Helsinki Ruoholahdenkatu | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-18 ja pe klo 9-16!

Helsinki Ruoholahdenkatu

Toimipaikan tiedot

Osoite: Ruoholahdenkatu 8, 6. kerros, 00180 Helsinki

Palvelut

Psykologin palvelut, yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi ([email protected]).

Toimipiste sijaitsee osoitteessa Ruoholahdenkatu 8, 6. kerroksessa.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin puhelimitse, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Ruoholahdenkadun toimipisteelle!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeuttikohtaisesti ja toimipisteittäin.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/04/Fabio-Goderecci-e1621427842425.jpg

Fabio Goderecci

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti (psykodynaaminen)

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti. Kokemus masennuksen, ahdistuksen ja paniikkihäiriön hoidosta. Psyykkinen työkykyarvio. Psykoterapia-arviot.

Fabio Goderecci

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti (psykodynaaminen)

Palvelukielet: suomi, englanti, italia

Asiakastilanne: tarjoan arviointeja työkykyisyydestä, arviointeja masennuksen, ahdistuksen ja paniikin farmakologisesta ja psykoterapeuttisesta hoidosta, tarjoan yksilöpsykoterapiaa sekä psykoterapia-arvioita (kaikki vakuutusyhtiöt, huom! ei Kela-asiakkaita), sekä psykoterapia-arvioita. Etävastaanotto. Tarvittaessa myös vastaanotto toimipisteellä. Tiedustelut puhelimitse: 045 1226347.

Työskentelyni pohja on psykodynaaminen. Olen toiminut pitkään psykiatrian erikoislääkärinä sekä sairaalassa, että avohoidossa. Työskentelen yksityisesti aikuispsykiatristen asiakkaiden kanssa (yli 18v.) Hoidan ahdistusta ja mielialahäiriöitä ja teen tarvittaessa myös arvioita kuntoutuspsykoterapian tarpeesta. Työskentelyni on aktiivinen ja integratiivinen ja pyrkii huomioimaan asiakkaan tarpeita kokonaisvaltaisesti.

Vastaanotollani tehdään arvio voinnistasi, oireista ja taustalla olevista psykologisista seikoista. Pyritään tarkentamaan oireiden taustalla olevia mahdollisia emotionaalisia ristiriitoja ja traumaattisia kokemuksia ja auttamaan niistä selviytymiseen. Tehdään arvio hoidon tarpeesta ja luodaan yksilöpsykoterapialle hoitosuunnitelma.

Psykoterapia-arvio on tarvittaessa osa arviointia. Sinun elämänkriisien ja parisuhdeongelmien arviointi on osa työskentelyäni.

Huomioithan ystävällisesti, että emme uusi rauhoittavia lääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä, emmekä määrää ensikäynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
45 minuutin käynti: 165 €
B-lausunto / E-lausunto: 165 €
Muu lausunto: 165 €

Koulutus: Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian erityispätevyys (Valvira)
Suuntaus: Psykodynaaminen, integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Masennuksen ja ahdistuksen psykoterapeuttinen ja farmakologinen hoito, kriisihoito, psykoterapia-arviot.
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210720_1416292.jpg

Riina Tähti

Helsinki, Kouvola, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Terapeuttina olen huumorintajuinen, energinen, välittävä ja empaattinen. Työssäni minua ohjaa avoin kiinnostus elämän eri ilmiöitä ja yksilön omaa kokemusmaailmaa kohtaan

Riina Tähti

Helsinki | Kouvola | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Terapiassa asiakkaan ja terapeutin välille luodaan luottamuksellinen ja turvallinen tila käsitellä asiakkaalle merkityksellisiä tapahtumia, ajatuksia sekä tunteita. Terapiassa pyritään aina kohti parempaa itseymmärrystä. Istunnoissa edetään aina asiakkaan tahdilla tutkien hänen tapaansa nähdä ympäröivä maailma, muut ja itsensä. Terapeuttina minulle on tärkeää on tasavertainen ja kunnioittava yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Haluan lempeästi kannustaa asiakkaitani erilaisiin uusiin ajatusmalleihin ja toimintatapoihin, sekä auttaa etsimään toimivia ratkaisuja elämän haasteisiin ja solmukohtiin.

