Skeematerapia | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Skeematerapia

Skeematerapia

Skeematerapia on Jeffrey Youngin kehittämä terapiasuuntaus, jossa tutkitaan ja muokataan skeemoja, jotka ovat epätarkoituksenmukaisia ja saavat ihmisen toimimaan itselleen haitallisella tavalla. Pitkäaikaisten ongelmien, kuten ahdistuksen, masennuksen tai persoonallisuushäiriöiden yhteydessä näitä havaitaan selkeimmin. Skeematerapia yhdistää kognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia ja tunnetyöskentelyn menetelmiä, kuten mielikuvaharjoituksia. Vaikeiden tunnekokemusten aktivointi, tutkiminen ja työstäminen mahdollistuu mielikuvaharjoitusten avulla, tehden kokemuksen helpommaksi. Skeematerapiassa pidetään hyvin tärkeänä tunteiden aktivoitumista muutoksen aikaansaamisessa.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/05/Niina-Jorma-1.jpg

Niina Jorma

Oulu, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen), pari- ja seksuaaliterapeutti

Terapeuttina olen myötäelävä rinnalla kulkija. Käytän integratiivisen kognitiivisen psykoterapian menetelmiä monipuolisesti.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Niina Jorma

Oulu | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen), pari- ja seksuaaliterapeutti

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen myötäelävä rinnalla kulkija. Kanssani saat mahdollisuuden tarkastella ja tutkia elämänhistoriaasi sekä toiminta- ja ajattelumallejasi, jotka ovat rakentuneet sen myötä. Näin löydät myös ymmärrystä itseäsi kohtaan, samoin kuin oireisiin, tuntemuksiin ja olotiloihin, jotka häiritsevät ja rajoittavat elämääsi. Psykoterapiassa saat tukea ja opit konkreettisia keinoja, joiden avulla löydät voimavaroja, jotta voit elää sinulle mielekästä elämää. Vastaanotolleni voit tulla juuri niiden ajatusten, tunteiden ja olotilojen kanssa, mitkä kulloinkin ovat läsnä. Terapia-aika on aikaa juuri sinulle. Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni.

Psykoterapeuttinen työskentelyni perustuu luottamukselliseen keskusteluun. Käytän myös monenlaisia harjoitteita, kuten mm. kehollisia, kirjallisia, mielikuva- ja mindfullnessharjoitteita, skeema- sekä myötätunto ja hyväksymisharjoitteita. Tunnetyöskentely ja myötäelävä läsnäolo on terapiassani keskiössä. Etenen aina asiakkaan ehdoilla, mistään ei ole pakko puhua, mutta kaikesta on lupa puhua ja olen valmis tukemaan sinua ottamaan puheeksi ja käsittelemään vaikeampiakin asioita.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: KM (Kasvatuspsykologia), Kognitiivinen psykoterapeutti, Pari- ja seksuaaliterapeutti
Suuntaus: Kognitiivinen, pari- ja seksuaaliterapeutti
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, pakko-oireinen häiriö, elämän kriisit, työuupumus, traumat, seksuaalisuuden ja parisuhteen ongelmat, lapsettomuus, keskenmenot
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
LGBTQ
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/03/Iina-Lyytinen-e1646289779158.jpg

Iina Lyytinen

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), psykologi

Terapeuttina olen lämmin, helposti lähestyttävä ja kiinnostunut. Olen vastaanotolla kanssasi aitona ihmisenä ja tasavertaisena keskustelukumppanina.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Iina Lyytinen

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), psykologi

Palvelukielet: suomi

Voit tulla vastaanotolleni monenlaisten huolenaiheiden kanssa joko yksittäiselle tapaamiselle, lyhytterapeuttiselle jaksolle tai pidempään terapiatyöskentelyyn. Koen, että tärkein tehtäväni on rakentaa turvallinen ja luottamuksellinen terapiasuhde, jossa asiakas saa tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Terapeuttina suhtaudun kohtaamiseen mielenkiinnolla, arvostaen ja myötätuntoisesti. Kuuntelen ja annan sinulle tilaa, kuitenkin osallistuen työskentelyyn kanssasi aktiivisesti. Minulle on ominaista olla elämänmyönteinen ja eloisa, mutta arvostan suuresti myös rauhallista yhdessä pohtimista.

