Helsinki Ruoholahdenkatu | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-17 ja pe klo 9-16

Helsinki Ruoholahdenkatu

Toimipaikan tiedot

Osoite: Ruoholahdenkatu 8, 6. kerros, 00180 Helsinki

Palvelut

Psykologin palvelut, yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Toimipiste sijaitsee osoitteessa Ruoholahdenkatu 8, 6. kerroksessa.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin puhelimitse, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Ruoholahdenkadun toimipisteelle!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeuttikohtaisesti ja toimipisteittäin.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/04/Fabio-Goderecci-e1621427842425.jpg

Fabio Goderecci

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti (psykodynaaminen)

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti. Kokemus masennuksen, ahdistuksen ja paniikkihäiriön hoidosta. Psyykkinen työkykyarvio. Psykoterapia-arviot.

Fabio Goderecci

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti (psykodynaaminen)

Palvelukielet: suomi, englanti, italia

Asiakastilanne: tarjoan arviointeja työkykyisyydestä, arviointeja masennuksen, ahdistuksen ja paniikin farmakologisesta ja psykoterapeuttisesta hoidosta, tarjoan yksilöpsykoterapiaa sekä psykoterapia-arvioita (kaikki vakuutusyhtiöt, huom! ei Kela-asiakkaita), sekä psykoterapia-arvioita. Etävastaanotto. Tarvittaessa myös vastaanotto toimipisteellä. Tiedustelut puhelimitse: 045 1226347.

Työskentelyni pohja on psykodynaaminen. Olen toiminut pitkään psykiatrian erikoislääkärinä sekä sairaalassa, että avohoidossa. Työskentelen yksityisesti aikuispsykiatristen asiakkaiden kanssa (yli 18v.) Hoidan ahdistusta ja mielialahäiriöitä ja teen tarvittaessa myös arvioita kuntoutuspsykoterapian tarpeesta. Työskentelyni on aktiivinen ja integratiivinen ja pyrkii huomioimaan asiakkaan tarpeita kokonaisvaltaisesti.

Vastaanotollani tehdään arvio voinnistasi, oireista ja taustalla olevista psykologisista seikoista. Pyritään tarkentamaan oireiden taustalla olevia mahdollisia emotionaalisia ristiriitoja ja traumaattisia kokemuksia ja auttamaan niistä selviytymiseen. Tehdään arvio hoidon tarpeesta ja luodaan yksilöpsykoterapialle hoitosuunnitelma.

Psykoterapia-arvio on tarvittaessa osa arviointia. Sinun elämänkriisien ja parisuhdeongelmien arviointi on osa työskentelyäni.

Huomioithan ystävällisesti, että emme uusi rauhoittavia lääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä, emmekä määrää ensikäynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
45 minuutin käynti: 165 €
B-lausunto/Muu lausunto: 165 €
(45min. käynti: 165 € + lausunto: 165 € yht. 330 €)
A-todistus/resepti/hoitopuhelu: ilmainen

Koulutus: Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian erityispätevyys (Valvira)
Suuntaus: Psykodynaaminen, integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Masennuksen ja ahdistuksen psykoterapeuttinen ja farmakologinen hoito, kriisihoito, psykoterapia-arviot.
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/08/Mari-Bergroth-e1630492047111.jpg

Mari Bergroth

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Olen sosiaalipsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja 3. vuoden psykoterapiaopiskelija. Työskentelyotteeni perustuu voimavarakeskeiseen ja kognitiiviseen viitekehykseen.

Mari Bergroth

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen taustakoulutukseltani sosiaalipsykologi (YTM) ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Yhdistän työssäni ratkaisu- ja voimavarakeskeisen, sekä kognitiivisten terapioiden lähestymistapaa.

Työskentelyotteeni on tutkiva ja tilaa-antava, sekä asiakkaan henkilökohtaisia arvoja ja tilannetta kunnioittava. Työkokemukseni muodostuu aikuis-, ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla työskentelystä. Olen kartuttanut osaamistani lukuisten lisäkoulutusten, kuten skeematerapian, CBASP- ja CBT-I opintojen kautta, joiden antia hyödynnän työssäni

Terapiassa kartoitamme muutostoiveitasi ja tutkimme niitä elämänalueita, joihin koet tarvitsevasi apua tai jotka koet ongelmalliseksi ja etsimme keinoja, joilla kärsimystä tuottavia ajattelu- ja toimintatapoja on mahdollista lähteä muuttamaan omaa hyvinvointia ja elämänlaatua paremmin tukeviksi.

Olen työskennellyt vuodesta 2017 asti nuoriso-, ja aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidossa mieliala-, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöistä kärsivien asiakkaiden kanssa. Aiemmin olen työskennellyt myös tarkkaavaisuus-, ja käyttäytymishäiriöisten lasten erityisluokalla.

