Vantaa (Asematie) | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Vantaa (Asematie)

Toimipaikan tiedot

Osoite: Asematie 2, 01300 Vantaa

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Toimipiste sijaitsee osoitteessa Asematie 2, Aktia pankin rakennuksessa toisessa kerroksessa. Toimipiste on Raha-asema nimisessä rakennuksessa Dixin ostoskeskusta ja Tikkuria vastapäätä. Sisäänkäynti tapahtuu Aktia pankin ja Tikkurin väliseltä tieltä, ihan Hemingwaysin edestä.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Toimitilassa on aula, josta terapeutti tulee hakemaan. Voit ottaa yhteyttä meihin myös puhelimitse asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Vantaan toimipisteeseen!

Huom! Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/10/Pirjo-Niemi-Jarvinen-1.png

Pirjo Niemi-Järvinen

Helsinki, Lahti, Vantaa, Etävastaanotto

Pari- ja perhepsykoterapeutti

Vakauttava kehotietoisuutta avaava pari- ja perheterapeutti, jolle ovat tuttuja vuorovaikutussuhteiden moninaiset haasteet.

Pirjo Niemi-Järvinen

Helsinki | Lahti | Vantaa | Etävastaanotto

Pari- ja perhepsykoterapeutti

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen keskusteleva, asiakkaan kanssa yhdessä pohdiskeleva dialoginen terapeutti. Uskon parien ja perheiden vuorovaikutussuhteiden avaamisen ja yhteisen ymmärryksen lisäämisen kautta saataviin myönteisiin tuloksiin parien ja perheiden elämässä. Olen myötätuntoinen, kuunteleva ja myös aktiivinen vierelläkulkija ja ymmärryksen lisääjä. Uskon ratkaisujen avaimien löytämiseen asiakkaissa itsessään, yhdessä pohtimisen kautta. Kehotietoisuuden lisäämisen ja vakauttamisen keinoin tuon omaa osaamistani yhteiseen keskusteluun ja ymmärryksen lisäämiseen. Kaikella ihmisten välisellä toiminnalla on joku syy, joka usein liittyy vääristyneisiin molemminpuolisiin tulkintoihin. Näitä tulkintoja haluan olla avaamassa yhdessä asiakkaiden kanssa ja siten luoda uudenlaista ymmärrystä asiakkaiden elämään. Ymmärryksen kautta on mahdollisuus vaikuttaa vuorovaikutussuhteisiin ja siten lisätä asiakkaiden hyvinvointia.

Tapaamisen aluksi keskustellaan tavoitteista tapaamiselle ja edellisen tapaamisen herättämiä ajatuksia. Tapaamisilla tehdään kehollisia maadoittavia harjoituksia, luodaan yhteistä ymmärrystä mm.sukupuun ja elämänjanojen avulla, kuunnellaan itseä ja toista. Lisätään kehollisten tuntemusten ymmärrystä. Tehdään ymmärrystä lisääviä kotitehtäviä. Jokaisella kerralla arvioidaan tapaamisen oikeanlaisuutta juuri kyseisten asiakkaiden kohdalla ja kohdennetaan työskentelyä tarpeiden mukaan.

Olen vahvistanut pari- ja perheterapeutin osaamistani vuoden kestävällä traumakoulutuksella, samoin psykofyysisen psykoterapian koulutuksella. Minulla on myös työnohjaajakoulutus. Työskentelen parien ja perheiden kanssa. Kiinnostuksen kohteena on erilaiset vuorovaikutukselliset haasteet. Otan vastaan myös yksilöasiakkaita (itsemaksavat tai maksusitoumuksella)

Koulutus: Perheterapeutti, pariterapeutti, työnohjaaja, sosionomi
Erikoistuminen: Pitkä kokemus lastensuojeluun liittyvistä vuorovaikutuksellisista haasteista
Suuntaus: Narratiivinen, dialoginen, vakauttava kehotietoisuus
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Parien ja perheiden vuorovaikutussuhteisiin liittyvät haasteet ja voimavarat
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/02/Piretta-Kemppainen-e1646223597801.jpg

Piretta Kemppainen

Järvenpää, Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen)

Olen lempeä, kuunteleva ja tilaa antava. Tutkitaan yhdessä sinun tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. Tuen itseymmärryksen ja psyykkisen hyvinvoinnin kehittämisessä.

