Helsinki Ruoholahdenkatu | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Helsinki Ruoholahdenkatu

Toimipaikan tiedot

Osoite: Ruoholahdenkatu 8, 6. kerros

Palvelut

Psykologin palvelut, yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.

Sijainti ja saapuminen

Suurin osa terapeuteista on siirtänyt vastaanoton etävastaanotoksi. Näet ajanvaraussivulta erikseen etä- ja läsnävastaanottoajat kunkin terapeutin kohdalta. Läsnätapaamiseen tullessasi otathan mukaasi oman kasvomaskin. Erityisjärjestelyissä olethan yhteydessä sähköpostitse terapeuttiisi (etunimi.sukunimi@terapiatalonoste.fi).

Toimipiste sijaitsee osoitteessa Ruoholahdenkatu 8, 6. kerroksessa.

Asiakaskohtaaminen ja yhteys

Voit ottaa yhteyttä meihin puhelimitse, puh. (09) 315 89154.

Lämpimästi tervetuloa Nosteen Ruoholahdenkadun toimipisteelle!

Huom. Hinnat saattavat vaihdella terapeuttikohtaisesti ja toimipisteittäin.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/08/Ulla-Drake-e1634647565167.jpg

Ulla Drake

Etävastaanotto, Helsinki

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Tarjoan sinulle luottamuksellisen ja terapeuttisen keskustelun, jossa pyrin luomaan kunnioittavan ja lämpimän ilmapiirin.

Ulla Drake

Etävastaanotto | Helsinki

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Tarjoan sinulle luottamuksellisen ja terapeuttisen keskustelun, jossa pyrin luomaan kunnioittavan ja lämpimän ilmapiirin. Terapeuttina olen läsnäoleva, empaattinen, positiivinen, rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Pidän toista kunnioittavaa vuorovaikutusta erittäin tärkeänä. Olen kiinnostunut kuulemaan asiakkaan elämästä ja kyselen sekä pohdin asiakkaan kanssa yhdessä hänen tilannettaan. Ajattelen, että asiakkaalla on kaikki viisaus omaan elämäänsä liittyen, minkä pohjalta terapiaa yhdessä rakennetaan. Jo muutama terapia käynti voi auttaa sinua voimaan paremmin.

Valmistun psykoterapeutiksi 12/2022. Työkokemusta minulla on monipuolisesti erilaisissa tehtävissä yli 10 vuoden ajan sairaanhoitajana sekä psykiatrisena sairaanhoitajana, mm. syöpätaudeilla HUSissa sekä YTHS:llä korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa. Omaa vastaanottotyötä olen tehnyt viimeiset viisi vuotta. Elämässäni olen ehtinyt kaikenlaista; kotoisin olen maalta Itä-Suomesta, asunut olen myös Italiassa ja Kalifornian Piilaaksossa. Olen työskennellyt elämäni aikana kolmivuorotyössä vaneritehtaassa, siivoojana, au pairina, 2000-luvun alussa viestinnän sekä tiimin tukitoiminnoissa Nokiassa sekä Metsäliitossa. Vahvuuteni on laaja kokemus elämästä, ihmissuhteista ja inhimillisen elämän kirjosta.

Terapian tavoite on lisätä sinun hyvinvointiasi. Etsimme yhdessä sopivia keinoja avata solmuja tai vähintäänkin löytää helpotusta elämän kiemuroihin. Joskus pelkkä asioiden puhuminen ääneen voi auttaa, välillä tarvitaan konkreettisia tekoja ja ajattelun tarkastelua. Voit keskustella omista tunteistasi turvallisesti terapiassa. Istunnon lopussa arvioimme, millainen olo keskustelusta on jäänyt ja mikä tapaamisessa on ollut hyödyllistä.

Työskentelen vain aikuisten, yli 18-vuotiaiden kanssa.

