Turku Eerikinkatu | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-18 ja pe klo 9-16!

Turku Eerikinkatu

Toimipaikan tiedot

Osoite: Eerikinkatu 6 A, 20100 Turku

Palvelut

Psykologin palvelut, yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin puhelimitse, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Turun toimipisteelle!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeuttikohtaisesti ja toimipisteittäin.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/07/Anni-Haklin.jpg

Anni Haklin

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Opiskelen traumapsykoterapiaa Oulun yliopistossa ja valmistun 12/24. Minulla on 20 vuoden työkokemus aikuisten, nuorten ja lasten kanssa työskentelystä.

Anni Haklin

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen myötäelävä ja aktiivinen kuuntelija. Keskityn herkällä korvalla asiakkaan elämäntarinaan haasteisiin ja pyrin aktiivisesti auttamaan asiakasta löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa. Vahvuutenani on rohkea ammatillisuus ja itseni likoon laittaminen. Olen aina läsnä asiakasta varten. Pyrin luomaan vastaanotoillani mahdollisuuden kaikenlaisten tunteiden käsittelyyn tarjoamalla turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin. Uskon kehon ja mielen kulkevan käsi kädessä ja vastaanotoillani lähestynkin asioita usein kehon kautta.

Terapian näen mahdollisuutena tutkia ja pohtia omaa elettyä elämää, valintoja ja mahdollisuuksia. Terapiaistunnolla on aika keskittyä vain itseen ja nostaa esille asioita, jotka juuri siinä hetkessä ovat mielessä päällimmäisenä. Terapia on polku, jonka kulkeminen nostattaa tunteita ja jonka aikana myös haudatut tunteet on mahdollista herättää eloon. Terapia on myös aina prosessi, jonka kulusta asiakkaalla on yhdessä terapeutin kanssa vastuu. Terapeuttina koen roolini olevan ohjaava, tukeva ja kuunteleva. Osaan myös kyseenalaistaa ja haastaa asiakasta sopivissa kohdin.

Traumaterapia alkaa aina tutustumisella ja elämäntilanteen kartoituksella. Yhdessä pohtien ja tunnustellen voimme pohtia menetelmiä tai työskentelytapoja, joista juuri sinä hyötyisit parhaiten. Istunnot ovat asiakkaan aikaa ja niillä keskitytään asioihin, joihin itse koet tarvetta. Käytän paljon kehollisuutta osana työskentelyä, koska uskon kehon ja mielen kulkevan käsi kädessä. Joskus keho on eri mieltä kuin mieli ja silloin on hyvä pysähtyä kuuntelemaan oman kehon viestejä. Käytän työskentelyssäni paljon erilaisia hengitysharjoituksia, kehollista vakauttamista ja liikettä, aina asiakkaan tarpeet huomioiden. Olen suorittanut EMDR1- koulutuksen, joten silmänliiketerapian käyttö istuinnoilla on myös mahdollista.

Olen työskennellyt 20 vuotta lasten, nuorten ja aikuisten parissa pääosin lastensuojelun alueella. Minulla on vankka kokemus yksilöiden kohtaamisesta ja niistä haasteista, joita elämä joskus tuo eteemme. Päihteet, perheen sisäinen väkivalta ja lapsuuden traumat ovat tuttuja teemoja ja koen osaavani tuoda näkemyksiä niiden työstämiseen. Minulla on lisäkoulutuksia päihdetyön saralta mm. päihdetyön erikoistumisopinnot. Olen työskennellyt myös poliisilaitoksen ja sosiaalipäivystyksen sosiaalityössä, joten akuutit kriisit ja mm. rikokset ja väkivalta ovat olleet osa päivittäistä työskentelyäni.

Työskentelen yli 16-vuotiaiden nuorten ja aikuisten kanssa. Kiinnostukseni kohteina minulla on mm. masennus ja ahdistusoireilu, kriisit ja traumat sekä riippuvuussairaudet. En tee Kela-terapiaa ja vastaanotan vain itsemaksavia asiakkaita.

Koulutus: Sosionomi (AMK), päihdetyön erikoistumisopinnot
Erikoistuminen: Kiintymyssuhdehäiriöt, riippuvuussairaudet, traumat, kriisit, vanhemmuus
Suuntaus: Traumapsykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2024
Kiinnostuksen kohteet: Olen kiinnostunut erityisesti kiintymyssuhdehäiriöistä ja traumatisoitumisesta. Myös vanhemmuus ja vuorovaikutustaidot ovat itselleni lähellä sydäntä.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Tanja-Korhonen-e1660296539869.jpg

Tanja Korhonen

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Olen pitkän kokemuksen omaava rauhallinen ja empaattinen terapeutti. Pyrin hyvän ja turvallisen yhteistyön luomiseen ja yhdessä tutkimisen ilmapiiriin.

Tanja Korhonen

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (traumapsykoterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen rauhallinen ja empaattiinen. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja tätä asiaa terapeuttina kunnioitan. Olen terapeutiina aktiivinen ja helpostilähestyttävä, suvaitsevainen ja suorasanainen. Työskentelyssä tärkeää on turvallisuus ja rauhallinen eteneminen, yhdessä tutkimisen ilmapiiri, jossa kaikkien tunteiden on lupa olla läsnä.

Vastaanotolla voimme keskustelun lisäksi käyttää kehollisia itsensä rauhoittamisen- ja vakauttamisen menetelmiä, sensomotorisia harjoituksia sekä EMDR-menetelmää. Ohjaan mielellään esimerkiksi hengitysharjoituksia, läsnäoloharjoituksia ja rajaharjoituksia. Harjoitusten ja menetelmien käyttö on kuitenkin aina vapaaehtoista ja tavoitteet menetelmien käyttöön liittyen sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä. Olen myös kiinnostunut tutkimaan kiintymyssuhdetraumoja ja traumojen ylisukupolvisuutta sukupuutyöskentelyn avulla.

