Pori Yrjönkatu | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Pori Yrjönkatu

Toimipaikan tiedot

Osoite: Yrjönkatu 10 D.

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Suurin osa terapeuteista on siirtänyt vastaanoton etävastaanotoksi. Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Läsnätapaamiseen tullessasi otathan mukaasi oman kasvomaskin.
Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi (etunimi.sukunimi@terapiatalonoste.fi).

Porin toimipiste sijaitsee osoitteessa Yrjönkatu 10 D. Sisäänkäynti rapusta 10 C, 2. kerros.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin kaikissa kysymyksissäsi Nosteen asiakaspalvelun kautta, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Porin toimipisteeseen!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeutti- ja toimipistekohtaisesti.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/free-icon-female-profile-e1614001834754.png

Satu-Merita Vuorinen

Etävastaanotto, Pori

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen), seksuaaliterapeutti

Olen terapeuttina empaattinen, jonka puoleen on helppo kääntyä. Olen kuunteleva ja läsnäoleva. Jokainen asiakas saa kokea vastaanotollani arvostavaa työskentelyotettani.

Satu-Merita Vuorinen

Etävastaanotto | Pori

Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen), seksuaaliterapeutti

Palvelukielet: suomi

Olen työotteeltani positiivinen ja rohkaiseva. Keskityn mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja elämän kriisien helpottamiseen keskusteluun perustuvassa yhteistyösuhteessa. Toiveikkuuden lisääminen ja jokaisessa olemassa olevien omien vahvuuksien ja voimavarojen vahvistaminen ovat omia tavoitteita koko prosessin ajan. Arvojani ovat asiakkaan aito ja arvostava kohtaaminen turvallisessa terapiasuhteessa.

Joskus tulevaisuuden näköalan löytäminen yksin, elämän erilaisten kriisien ja muutosten tullen voi olla vaikeaa. Terapiassa työskentelemme yhdessä asiakkaan lähtökohdista käsin. Tapaamisemme perustuvat keskusteluun elämässä tapahtuneiden haasteiden ja kriisien läpikäymisen / työskentelyn kautta. Tapaamisen alussa luomme tavoitteet, joiden mukaan etenemme työskentelyssä. Tarvittaessa käsittelemme ajankohtaisia asioita, jos asiakas kokee niiden käsittelyn, sillä hetkellä tärkeäksi.

Olen toiminut sairaanhoitajana jo vuosien ajan. Olen aina hoitanut asiakasta kokonaisvaltaisesti. Terapiatyötä olen tehnyt pariskuntien kanssa, jolloin haluan tunnekeskeisesti käsitellä pariskunnan ongelmakohtia. Lisäksi seksuaaliset ongelmat olen käsitellyt yksilö- tai pariskunnan kanssa hienovaraisesti ja asiakasta kunnioittaen. Työskentelen yli 18-vuotiaiden aikuisten kanssa.

Koulutus: Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (Ylempi AMK), seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti, pariterapeutti, Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)
Suuntaus: Psykoanalyyttinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Ei vielä
Kiinnostuksen kohteet: Parisuhdeongelmat ja tunnekeskeinen pariterapia
Palvelut: Pari- ja perheterapeutit, Seksuaaliterapeutit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/11/Riikka-Ylikoski-e1637068129913.jpg

Riikka Ylikoski

Etävastaanotto, Pori

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Asiakastyössä olen rauhallinen ja kuunteleva analyyttinen kiteyttäjä, joka on kiinnostunut kokonaisuudesta sekä juuri sinun yksilöllisestä kokemuksesta tilanteessa.

Riikka Ylikoski

Etävastaanotto | Pori

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Ensisijaisena tavoitteenani on luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentuminen asiakkaiden kanssa terapiasuhteen ollessa tutkitusti vaikuttavin hoitava tekijä terapiassa. Turvallisessa terapiasuhteessa asiakkaan on mahdollista levollisesti pysähtyä tutkimaan omia kokemuksiaan. Sen avulla on mahdollista käsitellä aluksi mahdottomiltakin tuntuvia asioita. Osaan ohjata lempeästi kipeimpienkin asioiden äärelle nähden toivoa toivottoman tuntuisissakin tilanteissa. Olen tiedonjanoinen ja päivitän tietämystäni jatkuvasti. Usein kysymällä oikeita kysymyksiä ja uteliaalla työotteella syntyy oivalluksia jotka vievät vastausten äärelle, jotka asiakkaassa itsessään on jo valmiina olemassa. Asiakkaiden tilanteet opettavat aina myös terapeuttia.