Tarjoan tällä hetkellä koulutuspsykoterapiaa (lyhyt- ja pitkäkestoinen) yli 18-vuotiaille aikuisille. Erityiskohderyhmiäni ovat mielialahäiriöt ja uusiutuva masennus, sekä ahdistuneisuushäiriöistä erityisesti paniikki-, OCD ja yleinen ahdistuneisuushäiriö. Persoonallisuushäiriöistä minulla on eniten kokemusta epävakaan ja vaativan persoonallisuushäiriön kanssa työskentelystä. Tapaamisista ei ole Kela-korvattavuutta, valmistun psykoterapeutiksi keväällä 2024.

Terapeuttina olen aktiivinen ja osallistuva, työtäni ohjaa luottamuksellinen vuorovaikutus ja aito kiinnostus ja kunnioitus asiakkaan kokemusmaailmaa kohtaan

Koulutus: Sosiaalipsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja
Erikoistuminen: Persoonallisuus-, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt. Skeematerapia, CBT-I terapia, CBASP-hoitomalli, HOT-terapia
Suuntaus: Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 04/2024
Kiinnostuksen kohteet: Tietoisuustaitojen kehittämiseen pohjautuvat terapiamenetelmät kuten HOT-terapia
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Addiktiot
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/10/Natalia-Bauska-e1635771819423.jpg

Natalia Bauska

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Työskentelyotteeni on lämmin ja aktiivinen. Terapiaprosessissa panostan erityisesti toimivaan ja lujaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa.

Natalia Bauska

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Terapia-istuntoja ja tutustumiskäyntejä toteutuvat päänsääntöisesti kasvokkaisina tapaamisina. Kuitenkin pandemian aikana osaa tapaamisia väliaikaisesti toteutuu etätapaamisina.

Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Minulla on yli kymmenen vuoden työkokemus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa nuorten ja aikuisten kanssa. Psykoterapeuttisen työskentelyn teoreettisena viitekehyksenä ovat kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen terapia ja skeematerapia. Koen olevani empaattinen, positiivinen ja läsnäoleva terapeutti. Työskentelyotteeni on lämmin ja aktiivinen. Terapiaprosessissa panostan erityisesti toimivaan ja lujaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa.
Kiinnostukseni alueita ovat erilaiset mielialahäiriöt, varsinkin masennus-ja ahdistuneisuushäiriöt, ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelkotilat ja ylihuolestuneisuus, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia ja epävakaat persoonallisuushäiriöt.

Terapia-istunnossa pohdiskellaan yhdessä terapeutin kanssa asiakkaan ymmärrystä itsestään ja maailmasta, mitä kaikkea elämässä on tapahtunut, tapahtumien ja kokemuksien merkitystä, mahdollisia haitallisia uskomuksia ja ajatusmalleja. Terapeutin kanssa mietitään myös työkaluja ja keinoja elämän pulmallisesta tilanteesta ulospääsyyn.

Tapaamisajat sovitaan yhdessä ja pyritään löytämään asiakkaalle mahdollisimman sopivat tapaamisajat. Terapia-istunto kestää tavallisesti 45 min. Käyntitiheydeltään psykoterapia toteutuu pääsääntöisesti1-2 krt viikossa.

Koulutus: Kognitiivisen psykoterapian YET, Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojakso, Lasten ja nuorten mielenterveystyön ammatilliset erikoistumisopinnot, Kognitiivinen hypnoterapia
Erikoistuminen: Ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelko-tilat, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia, epävakaat persoonallisuushäiriöt.
Suuntaus: Kognitiivinen, toissijainen suuntaus kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Erilaiset mielialahäiriöt, varsinkin ahdistuneisuushäiriöt, ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelko-tilat, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia ja epävakaat persoonallisuushäiriöt.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Addiktiot
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Katajala-e1652442406119.jpg

Aulis Katajala

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Psykoterapia-arvioinnit ja niihin liittyvät B-lausunnot. Psyykkisen tilan arvioinnit ja psykiatriset hoidot. Lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteuttaminen.

Aulis Katajala

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi

Psykoterapia-arvioinnit ja niihin liittyvät B-lausunnot. Psyykkisen tilan arvioinnit ja psykiatriset hoidot. Lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteuttaminen. Työkykyarvioinnit ja lausunnot. Vain psykiatriaikoja.

Työskentelen aikuisten potilaiden kanssa. Työskentelytapani on potilasta kuunteleva; hänen kokemuksiaan ja mielipiteitään huomioiva ja arvostava. Arviointivaiheessa on olennaista potilaan haastattelu ja hänen oma kuvauksensa elämänhistoriasta ja nykytilanteesta. Lisäksi käytän apuna joitakin tutkimus- ja kyselykaavakkeita.

Hoito voi jatkua psykoterapiassa, jota varten teen B-lausunnon. Jatkohoito voi tarvittaessa sisältää myös lääkehoitoja ja/tai harvatahtisempia seurantakäyntejä psykiatrin vastaanotolla. Joskus on tarpeen tehdä lähete jatkotutkimuksiin tai potilaalle paremmin sopivaan hoitoon. Kaikki hoitoon liittyvät asiat suunnitellaan yhteistyössä potilaan kanssa, hänen näkemystään kunnioittaen. Tärkeää on, ettei potilas jää jatkossakaan yksin ongelmiensa kanssa.