Koulutus: Psykoterapeuttiopiskelija, sairaanhoitaja
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2022
Kiinnostuksen kohteet: Voimavarakeskeisyys, tietoinen läsnäolo, elämän muutoskohdat, työ- ja opiskeluelämän haasteet, elämänhallinta, henkinen hyvinvointi, yksinäisyys, ahdistuneisuus, masennus, stressi.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/04/Fabio-Goderecci-e1621427842425.jpg

Fabio Goderecci

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti (psykodynaaminen)

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti. Kokemus masennuksen, ahdistuksen ja paniikkihäiriön hoidosta. Psyykkinen työkykyarvio. Psykoterapia-arviot.

Fabio Goderecci

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Psykiatri, psykoterapeutti (psykodynaaminen)

Palvelukielet: suomi, englanti, italia

Asiakastilanne: tarjoan yksilöpsykoterapiaa (kaikki vakuutusyhtiöt, huom! ei Kela-asiakkaita), sekä psykoterapia-arvioita.

Työskentelyni pohja on psykodynaaminen. Olen toiminut pitkään psykiatrian erikoislääkärinä sekä sairaalassa, että avohoidossa. Työskentelen yksityisesti aikuispsykiatristen asiakkaiden kanssa (yli 18v.) Hoidan ahdistusta ja mielialahäiriöitä ja teen tarvittaessa myös arvioita kuntoutuspsykoterapian tarpeesta. Työskentelyni on aktiivinen ja integratiivinen ja pyrkii huomioimaan asiakkaan tarpeita kokonaisvaltaisesti.

Vastaanotollani tehdään arvio voinnistasi, oireista ja taustalla olevista psykologisista seikoista. Pyritään tarkentamaan oireiden taustalla olevia mahdollisia emotionaalisia ristiriitoja ja traumaattisia kokemuksia ja auttamaan niistä selviytymiseen. Tehdään arvio hoidon tarpeesta ja luodaan yksilöpsykoterapialle hoitosuunnitelma.

Psykoterapia-arvio on tarvittaessa osa arviointia. Sinun elämänkriisien ja parisuhdeongelmien arviointi on osa työskentelyäni.
Palkkiot:
45 min. käynti: 165 EUR
B-lausunto / E-lausunto: 165 EUR
Muu Lausunto: 165 EUR

Vastaanottoni ovat ainoastaan etänä. Huom! Ei lääkehoidon arviointeja.

Koulutus: Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian erityispätevyys (Valvira)
Suuntaus: Psykodynaaminen, integratiivinen
Kela-oikeudet: Ei
Kiinnostuksen kohteet: Masennuksen ja ahdistuksen psykoterapeuttinen hoito, psykoterapia-arviot.
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210720_1416292.jpg

Riina Tähti

Etävastaanotto, Helsinki, Kouvola

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Terapeuttina olen huumorintajuinen, energinen, välittävä ja empaattinen. Työssäni minua ohjaa avoin kiinnostus elämän eri ilmiöitä ja yksilön omaa kokemusmaailmaa kohtaan

Riina Tähti

Etävastaanotto | Helsinki | Kouvola

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Työotteeni on uusiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava sekä ratkaisuja etsivä. Pyrin tasavertaiseen ja kunnioittavaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa, jota ohjaa yhdessä asetetut tavoitteet ja käytännön harjoittelu. Terapiassa saat turvallisen tilan, jossa voit käsitellä merkityksellisiä asioita, ja pyrkiä parempaan itseymmärrykseen ja selviytymiskeinojen lisäämiseen.