Piretta Kemppainen

Järvenpää | Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen)

Palvelukielet: suomi

Olen työntekijänä lempeä, kuunteleva ja tilaa antava, mutta myös aktiivinen toimija ja kannustava. Työskentelyni on kunnioittavaa, myötätuntoista ja avoimeen keskusteluun perustuvaa. Koen tärkeäksi ihmisten auttamisen, aidon läsnäolon ja kohtaamisen, kuulluksi tulemisen sekä ymmärryksen lisäämisen ihmismielestä ja ihmissuhteista. Ammattilaisena haluan tarjota turvallisen paikan keskustella luottamuksellisesti, koska koen ensisijaiseksi terapeuttisessa työskentelyssä turvallisen luottamus- ja vuorovaikutussuhteen rakentamisen asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

Teen koulutuspsykoterapiaa psykoanalyyttisen teorian viitekehyksestä käsin. Työskentelyn keskiössä ollaan nykyhetkessä, johon liittyviä mielikuvia, tunteita ja muistoja yritetään selventää ja ymmärtää oman aikaisemman elämänhistorian vaikutukset nykyhetkeen. Työskentelyote on keskusteleva ja yhdessä tutkiva. Haluan rohkaista asiakasta tutkimaan yhdessä ongelmia ja ymmärtämään niiden syitä. Tuen asiakasta itseymmärryksen lisäämisessä ja oman psyykkisen hyvinvoinnin kehittämisessä. Työskentelytapani on moniulotteinen ja hyödynnän osaamistani asiakkaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Hyödynnän hoitoprosesseissa myös kokemuksellisia keinoja ja harjoituksia, kuten mielikuvaharjoituksia ja tietoisen läsnäolon menetelmiä. Hoidon lähtökohtana ovat aina yksilöllisyys ja tarpeenmukaisuus. Hoidon tavoitteet, menetelmät ja käyntimäärät sovitaan asiakaskohtaisesti toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Työskentelen yli 18-vuotiaiden kanssa. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa pitkä- ja lyhytkestoisena, lyhytterapiaa ja yksittäisiä terapiakäyntejä tarpeesi mukaan, kuten esim. tuki-, kriisi- tai ohjauskäyntejä. Jos olet kiinnostunut koulutuspsykoterapiapaikasta, olethan yhteydessä ensin minuun sähköpostitse ([email protected]) ja kerro lyhyesti itsestäsi sekä elämäntilanteestasi. Olen yhteydessä sinuun ennen tutustumisajan varaamista. Tarpeesi mukaan hoitoprosessi voi kestää useamman vuoden, jolloin pureudumme syvemmin elämäsi haasteisiin tai lyhytterapeuttisesti esim. 10-20 kertaa, jos ongelmasi ovat selkeämmin rajattavissa. Koulutuspsykoterapian käyntitiheys on vähintään kertaviikkoinen. Pidempikestoinen koulutuspsykoterapia on hinnaltaan edullisempaa ja siitä sovitaan tapauskohtaisesti. Lyhytterapeuttiseen työskentelyyn ja yksittäisiin terapiakäynteihin voit varata ajan suoraan itse. Tutustu lisää minuun www.pirettakemppainen.fi. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!