Integratiivinen lähestymistapa tarkoittaa psykoterapiassa joustavaa erilaisten näkökulmien ja työskentelytapojen huomioimista. Vastaanotolla tarkastelemme yhdessä tilannettasi ja millainen työskentely tuntuisi sinun kohdallasi sopivalta. Keskustelun lisäksi voimme hyödyntää erilaisia harjoituksia ja välitehtäviä, mikäli niin toivot. Terapeuttisina lähestymistapoina käytän työssäni skeematerapiaa, tunnekeskeistä terapiaa sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Olen kiinnostunut myös traumatisoitumisen hoidosta ja kehollisuudesta osana terapeuttista työskentelyä. Voimme terapiassa jäsennellä yhdessä mietteitäsi, kuulostella tunteita ja tarpeita, tarkastella suhtautumis- ja toimintatapojasi sekä tutkia minkälaisia muutoksia toivoisit voidaksesi paremmin. Saatamme vastaanotolla esimerkiksi harjoitella vaikeiden tunteiden kanssa selviytymistä, vireystilan säätelemistä, jämäkkyyden lisäämistä, tietoista läsnäoloa, rentoutumista tai itsemyötätuntoisempaa suhtautumista. Hyödynnän työssäni myös kokemuksellisia menetelmiä (mm. mielikuva- ja tuolityöskentelyä, kirjoittamista, kuvia ja musiikkia), joiden kautta on mahdollista tavoittaa tunnetasolla uudenlaisia havaintoja ja korjaavia kokemuksia.

Tällä hetkellä työskentelen aikuisten asiakkaiden kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykologi
Suuntaus: Integratiivinen psykoterapia, toissijainen suuntaus skeematerapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2023
Kiinnostuksen kohteet: Asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen, terapiasuhde, tunnetyöskentely
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/09/Laura-Sta-e1602134843792.jpg

Laura Sta

Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja kouluttaudun tällä hetkellä aikuisten integratiiviseksi psykoterapeutiksi. Tarjoan sekä lyhyt- että pitkäkestoista keskusteluapua.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Laura Sta

Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakastilanne: Otan vastaan koulutusterapia-asiakkaita. Opiskelun aikana ei voi saada Kela-korvausta. Työskentelyotteessani keskeistä on asiakasta arvostava ja välittävä läsnäolo, empaattinen ja tasa-arvoinen kohtaaminen sekä osallistuva jäsentäminen yhdessä asiakkaan kanssa. Luottamuksellinen terapiasuhde on minulle ensiarvoisen tärkeä, kuten myös sen vaaliminen. Näin ollen pyrin työskentelemään tutkivalla ja keskustelevalla työotteella yhdessä kanssasi sinun itsesi ja meidän yhdessä määrittelemiemme tavoitteiden ja yhdessä neuvoteltujen menetelmien mukaisesti. Työskentelyotteessani korostuvat tunteiden kanssa työskentely, aktiivisuus ja samalla tilan antaminen, mutta suunnittelen mielelläni sinulle sopivaa toimintatapaa kanssasi.