Psykiatrina olen tehnyt laajalti töitä sekä avohoidossa että sairaaloissa. Psykiatrin yksityisvastaanottoa ja psykoterapeutin työtä olen tehnyt viimeisen 25 vuoden aikana. Minulla on päihdelääketieteen erityispätevyys. Teen työtä myös päihdeongelmien kanssa, jossa koulutukseni ja työkokemukseni on kohdistunut erityisesti työ- ja opiskeluelämän päihdeongelmiin.

Huomioithan ystävällisesti, että en uusi muiden lääkäreiden kirjoittamia rauhoittavien lääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden reseptejä, enkä määrää ensikäynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
45 minuutin käynti 185 €
Lausunnot 80-160 € lausunnon laajuudesta riippuen

Koulutus: Psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääkäri, psykoterapeutti
Suuntaus: Psykodynaaminen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykiatrinen hoito, lääkehoidot, psykiatrin lausunnot, päihdelääketiede
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/01/Milla-Tommila-e1643638891162.jpg

Milla Tommila

Helsinki, Etävastaanotto

Musiikkiterapeutti

Kuljen rinnalla, kuuntelen ja autan sinua lempeästi kohti toivomaasi muutosta. Musiikki avaa väylän kokemuksiin ja tunteisiin silloin kun sanat eivät riitä.

Milla Tommila

Helsinki | Etävastaanotto

Musiikkiterapeutti

Palvelukielet: suomi, englanti

Terapeuttina minulle on tärkeää kulkea rinnalla, kuunnella ja lempeästi auttaa sinua kohti toivomaasi muutosta. Olen rauhallinen ja intuitiivinen ja haluan kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet. Pyrin luomaan turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa voimme käsitellä rauhassa vaikeitakin asioita. Työskentelyssä sovellan erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä, riippuen toiveistasi ja tavoitteitasi. Uskon, että ihmisellä itsellään on paras tieto siitä, mikä hänelle on hyväksi. Oma tehtäväni on tukea ja auttaa sinua tunnistamaan tunteitasi, toimintatapojasi sekä voimavarojasi ja vahvuuksiasi. Kannustan ja autan sinua huomaamaan elämässäsi jo olevaa hyvää.

Terapiassa tutkimme yhdessä elämääsi keskustellen ja musiikin avulla. Arvostava kohtaaminen, kuunteleminen ja kokemusten jakaminen on tärkeää. Musiikissa voimme jakaa myös sanattomasti, joko kuunnellen sinulle merkityksellisiä kappaleita tai yhdessä soittaen tai laulaen. Sinulla ei tarvitse olla soitto- tai laulutaitoa, sillä musiikkia käytämme terapian tukena. Musiikki auttaa varsinkin silloin, kun omia tunteita on vaikea tavoittaa ja sanat eivät tunnu riittävän. Musiikki avaa väylän ajatuksiin, muistoihin ja tunteisiin ja antaa mahdollisuuden ilmaisuun ilman sanoja. Käytän lisäksi erilaisia hengitys- ja rentoutumisharjoituksia sekä taideterapeuttisia menetelmiä kuten piirtämistä, maalaamista ja kirjoittamista.

Haluan ymmärtää sinua ja auttaa pääsemään haasteidesi ja tunteidesi kanssa eteenpäin. Kohti sellaista elämää, jonka voit kokea merkitykselliseksi ja hyväksi. Uskon, että ihminen on itse oman elämänsä asiantuntija, meissä jokaisessa on sisäistä viisautta. Autan tunnistamaan sinussa olevaa viisautta ja löytämään suuntaa elämällesi. Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan minuun ja musiikkiterapian monipuolisiin menetelmiin ja kokeilemaan, voisiko yhteistyömme sopia sinulle. Uskon, että toivoa paremmasta on aina. Eeva Kilven sanat ”Elämä on arvaamatona, koska tahansa voi tapahtua jotakin hyvää” ovat ohjenuorani myös terapiatyössä.

Musiikkiterapiaan voivat tulla Kelan kuntoutuspsykoterapiaa hakevat nuoret (16-25 v.) sekä itsemaksavat aikuiset.

Koulutus: Laaja-alainen musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi, VTM
Erikoistuminen: Nuorten musiikkiterapia (16-25 v.)
Suuntaus: Integratiivinen musiikkiterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia 16-25-vuotiaille
Kiinnostuksen kohteet: Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyshäiriöt, ahdistus, masennus, yksinäisyys, jännittäminen, itsetunto-ongelmat, pelot, selektiivinen mutismi, yksinhuoltajuus, parisuhdekriisit
Palvelut: Musiikkiterapeutit
Erikoisosaamisalue
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Kirsi-Peltoranta.jpg

Kirsi Peltoranta

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykodynaaminen)

Tarjoan psykodynaamista koulutuspsykoterapiaa yli 13-v. nuorille ja aikuisille. Terapeuttina olen kuunteleva ja myötätuntoinen. Olen taustaltani terveyden/sairaanhoitaja.

