Seksuaalinen ja sukupuoli identiteetti | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Seksuaalinen ja sukupuoli identiteetti

Seksuaalinen identiteetti sisältää monia eri ulottuvuuksia, kuten tunnistetut seksuaaliset tarpeet, seksuaaliset arvot, seksuaalisen toiminnan mieltymykset ja ilmaisun tavat, seksuaalisen suuntautumisen ja kumppaniin liittyvät seksuaaliset mieltymykset. Toinen osa seksuaalista identiteettiä on sosiaalinen seksuaalinen identiteetti, jonka kautta ihminen kokee kuuluvansa ryhmään ja sen mukaiseen identiteettiin. Sosiaaliseen seksuaaliseen identiteettiin liittyy vahvasti myös kokemus oman seksuaalisuuden hyväksymisestä esimerkiksi omassa perheessä ja myös laajemmin yhteiskunnassa.

Seksuaalinen identiteetti vakiintuu vasta varhaisaikuisuudessa, mutta suurimmalla osalla on jonkinasteinen käsitys seksuaalisesta identiteetistään nuoruusikään mennessä.

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalisessa suuntautumisessa henkilö kokee mielenkiintoa, halua sekä kiihottumisen tunnetta joko miehiä, naisia, tai molempia kohtaan. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole joko tai -ilmiö, vaan se asettuu jatkumolle, aivan kuten seksuaalinen identiteettikin. Ihmiset elävät seksuaalielämäänsä hyvin eri tavoin ja ihmisellä on oikeus vapauteen valita oma seksuaalinen todellisuutensa, loukkaamatta kuitenkaan muiden oikeutta.

Seksuaalinen mielenkiinto ja halu voivat muuttua iän, itsevarmuuden ja elämänkokemuksen myötä. Ihminen voi joustaa seksuaalisessa suuntautumisessaan. Heteroseksuaalinen henkilö voi esimerkiksi siirtyä aikaisemmista heteroseksuaalisista suhteista homoseksuaaliseen kanssakäymiseen. On aina muistettava, että ihmisen seksuaalinen suuntautuminen on yksilöllistä ja omaa seksuaalisuuden joustovaraa on hyvä tarkastella rauhassa. Nuorella täytyy olla mahdollisuus kasvurauhaan.

Sukupuoli-identiteetti

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan. Useimpien ihmisten sukupuoli-identiteetti vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta. Sukupuoli-identiteetti on kuitenkin aina yksilöllinen, eikä se välttämättä ole sama kuin henkilölle syntymässä määritelty sukupuoli tai rajaudu vain kahteen juridiseen sukupuoleen.

Sukupuoliristiriitaa kokevien on mahdollista korjauttaa kehoaan esimerkiksi hormonien avulla ja kirurgisesti. Myös väestörekisterissä oleva sukupuolimerkintä voidaan vaihtaa tietyin laissa säädetyin edellytyksin. Suomessa on tällä hetkellä juridisesti kaksi sukupuolta, nainen ja mies.

Ihmiset voivat käyttää monia eri nimityksiä kertoessaan omasta sukupuoli-identiteetistään. Sukupuoli-identiteetti on itsetunnon merkittävä osa.

Transsukupuolisuus

Transsukupuolinen on henkilö, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä juridista sukupuolta. Useat transsukupuoliset haluavat sukupuolen korjaamiseen liittyviä lääketieteellisiä hoitoja. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla esimerkiksi mies, nainen, muunsukupuolinen tai transsukupuolinen. Transseksuaalinen-termiä ei enää suositella käytettävän, sillä kyse ei ole seksuaalisuudesta vaan sukupuolesta. Termi kuitenkin esiintyy vielä lainsäädännössä.

Muunsukupuolinen, transgender

Muunsukupuolinen tai transgender on henkilö, joka ei koe olevansa nainen tai mies, vaan esimerkiksi sukupuoleton, sukupuolirajat ylittävä, niiden ulkopuolella oleva tai monisukupuolinen. Osa muunsukupuolisista kokee tarvitsevansa lääketieteellisiä korjaushoitoja, osa ei.

Intersukupuolisuus

Osa ihmisistä on intersukupuolisia. Heitä ei pystytä fyysisten ominaisuuksiensa, yleensä sukuelinten tai kromosomien, perusteella tulkitsemaan kummankaan binäärisen sukupuolen edustajaksi, eli naiseksi tai mieheksi. Intersukupuolisuus ei ole kuitenkaan aina täsmällisesti diagnosoitua. Myös intersukupuolisille henkilöille määritellään syntymän yhteydessä juridinen sukupuoli. Lisäksi heillä esiintyy moninaisia sukupuoli-identiteetin variaatioita.

Haluaisitko lisätietoa aiheesta tai tavata ammattilaista, jolla asiantuntemusta aiheeseen liittyen? Voit tarkastella ammattilaistemme vapaita aikoja täältä tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Voit jättää myös sähköpostisi tai puhelinnumeron, niin olemme Sinuun yhteydessä!

Kyllä kiitos!