Terapiassa tutkitaan asiakkaan tahdilla asiakkaan tilannetta, tapaa nähdä ympäröivä maailma ja itsensä. Terapiaprosessin alussa kartoitetaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän elämäntilanne ja mietitään, mihin suuntaan toivotaan muutosta. Yhdessä asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään vaikkapa tarkastelemalla asiakkaan vuorovaikutussuhteita, ja niiden merkityksiä asiakkaalle, erilaisten elämän tapahtumien syy-seuraussuhteita, omia toimintatapoja, uskomuksia ja ajatusmalleja. Tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia oivalluksia ja arvoja, jotka ovat hänelle tärkeitä ja parantaa hänen elämänlaatua. Uusien ratkaisujen ja käyttäytymisten harjoitteleminen käytännössä menetelmänä auttaa myös korvaamaan elämää hankaloittavia toimintamalleja tai selviytymiskeinoja.Tärkeässä roolissa on myös tunteiden tunnistaminen ja säätely, automaattiset reaktiot ja ajatukset, sekä tulkinnat itsestä että muista. Käytössäni ovat laajat kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät. Erityisesti pidän elämänjana työskentelystä itsetuntemuksen ja ymmärtämisen lisäämiseksi.

Olen toiminut yli 11 vuotta lastensuojelualalla muun muassa neuropsykiatristen(erityisesti ADHD ja ADD), käytösoireisten ja päihteiden käytöllä oirehtivien nuorten ja heidän perheidensä, perhetyösä ja jälkihuollon ohjauksessa. Työskentelen aikuisten ja yli 13 vuotiaiden nuorten kanssa.

Koulutus: Sosionomi AMK, sosionomi YAMK, edunvalvoja lastensuojeluprosesseissa ja rikosprosesseissa, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2023
Kiinnostuksen kohteet: Lastensuojelun sijaishuollossa kodin ulkopuolelle sijoitettujen elämän haasteet, neuropsykiatriset asiakkaat (erityisesti ADHD), käytösoireiset ja päihteiden käytöllä oirehtivat nuoret ja aikuiset, pakko-oireet, itsetunto-ongelmat, syömishäiriöt, (työ)uupumus, elämän muutosvaiheiden tuomat haasteet, ahdistus ja masennus.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Traumat ja elämänkriisit

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/08/Mari-Bergroth-e1630492047111.jpg

Mari Bergroth

Etävastaanotto, Helsinki, Vantaa

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Olen sosiaalipsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja 2. vuoden psykoterapiaopiskelija. Työskentelyotteeni perustuu voimavarakeskeiseen ja kognitiiviseen viitekehykseen.

Mari Bergroth

Etävastaanotto | Helsinki | Vantaa

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Olen taustakoulutukseltani sosiaalipsykologi (YTM) ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Yhdistän työssäni ratkaisu- ja voimavarakeskeisen, sekä kognitiivisten terapioiden lähestymistapaa.

Työskentelyotteeni on tutkiva ja tilaa-antava, sekä asiakkaan henkilökohtaisia arvoja ja tilannetta kunnioittava. Työkokemukseni muodostuu aikuis-, ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla työskentelystä. Olen kartuttanut osaamistani lukuisten lisäkoulutusten, kuten skeematerapian, CBASP- ja CBT-I opintojen kautta, joiden antia hyödynnän työssäni

Terapiassa kartoitamme muutostoiveitasi ja tutkimme niitä elämänalueita, joihin koet tarvitsevasi apua tai jotka koet ongelmalliseksi ja etsimme keinoja, joilla kärsimystä tuottavia ajattelu- ja toimintatapoja on mahdollista lähteä muuttamaan omaa hyvinvointia ja elämänlaatua paremmin tukeviksi.

Olen työskennellyt vuodesta 2017 asti nuoriso-, ja aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidossa mieliala-, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöistä kärsivien asiakkaiden kanssa. Aiemmin olen työskennellyt myös tarkkaavaisuus-, ja käyttäytymishäiriöisten lasten erityisluokalla.

Tarjoan tällä hetkellä koulutuspsykoterapiaa (lyhyt- ja pitkäkestoinen) yli 18-vuotiaille aikuisille. Erityiskohderyhmiäni ovat mielialahäiriöt ja uusiutuva masennus, sekä ahdistuneisuushäiriöistä erityisesti paniikki-, OCD ja yleinen ahdistuneisuushäiriö. Persoonallisuushäiriöistä minulla on eniten kokemusta epävakaan ja vaativan persoonallisuushäiriön kanssa työskentelystä. Tapaamisista ei ole kela-korvattavuutta, valmistun psykoterapeutiksi keväällä 2024.