Kirsi Peltoranta

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykodynaaminen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Opiskelen parhaillani toista vuotta Helsingin yliopistossa psykodynaamiseksi yksilöpsykoterapeutiksi ja tarjoan koulutuspsykoterapia-palvelua yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Pohjakoulutukseltani olen terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Minulla on myös neuropsykiatrisen valmentajan koulutus sekä päihde- ja mielenterveystyön erikoistumisopinnot. Olen työskennellyt pitkään opiskeluterveydenhuollossa, työttömien terveydenhoitajana sekä työterveyshuollossa ja tunnen hyvin julkisen sektorin palvelujärjestelmän.

Koulutuspsykoterapian lisäksi tarjoan myös yksittäisiä neuvonta- tai hoidon tarpeen arvio- käyntejä, joiden aikana voimme kartoittaa tilannettasi ja miettiä millaista tukea juuri sinä toivoisit ja tarvitsisit. Minulle voi varata myös keskusteluaikoja ihan muuten vaan, jos elämässä tuntuu olevan mieltä askarruttavia asioita, joita tekisi mieli pohtia yhdessä jonkun kanssa. Terapeuttina pyrin olemaan avoin, myötätuntoinen ja sinua kuunteleva. En vierasta hankalia aihealueita vaan toivon, että voit puhua avoimesti kanssani mistä tahansa mieltäsi painavasta asiasta.

Psykodynaamisessa lähestymistavassa tarkoitus on antaa sinulle tilaa kertoa omin sanoin tunteistasi, ajatuksistasi ja kokemuksistasi. Minun tehtäväni on osaltani yrittää tapaamistemme myötä luoda välillemme sellainen keskusteluyhteys, joka auttaisi sinua näkemään menneisyydessä kokemuksellisesti oppimiasi sisäistettyjä ajatus- toiminta- ja tunnemalleja, jotka vaikuttavat siihen, kuinka nykyhetkessä teet valintoja, reagoit asioihin ja ehkä myös toisinaan tunnet. Myös unien, haaveiden ja epämääräisten, itselle selkiytymättömien tunteiden ja ajatusten tarkastelu on osa psykodynaamista työskentelyä. Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena voidaan yleisesti pitää itseymmärryksen lisääntymistä, kärsimyksen lievittymistä ja uusien voimavarojen löytämistä sekä psyykkisen joustavuuden kasvamista.

Mikäli tulet koulutuspsykoterapiaan tai lyhyemmäksi aikaa keskustelukäynneille, vastaanotollani voit kertoa vapaasti tunteistasi, ajatuksistasi, kokemuksistasi ja elämästäsi. Vastaanotollani sinä olet äänessä ja minun tehtäväni on kuunnella ja kysyä. Jos toivot minulta ohjausta jonkun asian suhteen pyrin vastaamaan sinulle oman asiantuntemukseni mukaan. Miikäli tulet vastaanotolleni konsultaatiokäynnille, yritän auttaa sinua pääsemään sellaisen avun piiriin, joka olisi sinulle sopivaa ja josta olet itse kiinnostunut. Voit olla minuun yhteydessä myös puhelimitse numeroon 04578384512.

Koulutus: Psykodynaaminen nuorisopsykoterapia (käynnissä)
Erikoistuminen: Psykodynaaminen nuorisopsykoterapia
Suuntaus: Psykodynaaminen
Kela-oikeudet: Ei vielä
Kiinnostuksen kohteet: Masennus, ahdistus, pelot, unet, muutokset, vaikeat elämänkokemukset
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/09/Miika-Vuori-e1664521546522.jpeg

Miika Vuori

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-integratiivinen)

Opiskelen kognitiivis-integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja ja valtiotieteiden tohtori.

Miika Vuori

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-integratiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen terapeuttina rauhallinen ja asiakasta kunnioittava. Pyrin luottamuksellisen ilmapiirin vahvistamiseen ja aktiiviseen yhteistyösuhteeseen. Tavoitteenani on löytää asiakkaan kanssa yhteinen ymmärrys hänen psyykkistä hyvinvointia heikentävistä tekijöistä. Terapiaa ohjaavana lähtökohtana on se, mitä ja millaisia muutoksia asiakas toivoo itse elämäänsä.