Terapiaprosessin alussa kartoitetaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän elämäntilanne ja merkitään asiakkaan haluamat muutostoiveet. Yhdessä asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään vaikkapa tarkastelemalla asiakkaan vuorovaikutussuhteita, ja niiden merkityksiä, erilaisten elämän tapahtumien syy-seuraussuhteita, omia toimintatapoja, uskomuksia ja ajatusmalleja. Tavoitteena on auttaa asiakasta uusien oivallusten äärelle, ja parantaa asiakkaan elämänlaatua. Tärkeässä roolissa on myös tunteiden tunnistaminen ja säätely, automaattiset ajatukset, sekä tulkinnat itsestä että muista. Erityisesti pidän elämänjana työskentelystä itsetuntemuksen ja ymmärtämisen lisäämiseksi, tunnetyöskentelystä, altistamisesta, ja erilaisista käyttäytymiskokeista.

Olen toiminut 13 vuotta lastensuojelualalla muun muassa neuropsykiatristen(erityisesti ADHD ja ADD), käytösoireisten ja päihteiden käytöllä oirehtivien nuorten (14v-20v) ja heidän perheidensä kanssa.

Terapeuttina työskentelen aikuisten, ja yli 13 vuotiaiden nuorten kanssa.

Koulutus: Sosionomi AMK, sosionomi YAMK, edunvalvoja lastensuojeluprosesseissa ja rikosprosesseissa, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2023
Kiinnostuksen kohteet: Lastensuojelun sijaishuollossa kodin ulkopuolelle sijoitettujen elämän haasteet, neuropsykiatriset asiakkaat (erityisesti ADHD), käytösoireiset ja päihteiden käytöllä oirehtivat nuoret ja aikuiset, pakko-oireet, itsetunto-ongelmat, syömishäiriöt, (työ)uupumus, elämän muutosvaiheiden tuomat haasteet, ahdistus ja masennus.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/08/Mari-Bergroth-e1630492047111.jpg

Mari Bergroth

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Olen sosiaalipsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja 3. vuoden psykoterapiaopiskelija. Työskentelyotteeni perustuu voimavarakeskeiseen ja kognitiiviseen viitekehykseen.

Mari Bergroth

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen taustakoulutukseltani sosiaalipsykologi (YTM) ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Yhdistän työssäni ratkaisu- ja voimavarakeskeisen, sekä kognitiivisten terapioiden lähestymistapaa.

Työskentelyotteeni on tutkiva ja tilaa-antava, sekä asiakkaan henkilökohtaisia arvoja ja tilannetta kunnioittava. Työkokemukseni muodostuu aikuis-, ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla työskentelystä. Olen kartuttanut osaamistani lukuisten lisäkoulutusten, kuten skeematerapian, CBASP- ja CBT-I opintojen kautta, joiden antia hyödynnän työssäni

Terapiassa kartoitamme muutostoiveitasi ja tutkimme niitä elämänalueita, joihin koet tarvitsevasi apua tai jotka koet ongelmalliseksi ja etsimme keinoja, joilla kärsimystä tuottavia ajattelu- ja toimintatapoja on mahdollista lähteä muuttamaan omaa hyvinvointia ja elämänlaatua paremmin tukeviksi.

Olen työskennellyt vuodesta 2017 asti nuoriso-, ja aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidossa mieliala-, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöistä kärsivien asiakkaiden kanssa. Aiemmin olen työskennellyt myös tarkkaavaisuus-, ja käyttäytymishäiriöisten lasten erityisluokalla.

Tarjoan tällä hetkellä koulutuspsykoterapiaa (lyhyt- ja pitkäkestoinen) yli 18-vuotiaille aikuisille. Erityiskohderyhmiäni ovat mielialahäiriöt ja uusiutuva masennus, sekä ahdistuneisuushäiriöistä erityisesti paniikki-, OCD ja yleinen ahdistuneisuushäiriö. Persoonallisuushäiriöistä minulla on eniten kokemusta epävakaan ja vaativan persoonallisuushäiriön kanssa työskentelystä. Tapaamisista ei ole Kela-korvattavuutta, valmistun psykoterapeutiksi keväällä 2024.

Terapeuttina olen aktiivinen ja osallistuva, työtäni ohjaa luottamuksellinen vuorovaikutus ja aito kiinnostus ja kunnioitus asiakkaan kokemusmaailmaa kohtaan

Koulutus: Sosiaalipsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja
Erikoistuminen: Persoonallisuus-, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt. Skeematerapia, CBT-I terapia, CBASP-hoitomalli, HOT-terapia
Suuntaus: Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Tietoisuustaitojen kehittämiseen pohjautuvat terapiamenetelmät kuten HOT-terapia
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Addiktiot
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/09/Marjo-Turunen-e1632293677972.jpg

Marjo Turunen

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Terapiassa pyritään hyödyntämään omia ideoitasi, vahvuuksiasi ja taitojasi, työskentelyn lähtökohdan ollessa aina sinun tavoitteesi ja muutostoiveesi.