Terapeuttina olen aktiivinen ja osallistuva, työtäni ohjaa luottamuksellinen vuorovaikutus ja aito kiinnostus ja kunnioitus asiakkaan kokemusmaailmaa kohtaan

Koulutus: Sosiaalipsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja
Erikoistuminen: Persoonallisuus-, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt. Skeematerapia, CBT-I terapia, CBASP-hoitomalli, HOT-terapia
Suuntaus: Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Tietoisuustaitojen kehittämiseen pohjautuvat terapiamenetelmät kuten HOT-terapia
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys
Addiktiot
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/09/Marjo-Turunen-e1632293677972.jpg

Marjo Turunen

Etävastaanotto, Helsinki

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Terapiassa pyritään hyödyntämään omia ideoitasi, vahvuuksiasi ja taitojasi, työskentelyn lähtökohdan ollessa aina sinun tavoitteesi ja muutostoiveesi.

Marjo Turunen

Etävastaanotto | Helsinki

Psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi

Vastaanotollani haluan tarjota sinulle rauhallisen ja läsnäolevan hetken, jossa koet tulevasi kuulluksi ja ymmärretyksi. Pyrin kuuntelemaan sinua aktiivisesti ja antamaan tilaa kertoa tilanteestasi. Voit kertoa itsestäsi ja historiastasi juuri sen verran kuin koet luontevaksi ja tarpeelliseksi. Pyrin vahvistamaan ja tukemaan toiveikkuuttasi tulevasta ja siitä, mikä on sinulle merkityksellistä ja millaista tulevaisuutta kohti toivot kulkevasi. Minulle on tärkeää, että koet olosi luottavaiseksi ja turvalliseksi vastaanotollani. Hyvä yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on kaiken a ja o.

Terapian tavoitteena on lisätä kokemaasi hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämääsi. Terapiassa pyritään hyödyntämään omia ideoitasi, vahvuuksiasi ja taitojasi, työskentelyn lähtökohdan ollessa aina sinun tavoitteesi ja muutostoiveesi. Työskentelyssä pidän tärkeänä vastavuoroista työotetta ja tasa-arvoista keskustelua sinun ollessa oman tilanteesi asiantuntija. Pyrin auttamaan sinua selvittämään elämän taitekohtia ja avaamaan solmuja. Istunnon lopussa arvioimme, oletko kokenut tapaamisen hyödylliseksi ja millainen fiilis tapaamisesta jäi.

Valmistun psykoterapeutiksi 12/2022. Taustakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (VTM). Minulla on työkokemusta kaiken ikästen aikuisten kanssa työskentelystä sekä kunnan sosiaalitoimessa että psykiatrian puolella. Työskentelen aikuisten, yli 18-vuotiaiden, kanssa.

Koulutus: Sosiaalityöntekijä (VTM)
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 12/2022
Kiinnostuksen kohteet: Voimavarakeskeisyys, elämän muutoskohdat, työ- ja opiskeluelämän haasteet, henkinen hyvinvointi, yksinäisyys
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Yksinäisyys
Ahdistus
Masennus
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/09/Milja-George-e1632479587495.jpg

Milja George

Etävastaanotto, Helsinki

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Olen kuunteleva, myötätuntoinen ja tulevaisuuteen suuntaava, mutta myös aktiivisesti yhdessä kanssasi pulmakohtia tutkiva.

Milja George

Etävastaanotto | Helsinki

Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Asiakastilanne: tarjoan lyhytterapia-aikoja

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Työkokemusta minulla on yli 13 vuoden ajalta lastenpsykiatriasta, sekä sen myötä perhe- ja verkostotyöstä.