Koulutus: Lähihoitaja, Sairaanhoitaja YAMK, Eläinavusteinen ja neuropsykiatrinen valmentaja, Aikuisten psykoanalyyttinen psykoterapeuttiopiskelija (2021-2025)
Suuntaus: Psykoanalyyttinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2025
Kiinnostuksen kohteet: Haasteelliset elämäntilanteet ja kriisit, mielenterveyden ongelmat, ihmissuhdehaasteet ja vuorovaikutustaidot, opiskelu- ja työelämän haasteet, uupuminen, itsemyötätunto ja itsetuntemus, fyysisiin sairauksiin sopeutuminen, ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja eläinten hyödyntäminen ihmissuhdetyössä.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Psykoosit
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/06/Ari-Lehtonen-1.jpg

Ari Lehtonen

Helsinki, Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia), psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Olen terapeuttina aktiivinen, myötätuntoinen ja rauhallinen. Minulle on tärkeää, että ihminen kokee tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi.

Ari Lehtonen

Helsinki | Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia), psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Terapeuttina olen aktiivinen, myötätuntoinen ja rauhallinen. Minulle on tärkeätä, että ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi. Työskentely tapani on aktiivinen keskustelu, jossa voidaan yhdessä tutkia asiakkaan elämäntilannetta, kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Pari- ja perheterapiassa työskentelyni painottuu tunteiden, vuorovaikutussuhteiden, elämäntilanteiden ja kriisien käsittelyyn. Terapeuttina vahvuuteni on asettua ihmisen asioiden äärelle vuorovaikutukseen niin, että kokemus on ihmiselle voimaannuttava. Minulla on pitkä työkokemus, jonka aikana olen saanut kohdata ja auttaa monenlaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

Uskon terapeutin ja asiakkaan väliseen aktiiviseen yhteistyöhön, jossa yhdessä tutkitaan asiakkaan elämäntilannetta, kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Tärkeätä on, että yhteistyö on luottamuksellista ja tuntuu turvalliselta ja arvostavalta. Terapiassa tavoitteena on auttaa asiakasta itse oivaltamaan, ymmärtämään kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja siten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. Terapia on yhteispeliä, jossa terapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Vastaanotollani on myös mahdollista saada ja kokeilla hypnoterapiaa, jossa asiakkaan arkea hankaloittavia ongelmia voidaan käsitellä.

Työkokemukseni on 30 vuotta. Suurin osa työkokemuksestani on karttunut lastensuojelun, lasten ja nuorisopsykiatrian sekä monimuotoisesti perheiden kanssa tapahtuneesta työskentelystä. Erityisiä osaamisalueitani koulutuksen ja työkokemuksen myötä ovat vaikeat parisuhteiden ja perheiden vuorovaikutusongelmat, päihde ja mielenterveysongelmat, erimuotoiset neuropsykiatriset ongelmat. Näissä kaikissa olen toiminut asiantuntijana, esimiehenä, työntekijänä ja työnohjaajana sekä kouluttajana. Alaikäisten päihde ja mielenterveystyössä sekä siihen liittyvässä perhetyössä olen ollut perustamassa yksiköitä sekä niiden hoitomalleja.

Asiakaskuntani on ollut ja haluan edelleen työskennellä eri ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Monimuotoiset mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat kiinnostukseni kohde sekä erityisesti pariterapiassa erokriisit, pettäminen, parisuhteen kriisit ja niiden käsittely.

Koulutus: Sosionomi (AMK)
Suuntaus: Kognitiivinen, voimavarakeskeinen, dialoginen
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia, valmistuminen yksilöpsykoterapeutiksi 11/2023
Kiinnostuksen kohteet: Parisuhteen kriisit ja selvittely, erot ja niihin liittyvät asiat.
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/04/free-icon-female-profile-1-e1588232757509.png

Anu Saharinen

Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (perhe- ja pariterapia)

Olen psykiatrian ammattilainen sekä perhe ja paripsykoterapeutti. Vastaanotolleni voit tulla yksin tai yhdessä matalalla kynnyksellä.

Anu Saharinen

Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (perhe- ja pariterapia)

Palvelukielet: suomi

Psykoterapeuttina pyrin kuuntelemaan ja huomioimaan tarkasti asiakkaan omat toiveet. Mukautan aina toimintani asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa olen aktiivinen ja herkkä keskustelija tai enemmän taustalla huomioita tekevä ja tilaa antava kuuntelija. Pyrin luomaan terapiatilanteeseen rauhallisen ja luottamuksellisen tilan, jossa kaikki asiakkaat tulevat kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenänsä. Olen koulutukseltani perhe- ja paripsykoterapeutti. Psykiatrian lisäksi minulla on pitkä työhistoria lastensuojelusta.