Marjo Turunen

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Vastaanotollani haluan tarjota sinulle rauhallisen ja läsnäolevan hetken, jossa koet tulevasi kuulluksi ja ymmärretyksi. Pyrin kuuntelemaan sinua aktiivisesti ja antamaan tilaa kertoa tilanteestasi. Voit kertoa itsestäsi ja historiastasi juuri sen verran kuin koet luontevaksi ja tarpeelliseksi. Pyrin vahvistamaan ja tukemaan toiveikkuuttasi tulevasta ja siitä, mikä on sinulle merkityksellistä ja millaista tulevaisuutta kohti toivot kulkevasi. Minulle on tärkeää, että koet olosi luottavaiseksi ja turvalliseksi vastaanotollani. Hyvä yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on kaiken a ja o.

Terapian tavoitteena on lisätä kokemaasi hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämääsi. Terapiassa pyritään hyödyntämään omia ideoitasi, vahvuuksiasi ja taitojasi, työskentelyn lähtökohdan ollessa aina sinun tavoitteesi ja muutostoiveesi. Työskentelyssä pidän tärkeänä vastavuoroista työotetta ja tasa-arvoista keskustelua sinun ollessa oman tilanteesi asiantuntija. Pyrin auttamaan sinua selvittämään elämän taitekohtia ja avaamaan solmuja. Istunnon lopussa arvioimme, oletko kokenut tapaamisen hyödylliseksi ja millainen fiilis tapaamisesta jäi.

Valmistun psykoterapeutiksi 12/2022. Taustakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (VTM). Minulla on työkokemusta kaiken ikästen aikuisten kanssa työskentelystä sekä kunnan sosiaalitoimessa että psykiatrian puolella. Työskentelen aikuisten, yli 18-vuotiaiden, kanssa.

Koulutus: Sosiaalityöntekijä (VTM)
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2022
Kiinnostuksen kohteet: Voimavarakeskeisyys, elämän muutoskohdat, työ- ja opiskeluelämän haasteet, henkinen hyvinvointi, yksinäisyys
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Yksinäisyys
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/09/Milja-George2-e1643192689319.jpg

Milja George

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Olen kuunteleva, myötätuntoinen ja tulevaisuuteen suuntaava, mutta myös aktiivisesti yhdessä kanssasi pulmakohtia tutkiva.

Milja George

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Työkokemusta minulla on yli 13 vuoden ajalta lastenpsykiatriasta, sekä sen myötä perhe- ja verkostotyöstä.

Terapeuttina pyrin tukemaan sinua muutoskohdan löytämisessä, oivaltamisessa ja onnistumisessa. Autan sinua ymmärtämään ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen luomaa kokonaisuutta. Huolehdin siitä, että tulet kuulluksi ja pyrin rakentamaan kanssasi tutkivan, tasavertaisen yhteistyösuhteen. Mietimme yhdessä sinulle sopivia työskentelytapoja.

Otan vastaan kaikenikäisiä asiakkaita. Lämpimästi tervetuloa.

Koulutus: Sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija
Suuntaus: Kognitiivinen, lasten ja nuorten (myös aikuisten)
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Lapset- ja nuoret. Tunnetyöskentely.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/09/Meron-Heiro-e1633500427508.jpg

Meron Heiro

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (Kognitiivinen)

Olen aktiivinen kuuntelija ja muutokseen tukeva. Pyrin tutkivaan yhteistyöhön kanssasi mieltäsi askarruttavien asioiden parissa.

Meron Heiro

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (Kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Jokaisessa ihmisessä on uskomattoman paljon voimaa ja potentiaalia sisällä, joka mahdollistaa muutokseen, kunhan hänellä on tukea ja tilaisuus pysähtyä kuulemaan itseä. Minulle on tärkeä, että kykenen luomaan turvallisen tilan asiakkaalle työstää omia kokemuksia ja ajatuksia yhteistyössä kanssani. Olen aktiivinen kuuntelija ja muutokseen tukeva. Pyrin tutkivaan yhteistyöhön kanssasi sinun mieltäsi askarruttavien asioiden parissa.

Pysähdymme sen äärelle mitä on pinnalla juuri nyt, sekä mietimme yhdessä työskentelytavat, jotka ovat sinun tilanteeseesi sopivat. Työskentelyssäni käytän kognitiivisen ja käyttäytymisterapian erilaisia työskentelymenetelmiä. Näiden avulla pyrimme tunnistamaan ajatuksia- ja käyttäytymismalleja, jotka ovat omassa elämässä epäsuotuisia ja saavat voimaan huonosti. Lisäksi mietimme yhdessä monipuolisemmin tapoja olla, nähdä ja elää omaa elämää.