Terapeuttina pyrin tukemaan sinua muutoskohdan löytämisessä, oivaltamisessa ja onnistumisessa. Autan sinua ymmärtämään ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen luomaa kokonaisuutta. Huolehdin siitä, että tulet kuulluksi ja pyrin rakentamaan kanssasi tutkivan, tasavertaisen yhteistyösuhteen. Mietimme yhdessä sinulle sopivia työskentelytapoja.

Otan vastaan kaikenikäisiä asiakkaita. Lämpimästi tervetuloa.

Koulutus: Sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija
Suuntaus: Kognitiivinen, lasten ja nuorten (myös aikuisten)
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Lapset- ja nuoret. Tunnetyöskentely.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Unihäiriöt
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/09/Meron-Heiro-e1633500427508.jpg

Meron Heiro

Etävastaanotto, Helsinki

Psykoterapeuttiopiskelija (Kognitiivinen)

Olen aktiivinen kuuntelija ja muutokseen tukeva. Pyrin tutkivaan yhteistyöhön kanssasi mieltäsi askarruttavien asioiden parissa.

Meron Heiro

Etävastaanotto | Helsinki

Psykoterapeuttiopiskelija (Kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Jokaisessa ihmisessä on uskomattoman paljon voimaa ja potentiaalia sisällä, joka mahdollistaa muutokseen, kunhan hänellä on tukea ja tilaisuus pysähtyä kuulemaan itseä. Minulle on tärkeä, että kykenen luomaan turvallisen tilan asiakkaalle työstää omia kokemuksia ja ajatuksia yhteistyössä kanssani. Olen aktiivinen kuuntelija ja muutokseen tukeva. Pyrin tutkivaan yhteistyöhön kanssasi sinun mieltäsi askarruttavien asioiden parissa.

Pysähdymme sen äärelle mitä on pinnalla juuri nyt, sekä mietimme yhdessä työskentelytavat, jotka ovat sinun tilanteeseesi sopivat. Työskentelyssäni käytän kognitiivisen ja käyttäytymisterapian erilaisia työskentelymenetelmiä. Näiden avulla pyrimme tunnistamaan ajatuksia- ja käyttäytymismalleja, jotka ovat omassa elämässä epäsuotuisia ja saavat voimaan huonosti. Lisäksi mietimme yhdessä monipuolisemmin tapoja olla, nähdä ja elää omaa elämää.

Olen sertifioitu Mindfulness -ohjaaja ja käytän työskentelyssäni mindfulness- tietoisuustaitoja, erityisesti korostaen hyväksyvää lähestymistapaa, sekä näiden taitojen omaksumista osaksi omaa arkea. Olen työskennellyt sairaanhoitajana useampia vuosia lasten- perheiden sekä erilaisten verkostojen kanssa lastenpsykiatrialla erikoissairaanhoidossa. Tervetuloa luokseni juuri sellaisena kuin olet.

Koulutus: Psykoterapiaopiskelija ( Kognitiivinen ), Sertifioitu CFM® Mindfulness -ohjaaja
Erikoistuminen: Lapset ja nuoret sekä aikuiset
Suuntaus: Kognitiivinen
Kela-oikeudet: Ei vielä, valmistuminen 2024
Kiinnostuksen kohteet: Ammatilliset kiinnostukseni ovat voimavarakeskeisyys ja tunnetyöskentely sekä Mindfulness. Elämänhallinta ja identiteetti kysymykset. Ahdistuneisuus, masennus sekä stressi, jännitys ja keskittyminen.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/10/Natalia-Bauska-e1635771819423.jpg

Natalia Bauska

Etävastaanotto, Helsinki

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Työskentelyotteeni on lämmin ja aktiivinen. Terapiaprosessissa panostan erityisesti toimivaan ja lujaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa.