Terapian pohja luodaan tasa-arvoisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan kanssa. Ajattelen asiakkaan olevan oman tilanteensa paras asiantuntija, oman roolini ollessa terapiaprosessin asiantuntija. Yhdessä pyrimme jäsentämään, saamaan ymmärrystä ja löytämään ratkaisuja hankaluutta aiheuttaviin tilanteisiin, niihin liittyviin ajatuksiin ja niissä herääviin tunteisiin sekä haitallisiin toimintamalleihin. Yhteistyössä valitaan kognitiivisesta työkalupakista keinot, joilla lähteä viemään asioita eteenpäin ratkaisun suuntaan. Toisille sopivat kirjalliset välitehtävät, toiset saattavat hyötyä enemmän mielikuva- tai altistusharjoituksista. Terapian aluksi hahmotellaan konkreettiset tavoitteet, jolloin terapian etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista voidaan kaiken aikaa seurata. Terapia tähtää elämää helpottavaan muutokseen työskennellen itselle haitallisten toimintamallien, asenteen tai ajatusmallien kanssa. Siinä haluan olla sinua auttamassa.

Olen tehnyt päihdetyötä kymmenen vuoden ajan. Riippuvuuksien kanssa työskentely on opettanut tutkimaan asioita pintaa syvemmältä ja näkemään oireen taakse.
Tarjoan kognitiivista lyhytterapiaa sekä psykoterapiaopintoihin liittyvää pitkää ja lyhyttä työnohjattua koulutuspsykoterapiaa. Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden kanssa.

Koulutus: Sairaanhoitaja, Kognitiivinen psykoterapia 2020-2023, Kognitiivinen lyhytterapia 30op, Psykologian perusopinnot 25op, Skeematerapia 5op, Päihdetyön ammattitutkinto
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2023
Kiinnostuksen kohteet: Tunnetyöskentely, keholliset menetelmät
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/07/Miia-Rajakallio-e1629728901912.jpg

Miia Rajakallio

Etävastaanotto, Pori

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Uskon, että omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa vaikeista elämäntilanteista huolimatta. Haluan terapeuttina vahvistaa asiakkaan toiveikuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Miia Rajakallio

Etävastaanotto | Pori

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen myötätuntoinen ja asiakasta kunnioittava. Olen kiinnostunut ihmisten tarinoista ja elämäntapahtumista. Pyrin suhtautumaan elämään ja ihmisiin avoimesti ja hyväksyvästi. Vältän asiakkaan puolesta tietämistä, koen terapian olevan ennen kaikkea yhdessä tutkimista ja ratkaisujen etsimistä. Joskus siinä tarvitaan luovuutta ja sopivasti huumoria. Olen inhimillinen ja helposti lähestyttävä persoona. Minulle on tärkeää saavuttaa avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jotta asiakas voi turvallisesti kohdata myös niitä asioita, jotka ovat vaikeita ja kivuliaita. Uskon vahvasti muutoksen mahdollisuuteen. Omaan hyvinvointiin on mahdollista vaikuttaa vaikeista elämäntilanteista tai tapahtumista huolimatta. Menneisyys voi kääntyä voimavaraksi ja vahvuudeksi. Haluan vahvistaa asiakkaan toiveikkuutta ja uskoa omiin selviytymistaitoihin hyvän elämän saavuttamiseksi . Pidän tärkeänä sitä, että asiakas tulee kuulluksi ja saa apua itselleen merkityksellisiin asioihin.

Työskentelytapani on asiakaslähtöinen ja kannustava. Pyrin valitsemaan käytettävät menetelmät asiakkaan tarpeen mukaisesti ja asiakkaan tavoitteita tukien. Orientaatio on tulevaisuudessa ja asiakkaan voimavaroissa. Terapiaistunnoilla tutkitaan yhdessä asiakkaan elämää ja nykyhetkessä hyvinvointiin haitallisesti vaikuttavia tekijöitä ratkaisukeskeisellä ja kognitiivisella otteella. Haluan tarjota asiakkaalle uusia näkökulmia suhteessa itseensä ja ympäröivään maailmaan. Pyrin rohkaisemaan asiakasta uudenlaisiin ajatus- ja toimintatapoihin. Työskentely voi olla paitsi keskustelua niin myös erilaisia käytännön harjoituksia ja kotitehtäviä.

Työskentelen aikuisten kanssa. Kiinnostukseni on etenkin työ-ja opiskelu-uupumus sekä addiktiot.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Sosionomi YAMK, Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen, Kognitiivinen lyhytterapia (koulutuksessa)
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Kaikenlaiset hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät haasteet ja niiden taustalla olevat tekijät. Ihmisten voimavarat ja niiden näkyväksi tekeminen.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.