Olen sertifioitu Mindfulness -ohjaaja ja käytän työskentelyssäni mindfulness- tietoisuustaitoja, erityisesti korostaen hyväksyvää lähestymistapaa, sekä näiden taitojen omaksumista osaksi omaa arkea. Olen työskennellyt sairaanhoitajana useampia vuosia lasten- perheiden sekä erilaisten verkostojen kanssa lastenpsykiatrialla erikoissairaanhoidossa. Tervetuloa luokseni juuri sellaisena kuin olet.

Koulutus: Psykoterapiaopiskelija ( Kognitiivinen ), Sertifioitu CFM® Mindfulness -ohjaaja
Erikoistuminen: Lapset ja nuoret sekä aikuiset
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Ammatilliset kiinnostukseni ovat voimavarakeskeisyys ja tunnetyöskentely sekä Mindfulness. Elämänhallinta ja identiteetti kysymykset. Ahdistuneisuus, masennus sekä stressi, jännitys ja keskittyminen.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/free-icon-female-profile-e1614001834754.png

Kirsi Friman

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Työssäni terapeuttina yhdistelen erilaisia työmenetelmiä kuten ratkaisukeskeisyyttä ja luovia menetelmiä yksilöllisesti asiakkaan tarpeet huomioiden.

Kirsi Friman

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina läsnäoleva, myötätuntoinen ja tilaa antava. Työskentelen rauhallisesti ja paneudun asioihin huolellisesti huomioiden yksilön elämänkaarivaiheet. Ajattelen, että terapiassa oleellista on asiakkaan omat voimavarat ja tavoitteena on niiden vahvistaminen. Vahvuutenani on pitkä työkokemus eri ikäisten ihmisten parissa terveydenhuoltoalalla.

Terapian alussa kartoitetaan asiakkaan omat toiveet ja tavoitteet. Vuorovaikutteisuus painottuen keskusteluihin on keskeinen osa terapiaistuntoa. Käytännössä terapia voi sisältää erilaisia harjoitteita kuten mindfulness-työskentelyä ja mielikuvaharjoituksia - katse suuntautuen aina tulevaisuuteen. Terapian tarkoituksena on lisätä yksilön hyvinvointia ja luoda uusia ajattelu- ja suhtautumistapoja huomioiden ihmisen omat voimavarat.

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Integroiva työote asiakkaiden kanssa työskentelyssä.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/12/Katajala-e1652442406119.jpg

Aulis Katajala

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Vain psykiatriaikoja. En tee ajokykyyn liittyviä päihdearviointeja tai lausuntoja. Teen psyykkisen tilan arviointeja ja psykiatrisia hoitoja, mukaan lukien lääkehoitoja.

Aulis Katajala

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi

Vain psykiatriaikoja. En tee ajokykyyn liittyviä päihdearviointeja tai lausuntoja.

Työskentelen aikuisten potilaiden kanssa. Työskentelytapani on potilasta kuunteleva; hänen kokemuksiaan ja mielipiteitään huomioiva ja arvostava. Arviointivaiheessa on olennaista potilaan haastattelu ja hänen oma kuvauksensa elämänhistoriasta ja nykytilanteesta. Lisäksi käytän apuna joitakin tutkimus- ja kyselykaavakkeita.

Hoito voi jatkua psykoterapiassa, jota varten teen B-lausunnon. Jatkohoito voi sisältää myös lääkehoitoja ja/tai harvatahtisempia seurantakäyntejä psykiatrin vastaanotolla. Joskus on tarpeen tehdä lähete jatkotutkimuksiin tai potilaalle paremmin sopivaan hoitoon. Tärkeää on, ettei potilas jää jatkossakaan yksin ongelmiensa kanssa.

Psykiatrina olen tehnyt laajalti töitä sekä avohoidossa että sairaaloissa. Psykiatrin yksityisvastaanottoa ja psykoterapeutin työtä olen tehnyt viimeisen 25 vuoden aikana. Minulla on päihdelääketieteen erityispätevyys. Teen työtä myös päihdeongelmien kanssa, jossa koulutukseni ja työkokemukseni on kohdistunut erityisesti työ- ja opiskeluelämän päihdeongelmiin.