Kognitiivis-integratiiviseen viitekehykseen perustuvassa terapiatyöskentelyssä korostuvat usein asiakkaan ajattelumalleihin ja tunneilmaisuun liittyvät yksilölliset piirteet ja toimintatavat. Terapiakäynneillä voimme esimerkiksi pohtia ja opetella uusia keinoja asiakkaan tavoissa suhtautua omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa (läsnäoleva tietoisuus). Keskustelun rinnalla uusien keinojen heijastumista ja siirtymistä arkeen on usein mielekästä pyrkiä vahvistamaan välitehtävien ja harjoitteiden avulla. Olen erityisen kiinnostunut visualisoinnin mahdollisuuksista terapian tukena. Tavoitteiden asettelun täsmentämisessä ja terapian etenemisen seurannassa saatan hyödyntää myös erilaisia kyselyjä. Kognitiivis-integratiiviseen terapiaviitekehykseen perustuvan työskentelyn kesto on joustavaa ja vaihtelee yhden käynnin tai 3-5 käynnin ”miniterapioista” noin 15-20 käynnin mittaisiin lyhytterapioihin ja tarvittaessa 35-40 käynnin terapiaan. Asiakkaan suostumuksella hyödynnän terapiatyöskentelyä osana psykoterapeuttikoulutukseeni sisältyvää ammatillisen osaamisen näyttöä.

Minulle on kertynyt kokemusta mielenterveystyöstä lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian erikoisaloilta yli kymmenen vuoden ajalta. Olen lisäksi ollut mukana erilaisissa terapiatutkimushankkeissa vastuuhenkilönä Kelassa ja yliopistolla. Osana ammatillista kehittymistäni seuraan tiiviisti terapiamenetelmien kotimaista ja kansainvälistä tutkimustoimintaa. Työskentelen ensisijaisesti aikuisten kanssa yksilöterapian menetelmin. Kognitiivis-integratiiviset terapiamenetelmät soveltuvat laaja-alaisesti esimerkiksi tunne-elämän pulmien (voimakas alakulo ja ahdistuneisuus) hoitoon. Yksi mielenkiinnon ja erityisosaamisen alueeni on työskentely aikuisten kanssa, joiden lapsilla esiintyy ADHD-piirteitä ja/tai tunnesäätelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia.

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja AMK, valtiotieteiden tohtori (VTT)
Suuntaus: kognitiivis-integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2025
Kiinnostuksen kohteet: Ahdistuneisuuden ja mielialaoireiden psykososiaalinen hoito (erityismielenkiinnon kohteena tunnesäätely ja mielialan vaihtelut), ADHD-oireiluun liittyvän toimintakyvyn psykososiaalinen tuki, kognitiivis-behavioraaliset terapiamenetelmät, vanhempainohjaus, terapiamenetelmien vaikuttavuus, terapian personointi, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden yleisyys väestössä.
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/05/Stephan-Salenius-uusi-1-e1605183055290.jpg

Stephan Salenius

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Olen psykiatri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Laaja kokemus aikuispsykiatriasta (mm. mielialahäiriöt ja kriisien hoito) sekä nuoriso- ja neuropsykiatriasta.

Stephan Salenius

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Vain psykiatriaikoja tarjolla.

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Minulla on laaja kokemus aikuispsykiatriasta, esim. mielialahäiriöiden, psykoosien ja kriisien hoidosta, sekä neuro-, päihde- ja oikeuspsykiatriasta. Olen työskennellyt myös nuoriso- ja lastenpsykiatrian parissa. Olen toiminut pitkään HUSssa ylilääkärinä ja lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueylilääkärinä. Olen Helsingin yliopiston dosentti ja olen työskennellyt vuosia lääketeollisuuden asiantuntijalääkärinä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen toiminut mm. Suomen Touretteyhdistyksen ja Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen puheenjohtajana ja tällä hetkellä toimin mm. Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapiatoimikunnan puheenjohtajana. Olen pitkään pitänyt yksityisvastaanottoa pääkaupunkiseudulla ja olen Terapiatalo Nosteen johtava lääkäri. Puhun sujuvasti ruotsia, suomea ja englantia.

Huomioithan ystävällisesti, että emme uusi rauhoittavia lääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä, emmekä määrää ensi käynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
60 minuutin käynti 249 €
Soittoaika 35 €

Vain psykiatriaikoja tarjolla

Koulutus: Lääketieteen tohtori, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
Erikoistuminen: Psykiatrian erikoislääkäri
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykoterapia, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, nuorisopsykiatria, neuropsykiatria
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/09/IMG_2294-web-e1568116388903.jpg

Jorma Uhtakari

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Terapiassa pyrin luomaan rauhallisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin, jossa yhdessä asiakkaan kanssa voimme tutkia ja pohtia hänen elämäntilannettaan.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Jorma Uhtakari

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Jokaiselle meistä voi elämässä tulla vaikeita tai raskaita tilanteita tai ajanjaksoja, jolloin asioita on hyvä pohtia jonkun toisen kanssa. Terapiaan voi hakeutua myös, jos vain haluaa pysähtyä miettimään elämäänsä ja omia valintojaan.