Tapaamisia voi olla muutamasta kerrasta pidempään prosessiin asiakkaan tilanteen ja toiveen mukaisesti. Yhdessä sovimme tapaamisten tavoitteet ja etsimme voimavaroja sekä keinoja niiden toteutumiseen. Sukupuutyöskentelyn avulla voimme tutkia perheen historiaa, joka on kokemukseni mukaan oiva apu myös oman tilanteen ymmärtämiseen ja sitä kautta elämänhallinnan parantamiseen. Tapaamisissa voidaan myös tarvittaessa keskittyä hyvän eron rakentamiseen, suhteen päättymisen syiden ymmärtämiseen ja vanhemmuuden tukemiseen.

Olen työskennellyt pitkään aikuispsykiatriassa mm. psykoosityöryhmässä ja lastensuojelussa. Työskentelen kaiken ikäisten kanssa vauvasta vaariin, yhdessä tai erikseen. Kelan tukemana psykoterapiana teen joko perhe- tai paripsykoterapiaa. Yksilökäyntejä teen omakustanteisesti.

Koulutus: Et perhepsykoterapeutti
Suuntaus: Perheterapia, pariterapia
Kela-oikeudet: Pari- ja perheterapia
Kiinnostuksen kohteet: Parit ja perheet
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit
Erikoisosaamisalue
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Maria-Kiikka.png

Maria Kiikka

Helsinki, Seinäjoki, Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (Gestalt-psykoterapia), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Autan kaikenikäisiä asiakkaita pohtimaan ja käsittelemään pieniä tai isoja elämää koskevia kysymyksiä.

Maria Kiikka

Helsinki | Seinäjoki | Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (Gestalt-psykoterapia), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Palvelukielet: suomi

Autan sinua arvioimaan elämäsi suuntaa ja kirkastamaan tavoitteitasi valitsemallasi tiellä. Joskus valittu suunta voi mennä pieleen, mutta siitäkin selviää. Harharetki voi olla joskus se elämän paras retki. Minulle on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaana koet vuorovaikutussuhteemme toimivaksi ja tunnet tulevasi kuulluksi. Tavoitteenani on vastuullinen ja laadukas terapia, jonka hyödyt tulevat näkyviksi arkielämässäsi ja saat apua elämääsi koskeviin kysymyksiin. Minun terapeuttinen lähestymistapani on lämmin, empaattinen, kunnioittava ja ihmiskeskeinen. Koen olevani luontaisesti helposti lähestyttävä. Minua on kantanut elämässä ajatus siitä, että "hyvin tässä lopulta käy."

Olen tällä hetkellä Gestalt-psykoterapeuttikoulutuksessa, joka tunnetaan toiselta nimeltään hahmoterapia. Tämä on integratiivinen psykoterapian suuntaus, joka painottaa kehon ja mielen kokonaisvaltaista yhteyttä. Suuntauksen ytimessä on yksilön kokemus tässä ja nyt –nykyhetkessä, mihin vaikuttaa menneisyys ja kiintymyssuhteet. Ihminen elää osana ihmissuhteiden verkostoa ja ympäristöä, missä ”kaikki vaikuttaa kaikkeen.” Terapiassa asiakas alkaa tiedostaa tapaansa ilmaista tarpeita ja tunteita elinympäristössään. Terapian konkreettinen vaikutus alkaa näkyä asiakkaan elämässä kasvaneena itsetuntemuksena sekä hyvinvointina, jonka avulla psyykkisesti paha olo ja oireileva mieli tulevat vähitellen ymmärrettäväksi. Terapiaistuntojen aikana keskustelun lisäksi teemme erilaisia harjoituksia. Monipuolisen koulutustaustani puolesta sovellan terapiaprosessin etenemistä asiakaslähtöisesti yksilön tavoitteiden näkökulmasta kullekin parhaalla mahdollisella tavalla ratkaisukeskeisen hengen mukaisesti.