Huomioithan ystävällisesti, että en uusi muiden lääkäreiden kirjoittamia rauhoittavien lääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden reseptejä, enkä määrää ensikäynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
45 minuutin käynti 185 €
Lausunnot 80-160 € lausunnon laajuudesta riippuen

Koulutus: Psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääkäri, psykoterapeutti
Suuntaus: Psykodynaaminen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykiatrinen hoito, lääkehoidot, psykiatrin lausunnot, päihdelääketiede
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/05/Kaisa-Eskelinen.jpg

Kaisa Eskelinen

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Tule tutkimusmatkalle itseesi. Olen valmis kulkemaan rinnallasi on sitten tarpeesi elämäntilanteen pohtiminen, ahdistuksen, masennuksen tai muun ongelman tutkiminen.

Kaisa Eskelinen

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Psykoterapeuttina olen lempeä, aktiivinen, empaattinen ja haastan sinua katsomaan tilannettasi uudella tavalla. Työskentelyotteeni on myötätuntoinen. salliva ja huumori on läsnä. Arvostan sinua ja teen kaikkeni tasavertaisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Olen oppaasi tutkimusmatkalla itseesi. Vahvuutenani pidän rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä, rohkeutta kokeilla uutta.

Alussa sovimme tavoitteet, joita kohti etenemme. Matkan varrella tavoitteita täsmennetään. Tapaamisissa käsitellään sinuna askarruttavia asioita kognitiivisen psykoterapian työtapojen mukaisesti tavoitteena mielialan korjaantuminen, itseymmärryksen ja elämänilon lisääntyminen. Opit keinoja ylläpitää muutoksia. Kognitiiviseen psykoterapiaan liittyvät oleellisesti kotitehtävät, jotka sovimme yhdessä ja seuraavalla kerralla käymme läpi, mitä opit ja mitä haasteita on ollut kotitehtäviä tehdessä. Saatan käyttää lomakkeita jonkin asian selventämiseksi. Koska kyseessä on koulutushoito, istuntoja videoidaan oppimiseni vahvistamiseksi.

Olen työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa 11 vuotta. Työssäni olen oppinut ymmärtämään masennusta, ahdistusta, persoonallisuushäiriötä, kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja monenlaisia elämän kriisejä. Psykiatrinen osaamiseni on vahvaa. Aiemmin olen valmistunut ryhmäpsykoterapeutiksi ja työskentelen mielelläni ryhmässä. Nyt etsin ensisijassa henkilöitä koulutuspsykoterapiaan. Myös yksittäiset tai muutaman kerran tapaamiset ovat mahdollisia. Ryhmän muodostaminen on myös tavoitteenani, kun vähintään 4 ryhmäpsykoterapiaan haluavaa henkilöä löytyy.

Työskentelen aikuisten kanssa. Kiinnostuksenani on etenkin työuupumus, elämäntilannekriisit, itseensä uudelleen tutustuminen ja uuden suunnan elämässä löytäminen.

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, ryhmäpsykoterapeutti et, kognitiivisen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutuksessa
Suuntaus: Kognitiivinen, psykodynaaminen
Kela-oikeudet: Ryhmäpsykoterapia, yksilöpsykoterapeutiksi valmistuminen 12/2024
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Ahdistus
Persoonallisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Motivaatio-ongelmat
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Neurologiset ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/08/Kirsi-Peltoranta.jpg

Kirsi Peltoranta

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykodynaaminen)

Tarjoan psykodynaamista koulutuspsykoterapiaa yli 13-v. nuorille ja aikuisille. Terapeuttina olen kuunteleva ja myötätuntoinen. Olen taustaltani terveyden/sairaanhoitaja.

Kirsi Peltoranta

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (psykodynaaminen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Opiskelen parhaillani Helsingin yliopistossa psykodynaamiseksi yksilöpsykoterapeutiksi ja tarjoan koulutuspsykoterapia-palvelua yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Pohjakoulutukseltani olen terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Minulla on myös neuropsykiatrisen valmentajan koulutus sekä päihde- ja mielenterveystyön erikoistumisopinnot. Olen työskennellyt pitkään opiskeluterveydenhuollossa, työttömien terveydenhoitajana sekä työterveyshuollossa ja tunnen hyvin julkisen sektorin palvelujärjestelmän. Koulutuspsykoterapian lisäksi tarjoan myös yksittäisiä neuvonta- tai hoidon tarpeen arvio- käyntejä, joiden aikana voimme kartoittaa tilannettasi ja miettiä millaista tukea juuri sinä toivoisit ja tarvitsisit. Minulle voi varata myös keskusteluaikoja ihan muuten vaan, jos elämässä tuntuu olevan mieltä askarruttavia asioita, joita tekisi mieli pohtia yhdessä jonkun kanssa. Terapeuttina pyrin olemaan avoin, myötätuntoinen ja sinua kuunteleva. En vierasta hankalia aihealueita vaan toivon, että voit puhua avoimesti kanssani mistä tahansa mieltäsi painavasta asiasta.