Terapeuttina pyrin olemaan läsnä asiakkaalle rauhallisesti mutta aktiivisesti, jotta hänen omat tavoitteensa tulevat kuulluksi ja jotta voimme niitä yhdessä pohtia. Yhdessä voimme etsiä asiakkaan voimavaroja ja hänen tavoitteidensa mukaisia ratkaisuja. Voimme myös vain yhdessä tarkastella asiakkaan elämäntilannetta, jotta se hänelle selkeytyy. En vierasta vaikeiden tai kipeidenkään asioiden kohtamista asiakkaan kanssa.

Taustakoulutukseltani olen teologian maisteri. Olen tutustunut myös kognitiivisen psykoterapian ja traumaterapian perusteisiin. Työkokemusta minulla on mm. vankilatyöstä ja lähisuhdeväkivaltatyöstä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, teologian maisteri
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Parisuhteisiin liittyvät kysymykset, työssä ja opiskelussa jaksaminen, elämänkysymysten ja -valintojen pohdinta, lähisuhdeväkivalta, hengellinen väkivalta, vanhemmuus, päihteiden käytön vaikutukset.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/03/Linnea-Haataja-e1583410275713.jpg

Linnea Haataja

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Mikä olisi toisin, jos elämässämme on haasteita, näitä voisimme yhdessä tutkia. Ratkaisukeskeinen terapia on tavoitteellista, uusia näkökulmia ja voimavarakeskeistä!

Ei uusia KELA-asiakkaita

Linnea Haataja

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina olen helposti lähestyttävä, myötätuntoinen, luotettava, salliva ja positiivinen. Pidän tärkeänä asiakkaan arvostavaa ja läsnäolevaa kohtaamista – me jokainen ansaitsemme sitä – haluamme omana itsenämme tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi. Terapeuttina haluan auttaa Sinua yhdessä löytämään voimavarasi, joilla voit ratkaista elämän solmukohtia.

Korostan sitä, että terapiasuhde on luottamuksellinen ja perustuu aina terapeutin ja asiakkaan luomaan yhteiseen vuorovaikutussuhteeseen. Korostan myös sitä, että asiakas tulee kohdatuksi, kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Pyrin ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa siihen, että asiakas löytää tavoitteet, päämäärät ja ratkaisut. Ratkaisut löytyvät kiinnittämällä huomiota menneen sijasta tulevaisuuteen ja voimavaroihin. Kysymykset ovat keskeinen osa ratkaisukeskeisiä menetelmiäni, tavoitteena on saada asiakas löytämään uusia näkökulmia asioihin. Keskusteluissa voidaan viljellä huumoria, nauraa tai itkeä tai unelmoida – istunnot voivat olla erilaisia. Istuntojen välille voi tulla kotitehtäviä, jotka tukevat itsetutkiskelua ja myönteistä muutosta.

Olen työskennellyt eri ikäisten ihmisten kanssa, kuten nuoret, aikuiset ja ikäihmiset. Yli 20 vuotta olen toiminut esimiehenä. Viimeiset 9 vuotta olen toiminut nuorten kanssa vastaten heidän asumispalveluista. Esimiehenä minulla on ollut valmentava ja osallistava työote – arvostan kunnioittavaa kohtaamista – jokaisessa kohtaamisessa ihmisarvo on jakamaton. Psykoterapiatyötä olen tehnyt vuodesta 2014 alkaen. Palautetta olen saanut rauhallisuudesta, läsnäolosta, hyvästä kuuntelijasta sekä kannustavasta ja motivoivasta työotteesta.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Sosionomi, psykoterapeutti
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Yksilölliset työn- ja uraohjaukset.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210720_1416292.jpg

Riina Tähti

Helsinki, Kouvola, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Terapeuttina olen huumorintajuinen, energinen, välittävä ja empaattinen. Työssäni minua ohjaa avoin kiinnostus elämän eri ilmiöitä ja yksilön omaa kokemusmaailmaa kohtaan

Ei uusia KELA-asiakkaita

Riina Tähti

Helsinki | Kouvola | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Terapiassa asiakkaan ja terapeutin välille luodaan luottamuksellinen ja turvallinen tila käsitellä asiakkaalle merkityksellisiä tapahtumia, ajatuksia sekä tunteita. Terapiassa pyritään aina kohti parempaa itseymmärrystä. Istunnoissa edetään aina asiakkaan tahdilla tutkien hänen tapaansa nähdä ympäröivä maailma, muut ja itsensä. Terapeuttina minulle on tärkeää on tasavertainen ja kunnioittava yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Haluan lempeästi kannustaa asiakkaitani erilaisiin uusiin ajatusmalleihin ja toimintatapoihin, sekä auttaa etsimään toimivia ratkaisuja elämän haasteisiin ja solmukohtiin.