Natalia Bauska

Etävastaanotto | Helsinki

Psykoterapeutti (kognitiivinen)

Palvelukielet: suomi

Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Minulla on yli kymmenen vuoden työkokemus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa nuorten ja aikuisten kanssa. Psykoterapeuttisen työskentelyn teoreettisena viitekehyksenä ovat kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen terapia ja skeematerapia. Koen olevani empaattinen, positiivinen ja läsnäoleva terapeutti. Työskentelyotteeni on lämmin ja aktiivinen. Terapiaprosessissa panostan erityisesti toimivaan ja lujaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa.
Kiinnostukseni alueita ovat erilaiset mielialahäiriöt, varsinkin masennus-ja ahdistuneisuushäiriöt, ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelkotilat ja ylihuolestuneisuus, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia ja epävakaat persoonallisuushäiriöt.

Terapia-istunnossa pohdiskellaan yhdessä terapeutin kanssa asiakkaan ymmärrystä itsestään ja maailmasta, mitä kaikkea elämässä on tapahtunut, tapahtumien ja kokemuksien merkitystä, mahdollisia haitallisia uskomuksia ja ajatusmalleja. Terapeutin kanssa mietitään myös työkaluja ja keinoja elämän pulmallisesta tilanteesta ulospääsyyn.

Tapaamisajat sovitaan yhdessä ja pyritään löytämään asiakkaalle mahdollisimman sopivat tapaamisajat. Terapia-istunto kestää tavallisesti 45 min. Käyntitiheydeltään psykoterapia toteutuu pääsääntöisesti1-2 krt viikossa.

Koulutus: Kognitiivisen psykoterapian YET, Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojakso, Lasten ja nuorten mielenterveystyön ammatilliset erikoistumisopinnot, Kognitiivinen hypnoterapia
Erikoistuminen: Ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelko-tilat, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia, epävakaat persoonallisuushäiriöt.
Suuntaus: Kognitiivinen, toissijainen suuntaus kognitiivis-analyyttinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Erilaiset mielialahäiriöt, varsinkin ahdistuneisuushäiriöt, ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelko-tilat, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia ja epävakaat persoonallisuushäiriöt.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Addiktiot
Psykoosit
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/05/Stephan-Salenius-uusi-1-e1605183055290.jpg

Stephan Salenius

Etävastaanotto, Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Olen psykiatri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Laaja kokemus aikuispsykiatriasta (mm. mielialahäiriöt ja kriisien hoito) sekä nuoriso- ja neuropsykiatriasta.

Stephan Salenius

Etävastaanotto | Useita toimipisteitä

Lääketieteen dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Minulla on laaja kokemus aikuispsykiatriasta, esim. mielialahäiriöiden, psykoosien ja kriisien hoidosta, sekä neuro-, päihde- ja oikeuspsykiatriasta. Olen työskennellyt myös nuoriso- ja lastenpsykiatrian parissa. Olen toiminut pitkään HUSssa ylilääkärinä ja lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueylilääkärinä. Olen Helsingin yliopiston dosentti ja olen työskennellyt vuosia lääketeollisuuden asiantuntijalääkärinä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen toiminut mm. Suomen Touretteyhdistyksen ja Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen puheenjohtajana ja tällä hetkellä toimin mm. Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapiatoimikunnan puheenjohtajana. Olen pitkään pitänyt yksityisvastaanottoa pääkaupunkiseudulla ja olen Terapiatalo Nosteen johtava lääkäri. Puhun sujuvasti ruotsia, suomea ja englantia.

Vain psykiatriaikoja tarjolla.

Huomioittehan ystävällisesti, että emme uusi rauhoittavia lääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä, emmekä määrää ensi käynnillä PKV-lääkkeitä.