Psykodynaamisessa lähestymistavassa annan sinulle tilaa kertoa omin sanoin tunteistasi, ajatuksistasi ja elämänkokemuksistasi. Minun tehtäväni on osaltani yrittää luoda välillemme sellainen keskusteluyhteys, joka auttaa sinua näkemään menneisyydessä kokemuksellisesti oppimiasi sisäistettyjä ajatus- ja tunnemalleja, jotka vaikuttavat siihen, kuinka nykyhetkessä teet valintoja, reagoit ja jopa tunnet. Psykodynaamisen psykoterapian tavoite, on itseymmärryksen lisääntyminen, kärsimyksen lievittyminen ja uusien voimavarojen löytäminen sekä psyykkisen joustavuuden kasvaminen.

Mikäli tulet koulutuspsykoterapiaan tai lyhyemmäksi aikaa keskustelukäynneille, vastaanotollani voit kertoa vapaasti tunteistasi, ajatuksistasi, kokemuksistasi ja elämästäsi. Vastaanotollani sinä olet äänessä ja minun tehtäväni on kuunnella ja kysyä. Jos toivot minulta ohjausta jonkun asian suhteen pyrin vastaamaan sinulle oman asiantuntemukseni mukaan. Miikäli tulet vastaanotolleni konsultaatiokäynnille, yritän auttaa sinua pääsemään sellaisen avun piiriin, joka olisi sinulle sopivaa ja josta olet itse kiinnostunut.

Olen pohjakoulutukseltani terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja ja työskennellyt työterveyshuollossa, pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollossa sekä pitkään koulu- opiskeluterveydenhuollossa. Tunnen hyvin julkisen terveydenhuollon palvelujärjestelmnän ja olen kuullut ammatissani hyvin monenlaisia elämäntarinoita. Olen käynyt myös neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen sekä mielenterveys ja päihdetyön erikoistumisopinnot.

Koulutus: Psykodynaaminen nuorisopsykoterapia (käynnissä)
Erikoistuminen: Psykodynaaminen nuorisopsykoterapia
Suuntaus: Psykodynaaminen
Kela-oikeudet: Ei vielä
Kiinnostuksen kohteet: Masennus, ahdistus, pelot, unet, muutokset, vaikeat elämänkokemukset
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Addiktiot
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/05/Stephan-Salenius-uusi-1-e1605183055290.jpg

Stephan Salenius

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Olen psykiatri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Laaja kokemus aikuispsykiatriasta (mm. mielialahäiriöt ja kriisien hoito) sekä nuoriso- ja neuropsykiatriasta.

Stephan Salenius

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Vain psykiatriaikoja tarjolla.

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Minulla on laaja kokemus aikuispsykiatriasta, esim. mielialahäiriöiden, psykoosien ja kriisien hoidosta, sekä neuro-, päihde- ja oikeuspsykiatriasta. Olen työskennellyt myös nuoriso- ja lastenpsykiatrian parissa. Olen toiminut pitkään HUSssa ylilääkärinä ja lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueylilääkärinä. Olen Helsingin yliopiston dosentti ja olen työskennellyt vuosia lääketeollisuuden asiantuntijalääkärinä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen toiminut mm. Suomen Touretteyhdistyksen ja Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen puheenjohtajana ja tällä hetkellä toimin mm. Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapiatoimikunnan puheenjohtajana. Olen pitkään pitänyt yksityisvastaanottoa pääkaupunkiseudulla ja olen Terapiatalo Nosteen johtava lääkäri. Puhun sujuvasti ruotsia, suomea ja englantia.

Huomioithan ystävällisesti, että emme uusi rauhoittavia lääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä, emmekä määrää ensi käynnillä PKV-lääkkeitä.

Hinnat:
60 minuutin käynti 249 €
Soittoaika 35 €

Vain psykiatriaikoja tarjolla

Koulutus: Lääketieteen tohtori, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
Erikoistuminen: Psykiatrian erikoislääkäri
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykoterapia, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, nuorisopsykiatria, neuropsykiatria
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/09/IMG_2294-web-e1568116388903.jpg

Jorma Uhtakari

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Terapiassa pyrin luomaan rauhallisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin, jossa yhdessä asiakkaan kanssa voimme tutkia ja pohtia hänen elämäntilannettaan.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Jorma Uhtakari

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Jokaiselle meistä voi elämässä tulla vaikeita tai raskaita tilanteita tai ajanjaksoja, jolloin asioita on hyvä pohtia jonkun toisen kanssa. Terapiaan voi hakeutua myös, jos vain haluaa pysähtyä miettimään elämäänsä ja omia valintojaan.