Kasvatusalan ammattilaisena yli 10-vuoden luokanopettajan ja erityisluokanopettajan käytännöntyön kautta minulle on kehittynyt osaamista lasten ja nuorten oppimiseen liittyvistä asioista, sekä kasvatuksesta ja vanhemmuuteen liittyvistä haasteista. Työskentelen kaikenikäisten kanssa, koulumaailman erinomaisen tuntemuksen puolesta autan mielelläni niin oppilaita, vanhempia kuin opettajia. Kiinnostuksenani on etenkin pari- ja perhesuhteisiin liittyvät kysymykset, sekä työssä jaksaminen.

Koulutus: Gestalt-psykoterapeuttiopiskelija, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, NLP-practitioner, työkykykoordinaattori, kasvatustieteen maisteri
Suuntaus: Gestalt-psykoterapia, ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2025
Kiinnostuksen kohteet: Pari- ja perhesuhdekriisit, työuupus ja työssä jaksaminen, vanhemmuuden haasteet
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/05/Stephan-Salenius-uusi-1-e1605183055290.jpg

Stephan Salenius

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Olen psykiatri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Laaja kokemus aikuispsykiatriasta (mm. mielialahäiriöt ja kriisien hoito) sekä nuoriso- ja neuropsykiatriasta.

Stephan Salenius

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Vain psykiatriaikoja tarjolla.

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Minulla on laaja kokemus aikuispsykiatriasta, esim. mielialahäiriöiden, psykoosien ja kriisien hoidosta, sekä neuro-, päihde- ja oikeuspsykiatriasta. Olen työskennellyt myös nuoriso- ja lastenpsykiatrian parissa. Olen toiminut pitkään HUSssa ylilääkärinä ja lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueylilääkärinä. Olen Helsingin yliopiston dosentti ja olen työskennellyt vuosia lääketeollisuuden asiantuntijalääkärinä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen toiminut mm. Suomen Touretteyhdistyksen ja Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen puheenjohtajana ja tällä hetkellä toimin mm. Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapiatoimikunnan puheenjohtajana. Olen pitkään pitänyt yksityisvastaanottoa pääkaupunkiseudulla ja olen Terapiatalo Nosteen johtava lääkäri. Puhun sujuvasti ruotsia, suomea ja englantia.

Huomioithan ystävällisesti, että emme uusi rauhoittavia lääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä, emmekä määrää ensi käynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
60 minuutin käynti 249 €
Soittoaika 35 €

Vain psykiatriaikoja tarjolla

Koulutus: Lääketieteen tohtori, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
Erikoistuminen: Psykiatrian erikoislääkäri
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykoterapia, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, nuorisopsykiatria, neuropsykiatria
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/04/Ulrike-Muller-Koski_Olivier-e1614932560562.jpg

Ulrike Muller-Koski

Hyvinkää, Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen), psykologi

Haluan auttaa sinua ymmärtämään itseäsi paremmin ja löytämään voimavaroja sekä keinoja hyvinvoinnin ja elämänhallinnan vahvistamiseen.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Ulrike Muller-Koski

Hyvinkää | Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen), psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti, saksa

Olen helposti lähestyttävä, myötätuntoinen, keskusteleva ja joustava. Pyrin ohjaamaan asiakasta ymmärtämään ongelmiaan sekä tekemään tarvittavia muutoksia elämässä. Kannustan asiakkaitani itsenäiseen elämänhallintaan ja sellaiseen elämään, joka on omien arvojen mukaista. Terapeuttinen työskentelyni pohjautuu aitoon läsnäoloon, vastavuoroisuuteen ja tasa-arvoiseen yhteistyösuhteeseen. Työskentelytapani on aktiivinen ja integroin sekä perinteisiä, että ns. uuden sukupolven – esim. mindfulness, hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), myötätuntosuuntainen psykoterapia – kognitiivisia ja toiminnallisia menetelmiä kulloisellekin asiakkaalle sopivalla tavalla.