Työskentelyn lähtökohtana toimivat aina sinun yksilöllinen tilanteesi, toiveesi ja tavoitteesi. Voimme aluksi yhdessä tutkia, määritellä ja jäsentää keskeisiä asioita ja tavoitteita, tunnustella yhteistyön sopivuutta rauhassa ja sopia ensimmäisten käyntien aikana alustavasti, kuinka pitkään jatkamme yhdessä työskentelyä ja minkälaisilla fokuksilla. Viitekehykseltäni olen integratiivinen eli yhdistelen tieteelliseen näyttöön pohjaavia ajattelu- ja työskentelytapoja useasta eri viitekehyksestä sinun tarpeidesi mukaan niin, että tärkeimpänä säilyy aina kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tavoite. Pyrkimyksenä on sinun tilanteesi helpottuminen, itseymmärryksesi kasvaminen, itseesi hyväksyvämmän suhtautumisen kehittyminen, voimavarojesi korostuminen sekä mahdollisten haitallisten ajattelu- ja toimintamallien väheneminen. Käytännössä tämä tapahtuu pääsääntöisesti turvallisessa ja tunteita sallivassa ilmapiirissä keskustellen, mutta tarvittaessa voimme myös hyödyntää harjoituksia, esim. korjaavaa tunnetyöskentelyä, mindfulnessharjoittelua, kehon vireystilan säätelyn harjoittelua tai sopia yhdessä tavoitteiden kannalta eteenpäin vievän tuntuisista käyntien välissä olevista välitehtävistä ilman kuitenkaan painetta suorittaa hoitoa. Mahdollisista harjoituksista keskustelemme ja neuvottelemme etukäteen ja pitkin yhteistä matkaa kyselen sinulta avoimesti palautetta. Tilanteen vaatiessa tai halutessasi voimme toteuttaa osan tapaamisista myös suojatulla etäyhteydellä.

Olen toiminut useamman vuoden psykologina julkisella sektorilla aikuisten psykiatria- ja päihdepalveluissa sekä avo- että sairaalapuolella niin kunnallisella puolella kuin aiemmin HUS:lla. Minulla on kokemusta myös psykiatrisessa päivystyksessä ja päiväosastolla työskentelystä. Olen työskennellyt mm. akuuttien kriisien, psykoosien, persoonallisuus- ja mielialahäiriöiden parissa. Viime vuodet ovat painottuneet mielialaproblematiikkaan ja olenkin saanut Helsingin kaupungin kautta koulutusta dialektisesta käyttäytymisterapiasta (DKT) sekä Luote Oy:n järjestämästä skeematerapiasta, mutta nyt käymäni koulutuksen myötä tulen hyödyntämään viitekehyksiä ja menetelmiä varsin laajalti enkä painota työskentelyssäni diagnoosi- vaan yksilölähtöisyyttä. Koulutukseni puolesta työskentelen tällä hetkellä yli 18v. kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologian maisteri
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2023
Kiinnostuksen kohteet: Yksilön huomioiminen integratiivisella otteella, tunnekeskeisesti ja kehollisia menetelmiä tarvittaessa hyödyntäen.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/10/Natalia-Bauska-e1635771819423.jpg

Natalia Bauska

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Työskentelyotteeni on lämmin ja aktiivinen. Terapiaprosessissa panostan erityisesti toimivaan ja lujaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa.

Natalia Bauska

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Terapia-istuntoja ja tutustumiskäyntejä toteutuvat päänsääntöisesti kasvokkaisina tapaamisina. Kuitenkin pandemian aikana osaa tapaamisia väliaikaisesti toteutuu etätapaamisina.

Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Minulla on yli kymmenen vuoden työkokemus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa nuorten ja aikuisten kanssa. Psykoterapeuttisen työskentelyn teoreettisena viitekehyksenä ovat kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen terapia ja skeematerapia. Koen olevani empaattinen, positiivinen ja läsnäoleva terapeutti. Työskentelyotteeni on lämmin ja aktiivinen. Terapiaprosessissa panostan erityisesti toimivaan ja lujaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa.
Kiinnostukseni alueita ovat erilaiset mielialahäiriöt, varsinkin masennus-ja ahdistuneisuushäiriöt, ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelkotilat ja ylihuolestuneisuus, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia ja epävakaat persoonallisuushäiriöt.

Terapia-istunnossa pohdiskellaan yhdessä terapeutin kanssa asiakkaan ymmärrystä itsestään ja maailmasta, mitä kaikkea elämässä on tapahtunut, tapahtumien ja kokemuksien merkitystä, mahdollisia haitallisia uskomuksia ja ajatusmalleja. Terapeutin kanssa mietitään myös työkaluja ja keinoja elämän pulmallisesta tilanteesta ulospääsyyn.

Tapaamisajat sovitaan yhdessä ja pyritään löytämään asiakkaalle mahdollisimman sopivat tapaamisajat. Terapia-istunto kestää tavallisesti 45 min. Käyntitiheydeltään psykoterapia toteutuu pääsääntöisesti1-2 krt viikossa.