Vain psykiatriaikoja tarjolla

Koulutus: Lääketieteen tohtori, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
Erikoistuminen: Psykiatrian erikoislääkäri
Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykoterapia, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, nuorisopsykiatria, neuropsykiatria
Palvelut: Psykiatrit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2019/09/IMG_2294-web-e1568116388903.jpg

Jorma Uhtakari

Etävastaanotto, Helsinki

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Terapiassa pyrin luomaan rauhallisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin, jossa yhdessä asiakkaan kanssa voimme tutkia ja pohtia hänen elämäntilannettaan.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Jorma Uhtakari

Etävastaanotto | Helsinki

Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)

Palvelukielet: suomi, englanti

Jokaiselle meistä voi elämässä tulla vaikeita tai raskaita tilanteita tai ajanjaksoja, jolloin asioita on hyvä pohtia jonkun toisen kanssa. Terapiaan voi hakeutua myös, jos vain haluaa pysähtyä miettimään elämäänsä ja omia valintojaan.

Terapeuttina pyrin olemaan läsnä asiakkaalle rauhallisesti mutta aktiivisesti, jotta hänen omat tavoitteensa tulevat kuulluksi ja jotta voimme niitä yhdessä pohtia. Yhdessä voimme etsiä asiakkaan voimavaroja ja hänen tavoitteidensa mukaisia ratkaisuja. Voimme myös vain yhdessä tarkastella asiakkaan elämäntilannetta, jotta se hänelle selkeytyy. En vierasta vaikeiden tai kipeidenkään asioiden kohtamista asiakkaan kanssa.

Taustakoulutukseltani olen teologian maisteri. Olen tutustunut myös kognitiivisen psykoterapian ja traumaterapian perusteisiin. Työkokemusta minulla on mm. vankilatyöstä ja lähisuhdeväkivaltatyöstä.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Psykoterapeutti, teologian maisteri
Suuntaus: Ratkaisukeskeinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Parisuhteisiin liittyvät kysymykset, työssä ja opiskelussa jaksaminen, elämänkysymysten ja -valintojen pohdinta, lähisuhdeväkivalta, hengellinen väkivalta, vanhemmuus, päihteiden käytön vaikutukset.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
LGBTQ
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Työn ohjaus ja urakysymykset
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/02/free-icon-female-profile-e1614001834754.png

Tuija Mäkelä

Etävastaanotto, Helsinki

Psykoterapeutti (kriisi- ja traumaterapia)

Terapeuttina olen rauhallinen, empaattinen ja läsnäoleva. Työote on asiakasta arvostava, toisaalta suorapuheisuus kuuluu traumaterapiaan.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Tuija Mäkelä

Etävastaanotto | Helsinki

Psykoterapeutti (kriisi- ja traumaterapia)

Palvelukielet: suomi

Terapeuttina olen rauhallinen, empaattinen ja läsnäoleva. Työote on asiakasta arvostava toisaalta, suorapuheisuus kuuluu traumaterapiaan. Yhteistyössä tutkimme syyttelemättä asiakkaan elämänhistorian tapahtumia ja olemme toisaalta läsnä tässä hetkessä. Työotteessa pyrimme näkemään positiivisia asioita, koska usein negatiiviset asiat häiritsevät asiakkaan elämää. Tärkeää on antaa asiakkaan rauhassa oppia tunnistamaan omia tunteitaan niin ettei niitä tarvitsisi vältellä. Rauhassa, levollisesti edeten asiakkaan tahtiin yhdessä eteenpäin.

Terapiaistunnoilla turvallisuuden rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta terapiaprosessi voisi edetä. Tutustumme yhdessä asiakkaan historiaan sellaisessa tahdissa mihin asiakkaalla on mahdollisuus. Läsnäoleva vuorovaikutteinen yhteistyö lisää turvallisuutta tutkia asiakkaan erilaisia tunnetiloja. On tärkeää oppia tunnistamaan ja ottamaan vastaan omia tunteitaan. Puolueettomasti, sallivasti ja positiivisesti edeten rauhallisesti eteenpäin.

Työskentelen aikuisten kanssa.

Ei uusia asiakkaita. Ajanvaraus vain nykyisille asiakkaille.