Terapiatyöskentely aloitetaan tutustumiskäynnillä, jossa asiakkaan tilannetta selvitellään kattavasti, tutkien sekä ongelmien taustaa että nykytilannetta. Yhdessä määritetään sitten jatkotyöskentelyn/terapian tavoitteet, jotka ohjaavat terapiatyöskentelyä ja muokkaantuvat terapian edetessä. Tärkeää on myös tunnustella sitä, miltä tuntuisi työskennellä yhdessä.
Terapiassa käsitellään asiakkaan terapiaan tuomia aiheita, asioita, ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia. Tutkimme, millaista arvojensa mukaista hyvää elämää asiakas haluaa viettää ja millä keinoin siihen päästään. Otan asiakkaan tilanteen huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja räätälöin yhteistyömme yksilöllisesti. Työskennellyssä pääpaino on vuorovaikutuksessa; keskustelu on tärkeintä. Tämä lisäksi käytän soveltuvasti erilaisia harjoituksia, kuten rentoutus- tai mindfulnessharjoituksia ja kirjallisia tehtäviä. Menetelmien valinnassa olen joustava ja asiakkaan toiveita kunnioittava. Arvioimme etenemistämme yhdessä.

Olen työskennellyt yli 30 vuotta psyykkisen hyvinvoinnin parissa ja toiminut kouluttajana, ohjaajana ja psykologina, erityisesti työikäisten kuntoutuksessa. Minulla on kognitiivisen psykoterapian erityistason pätevyys, sen lisäksi mindfulness ja toiminnallisten menetelmien koulutus (psykodraamaohjaajan tutkinto). Työskentelen pääosin työikäisten aikuisten kanssa, mutta tarjoan mielelläni keskusteluapua myös ikäihmisille. Minulle läheisiä aiheita ovat mielialaoireet, masennus ja (työ)uupumus, ahdistuneisuus ja murehtiminen, stressinhallinta sekä elämäntapamuutoksiin liittyvät haasteet. Voin palvella myös englanniksi ja saksaksi.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykologi
Suuntaus: Kognitiivinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Stressinhallinta, työssä jaksaminen, masennus ja ahdistuneisuus
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Addiktiot
Ahdistus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/03/Tuula-Orkas-e1634553625455.jpg

Tuula Orkas

Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykoanalyyttinen)

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti. Kokemusta vanhempain tukemisesta ja työskentelystä lastensuojelun kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Tuula Orkas

Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykoanalyyttinen)

Palvelukielet: suomi

Olen kannustava ja positiivinen terapeutti. Yhdessä asiakkaan kanssa pohditaan, tutkitaan ja etsitään poispääsyä mahdollisesti jo pitkään jumittuneesta elämäntilanteesta. Terapiassa edetään asiakkaan ehdoilla ja hänen tarpeitaan kuunnellen. Välillä edetään harppauksittain ja välillä rauhallisempaan tahtiin välillä tulee myös takapakkeja. Pidän tärkeänä varhaisia vaiheita elämässä ja niiden vaikutusta asiakkaan tilanteeseen.

Käytän työskentelyssä psykodynaamista positiivista ja kannustavaa työotetta. Tutkitaan ja pohdiskellaan asiakkaan kanssa tämän elämän kipukohtia ja hänen selviytymistään elämän haasteissa. Tutkitaan asiakkaan varhaisvaiheiden merkitystä hänen tämänhetkiseen elämän tilanteeseen. Edetään asiakkaan ehdoilla ja hänen toiveitaan kuunnellen. Välillä edetään nopeammin, välillä hitaammin ja välillä tulee takapakkeja.