Koulutus: Kognitiivisen psykoterapian YET, Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojakso, Lasten ja nuorten mielenterveystyön ammatilliset erikoistumisopinnot, Kognitiivinen hypnoterapia
Erikoistuminen: Ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelko-tilat, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia, epävakaat persoonallisuushäiriöt.
Suuntaus: Kognitiivinen, toissijainen suuntaus kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Erilaiset mielialahäiriöt, varsinkin ahdistuneisuushäiriöt, ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelko-tilat, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia ja epävakaat persoonallisuushäiriöt.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Addiktiot
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/11/Sinikka-RIskila-e1606291034177.jpg

Sinikka Riskilä

Helsinki, Etävastaanotto

Psykologi

Tarjoan tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin ja pitkäaikaisten ongelmien käsittelyyn.

Sinikka Riskilä

Helsinki | Etävastaanotto

Psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakastilanne: Vapautuvia aikoja voi kysellä sähköpostitse, jos nettiajanvarauksesta ei löydy vapaita aikoja.

Työskentelyni lähtökohtana on luottamuksellinen yhteistyösuhde. Asiakkaan kanssa yhdessä määritellään tavoitteet tapaamisille ja suunnitellaan työskentelyn kohteet. Pyrin ymmärtämään asiakkaan kokemusmaailmaa ja mikä on vaikuttanut ajankohtaisen hankalan tilanteen syntymiseen. Olen työskentelyotteeltani aktiivinen rauhallisesta olemuksestani huolimatta. Hyödynnän työskentelyssäni useita eri terapiamuotoja.

Aikaisemmat kokemuksemme vaikuttavat paljon siihen, miten ajattelemme, tunnemme ja tulkitsemme ympäristöämme tänä päivänä. Oman tilanteen ymmärtämiseksi on usein tärkeä pysähtyä miettimään hetkeksi menneisyyttä. Tätä kautta voi ymmärtää paremmin tämän päivän vaikeuksia. Työskentely painottuu usein ajattelumalleihin, uskomuksiin itsestä ja muista, ihmissuhdevaikeuksiin, tunteiden kokemisen haasteisiin tai vaikeuksiin jaksamisessa.
Työskentelen kognitiivisella työotteella hyödyntäen käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä. Uskon työskentelyssä kokemuksellisuuteen ja uusien tapojen harjoittelemiseen, mikä käytännössä tarkoittaa mahdollisuutta tehdä käynneillä ja käyntien väleillä harjoituksia keskustelun lisäksi. Olen erikoistunut skeematerapeuttiseen työskentelyyn sekä kouluttautunut Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan ja Dialektiseen käyttäytymisterapiaan.

Koulutus: Psykologi, Skeematerapia, Hyväksymis- ja omistautumisterapia, Dialektinen käyttäytymisterapia
Erikoistuminen: Skeematerapia
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Tunteiden kanssa työskentely, merkityksellisen ja tasapainoisen elämän rakentaminen
Palvelut: Psykologit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Addiktiot
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Mervi-Marsynaho-e1639553485106.jpg

Mervi Märsynaho

Oulu, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Psykiatrinen sairaanhoitaja/ ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (et), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, skeematerapian lisäkoulutus. KELA-pätevyys.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Mervi Märsynaho

Oulu | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Olen 44-vuotias psykiatrinen sairaanhoitaja/psykoterapeutti, jolle terapeuttina on tärkeintä on kohdata asiakas aidosti, ymmärtää asiakkaan kokonaistilanne ja kartoittaa haasteet sekä antaa asiakkaalle työkaluja/oppia uusia toimintamalleja, mutta haluan auttaa asiakasta näkemään myös hänen omat vahvuutensa ja voimavaransa. Hoitosuhde perustuu luottamuksellisuuteen ja tasavertaisuuteen. Olen aktiivinen terapeutti, mutta annan tilaa myös asiakkaalle. Vahvuuteni on rauhallisuus ja empaattisuus.

