelyn apuvälineenä käytetään itsearviointeja. Minulle tärkeitä arvoja ovat luottamuksellisuus, kunnioittavuus ja avoimuus. Arvostavassa ja myönteisessä vuorovaikutuksessa on turvallista tutkia omaa elämäntilannetta ja etsiä uusia näkökulmia sekä toimintatapoja.

Työskentelen kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä. Muutostyötä tehdään käynnillä ja kotona tehtävien harjoitusten avulla. Työmenetelmät valitaan tavoitteiden mukaisesti ja yhteisesti sovitusti. Autan ymmärtämään mitä mielessä ja kehossa tapahtuu eri tilanteissa sekä harjoittelemaan toimivampia tapoja. Hoitomenetelmät voivat olla esimerkiksi altistusta, ahdistuksenhallinnan harjoittelua, läsnäoloharjoituksia, hyväksymisharjoituksia, ongelmanratkaisumenetelmiä, ajattelu- ja vuorovaikutusmallien tunnistamista ja muuttamista, rooliharjoituksia tai mielikuvaharjoituksia.

Työskentelen mielelläni motivoituneiden aikuisten ja nuorten kanssa. Kelan kuntoutuspsykoterapiat, vanhempien ohjauskäynnit, lyhytterapiat, psykologikäynnit ja terveydenhuollon henkilöstön työnohjaus ovat mahdollisia. Tarvittaessa työskentelen myös videovälitteisesti.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykologi, psykoterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia ja ahdistuneisuushäiriöt
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/07/Husso-Ismo_Terapiatalo-Noste.jpg

Ismo-Antti Husso

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen toiminut ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina yli 10 vuotta, mielenterveys- ja päihdetyössä yli 30 vuotta. Jokainen kohtaaminen on tärkeä ja opettaa jotakin!

Ei uusia KELA-asiakkaita

Ismo-Antti Husso

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina rauhallinen. Arvostan avointa ja tutkivaa työotetta, jossa molemmilla on lupa sanoa ääneen. On tärkeää tietää, mitä asioista ajattelemme. Lapsuuden ja nuoruuden kokemuksilla on suuri merkitys. Osaan kuunnella, antaa tilaa ja tarvittaessa myös osallistun aktiivisesti. Terapeuttina vastuuni on ylläpitää yhteistä prosessia, muistuttaa edistymisestä ja kannustaa jaksamaan.

Terapiassa lämmin, turvallinen kohtaaminen on kaiken perusta, jossa yhteinen prosessi saa rauhassa edetä. On lupa lähteä avoimesti mukaan, tutkia itseä ja sallia myös epäily. Prosessia voidaan ylläpitää erilaisin tehtävin esim. sukupuun, elämänpolun, päiväkirjan, tunnelukkojen, sosiaalisen kerhon ja muistiinpanojen avulla. Terapiassa tutkitaan omia ajatuksia, tunteita ja kehon viestejä. Tavoitteena vahvistaa omia voimavaroja ja vahvuuksia. Auttaa hyväksymään muutos tai rohkaista muutokseen. Oppia jättämään ydinuskomuksia tai käyttäytymismalleja, jotka eivät enää ole tarkoituksenmukaisia. Olen suunnitellut ja ohjannut erilaisia kuntouttavia ryhmiä, joten arvostan suuresti kokemusasiantuntijuutta, vertaistukea. Toiminnalliset menetelmät voi myös auttaa eteenpäin, jos asioille ei tunnu löytyvän sanoja. Elämässä tarinoilla on suuri merkitys ja kaikilla niillä ihmisillä, joita olemme kohdanneet. Elämä on moniäänistä.