Työskentelen aikuisten kelan kuntoutuspsykoterapiassa olevien asiakkaiden kanssa. Masennus- ja työuupumusasiakkaat, elämäntapakriisit, itsetunto- ja identiteettivaikeudet. Työuupumus ja erokriisit, somaattisten sairauksien aiheuttamat kriisit.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Sosionomi
Suuntaus: Psykoanalyyttinen yksilöterapia, psykodynaaminen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Masennus ja traumaattiset kokemukset, vanhempien tuki
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Siiri-Mulari-e1639474558907.jpg

Siiri Mulari

Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (Kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Terapeuttina olen aktiivinen ja lämminhenkinen. Tuen asiakkaan itseymmärryksen kehittymistä ja autan asiakasta parantamaan omia elämänhallintataitojaan.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Siiri Mulari

Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (Kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Palvelukielet: suomi

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeuttiopiskelija. Terapiaopintojeni suuntauksena on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Työssäni minulle on ensisijaisen tärkeää kohdata asiakas empaattisena ja turvallisena terapeuttina. Haluan vahvistaa asiakkaan itseymmärryksen kehittymistä ja auttaa asiakasta parantamaan hänen omia elämänhallintataitojaan. Kannustan asiakastani tutkimaan asioita eri näkökulmista ja otan usein työskentelyyn mukaan kehotietoisuuteen liittyvät harjoitukset osana keskusteluhoitoa. Tunnereaktiot ilmenevät aina niin kehollisesti kuin mielenkin tasolla. Ymmärryksen saaminen siitä, miten kehomme toimii vaikeissa elämäntilanteissa voi auttaa meitä käsittelemään näitä tilanteita.

Istunnoillani pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa asiakkaalla on lupa määrittää milloin ja mitä asioita hän on valmis ottamaan puheeksi. Haluan, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Terapian alussa kartoitamme, miten asiakas itse näkee ongelmansa ja, miten ne vaikuttavat hänen elämäänsä. Tämän pohjalta asetamme yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet terapiajaksolle. Terapiajakson aikana pyrimme lisäämään asiakkaan itsehavainnointitaitoja sekä keho- ja itsetietoisuutta. Puhumme tunteiden tunnistamisesta ja nimeämisestä. Voimme myös käyttää esim. mielikuva- ja altistusharjoituksia sekä rentoutus- ja hengitysharjoituksia osana hoitoa. Jotta terapiassa opeteltujen menetelmien käyttäminen siirtyisi asiakkaalle osaksi arkea, näitä harjoitellaan myös terapiaistuntojen välillä kotitehtävien avulla. Pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa löytämään uusia näkökulmia asiakkaan tilanteeseen ja lähestymään asioita voimavarakeskeisesti.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Sairaanhoitaja, Psykoterapeuttiopiskelija
Suuntaus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 6/2025
Kiinnostuksen kohteet: Haluan laajentaa osaamistani ja oppia uusia, tieteellisesti tutkittuja hoitomenetelmiä. Olen erityisen kiinnostunut psykofyysisen työotteen hyödyntämisestä keskusteluhoidossa. Tulevaisuudessa tahdon lisätä perehtyneisyyttäni seksuaaliterveyteen liittyen ja urasuunnitelmissani on hankkia seksuaalineuvojan koulutus.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/06/Niko-Lahnuskari--e1593516544420.jpg

Niko Lahnuskari

Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kognitiivis-analyyttinen)

Psykoterapeuttina haluan tukea asiakkaitteni itseymmärryksen kehittymistä ja elämänhallintaa. Työotteeni on kognitiivis-analyyttinen ja integratiivinen.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Niko Lahnuskari

Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Kognitiivis-analyyttinen)

Palvelukielet: suomi

Psykoterapiasuhde perustuu turvalliseen ja luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen. Terapeuttina haluan olla myötätuntoinen, kannustava ja asiakkaalle tilaa antava, mutta toisaalta keskusteleva ja aktiivisesti kuunteleva. Työskentelytapani on intergratiivinen eli kognitiivis- analyyttiseen psykoterapiaan on mahdollista liittää käytäntöjä myös muista psykoterapiasuuntauksista.