Koulutus: Kriisi- ja traumapsykoterapeutti ET, EMDR- terapeutti II -taso, hypnoterapia, EFT
Erikoistuminen: Vaikeat traumat, kriisit, dissosiaatio sekä hypnoterapia
Suuntaus: Kriisi- ja traumaterapia
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Vaikea elämäntilanne, yksittäiset- ja pitkittyneet elämänhistorian traumat, dissosiaatio
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Traumat ja elämänkriisit
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos
Addiktiot
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Seksuaalisuus
Motivaatio-ongelmat

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2021/05/Eija-Isotalo-e1622622407722.jpg

Eija Isotalo

Etävastaanotto, Helsinki

Psykoterapeutti (Gestalt-terapia), psykologi

Pyrin olemaan tukena asiakkaan toivomassa muutosprosessissa tarjoamalla turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa hän voi vapaasti ilmaista tunteitaan ja tarpeitaan.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Eija Isotalo

Etävastaanotto | Helsinki

Psykoterapeutti (Gestalt-terapia), psykologi

Palvelukielet: suomi, englanti, ranska

Tutkimme monipuolisesti yhdessä asiakkaan kanssa hänen nykyistä elämäntilannettaan sekä tulevaisuuden tavoitteitaan. Myös menneisyyden asiat, jotka edelleen kuormittavat mieltä voivat vaatia huomiota. Erilaisten traumojen pukeminen sanoiksi auttaa integroimaan ne osaksi elettyä elämää. Pyrimme lisäämään asiakkaan tietoisuutta omista tunteistaan, ajatusrakennelmistaan ja tuntemuksistaan. Myös omien vahvuuksien ja rajojen tunnistaminen on oleellista. Erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisen seurauksena asiakas kokee usein olevansa enemmän vastuussa omista valinnoistaan. Tämä lisää mahdollisuutta itsesäätelyyn.

Terapian perimmäisenä tavoitteena on edistää asiakkaan psyykkistä hyvinvointia, vaikkakin käymme ajoittain myös asiakkaan epämukavuusalueella käsittelemällä erilaisia kipukohtia. Tämä herättää usein voimakkaita tunteita ja uusia ajatuksia, joten terapia toivottavasti jatkuu myös istuntojen välissä.

Terapia on enimmäkseen vuorovaikutuksellista keskustelua. Jos siitä on selkeästi terapeuttista hyötyä, teemme tarvittaessa myös roolipelejä (esimerkiksi kahden tuolin työskentelyä) ja erilaisia kokeiluja, nekin useimmiten verbaalisia. Näiden tarkoituksena on tehostaa tilanteeseen liittyvää tunneilmaisua. Tämä kuitenkin edellyttää, että asiakas kokee tilanteen luontevana.

Olen työskennellyt psykologina Ranskassa tutkimustehtävissä yliopistolla sekä Belgiassa psykoterapeuttina lääkärikeskuksessa ja ammatinharjoittajana.
Helsingissä olen toiminut Hesperian sairaalassa tutkimusprojektissa ja 2000-luvulla useita vuosia perheneuvolapsykologina, jolloin tavoitteena oli edistää koko perheen ja erityisesti lasten psyykkistä hyvinvointia. Nykyisin olen toiminut lähinnä ammatinharjoittajana. Olen kiinnostunut etenkin aikuisten kanssa työskentelystä. Viime aikoina erilaiset ahdistuneisuusoireet, riippuvuusongelmat ja univaikeudet ovat saaneet erityisesti huomiota.

Ei uusia KELA-asiakkaita

Koulutus: Psykologian maisteri, psykoterapeutti (erityistason Gestalt-terapia)
Suuntaus: Gestalt-terapia, integratiivinen
Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia
Kiinnostuksen kohteet: Viime aikoina olen työskennellyt erityisesti riippuvuusongelmien ja univaikeuksien parissa.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Unihäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Addiktiot
Ahdistus
Masennus
Persoonallisuushäiriöt
Seksuaalisuus
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.