Terapiaprosessin alussa kartoitetaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän elämäntilanne ja merkitään asiakkaan haluamat muutostoiveet. Yhdessä asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään vaikkapa tarkastelemalla asiakkaan vuorovaikutussuhteita, ja niiden merkityksiä, erilaisten elämän tapahtumien syy-seuraussuhteita, omia toimintatapoja, uskomuksia ja ajatusmalleja. Tavoitteena on auttaa asiakasta uusien oivallusten äärelle, ja parantaa asiakkaan elämänlaatua. Tärkeässä roolissa on myös tunteiden tunnistaminen ja säätely, automaattiset ajatukset, sekä tulkinnat itsestä että muista. Erityisesti pidän elämänjana työskentelystä itsetuntemuksen ja ymmärtämisen lisäämiseksi, tunnetyöskentelystä, altistamisesta, ja erilaisista käyttäytymiskokeista.

Olen toiminut 13 vuotta lastensuojelualalla muun muassa neuropsykiatristen(erityisesti ADHD ja ADD), käytösoireisten ja päihteiden käytöllä oirehtivien nuorten (14v-20v) ja heidän perheidensä kanssa.

Terapeuttina työskentelen aikuisten, ja yli 13 vuotiaiden nuorten kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Sosionomi AMK, sosionomi YAMK, edunvalvoja lastensuojeluprosesseissa ja rikosprosesseissa, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2023
Kiinnostuksen kohteet: Lastensuojelun sijaishuollossa kodin ulkopuolelle sijoitettujen elämän haasteet, neuropsykiatriset asiakkaat (erityisesti ADHD), käytösoireiset ja päihteiden käytöllä oirehtivat nuoret ja aikuiset, pakko-oireet, itsetunto-ongelmat, syömishäiriöt, (työ)uupumus, elämän muutosvaiheiden tuomat haasteet, ahdistus ja masennus.
Palvelut: Psykoterapeuttiopiskelijat
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/09/Marjo-Turunen-e1632293677972.jpg

Marjo Turunen

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Terapiassa pyritään hyödyntämään omia ideoitasi, vahvuuksiasi ja taitojasi, työskentelyn lähtökohdan ollessa aina sinun tavoitteesi ja muutostoiveesi.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Marjo Turunen

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Aina terapian ei tarvitse olla pitkää ja vuosien mittaista, jo muutama käynti voi auttaa avaamaan solmukohtia ja selkeyttämään katsetta kohti tulevaa. Tarjoan myös lyhytpsykoterapiaa itsemaksaville asiakkaille, jossa käyntejä voi olla joustavasti, esim. 5–10 kertaa sovitulla, joustavalla tiheysvälillä. Ole rohkeasti yhteydessä mailitse ja sovitaan tapaaminen!

Vastaanotollani haluan tarjota sinulle rauhallisen ja läsnäolevan hetken, jossa koet tulevasi kuulluksi ja ymmärretyksi. Pyrin kuuntelemaan sinua aktiivisesti ja antamaan tilaa kertoa tilanteestasi. Voit kertoa itsestäsi ja historiastasi juuri sen verran kuin koet luontevaksi ja tarpeelliseksi. Pyrin vahvistamaan ja tukemaan toiveikkuuttasi tulevasta ja siitä, mikä on sinulle merkityksellistä ja millaista tulevaisuutta kohti toivot kulkevasi. Minulle on tärkeää, että koet olosi luottavaiseksi ja turvalliseksi vastaanotollani. Hyvä yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on kaiken a ja o.

Terapian tavoitteena on lisätä kokemaasi hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämääsi. Terapiassa pyritään hyödyntämään omia ideoitasi, vahvuuksiasi ja taitojasi, työskentelyn lähtökohdan ollessa aina sinun tavoitteesi ja muutostoiveesi. Työskentelyssä pidän tärkeänä vastavuoroista työotetta ja tasa-arvoista keskustelua sinun ollessa oman tilanteesi asiantuntija. Pyrin auttamaan sinua selvittämään elämän taitekohtia ja avaamaan solmuja. Istunnon lopussa arvioimme, oletko kokenut tapaamisen hyödylliseksi ja millainen fiilis tapaamisesta jäi.

Taustakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (VTM). Minulla on työkokemusta kaiken ikästen aikuisten kanssa työskentelystä sekä kunnan sosiaalitoimessa että psykiatrian puolella. Työskentelen aikuisten, yli 18-vuotiaiden, kanssa.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Sosiaalityöntekijä (VTM), psykoterapeutti
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Voimavarakeskeisyys, elämän muutoskohdat, työ- ja opiskeluelämän haasteet, henkinen hyvinvointi, yksinäisyys
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Yksinäisyys
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/04/free-icon-female-profile-1-e1588232757509.png

Kirsi Friman

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Työssäni terapeuttina yhdistelen erilaisia työmenetelmiä kuten ratkaisukeskeisyyttä ja luovia menetelmiä yksilöllisesti asiakkaan tarpeet huomioiden.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Kirsi Friman

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina läsnäoleva, myötätuntoinen ja tilaa antava. Työskentelen rauhallisesti ja paneudun asioihin huolellisesti huomioiden yksilön elämänkaarivaiheet. Ajattelen, että terapiassa oleellista on asiakkaan omat voimavarat ja tavoitteena on niiden vahvistaminen. Vahvuutenani on pitkä työkokemus eri ikäisten ihmisten parissa terveydenhuoltoalalla.