Terapeuttina pyrin olemaan läsnä asiakkaalle rauhallisesti mutta aktiivisesti, jotta hänen omat tavoitteensa tulevat kuulluksi ja jotta voimme niitä yhdessä pohtia. Yhdessä voimme etsiä asiakkaan voimavaroja ja hänen tavoitteidensa mukaisia ratkaisuja. Voimme myös vain yhdessä tarkastella asiakkaan elämäntilannetta, jotta se hänelle selkeytyy. En vierasta vaikeiden tai kipeidenkään asioiden kohtamista asiakkaan kanssa.

Taustakoulutukseltani olen teologian maisteri. Olen tutustunut myös kognitiivisen psykoterapian ja traumaterapian perusteisiin. Työkokemusta minulla on mm. vankilatyöstä ja lähisuhdeväkivaltatyöstä.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeutti, teologian maisteri
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Parisuhteisiin liittyvät kysymykset, työssä ja opiskelussa jaksaminen, elämänkysymysten ja -valintojen pohdinta, lähisuhdeväkivalta, hengellinen väkivalta, vanhemmuus, päihteiden käytön vaikutukset.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/05/Eija-Isotalo-e1622622407722.jpg

Eija Isotalo

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Gestalt-terapia), psykologi

Pyrin olemaan tukena asiakkaan toivomassa muutosprosessissa tarjoamalla turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa hän voi vapaasti ilmaista tunteitaan ja tarpeitaan.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Eija Isotalo

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (Gestalt-terapia), psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti, ranska

Tutkimme monipuolisesti yhdessä asiakkaan kanssa hänen nykyistä elämäntilannettaan sekä tulevaisuuden tavoitteitaan. Myös menneisyyden asiat, jotka edelleen kuormittavat mieltä voivat vaatia huomiota. Erilaisten traumojen pukeminen sanoiksi auttaa integroimaan ne osaksi elettyä elämää. Pyrimme lisäämään asiakkaan tietoisuutta omista tunteistaan, ajatusrakennelmistaan ja tuntemuksistaan. Myös omien vahvuuksien ja rajojen tunnistaminen on oleellista. Erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisen seurauksena asiakas kokee usein olevansa enemmän vastuussa omista valinnoistaan. Tämä lisää mahdollisuutta itsesäätelyyn.

Terapian perimmäisenä tavoitteena on edistää asiakkaan psyykkistä hyvinvointia, vaikkakin käymme ajoittain myös asiakkaan epämukavuusalueella käsittelemällä erilaisia kipukohtia. Tämä herättää usein voimakkaita tunteita ja uusia ajatuksia, joten terapia toivottavasti jatkuu myös istuntojen välissä.

Terapia on enimmäkseen vuorovaikutuksellista keskustelua. Jos siitä on selkeästi terapeuttista hyötyä, teemme tarvittaessa myös roolipelejä (esimerkiksi kahden tuolin työskentelyä) ja erilaisia kokeiluja, nekin useimmiten verbaalisia. Näiden tarkoituksena on tehostaa tilanteeseen liittyvää tunneilmaisua. Tämä kuitenkin edellyttää, että asiakas kokee tilanteen luontevana.

Olen työskennellyt psykologina Ranskassa tutkimustehtävissä yliopistolla sekä Belgiassa psykoterapeuttina lääkärikeskuksessa ja ammatinharjoittajana.
Helsingissä olen toiminut Hesperian sairaalassa tutkimusprojektissa ja 2000-luvulla useita vuosia perheneuvolapsykologina, jolloin tavoitteena oli edistää koko perheen ja erityisesti lasten psyykkistä hyvinvointia. Nykyisin olen toiminut lähinnä ammatinharjoittajana. Olen kiinnostunut etenkin aikuisten kanssa työskentelystä. Viime aikoina erilaiset ahdistuneisuusoireet, riippuvuusongelmat ja univaikeudet ovat saaneet erityisesti huomiota.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologian maisteri, psykoterapeutti (erityistason Gestalt-terapia)
Suuntaus: Gestalt-terapia, integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Viime aikoina olen työskennellyt erityisesti riippuvuusongelmien ja univaikeuksien parissa.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/10/Natalia-Bauska-e1635771819423.jpg

Natalia Bauska

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Työskentelyotteeni on lämmin ja aktiivinen. Terapiaprosessissa panostan erityisesti toimivaan ja lujaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Natalia Bauska

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Terapia-istuntoja ja tutustumiskäyntejä toteutuvat päänsääntöisesti kasvokkaisina tapaamisina. Kuitenkin pandemian aikana osaa tapaamisia väliaikaisesti toteutuu etätapaamisina.

Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Minulla on yli kymmenen vuoden työkokemus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa nuorten ja aikuisten kanssa. Psykoterapeuttisen työskentelyn teoreettisena viitekehyksenä ovat kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen terapia ja skeematerapia. Koen olevani empaattinen, positiivinen ja läsnäoleva terapeutti. Työskentelyotteeni on lämmin ja aktiivinen. Terapiaprosessissa panostan erityisesti toimivaan ja lujaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa.
Kiinnostukseni alueita ovat erilaiset mielialahäiriöt, varsinkin masennus-ja ahdistuneisuushäiriöt, ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelkotilat ja ylihuolestuneisuus, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia ja epävakaat persoonallisuushäiriöt.

Terapia-istunnossa pohdiskellaan yhdessä terapeutin kanssa asiakkaan ymmärrystä itsestään ja maailmasta, mitä kaikkea elämässä on tapahtunut, tapahtumien ja kokemuksien merkitystä, mahdollisia haitallisia uskomuksia ja ajatusmalleja. Terapeutin kanssa mietitään myös työkaluja ja keinoja elämän pulmallisesta tilanteesta ulospääsyyn.

Tapaamisajat sovitaan yhdessä ja pyritään löytämään asiakkaalle mahdollisimman sopivat tapaamisajat. Terapia-istunto kestää tavallisesti 45 min. Käyntitiheydeltään psykoterapia toteutuu pääsääntöisesti1-2 krt viikossa.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Kognitiivisen psykoterapian YET, Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojakso, Lasten ja nuorten mielenterveystyön ammatilliset erikoistumisopinnot, Kognitiivinen hypnoterapia
Erikoistuminen: Ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelko-tilat, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia, epävakaat persoonallisuushäiriöt.
Suuntaus: Kognitiivinen, toissijainen suuntaus kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Erilaiset mielialahäiriöt, varsinkin ahdistuneisuushäiriöt, ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelko-tilat, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia ja epävakaat persoonallisuushäiriöt.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Addiktiot
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2022/01/Susanna-Forsen-e1643635149400.jpg

Susanna Forsén

Helsinki, Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), lastenpsykiatri

Olen lastenpsykiatri ja opiskelen integratiiviseksi psykoterapeutiksi. Jag är barnpsykiater i grunden och studerar till psykoterapeut (integrativ inriktning).

Ei uusia Kela-asiakkaita

Susanna Forsén

Helsinki | Etävastaanotto

Psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen), lastenpsykiatri

Palvelukielet: suomi, ruotsi

HUOM! Vain terapia-aikoja, ei psykiatripalveluja.

Olen terapeuttina läsnäoleva ja aktiivisesti kuunteleva. Vastaanotolla yritämme yhdessä ymmärtää elämäsi kuormitustekijöitä ja etsiä uusia näkökulmia hankaliin tilanteisiin ja ajatuksiin.

Som terapeut är jag närvarande och aktivt lyssnande. Genom ömsesidig dialog försöker vi tillsammans komma fram till vad som gör livet jobbigt för dig och hitta ett sätt att möta svårigheterna.

Integratiiviseen terapiasuuntaukseen kuuluu monia eri työskentelytapoja, joista valitaan juuri tähän hetkeen sopivat ja sinua auttavat menetelmät. Psykoterapia ei tarjoa valmiita ratkaisuja, mutta yhdessä on helpompi uskaltautua pohtimaan itselle vaikeita asioita.

Att vara integrativ terapeut är att flexibelt använda sig av olika arbetssätt och jag försöker välja det arbetssätt som hjälper dig mest i stunden. Psykoterapi erbjuder inga färdiga lösningar, men tillsammans är det lättare att våga närma sig och fundera över saker som känns för svåra att ta itu med på egen hand.

Tarjoan kertaviikkoista koulutusterapiaa yli 18-vuotiaille asiakkaille.
Jag erbjuder veckovis utbildningterapi för klienter över 18 år.

Ei uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Psykoterapeuttiopiskelija, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, perheterapeutti
Suuntaus: Integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2022
Kiinnostuksen kohteet: Mentalisaatiopohjainen työskentelytapa. Mentaliseringsbaserat arbetssätt
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.