Alussa tärkeää on luoda luottamuksellinen terapiasuhde, toisten kanssa se vie enemmän aikaa kuin toisten ja tärkeässä osassa on riittävän tilan antaminen asiakkaalle, tarvittaessa aktivoida (vaatii terapeutilta joustavuutta ja silmää nähdä asiakkaan tarpeet). Tämä tapahtuu esim. vuorovaikutuksessa erilaisten vahvuus- ja voimavaraharjoitusten avulla. Muina menetelminä käytän esim. Elämänjanatyöskentelyä, Skeematerapian työkaluja (tunnelukkotyöskentely), nepsy-valmentajana opittuja arjen struktuureja ym. voi hyödyntää myös esim. masentuneen tukemisessa.

Olen työskennellyt vuosia mielenterveystoimistossa psyk.sairaanhoitajana, lastensuojelupuolella useamman vuoden sijoitettujen nuorten kanssa (erityistyöntekijänä/psyk.sairaanhoitajana).

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapeutti (et), ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja, skeematerapian lisäkoulutus
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöterapia
Kiinnostuksen kohteet: NEPSY-asiat, moninaiset mielenterveyden haasteet, traumat
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/08/Mari-Bergroth-e1630492047111.jpg

Mari Bergroth

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Olen sosiaalipsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja 3. vuoden psykoterapiaopiskelija. Työskentelyotteeni perustuu voimavarakeskeiseen ja kognitiiviseen viitekehykseen.

Mari Bergroth

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen taustakoulutukseltani sosiaalipsykologi (YTM) ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Yhdistän työssäni ratkaisu- ja voimavarakeskeisen, sekä kognitiivisten terapioiden lähestymistapaa.

Työskentelyotteeni on tutkiva ja tilaa-antava, sekä asiakkaan henkilökohtaisia arvoja ja tilannetta kunnioittava. Työkokemukseni muodostuu aikuis-, ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla työskentelystä. Olen kartuttanut osaamistani lukuisten lisäkoulutusten, kuten skeematerapian, CBASP- ja CBT-I opintojen kautta, joiden antia hyödynnän työssäni

Terapiassa kartoitamme muutostoiveitasi ja tutkimme niitä elämänalueita, joihin koet tarvitsevasi apua tai jotka koet ongelmalliseksi ja etsimme keinoja, joilla kärsimystä tuottavia ajattelu- ja toimintatapoja on mahdollista lähteä muuttamaan omaa hyvinvointia ja elämänlaatua paremmin tukeviksi.

Olen työskennellyt vuodesta 2017 asti nuoriso-, ja aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidossa mieliala-, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöistä kärsivien asiakkaiden kanssa. Aiemmin olen työskennellyt myös tarkkaavaisuus-, ja käyttäytymishäiriöisten lasten erityisluokalla.

Tarjoan tällä hetkellä koulutuspsykoterapiaa (lyhyt- ja pitkäkestoinen) yli 18-vuotiaille aikuisille. Erityiskohderyhmiäni ovat mielialahäiriöt ja uusiutuva masennus, sekä ahdistuneisuushäiriöistä erityisesti paniikki-, OCD ja yleinen ahdistuneisuushäiriö. Persoonallisuushäiriöistä minulla on eniten kokemusta epävakaan ja vaativan persoonallisuushäiriön kanssa työskentelystä. Tapaamisista ei ole Kela-korvattavuutta, valmistun psykoterapeutiksi keväällä 2024.

Terapeuttina olen aktiivinen ja osallistuva, työtäni ohjaa luottamuksellinen vuorovaikutus ja aito kiinnostus ja kunnioitus asiakkaan kokemusmaailmaa kohtaan

Koulutus: Sosiaalipsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja
Erikoistuminen: Persoonallisuus-, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt. Skeematerapia, CBT-I terapia, CBASP-hoitomalli, HOT-terapia
Suuntaus: Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Tietoisuustaitojen kehittämiseen pohjautuvat terapiamenetelmät kuten HOT-terapia
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Addiktiot
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Haluaisitko lisätietoa suuntauksista tai löytää tietyn suuntauksen terapeutin? Voit tarkastella ammattilaistemme vapaita aikoja täältä tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Voit jättää myös sähköpostisi tai puhelinnumeron, niin olemme Sinuun yhteydessä!

Kyllä kiitos!