Terapian alussa kartoitetaan asiakkaan omat toiveet ja tavoitteet. Vuorovaikutteisuus painottuen keskusteluihin on keskeinen osa terapiaistuntoa. Käytännössä terapia voi sisältää erilaisia harjoitteita kuten mindfulness-työskentelyä ja mielikuvaharjoituksia - katse suuntautuen aina tulevaisuuteen. Terapian tarkoituksena on lisätä yksilön hyvinvointia ja luoda uusia ajattelu- ja suhtautumistapoja huomioiden ihmisen omat voimavarat.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Integroiva työote asiakkaiden kanssa työskentelyssä.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/01/Susanna-Forsen-e1643635149400.jpg

Susanna Forsén

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), lastenpsykiatri

Psykoterapeutti (integratiivinen), lastenpsykiatri Palvelukielet: suomi, ruotsi

Ei uusia Kela-asiakkaita

Susanna Forsén

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (integratiivinen), lastenpsykiatri

Palvelukielet: suomi, ruotsi

HUOM! Vain psykoterapia-aikoja, ei psykiatripalveluja.
OBS! Endast psykoterapitider, ej psykiatertjänster.

Olen terapeuttina läsnäoleva ja aktiivisesti kuunteleva. Vastaanotolla yritämme yhdessä ymmärtää elämäsi kuormitustekijöitä ja etsiä uusia näkökulmia hankaliin tilanteisiin ja ajatuksiin.
Som terapeut är jag närvarande och aktivt lyssnande. Genom ömsesidig dialog försöker vi tillsammans komma fram till vad som gör livet jobbigt för dig och hitta ett sätt att möta svårigheterna.

Integratiiviseen terapiasuuntaukseen kuuluu monia eri työskentelytapoja, joista valitaan juuri tähän hetkeen sopivat ja sinua auttavat menetelmät. Psykoterapia ei tarjoa valmiita ratkaisuja, mutta yhdessä on helpompi uskaltautua pohtimaan itselle vaikeita asioita.
Att vara integrativ terapeut är att flexibelt använda sig av olika arbetssätt och jag försöker välja det arbetssätt som hjälper dig mest i stunden. Psykoterapi erbjuder inga färdiga lösningar, men tillsammans är det lättare att våga närma sig och fundera över saker som känns för svåra att ta itu med på egen hand.

Otan vastaan yli 18-vuotiaita asiakkaita.
Jag tar emot klienter över 18 år.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, perheterapeutti
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Mentalisaatiopohjainen työskentelytapa. Mentaliseringsbaserat arbetssätt
Palvelut: Psykiatrit, Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/04/Paivi-Hieta-1.jpg

Päivi Hieta

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykodynaaminen)

Tilannearvio ja kriisiterapiatyö onnistuu. Psykoterapiaa teen myös KELA-pätevyydellä. Haastavien elämäntilanteiden valmennus ja työnohjaus sopii myös.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Päivi Hieta

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (psykodynaaminen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen aktiivinen terapeutti ja kuuntelen mielelläni tarkasti. Arvostan ihmisen omia ajatuksia ja on tärkeää se, että keskustelemme yhdessä. Yhdessä myös etsimme ratkaisuja haastaviin elämän tilanteisiin. Etenen asiakkaan omalla tahdilla. On hyvä puhua asioista suoraan ja määritellä asiat selkeästi. Ratkaisuja etsimme aktiivisesti yhdessä. Pitkän kokemukseni myötä uskon, että pääsemme asioissa eteenpäin.

Keskustelemme asioista yhdessä. Tarvittaessa voimme käyttää muitakin menetelmiä tilanteen niin vaatiessa. Joskus piirtäminen voi auttaa asiaa tai musiikki. Kävelykin voi olla hyödyllistä. Asiakkaan kanssa yhdessä valitsemme työskentelytavan. Puhuminen yhdessä on päätavoitteemme sekä yhteisten ratkaisujen löytäminen. Asiakkaan mielipide ja lähtökohtana työskentelyssä.

Olen psykodynaaminen psykoterapeutti. Minulla on pitkä kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä sekä sairaala että avohoidossa. Teen myös valmennusta ja työnohjausta. Kriisiterapiaan on kokemusta paljon. Maahanmuuttajien kanssa teen työtä tulkin välityksellä myös. Olen työskennellyt kriisitilanteissa sekä Suomessa että muualla useita vuosia.

Työskentelen aikuisten kanssa haastavissa elämäntilanteissa. Erilaiset ongelmat ja muutokset ovat erityisosaamista. Sopeutuminen uuteen usein vaatii keskustelua toisen kanssa. Kriitilanteista toipuminen on myös osaamisaluettani.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykiatrian erikoissairaanhoitaja
Suuntaus: Psykodynaaminen, NLP
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)
Kiinnostuksen kohteet: Psykoterapia, arvioinnit, kriisiterapia, coucing, työnohjaus.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.