Minulla on pitkä kokemus psykiatriasta sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Olen työskennellyt psykiatrisessa sairaalassa, avohoidossa mielenterveystoimistossa ja toimintakeskuksessa. Olen työskennellyt päihdetyössä ja nuorten päihdetyön tekijänä. Minulla on monipuolinen kokemus erilaisista mielenterveyden häiriöistä ja eri ikäisten kanssa toimimisesta. Olen työskennellyt raha- ja digipeliriippuvuuksien kanssa. Olen myös työskennellyt neuropsykiatrisessa lakukuntoutuksessa perheiden parissa. Toimintaterapeutin taustalla ja ryhmän erikoistumisopintojen jälkeen tärkeänä koin myös toiminnalliset menetelmät, aina asialle ei ole helppo löytää sanoja. Psykofyysinen psykoterapian kautta opin, että kehon viesteillä voi myös olla tärkeä merkitys ajatusten ja tunteiden ymmärtämiseksi.

Työskentelen nuorten ja aikuisten, eri ikäisten ja eri ongelmien parissa. Eniten olen työskennellyt mielenterveyden ongelmien kriisien, psykoottisten oireiden, sekä ahdistuneisuus- ja masennushäiriöiden sekä erilaisten toiminnallisten -ja päihderiippuvuuksien parissa. Prosessi on aina mielenkiintoinen, kun ihminen haluaa lähteä hakemaan muutosta. Tunnistaa, että vanhat toimintatavat eivät ole enää riittäviä ja tarkoituksenmukaisia. Elämässä on tärkeää tulla siksi, keitä me olemme. Tähän on koko elämä aikaa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, toimintaterapeutti
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (lapset, nuoret, aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Kehon, ajatuksen ja tunteen yhdistäminen psykoterapiassa, toiminnalliset menetelmät ja harjoitukset psykoterapiassa.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/09/Sanna-Korpela.jpg

Sanna Korpela

Hämeenlinna, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Tuen sinua matkallasi kohti ratkaisuja ja omaa kasvua. Työskentelemme aktiivisesti, turvallisuuden tunne vahvasti säilyttäen.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Sanna Korpela

Hämeenlinna | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: Otan asiakkaita vastaan yksittäisille käynneille.

Terapeuttina olen kuunteleva, kunnioittava, kiinnostunut ja kannustava. Ratkaisukeskeisyydessä keskiössä ovat tavoitteet, ei niinkään ongelmat. Ongelmat voidaan uudelleen määritellä tavoitteiksi. Työskentelyssä fokus on siellä, mitä kohti ollaan menossa, sen sijaan, että keskityttäisiin ainoastaan vaikeiksi koettuihin asioihin. Ratkaisukeskeisen ajatuksen mukaan menneisyys ei määritä tulevaisuutta. Työskentelymme rakentuu sinun tarpeidesi mukaan.

Työskentelytapa ja -ote mukautuu jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Minulla on ratkaisukeskeisen suuntauksen lisäksi koulutusta kognitiivisesta suuntauksesta sekä mm. skeema-/tunnelukkoterapian koulutus ja riippuvuuksien hoitoon liittyvää koulutusta. Minulla on useiden vuosien työkokemus vankilamaailmasta, missä kokemusta on kertynyt erilaisten tarinoiden ja ihmisten kohtaamisesta. Vankilatyön kautta erityisosaamisenani on mm. päihdehäiriöiden tuntemus. Uskon vahvasti ihmisen kykyyn kasvaa ja löytää ratkaisut omasta itsestään; tällä löytöretkellä haluan terapeuttina olla sinua tukemassa.

Vastaanotolla työskentely tapahtuu pääosin keskustellen, mutta myös erilaiset mielikuva-/ läsnäoloharjoitteet ovat halutessasi osa työskentelyä. Myös kirjallisia tehtäviä tai muuta materiaalia (esim. kortteja) voidaan hyödyntää työskentelyn tukena. Terapiaan kuuluu usein myös tehtäviä, joita tehdään tapaamisten ulkopuolella. Sisältö rakentuu kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Huom. Vastaanotan ainoastaan yli 18-vuotiaita.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Sosionomi (YAMK), psykoterapeutti (ET)
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.