Olen työskennellyt aikuisten psykiatrian osastoilla työurani alussa. Olen työskennellyt akuuttipsykiatrian poliklinikalla suurimman osan työurastani. Lisäksi minulla on 4 vuotta työkekemusta ammatillisesti kuntoutuksesta, 3 vuotta olen työskennellyt vanhuspsykiatrialla ja 6 vuotta tein työtä lastensuojelussa. Olen työni ohella suorittanut lisäopintoja mm. ratkaisukeskeisistä työmenetelmistä ja lastensuojelusta. Traumoista ja kriisien hoitamisesta minulla on taustalla useita koulutuksia. Työskentelen aikuisten asiakkaiden kanssa. Olen erityisen kiinnostunut traumoista, persoonallisuushäiriöstä, ahdistuksesta ja erilaisista mielialaongelmista.

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Suuntaus: Traumapsykoterapia (keho- ja kiintymyssuhdeorientaatio)
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2024
Kiinnostuksen kohteet: Olen kiinnostunut eri asteisesti traumatisoituneiden potilaiden kanssa työskentelystä.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/free-icon-female-profile-e1614001834754.png

Merja Pelto-Klemelä

Turku, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Minulla on yli 20 vuoden kokemus mielenterveystyöstä. Jokainen kohtaaminen on arvokas. Tavoitteena elämänhallinnan, mielekkyyden ja tasapainon saavuttaminen.

Merja Pelto-Klemelä

Turku | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen kuunteleva, tilaa-antava, rauhallinen ja keskusteleva. Minulle on tärkeää, että ihminen kokee tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi sellaisena kuin on. Jokainen kohtaaminen on arvokas. Rohkaisen tutkimaan omia ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä sekä etsimään uusia toimintatapoja ja näkökulmia luottamuksellisessa ja tutkivassa yhteistyösuhteessa. Terapeuttina pyrin luomaan lämpimän ja turvallisen ilmapiirin. Huumori on myös sallittua.
Vahvuutenani on yli 20 vuoden kokemus aikuisten mielenterveystyöstä monenlaisten ,haasteiden ja asioiden parissa.

Asiakkaan kertomus ja kokemukset ovat terapian keskiössä. Ne määrittelevät terapian menetelmät ja sisällön ja erilaiset työtavat sovitaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti yhteistyössä.
Työskentelen kognitiivisen terapian menetelmin. Niiden avulla voimme tutkia mm. ajattelutapoja sekä niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintaan. Käytän myös työssäni mm. skeematerapia- mielikuva ja mindfull-harjoitteita sekä tunteiden kanssa työskentely on keskeistä. Terapiassa saatetaan myös keskustelujen lisäksi harjoitella konkreettisia taitoja tai sopia kotitehtävistä, tai tutkia ns. elämän historiaa ja kiintymyssuhteita siitä miten nämä ovat vaikuttaneet minäkuvaan, toimintatapoihin ja vuorovaikutusmalleihin. Myönteinen palaute terapiassa on tärkeää.

Olen kognitiivinen psykoterapeutti , seksuaalineuvoja sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Ammatilliseen osaamiseeni on vuosien mittaan kertynyt muutama pidempi koulutus ja useita lyhyempiä koulutuksia mielenterveyden eri osa-alueilta. Koulutukset ovat kiinnostaneet koko urani aikana. Otan vastaan aikuisia, yli 18-vuotiaita yksilöterapia asiakkaita. Olen kiinnostunut erilaisista elämänkriiseistä, ihmissuhdeasioista, seksuaalisuudesta.

Koulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti, seksuaalineuvoja, psykiatrinen sairaanhoitaja
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Kiintymyssuhteet, tunnetyöskentely, mielen ja kehon vuorovaikutus, elämänkriisit
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/free-icon-female-profile-e1614001834754.png

Tanja Aaltonen

Turku, Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Olen psykologi ja opiskelen parhaillaan kognitiiviseksi psykoterapeutiksi Turun yliopistossa.

Tanja Aaltonen

Turku | Etävastaanotto

Psykologi, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Psykologina ja terapeuttina työskentelen aidosti omalla persoonallani asettumatta asiakkaan yläpuolelle. Näytän tunteeni, ihmettelen ja kyselen ääneen, käsittelen vaikeitakin asioita huumorin avulla. Aitouteeni kuuluu myös esittää vaikeita kysymyksiä, haastaa vanhoja toimintatapoja. Minulle tärkeää on kunnioittaa asiakkaan kokemusta ja tunteita ja luoda turvallinen yhteys niiden käsittelylle.

Työskentelyn alussa luomme yhteisen käsityksen työskentelymme tavoitteista ja sovimme työskentelymme suuntaa-antavan keston. Kartoitamme yhdessä, mitkä nykyolosuhteet ja reagointi- ja tulkintatavat saattavat ylläpitää oireiluasi ja millä keinoin niitä olisi mahdollista muuttaa. Keskitymme paljon nykyhetkeen, mutta käsittelemme yhdessä myös menneisyytesi kipupisteitä ja sitä, miten ne vaikuttavat nykyhetkeen. Pysähdymme paljon myös tunteidesi äärelle, koska niillä on meille tärkeää kerrottavaa.

Keskustelun lisäksi käytämme erilaisia kuvallisia-, kehollisia- tai toiminnallisia menetelmiä sekä yhdessä sovittavia välitehtäviä.

Koulutus: Psykologian maisteri
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä
Kiinnostuksen kohteet: Masennus- ja ahdistusoireet, neuropsykiatriset piirteet.
Palvelut: Psykologit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.