Psykoterapiassa keskeistä on tunteiden ja asiakkaan elämänkokemusten käsitteleminen, mutta myös kuormitustekijöiden sekä mahdollisesti ongelmallisten ajattelu- ja toimintamallien tunnistaminen asiakkaan elämässä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja sekä toimivampia ajattelu- ja toimintatapoja, jotka tukisivat paremmin asiakkaan hyvinvointia sekä elämänhallintaa.

Terapiaan sisältyy tarvittaessa tietoa mielenterveydestä sekä mm. harjoitteista, jotka helpottavat rauhoittumista ja pysähtymistä nykyhetkeen sekä selviytymistä ahdistavissa tilanteissa. Välillä voi olla tärkeää pysähtyä pohtimaan yhdessä laajemmin inhimillistä elämää sekä arvoja asiakkaan elämässä. Minulla on yli 20-vuoden työkokemus kohtaavasta asiakastyöstä nuorten, perheiden sekä aikuisten kanssa. Tarjoan sekä pitkä- että lyhytkestoista psykoterapiaa eri elämäntilanteissa oleville aikuisille sekä nuorille (16-18 vuotiaat).

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, sosiaalityöntekijä (VTM)
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen yksilöpsykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt, stressi- ja uupuminen sekä työelämän haasteet, riippuvuudet, elämän kriisit ja muutosvaiheet, ihmissuhteet ja itsetunnon ongelmat, tunnesäätelyn ongelmat.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/12/Eliisa-Koivula-e1609761534628.jpg

Eliisa Koivula

Helsinki, Vantaa, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, myös kognitiivista ja logoterapeuttista osaamista. Pitkä kokemus työskentelystä nuorten ja aikuisten/ikääntyneiden parissa.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Eliisa Koivula

Helsinki | Vantaa | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Asiakastilanne: Pystyn ottamaan vastaan yksittäisiä asiakkaita ja lyhytterapia-asiakkaita.

Työtapani määräytyy asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Luottamuksellinen, tasavertainen ja vapaa ilmapiiri ovat minulle tärkeitä. Suhtaudun nöyrästi jokaisen ihmisen ainutkertaisuuteen. Pyrin empaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa rakentamaan itsetuntemusta ja vapauttamaan piilossa olevaa valoa. Uusien näkökulmien löytäminen mahdollistaa negatiivisten ydinuskomusten murenemisen vapauttaen energiaa. Pyrkimyksenä on lisätä asiakkaan aktiivisuutta oman elämänsä orkesterin kapellimestarina.

Terapia-istuntojen sisältö määräytyy asiakkaan tilanteen mukaan. Pitkissä terapioissa on hyvä käydä elämänkaarta läpi. Terapeuttisten keskustelujen avulla rakennetaan parempaa itseymmärrystä. Kognitiivisia tehtäviä voidaan käyttää, jos ne tuntuvat mieluisilta. Runot, sadut, unet voivat myös olla inspiraation lähteinä, mutta joskus käytännönläheinen työskentelytapa on toimivampi.

Olen työskennellyt pitkään nuorten ja aikuisten masennus- ja ahdistusoireiden parissa. Myös elämänkaarelliset kriisit ja psykoottiset oireet ovat tuttuja. Työskentelen nuorten ja aikuisten/ikääntyneiden mieliala-ongelmien auttamiseksi. Erityiskiinnostuksen kohteitani ovat eksistentiaaliset/hengelliset kysymykset, nuoruus- ja vanhuusiän haasteet, kuoleman kohtaamiseen liittyvät kysymykset ja tunteet.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Steiner-pedagogi, psykiatrisentyön sairaanhoitaja, Huk kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
Erikoistuminen: Masennus ja ahdistusoireet, nuoruuden ja ikääntymisen kriisit, eksistentiaaliset/hengelliset kysymykset
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen, lisäksi kognitiivista ja logoterapeuttista osaamista
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Masennus- ahdistusoireet, kuoleman käsittely, elämän suunnan /tarkoituksen pohdinta.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Psykoosit
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.